Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Instytut Organizacji i Zarządzania PWR Akademie für Kind, Jugend und Familie SYMPOZJUM PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ JAK KORZYSTAĆ Z OPTYMIZMU? z udziałem prof. Martina Seligmana Wrocław, 03 lipca 2010 Patronat honorowy Prezydenta Miasta Wrocławia Instytucje wspierające:

2 Program godz. 09.00 Uroczyste otwarcie
godz Dr Agnieszka Czerw „Psychologia pozytywna w Polsce“ godz Prof. Dariusz Doliński „Jasna i ciemna strona optymizmu“ godz Prof. Bogdan Wojciszke „Psychologia szczęścia” godz Przerwa kawowa godz Dyskusje tematyczne: – Psychologia pozytywna w edukacji (sala 308, budynek B1) – Psychologia pozytywna w terapii (sala 448) – Psychologia pozytywna w organizacji (sala 409) godz Przerwa na lunch godz Prof. Martin Seligman „Podstawy psychologii pozytywnej i pozytywnej interwencji” Godz Przerwa kawowa godz Zamknięcie sympozjum godz –18.00 wystawa posterów

3 Psychologia pozytywna w Polsce
Agnieszka Czerw Zakład Psychologii Zarządzania i Zachowań Konsumenckich Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki wrocławskiej

4 Krótkie wprowadzenie Dążenie do „dobrego życia”
Koncentracja na mocnych stronach człowieka (dla dobra podmiotu, ale także dla dobra innych) Motywowanie siebie i innych do doskonalenia się Docenianie pozytywnych stanów emocjonalnych

5 W Polsce zainteresowanie psychologią pozytywną datuje się właściwie od samego początku jej światowej historii (koniec XX wieku) W kilku ośrodkach uniwersyteckich pojawiły się kursy dla studentów, otwierają się studia podyplomowe czy specjalności pt. psychologia pozytywna. Ministerstwo Nauki finansuje lub finansowało w ostatnich pięciu latach wiele projektów badawczych związanych z tematyką psychologii pozytywnej

6 Najwięcej dzieje się w obszarach psychologii ogólnej, a w drugiej kolejności psychologii zdrowia i terapii. Natomiast psychologia pracy i organizacji dopiero rozpoczyna swój romans z psychologią pozytywną. Najwięcej do zrobienia, w sensie inicjowania badań, jest w zakresie edukacji i rozwoju człowieka.

7 Badania prowadzone w Polsce
Zasoby osobiste (cechy) Stany subiektywne Obszary zastosowań Inteligencja emocjonalna Kreatywność Nadzieja Optymizm Samokontrola Psychiczna sprężystość, Motywacja osiągnięć Szczęście Poczucie sensu (życia, pracy) Poczucie własnej wartości Poczucie własnej skuteczności Poczucie kontroli Satysfakcja z życia Satysfakcja z pracy Wysoka jakość relacji interpersonalnych Wzrost potraumatyczny Edukacja dzieci i młodzieży Terapia Promocja zdrowia Funkcjonowanie zawodowe człowieka Funkcjonowanie społeczne w skali mikro (rodzina i bliscy), oraz w skali makro (grupy i społeczności) Po przeprowadzeniu rozeznania wśród polskich psychologów-naukowców okazało się, że jest całkiem pokaźne grono osób zajmujących się naukowo tą dziedziną. Szczególnie ostatnich kilka lat obfituje w intensywny rozwój badań.

8 Polskie książki pisane „w duchu” psychologii pozytywnej (obawiam się, że nie wszystkie!)
Czapiński, J. (1992, 1994). Psychologia szczęścia : przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Wyd. Akademos, Poznań: Zalewska, A. (2003). Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica. Kaczmarek, Ł., Sęk, H. (red.). (2004)., W stronę psychologii pozytywnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Czapiński, J. (red.). (2005). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. PWN, Warszawa Stach, R. (2006). Optymizm. Badania nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

9 Polskie książki pisane „w duchu” psychologii pozytywnej (obawiam się, że nie wszystkie!)
Heszen, I., Życińska, J. (2008). Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Academica Wydawnictwo Szkoly Wyzszej Psychologii Społecznej, Warszawa Śmieja, M., Orzechowski, J. (red.). (2008). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Ochinowski T. (2009). Coaching biznesowy a psychologia pozytywna. W: Małgorzata Sidor-Rządkowska (red.nauk.), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków Czerw, A. (2010). Optymizm w perspektywie psychologicznej. GWP, Gdańsk

