Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Konstytucja V Republiki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Konstytucja V Republiki"— Zapis prezentacji:

1 1. Konstytucja V Republiki

2 1.1. Geneza porażka konstytucji z 1946 roku
1958 – generał Charles de Gaulle tworzy rząd specjalne pełnomocnictwa referendum doktryna gen. de Gaulle’a (przemówienie z ) silne państwo władza wykonawcza nie powinna pochodzić od parlamentu prezydent jako arbiter

3 1.2. Podstawy konstytucyjne
blok konstytucyjny Deklaracja Praw człowieka i Obywatela z 1789 r., wstęp do poprzedniej Konstytucji Francuskiej z 1946 r., zasady podstawowe uznane przez ustawy Republiki, cele działalności państwa o randze konstytucyjnej, Ustanowiona w 2004 r. Karta Środowiska sztywność konstytucji

4 1.3. Zasada suwerenności narodu
„ Źródło wszelkiej suwerenności znajduje się całkowicie w Narodzie. Żadne ciało, żadna jednostka nie może wykonywać władzy, która nie pochodziłaby wyraźnie od Narodu.” Art.. III Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela Formy realizacji suwerenności Narodu: forma przedstawicielska forma bezpośrednia

5 1.4. Prawa jednostki i ustrój społeczno-polityczny
podstawy konstytucyjne Konstytucja z 1958 r. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (głównie) wstęp do Konstytucji z 1946 r. gwarancje praw sądy powszechne trójstopniowy system sądownictwa administracyjnego Rada Konstytucyjna system partyjny

6 1.5. Ogólna charakterystyka ustroju
różnice wobec klasycznych modeli ustrojowych arbitraż Prezydenta - „czwarta władza” ustrój terenowy regiony

7 2. Modele mieszane Cechy ogólne: Istnienie dualistycznej egzekutywy
Prezydent pochodzi z bezpośrednich wyborów powszechnych Ministrowie ponoszą odpowiedzialność polityczną przed parlamentem i prezydentem W Polsce: system mieszany – parlamentarny, ale w wersji kanclerskiej, z wyraźnymi elementami systemu prezydenckiego.

8 2.1. System parlamentarno-prezydencki
Rozdział funkcji szefa rządu i głowy państwa. Rząd zobowiązany jest do ustąpienia w wyniku otrzymania wotum nieufności w parlamencie.  Głowa państwa może rozwiązać parlament. System parlamentarny występuje zarówno w republikach, jak i monarchiach (gdzie przeważnie zaznacza się dominacja premiera nad monarchą).

9 2.2. System prezydencko - parlamentarny
Ta forma występuje we Francji. koncentracja władzy w rękach prezydenta od 1986 r. koabitacja prezydenta i premiera prezydent wyznacza premiera i członków rządu oraz przewodniczy Radzie Ministrów prawo prezydenta do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego prezydent nie ma prawa weta w stosunku do uchwał ZN


Pobierz ppt "1. Konstytucja V Republiki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google