Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeffrey Smith dyrektor naczelny Institute for Responsible Technology

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeffrey Smith dyrektor naczelny Institute for Responsible Technology"— Zapis prezentacji:

1 Udokumentowane zagrożenia związane z żywnością i uprawami genetycznie modyfikowanymi
Jeffrey Smith dyrektor naczelny Institute for Responsible Technology Autor „Nasion kłamstwa” & „Genetic Roulette”

2 Uprawy genetycznie modyfikowane w USA
soja % kukurydza 61% bawełna 83% canola 75% (Kanada)

3 Inne uprawy papaja hawajska odporna na wirusy cukinia i kabaczki
odporne na wirusy lucerna odm. Roundup Ready tytoń „Quest” zmodyf. nikotyna

4 FDA oświadcza, że GMO nie różnią się od naturalnych odpowiedników
“Agencja nie jest świadoma istnienia jakichkolwiek danych wskazujących na to, że żywność pozyskana dzięki tej nowej technologii różni się w jakikolwiek sposób od naturalnej.” “Statement of Policy”, 29 maja 1992

5 Niejawne dokumenty FDA zdradzają, że oświadczenie to jest sprzeczne z rzeczywistością.

6 Naukowcy z FDA ostrzegli przed:
alergenami toksynami nowymi chorobami problemami o podłożu żywieniowym

7 Kto zbył obawy naukowców?
Michael Taylor odpowiadał za politykę FDA był prawnikiem firmy Monsanto później został jej wiceprezesem

8 Pierwsza genetycznie modyfikowana roślina uprawna
Pomidor FlavrSavr

9 Szczury nie chciały go jeść.

10 Po 28 dniach u 7 z 20 szczurów doszło do uszkodzeń żołądka
kolejnych 7 z 40 zmarło w ciągu 2 tygodni (badania producenta)

11 Brytyjskie próby przeprowadzania testów długoterminowych

12 dr Arpad Pusztai

13 Genetycznie modyfikowane ziemniaki zaszkodziły szczurom (okres badań: 10 oraz 110 dni)
Objawy: przyrost komórek w układzie trawiennym (potencjalne stadium przedrakowe) niedorozwój mózgu, wątroby i jąder częściowy zanik wątroby uszkodzenia układu odpornościowego Lancet, 1999

14 Ściana jelit ziemniaki organiczne ziemniaki GM

15 Wyściółka żołądka ziemniaki organiczne ziemniaki GM

16 Pierwsza przypuszczalna przyczyna
Proces genetycznej modyfikacji roślin uprawnych wywołuje nieprzewidziane zmiany w DNA oraz w całej roślinie

17 Budowa wtrącanego genu:

18

19 DNA może zmienić się następująco:
ujawnić mutacje stracić pewne geny posiadać zmienioną ekspresję genów

20 Zaburzenia zespołów genów
1 lipca 2007, New York Times: Założenie w myśl którego geny działają niezależnie od siebie zostało zinstytucjonalizowane (...) Jest ono prawnym i ekonomicznym fundamentem przemysłu biotechnologicznego (...) Dowody na zespołowe działanie genów unieważniają praktycznie każde zapewnienie o bezpieczeństwie wszystkich komercyjnych produktów biotechnologii – od upraw po farmaceutyki. (...) Jednakże do dziś wszelkie próby podważenia takich zapewnień są lekceważone lub wyśmiewane jako „nienaukowe”.

21 Uszkodzenia DNA mogą zmienić:
RNA białka związki naturalne

22 Skutki dla środowiska nieprzewidziane efekty
fiasko upraw bawełny genetycznie modyfikowanej rozszczepianie się łodyg genetycznie modyfikowanych (wyższa zaw. ligniny) niższe zbiory toksyny szkodliwe reakcje środowiska naturalnego

23 Druga przypuszczalna przyczyna
Białka wytwarzane przez gen wtrącony mogą być szkodliwe

24 Dwie główne cechy upraw GM
odporność na herbicydy (73%) Roundup Ready Liberty Link wytwarzanie pestycydów (18%) toksyna Bt uprawy z obiema cechami (8%)

25 Toksyna Bt Co mówią producenci o Bt? jest bezpieczna
jest trawiona całkowicie nie działa na organizmy ssaków

26 Jak jest naprawdę? reakcje u ludzi na spray Bt Bt nie ulega strawieniu
reakcje u myszy na toksynę Bt

27 Bt w roślinach uprawnych
jej stężenie w roślinach jest tysiące razy większe niż w sprayu jest bardziej toksyczna od Bt naturalnego posiada cechy znanego alergenu

