Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYMPOZJUM PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ JAK KORZYSTAĆ Z OPTYMIZMU? z udziałem prof. Martina Seligmana Wrocław, 03 lipca 2010 SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYMPOZJUM PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ JAK KORZYSTAĆ Z OPTYMIZMU? z udziałem prof. Martina Seligmana Wrocław, 03 lipca 2010 SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu."— Zapis prezentacji:

1 SYMPOZJUM PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ JAK KORZYSTAĆ Z OPTYMIZMU? z udziałem prof. Martina Seligmana Wrocław, 03 lipca 2010 SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Instytut Organizacji i Zarządzania PWR Akademie für Kind, Jugend und Familie Instytucje wspierające: Patronat honorowy Prezydenta Miasta Wrocławia

2 Program godz Uroczyste otwarcie godz Dr Agnieszka Czerw Psychologia pozytywna w Polsce godz Prof. Dariusz Doliński Jasna i ciemna strona optymizmu godz Prof. Bogdan Wojciszke Psychologia szczęścia godz Przerwa kawowa godz Dyskusje tematyczne: – Psychologia pozytywna w edukacji (sala 308, budynek B1) – Psychologia pozytywna w terapii (sala 448) – Psychologia pozytywna w organizacji (sala 409) godz Przerwa na lunch godz Prof. Martin Seligman Podstawy psychologii pozytywnej i pozytywnej interwencji Godz Przerwa kawowa godz Zamknięcie sympozjum godz –18.00 wystawa posterów

3 Psychologia pozytywna w Polsce Agnieszka Czerw Zakład Psychologii Zarządzania i Zachowań Konsumenckich Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki wrocławskiej

4 Krótkie wprowadzenie Dążenie do dobrego życia Koncentracja na mocnych stronach człowieka (dla dobra podmiotu, ale także dla dobra innych) Motywowanie siebie i innych do doskonalenia się Docenianie pozytywnych stanów emocjonalnych

5 W Polsce zainteresowanie psychologią pozytywną datuje się właściwie od samego początku jej światowej historii (koniec XX wieku) W kilku ośrodkach uniwersyteckich pojawiły się kursy dla studentów, otwierają się studia podyplomowe czy specjalności pt. psychologia pozytywna. Ministerstwo Nauki finansuje lub finansowało w ostatnich pięciu latach wiele projektów badawczych związanych z tematyką psychologii pozytywnej

6 Najwięcej dzieje się w obszarach psychologii ogólnej, a w drugiej kolejności psychologii zdrowia i terapii. Natomiast psychologia pracy i organizacji dopiero rozpoczyna swój romans z psychologią pozytywną. Najwięcej do zrobienia, w sensie inicjowania badań, jest w zakresie edukacji i rozwoju człowieka.

7 Badania prowadzone w Polsce Zasoby osobiste (cechy)Stany subiektywneObszary zastosowań -Inteligencja emocjonalna -Kreatywność -Nadzieja -Optymizm -Samokontrola -Psychiczna sprężystość, -Motywacja osiągnięć -Szczęście -Poczucie sensu (życia, pracy) -Poczucie własnej wartości -Poczucie własnej skuteczności -Poczucie kontroli -Satysfakcja z życia -Satysfakcja z pracy -Wysoka jakość relacji interpersonalnych -Wzrost potraumatyczny -Edukacja dzieci i młodzieży -Terapia -Promocja zdrowia -Funkcjonowanie zawodowe człowieka -Funkcjonowanie społeczne w skali mikro (rodzina i bliscy), oraz w skali makro (grupy i społeczności)

8 Polskie książki pisane w duchu psychologii pozytywnej (obawiam się, że nie wszystkie!) Czapiński, J. (1992, 1994). Psychologia szczęścia : przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Wyd. Akademos, Poznań: Zalewska, A. (2003). Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica. Kaczmarek, Ł., Sęk, H. (red.). (2004)., W stronę psychologii pozytywnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Czapiński, J. (red.). (2005). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. PWN, Warszawa Stach, R. (2006). Optymizm. Badania nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

9 Polskie książki pisane w duchu psychologii pozytywnej (obawiam się, że nie wszystkie!) Heszen, I., Życińska, J. (2008). Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Academica Wydawnictwo Szkoly Wyzszej Psychologii Społecznej, Warszawa Śmieja, M., Orzechowski, J. (red.). (2008). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Ochinowski T. (2009). Coaching biznesowy a psychologia pozytywna. W: Małgorzata Sidor-Rządkowska (red.nauk.), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków Czerw, A. (2010). Optymizm w perspektywie psychologicznej. GWP, Gdańsk