10 Inne dokonania w kontekście psychologii pozytywnej
Wiele kwestionariuszy do pomiaru różnych zmiennych podmiotowych wskazywanych w psychologii pozytywnej jako cnoty i siły osobiste (np. optymizm, inteligencja emocjonalna, nadzieja, satysfakcja z życia i pracy, itp.) Wieloletnia Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków prowadzona przez zespół J. Czapińskiego (2000, 2003, 2005, 2007, 2009) Czasopismo naukowe „Psychologia Jakości Życia” wydawane przez Wydawnictwo SWPS Academica Konferencje: „Psychologia pozytywna - teoria i praktyka" Konferencja Naukowa Studenckiego Naukowego Koła Psychologii w ramach II FESTIWALU PSYCHOLOGII, Racibórz, 24 kwietnia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu) Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia pt. "Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji", Zakopane, 2007 Centrum Psychologii Pozytywnej Polska (powstało w Warszawie w marcu 2010 roku) „Celem działalności CPPP jest przede wszystkim rozpowszechnianie i popularyzowanie w Polsce wiedzy naukowej z dziedziny psychologii pozytywnej oraz jej praktyczne stosowanie, w codziennej pracy i życiu (konfrontacja istniejących teorii z praktyką) w najróżniejszych dziedzinach m.in. w gospodarce, biznesie, wychowaniu, terapii, polityce”

11 Instytucje zajmujące się edukacją w zakresie psychologii pozytywnej (prace magisterskie, wykłady i kursy, studia podyplomowe) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej studia podyplomowe na wydziałach w Warszawie (Psychologia pozytywna w organizacji i zarządzaniu) i w Sopocie (Psychologia pozytywna) Katedra Psychologii Pozytywnej w Instytucie Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii SWPS w Warszawie Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Wydział Pedagogiki I Psychologii UMCS Katedra Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Katedra Psychologii Pracy i Stresu w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

12 Badanie postawy polskich naukowców wobec psychologii pozytywnej
Forma: badanie internetowe Czas: 01 czerwca – 01 lipca 2010 Grupa: psychologowie, pracownicy polskich uczelni wyższych 52 osoby

13 Opis badanej grupy

14 Zainteresowania naukowe badanej grupy

15 Czy warto zajmować się psychologią pozytywną?

16 Zastosowania psychologii pozytywnej

17 Hedonizm czy eudajmonizm?

18 Dziękuję bardzo za uwagę

19 SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Instytut Organizacji i Zarządzania PWR Akademie für Kind, Jugend und Familie SYMPOZJUM PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ JAK KORZYSTAĆ Z OPTYMIZMU? z udziałem prof. Martina Seligmana Wrocław, 03 lipca 2010 Patronat honorowy Prezydenta Miasta Wrocławia Instytucje wspierające:

20 Psychologia pozytywna w organizacji
Prowadząca: Agnieszka Czerw Uczestnicy: Alina Stahl (Eurobank) Tomasz Stankiewicz (Volvo) Jerzy Zwoździak (KIG) Sławomir Jarmuż (PTTB)

21 Pozytywna organizacja
Konsekwencje dla pracowników Satysfakcja z pracy Lojalność wobec pracodawcy Zaangażowanie w wykonywane zadania Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy i za samą organizację Konsekwencje dla organizacji Obniżenie kosztów kontroli pracowników Zwiększona innowacyjność organizacji Mniejsza rotacja pracowników Mniejsza absencja (dotyczy krótkich nieobecności) w pracy Większa efektywność wykorzystania czasu pracy Lepsze relacje interpersonalne Rzadsze i efektywnie rozwiązywane konflikty Cechy organizacji: Dbałość o dobrostan pracowników Wspieranie samorealizacji pracowników Budowanie poczucia wpływu na swoją pracę i jej efekty Kreowanie poczucia sensu wykonywanej pracy Budowanie zaufania do przełożonego i organizacji

22 Warto przeczytać Czerw, A. (2010). Zarządzanie zadowolonymi ludźmi. Personel i Zarządzanie, nr 3, 38-41 Henry, J. (2007). Pozytywna i kreatywna organizacja. W: P. A. Linley, S. Joseph, (red.), Psychologia pozytywna w praktyce. ( ), PWN, Warszawa O’Brien, K. M. (2003). Measuring Career Self-Efficacy: Promoting Confidence and Happiness at Work. W: S. J. Lopez, C. S. Snyder (red.), Positive Psychological Assessment. A Handbook of Models and Measures. ( ), American Psychological Association, Washington Seligman, E. P. (2004). Psychologia pozytywna. W: J. Czapiński, (red.). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. (18-32), PWN, Warszawa Sivanathan, N., Arnold, K. A., Turner, N., Barling, J. (2007). Jak być dobrym liderem: przywództwo transformacyjne a dobrostan. W: P. A. Linley, S. Joseph, (red.), Psychologia pozytywna w praktyce. ( ), PWN, Warszawa War, P. (1999). Well-Being and the Workplace. W: D. Kahneman, E. Diener, N. Schwartz (red.), Well-Being: The Fundations of Hedonic Psychology. ( ), Russel Sage Fundation, New York

23 SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Instytut Organizacji i Zarządzania PWR Akademie für Kind, Jugend und Familie SYMPOZJUM PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ JAK KORZYSTAĆ Z OPTYMIZMU? z udziałem prof. Martina Seligmana Wrocław, 03 lipca 2010 Patronat honorowy Prezydenta Miasta Wrocławia Instytucje wspierające:


Pobierz ppt "SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google