Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja i samorządność-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja i samorządność-"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja i samorządność-
o przemianach katowickiej oświaty.

2 W latach 80. stolarstwa uczyły się też dziewczęta.
Z kim rozmawialiśmy? Pan mgr inż. Mieczysław Żyrek jest Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice. Funkcję tę pełni od 1996 roku. Pierwszą placówką, w której na początku lat 80.nastąpiło zetknięcie z edukacją był Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach. Wiązało się to z technicznym wykształceniem Pana Naczelnika, który specjalizował się w technologii drewna. CIEKAWOSTKA: W latach 80. stolarstwa uczyły się też dziewczęta. Droga do gabinetu Naczelnika Wydziału Edukacji wiodła poprzez funkcję „nauczyciela dochodzącego”, a później dyrektora szkoły. Na pełnione stanowisko pan Żyrek został powołany przez Wiceprezydenta Katowic – dr Adama Kasprzyka. - Czy nie tęskni Pan za bezpośrednim kontaktem z młodzieżą? - Myślałem o tym (uśmiech), lecz praca zawodowa nie pozwalałaby na łączenie jej z nauczaniem.

3 Trochę historii najnowszej
Historia Wydziału Edukacji jest zbieżna z historią samorządów, które w 1990 roku zaczęły przejmować szkolnictwo od kuratoriów oświaty. Zadania Wydziału były wprowadzane stopniowo: ·         1991 rok – przedszkola, ·         1994 rok – szkoły podstawowe oraz licea ogólnokształcące, ·   rok – szkolnictwo specjalne, szkoły zawodowe oraz poradnie psychologiczno – pedagogiczne. W 2000 roku wszystkie jednostki oświatowe w Katowicach były już prowadzone przez samorząd. Samorząd zajmuje się także placówkami pracy pozaszkolnej. Należą do nich: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (ul. Graniczna) Pałac Młodzieży (ul. Mikołowska) Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Gliwicka) Obecnie Wydział Edukacji ma strukturę referatową: – zajmuje się przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami, Referat I – jego zadaniem jest przeprowadzanie analiz ekonomicznych, Referat II Referat III – zajmuje się szkołami ponadgimnazjalnymi.

4 20 lat zmian W opinii Pana M. Żyrka ostatnie 20 lat to czas intensywnych przeobrażeń w katowickiej oświacie. Które obszary uległy najdalej idącym zamianom? ·   Ustrój szkolny, którego nowy kształt był związany z powołaniem do życia gimnazjów (rok szkolny 1999/2000). ·   Warunki do nauki, zwłaszcza w zakresie finansowania – regularnego i poddawanego ścisłej kontroli. · Rozszerzenie dwujęzyczności w szkołach wszystkich typów. · Budowa obiektów sportowych.

5 Sieć szkół w Katowicach
Konsekwencją przemian, które towarzyszyły Polsce przez ostatnich 20 lat, była reorganizacja sieci szkół, szczególnie w 1999 roku, kiedy powstały gimnazja. Pan Naczelnik wspomina, że był to bardzo burzliwy okres, któremu towarzyszyło wiele trudnych wyborów. Kto decyduje o utworzeniu lub likwidacji placówki oświatowej? Decyduje o tym Rada Miasta, wydając uchwałę, która następnie jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Powstawanie jednostek oświatowych w Katowicach: Racjonalnym rozwiązaniem jest powstawanie zespołów szkolno – przedszkolnych. Wpływają na to czynniki demograficzne, prawo własności budynku będącego siedzibą danej placówki oraz względy bezpieczeństwa. Obecnie mamy cztery takie zespoły. Likwidacja jednostek oświatowych: Niewiele szkół zostało zlikwidowanych. W ostatnim czasie był to jeden zespół szkół zawodowych oraz niektóre przedszkola przeniesione do innych obiektów.(…) Jednym z głównych kryteriów jest, zwłaszcza w przypadku szkolnictwa zawodowego, brak naboru. Kolejny czynnik to demografia. Ten problem ma wymiar ogólnokrajowy. CIEKAWOSTKA: W 1996 roku w Katowicach funkcjonowało 195 jednostek oświatowych, obecnie 183.