10 Inne dokonania w kontekście psychologii pozytywnej Wiele kwestionariuszy do pomiaru różnych zmiennych podmiotowych wskazywanych w psychologii pozytywnej jako cnoty i siły osobiste (np. optymizm, inteligencja emocjonalna, nadzieja, satysfakcja z życia i pracy, itp.) Wieloletnia Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków prowadzona przez zespół J. Czapińskiego (2000, 2003, 2005, 2007, 2009) Czasopismo naukowe Psychologia Jakości Życia wydawane przez Wydawnictwo SWPS Academica Konferencje: –Psychologia pozytywna - teoria i praktyka" Konferencja Naukowa Studenckiego Naukowego Koła Psychologii w ramach II FESTIWALU PSYCHOLOGII, Racibórz, 24 kwietnia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu) –Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia pt. "Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji", Zakopane, 2007 Centrum Psychologii Pozytywnej Polska (powstało w Warszawie w marcu 2010 roku) –Celem działalności CPPP jest przede wszystkim rozpowszechnianie i popularyzowanie w Polsce wiedzy naukowej z dziedziny psychologii pozytywnej oraz jej praktyczne stosowanie, w codziennej pracy i życiu (konfrontacja istniejących teorii z praktyką) w najróżniejszych dziedzinach m.in. w gospodarce, biznesie, wychowaniu, terapii, polityce

11 Instytucje zajmujące się edukacją w zakresie psychologii pozytywnej (prace magisterskie, wykłady i kursy, studia podyplomowe) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej –studia podyplomowe na wydziałach w Warszawie (Psychologia pozytywna w organizacji i zarządzaniu) i w Sopocie (Psychologia pozytywna) –Katedra Psychologii Pozytywnej w Instytucie Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii SWPS w Warszawie Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Wydział Pedagogiki I Psychologii UMCS Katedra Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Katedra Psychologii Pracy i Stresu w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

12 Badanie postawy polskich naukowców wobec psychologii pozytywnej Forma: badanie internetowe Czas: 01 czerwca – 01 lipca 2010 Grupa: psychologowie, pracownicy polskich uczelni wyższych 52 osoby

13 Opis badanej grupy

14 Zainteresowania naukowe badanej grupy

15 Czy warto zajmować się psychologią pozytywną?

16 Zastosowania psychologii pozytywnej

17 Hedonizm czy eudajmonizm?

18 Dziękuję bardzo za uwagę

19 SYMPOZJUM PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ JAK KORZYSTAĆ Z OPTYMIZMU? z udziałem prof. Martina Seligmana Wrocław, 03 lipca 2010 SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Instytut Organizacji i Zarządzania PWR Akademie für Kind, Jugend und Familie Instytucje wspierające: Patronat honorowy Prezydenta Miasta Wrocławia

20 Psychologia pozytywna w organizacji Prowadząca: Agnieszka Czerw Uczestnicy: –Alina Stahl (Eurobank) –Tomasz Stankiewicz (Volvo) –Jerzy Zwoździak (KIG) –Sławomir Jarmuż (PTTB)

21 Pozytywna organizacja Cechy organizacji: Dbałość o dobrostan pracowników Wspieranie samorealizacji pracowników Budowanie poczucia wpływu na swoją pracę i jej efekty Kreowanie poczucia sensu wykonywanej pracy Budowanie zaufania do przełożonego i organizacji Konsekwencje dla pracowników Satysfakcja z pracy Lojalność wobec pracodawcy Zaangażowanie w wykonywane zadania Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy i za samą organizację Konsekwencje dla organizacji Obniżenie kosztów kontroli pracowników Zwiększona innowacyjność organizacji Mniejsza rotacja pracowników Mniejsza absencja (dotyczy krótkich nieobecności) w pracy Większa efektywność wykorzystania czasu pracy Lepsze relacje interpersonalne Rzadsze i efektywnie rozwiązywane konflikty

22 Warto przeczytać Czerw, A. (2010). Zarządzanie zadowolonymi ludźmi. Personel i Zarządzanie, nr 3, Henry, J. (2007). Pozytywna i kreatywna organizacja. W: P. A. Linley, S. Joseph, (red.), Psychologia pozytywna w praktyce. ( ), PWN, Warszawa OBrien, K. M. (2003). Measuring Career Self-Efficacy: Promoting Confidence and Happiness at Work. W: S. J. Lopez, C. S. Snyder (red.), Positive Psychological Assessment. A Handbook of Models and Measures. ( ), American Psychological Association, Washington Seligman, E. P. (2004). Psychologia pozytywna. W: J. Czapiński, (red.). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. (18-32), PWN, Warszawa Sivanathan, N., Arnold, K. A., Turner, N., Barling, J. (2007). Jak być dobrym liderem: przywództwo transformacyjne a dobrostan. W: P. A. Linley, S. Joseph, (red.), Psychologia pozytywna w praktyce. ( ), PWN, Warszawa War, P. (1999). Well-Being and the Workplace. W: D. Kahneman, E. Diener, N. Schwartz (red.), Well-Being: The Fundations of Hedonic Psychology. ( ), Russel Sage Fundation, New York

23 SYMPOZJUM PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ JAK KORZYSTAĆ Z OPTYMIZMU? z udziałem prof. Martina Seligmana Wrocław, 03 lipca 2010 SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Instytut Organizacji i Zarządzania PWR Akademie für Kind, Jugend und Familie Instytucje wspierające: Patronat honorowy Prezydenta Miasta Wrocławia


Pobierz ppt "SYMPOZJUM PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ JAK KORZYSTAĆ Z OPTYMIZMU? z udziałem prof. Martina Seligmana Wrocław, 03 lipca 2010 SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google