28 Bawełna Bt Reakcje alergiczne u setek hinduskich robotników pracujących przy bawełnie Bt

29 Górne drogi oddechowe Oczy Skóra Stan ogólny Spray Bt Bawełna Bt
kichanie cieknący nos astma łzawienie zaczerwie-nienie swędzenie, pieczenie, rumienie, opuchlizny gorączka, część przypadków hospitalizo-wana Bawełna Bt swędzenie, pieczenie, wypryski, opuchlizny

30 Tysiące owiec padło po wypasaniu na łodygach bawełny Bt
Bawełna Bt Tysiące owiec padło po wypasaniu na łodygach bawełny Bt

31 Bawełna Bt “Po wykryciu toksyn w bawełnie Bt przez 4 instytucje badawcze, władze Andra Pradesz doradziły rolnikom, by nie pasali swoich owiec na polach tej bawełny.” The Hindustan Times, 17 czerwca 2007

32 Doniesienia o kukurydzy Bt…
12 krów padło w jednym z niemieckich gospodarstw

33 Doniesienia o kukurydzy Bt…
Rolnicy donoszą o przypadkach bezpłodności u świń i krów.

34 Doniesienia o kukurydzy Bt…
Wdychanie pyłków kukurydzy Bt prawdopodobnie wywołało schorzenia

35 Górne drogi oddechowe Oczy Skóra Stan ogólny
Spray Bt kichanie cieknący nos astma łzawienie zaczerwie-nienie swędzenie, pieczenie, rumienie, opuchlizny gorączka, część przypadków hospitalizo-wana Pyłki kukury-dzy Bt kichanie astma kaszel krwotoki z nosa opuchlizny Inne objawy: bóle głowy i żołądka, zawroty głowy, biegunka, wymioty, osłabienie, odrętwienie 9 koni, 4 bawołów wodnych i and 37 kurczaków padło po zjedzeniu kukurydzy. 5 niewyjaśnionych zgonów ludzkich.

36 Szczury karmione kukurydzą Bt (90 dni)
Oznaki zatrucia wątroby i nerek zaburzenia ciśnienia krwi, alergie, infekcje i schorzenia, wysokie poziomy cukru we krwi i anemia (badania producenta)

37 Skutki dla środowiska obecność toksyny Bt i genów ją wytwarzających w środowisku szkody wśród dzikiej zwierzyny, owadów innych niż szkodniki oraz dla systemów gleb

38 Trzecia przypuszczalna przyczyna
Białko może różnić się od zamierzonego

39 Sekwencja transgenu może:
zmutować lub ulec skróceniu zmienić swą sekwencję zostać inaczej odczytana produkować wiele białek

40 Białko może: zostać inaczej ułożone przyłączyć inne cząsteczki

41 Reakcja immunologiczna u myszy karmionych genetycznie modyfikowanym groszkiem
Agricultural Food Chemistry, 2005

42 Zmienna zawartość białek
ponad 60-krotne różnice w ekspresji białka Bt w obrębie jednego pola uprawnego

43 Skutki dla środowiska nieznane i niejednoznaczne

44 Czwarta przypuszczalna przyczyna
Akumulacja toksyn

45 Akumulacja zwiększone zużycie herbicydów i wzrost ich pozostałości
możliwość wzrostu zużycia nawozów i pestycydów uprawy mogą wchłaniać metale ciężkie lub inne toksyny możliwość bioakumulacji toksyn w mleku i mięsie

46 Kurczaki karmione Liberty Link corn
Padały dwa razy częściej (badania producenta)

47 Skutki dla środowiska skażenie toksyczne gleb i wód
śmierć, deformacje zwierząt dzikich oraz zaburzenia układu dokrewnego trwała obecność w łańcuchu pokarmowym

48 Piąta przypuszczalna przyczyna
Przenoszenie się genów modyfikowanych do bakterii jelit lub naszego DNA

49 Co może się przenieść? promotor marker odporności na antybiotyki
gen Roundup Ready gen Bt

50 Wpływ na środowisko zapylenie krzyżowe upraw organicznych i pokrewnych chwastów rozwój super chwastów transfer genów do bakterii gleby i jelit trwała obecność aktywnych genów w środowisku wodnym