6 Samorząd a edukacja Prezydenta Miasta Katowice – pan Piotr Uszok,
Samorząd katowicki w ciągu 20 lat podjął wiele działań, wpływających na obecny kształt oświaty. Według Pana M. Żyrka najbardziej znaczące dokonania to: Edukacja przedszkolna – Wskaźnik dostępności do usług przedszkolnych w krajach europejskich wynosi 80%. My tę wartość osiągamy. Integracja – W 1996 roku integracja dopiero się zaczynała. Kontynuujemy ją, bo widzimy efekty, zwłaszcza w przedszkolach. Opieka psychologiczno – pedagogiczna – Mamy sześć poradni, w których jest zatrudnionych 100 specjalistów. W tym obszarze jesteśmy prawdopodobnie nr w Polsce. Programy profilaktyczne – W skali roku nakłady na programy profilaktyczne oscylują wokół kwoty 1,5 mln zł. To dużo. Edukacja dla bezpieczeństwa – Myślę tu o „Sznupku” (…). Niedługo pojawi się on w szkołach ponadgimnazjalnych. Osoby, którym katowicka edukacja zawdzięcza najwięcej:  Prezydenta Miasta Katowice – pan Piotr Uszok,  Wiceprezydent Miasta Katowice – pani Krystyna Siejna,  Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice – pan Jerzy Dolinkiewicz,  Były Wiceprezydent Katowic – pan Stanisław Cholecki,  Śp. dr Adam Kasprzyk.

7 Za 20 lat… Przyszłość oświaty Pan Naczelnik widzi w informatyzacji, którą na własne oczy zobaczył we Francji. Polska szkoła za 20 lat? Jak wspomina: Pokazano mi edukację informatyczną, bez zeszytów i podręczników. Dzięki działaniom samorządu zaczątki tego typu edukacji można zauważyć w Katowicach. A przykłady to: 33 Szkoła Podstawowa w ZSO nr 7, gdzie realizowany jest projekt edukacyjny polegający na wykorzystaniu w pracy uczniowskiej komputerów przenośnych. Dzienniki elektroniczne. Elektroniczny nabór do szkół. Cyfrowa postać arkuszy organizacyjnych szkół.

8 Sukces pracy zespołowej
- Co uznałby Pan za swój największy sukces? To nie jest stanowisko do tworzenia swojej innowacyjności. To praca zespołowa. Udane - zdaniem Pana Naczelnika - działania to przede wszystkim: ·   Sprzyjanie inicjatywom, które rodzą się w szkołach, wśród dyrektorów, nauczycieli i rodziców. ·  Zainteresowanie podmiotów zewnętrznych projektami wykorzystującymi fundusze europejskie. ·  Współpraca z uczelniami wyższymi, zwłaszcza jeśli chodzi o uatrakcyjnienie szkolnictwa zawodowego.

9 O naszej szkole - „Szkoła jest w czołówce aktywnych, katowickich gimnazjów. Realizowaliście wiele ciekawych projektów, np. Ze sztuką do ludzi. Macie bardzo dobrą stronę internetową (…). Jesteście Szkołą z klasą, jesteście Szkołą sukcesu!”

10 Dziękujemy! Naszym zdaniem
Pragniemy serdecznie podziękować Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice Panu mgr inż. Mieczysławowi Żyrkowi za przychylność okazywaną nam na każdym kroku, za miłe słowa o szkole, otwartość i rzeczowe odpowiedzi na często trudne pytania. Dziękujemy też Dyrektor naszej szkoły – Pani mgr Urszuli Machowskiej za życzliwość i nieustanne motywowanie nas do działania. Naszym zdaniem Ola: Cenię projekty, dzięki którym możemy spotkać się bezpośrednio z ludźmi. A ponadto poczuliśmy, że jesteśmy traktowani serio... Michał: Projekt ten trafił w moje zainteresowania i był lekcją o samorządności na żywo... Mateusz: Napracowaliśmy się, ale było warto... Pan T. Kierepko: Wywiad to doskonały pomysł na poszerzenie wiedzy o samorządności. Młodzież spisała się doskonale! Poza tym jestem pod wrażeniem osobowości Pana M. Żyrka, z którym stykałem się dotąd jedynie na gruncie służbowym.

11 Źródła: Zdjęcia placówek pracy pozaszkolnej: www.um.katowice.pl
Zdjęcia szkoły przyszłości: Zdjęcia Zespołu Szkół Budowlanych: Zdjęcie Giszowca: Inne zdjęcia: Mateusz Grządka

12 Zapraszamy do naszej szkoły i dzielnicy
Wywiad przeprowadzili uczniowie klasy IIIb Gimnazjum nr 15 w Katowicach: Aleksandra Mocigemba, Michał Mijalski, Mateusz Grządka (operator sprzętu audio – wizualnego), Opiekunem grupy był pan mgr Tomasz Kierepko. Zapraszamy do naszej szkoły i dzielnicy – do Giszowca. Adres strony internetowej o Giszowcu:


Pobierz ppt "Edukacja i samorządność-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google