51 Studium przypadku: soja Roundup Ready

52 1. Zaburzenia DNA uszkodzenia DNA dodatkowe fragmenty transgenów
zmiany w składzie odżywczym wzrost ilości znanego alergenu powstanie nowego potencjalnego alergenu

53 2. Białko może być szkodliwe
posiada cechy znanego alergenu

54 3. Białko genetycznie modyfikowane może ulec zmianie
odkryto nieznane łańcuchy RNA, które mogą tworzyć nieznane białka

55 4. Wzrost zużycia herbicydów
w USA w ciągu pierwszych 9 lat zużyto 60 milionów kilogramów pestycydów więcej W roku 2004 zużyto około 86% Roundupu więcej na polach z soją genetycznie modyfikowaną

56 Wzrasta zużycie herbicydów
Najnowsze dane: szacunkowy wzrost o 60 milionów kg pestycydów w ciągu 2 lat w okresie wzrost wyniósł 38% w latach zużycie Roundup wzrosło o 93% w latach zużycie bardziej toksycznego 2,4-D wzrosło o 237%

57 5. Przenoszenie się genów
potwierdzono obecność modyfikowanych genów soi we florze bakteryjnej jelit ludzkich

58 Dowody na problemy związane z soją genetycznie modyfikowaną

59 Wkrótce po wprowadzeniu soi genetycznie modyfikowanej na rynek brytyjski, ilość alergii wzrosła u Brytyjczyków o 50% (York Laboratory)

60 Alergiczne testy skórne
“Jeden z pacjentów zareagował alergicznie tylko na soję genetycznie modyfikowaną.” Allergy and Asthma Proceedings, 2005

61 Myszy i króliki karmione soją Roundup Ready
zmiany w komórkach, enzymach oraz ekspresji genów wątroby, nerek, trzustki i serca podwyższona przemiana materii (reakcja na toksyny)

62 Myszy karmione soją genetycznie modyfikową
zmiany w młodych plemnikach zmiany w ekspresji genów u zarodków

63

64

65

66

67

68 Szczurze potomstwo było bezpłodne
Wstępne dowody Szczurze potomstwo było bezpłodne

69 Control GM-soy GM-soy: disturbance of blood stream Control

70 А, B – grupa kontrolna; C, D – grupa karmiona soją GM
Wątroba А, B – grupa kontrolna; C, D – grupa karmiona soją GM А C B D

71 Skoro uprawy genetycznie modyfikowane są tak szkodliwe, dlaczego nie widzimy innych problemów?

72 L-tryptofan wytwarzany przez bakterię genetycznie modyfikowaną
Zabił ok. 100 osób, 5,000-10,000 doprowadził do choroby

73 Epidemię wykryto tylko dlatego, że:
była nowa, jej objawy były wyjątkowe miała ostry przebieg zaczęła się dość szybko

74 Obecna ocena: brak badań postmarketingowych
brak prób klinicznych na ludziach brak właściwej oceny zmian w roślinach i efektów ich działania żywność tą dopuszcza się na rynek na podstawie: kłamliwych i niesprawdzonych założeń bardzo słabych testów od producentów

75 Plany Monsanto

76 dr Arpad Pusztai

77 Masowa reakcja producentów
oni usunęli GMO z Unii!

78 Ograniczona ekspansja
4 podstawowe uprawy 6 krajów tylko 2 cechy

79 Niska świadomość Amerykanów
Czy wie pan / pani czy kiedykolwiek jadł pan / pani żywność genetycznie modyfikowaną? Tak % Nie % Nie umiem powiedzieć %

80 Zdaniem lekarzy “Od zawsze badam alergie na soję, ale od kiedy jest ona genetycznie modyfikowana, zabraniam ludziom ją jeść – chyba że wyraźnie napisano że jest organiczna.” —John H. Boyles, MD, specjalista laryngolog – alergolog

81 Kampania na rzecz zdrowszego odżywiania się w USA
Organiczny przemysł spożywczy – przejście na żywność organiczną Wolność wyboru konsumenta między żywnością GM a organiczną Być może nadchodzi przełom dla amerykańskiego przemysłu spożywczego.

82


Pobierz ppt "Jeffrey Smith dyrektor naczelny Institute for Responsible Technology"

Podobne prezentacje


Reklamy Google