Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWOŚCI WIOSNA 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWOŚCI WIOSNA 2014."— Zapis prezentacji:

1 NOWOŚCI WIOSNA 2014

2 Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Barabara Surma. - Kraków : 2012. sygnatura: Publikacja jest dziełem zbiorowym. Przedstawione w niej prace dotyczą dyskusji wokół realizowanej obecnie reformy systemu oświaty oraz wprowadzonej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Lektura artykułów wskazuje, że zawierają one treści, które mogą zainteresować każdego.

3 Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014 sygnatura: W publikacji przedstawione zostały przyczyny, objawy oraz skutki zagrożeń cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży. Omówiono działania edukacyjne i profilaktyczne w środowiskach oświatowo-wychowawczych w tym obszarze.

4 Wprowadzenie do muzykoterapii / Ludwika Konieczna-Nowak
Wprowadzenie do muzykoterapii / Ludwika Konieczna-Nowak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013 sygnatura: Książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich obejmuje problematykę definicji muzykoterapii, przedstawia jej podstawy teoretyczne, zawiera zwięzły opis stosowanych w praktyce modeli i technik muzykoterapeutycznych. Charakterystyka procesu terapeutycznego wraz z wyjaśnieniem jego kluczowych elementów stanowi treść części drugiej. Fragment ostatni prezentuje możliwości stosowania muzykoterapii w kontekście konkretnych grup: dzieci i młodzieży, dorosłych i osób starszych.

5 Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej / Dorota Klus-Stańska, Marzenna Nowicka. - Gdańsk : 2014.
sygnatura: Książka jest odpowiedzią na obecną zreformowaną rzeczywistość szkolną. Obnaża jałowość i pozorność administracyjnych poczynań, obala mity dokonanej zmiany w nauczaniu. Jednocześnie nie pozostawia nauczycieli bezradnych. Autorki przedstawiają własne propozycje nauczania polonistycznego i matematycznego, a także własną koncepcję integracji. Celem książki jest zmiana obowiązującego od lat paradygmatu transmisyjnego nauczania, modyfikacja świadomości nauczycieli oraz przywrócenie im godności zawodowej.

6 Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Wyd Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. sygnatura: Książka ta to szeroka perspektywa postrzegania dziecka 6-letniego jako potencjalnego ucznia szkoły podstawowej, któremu rzeczywistość kreuje los bardziej lub mniej odpowiadający osobistym preferencjom. W wyniku kontrowersji zogniskowanych wokół reformy oświaty, a w niej wcześniejszego rozpoczynania edukacji już przez dzieci 6-letnie, akcentuje się w niej holistyczny ogląd dziecka

7 Kultura współczesna a zdrowie : aspekty psychologiczne / red. nauk
Kultura współczesna a zdrowie : aspekty psychologiczne / red. nauk. Małgorzata Górnik-Durose. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. sygnatura: Książka zespołu psychologów z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Uniwersytetu Śląskiego, zajmujących się naukowo psychologią zdrowia z różnych perspektyw, przedstawia zagadnienia związane z rozumieniem zdrowia i choroby w dzisiejszym świecie, podejmowaniem zachowań pro- i antyzdrowotnych oraz radzeniem sobie z chorobą. Punktem odniesienia rozważań jest specyfika mentalności.

8 Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk
Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk.: Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. sygnatura: Jest to kolejny tom z serii podręczników akademickich Logopedia XXI Wieku. Wiedza dotyczy przede wszystkim rozwoju komunikacji człowieka od stanu embrionalnego poprzez zaburzenia artykulacji i mówienia dziecka, potem człowieka dorosłego…

9 Nowe gry i zabawy ćwiczące odwagę / Brigitte Wilmes-Mielenhausen ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : 2013. sygnatura: W tym tomie znajdziemy rytuały i historyjki pomagające dziecku pokonać lęk, dramy, ćwiczenia ruchowe i scenki, zabawy rozwijające umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz ćwiczące zaufanie do siebie, zabawy zachęcające do wspólnego przeżywania przygód, podróże w świat fantazji i ćwiczenia relaksacyjne - wszystkie propozycje zabaw przewidziane zostały dla dzieci między 3 a 10 rokiem życia.

10 Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : 2014.
sygnatura: Zebrane w tym tomie rozprawy dotyczą kilku problemów dydaktyki specjalnej najbardziej aktualnych i ważnych w tej dziedzinie wiedzy. Rozprawy te są próbą odpowiedzi na pytania nurtujące studentów, pedagogów specjalnych i terapeutów na co dzień pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

11 Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. nauk
Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. nauk. Jolanty Szczurkowskiej i Agnieszki Mazur. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013 sygnatura: Książka skierowana jest do wszystkich tych osób, które są żywo zainteresowane dobrym zrozumieniem roli pedagoga i psychologa szkolnego oraz doskonaleniem ich specyficznego warsztatu pracy.

12 Psychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. sygnatura: Celem książki jest opis zmian rozwojowych zachodzących w okresie adolescencji w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych. Autorki opisują teoretyczne modele rozwoju, by następnie przejść do analizy zadań rozwojowych okresu dorastania.

13 Elitarne i popularne wzory czytania / Jadwiga Kołodziejska
Elitarne i popularne wzory czytania / Jadwiga Kołodziejska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. sygnatura: Prof. dr hab. Jadwiga Kołodziejska jest w środowisku bibliotekarskim postacią znaną i bardzo cenioną za wiedzę, którą dzieli się z czytelnikami od lat, publikując książki i artykuły w czasopismach bibliotekarskich. Książka poświęcona jest rozważaniom nad współczesną sytuacją książki i czytelnictwa, a w szczególności kanonowi literackiemu, ulegającemu bardzo głębokim przemianom.

14 W świat z klasą : edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum / [red. Elżbieta Krawczyk, Marta Sykut ; aut. Madza Ednir, Franz Halbartschlager, Alison Huntley, Monika Karkowska, Elżbieta Krawczyk, Jacob Sovoessi, Marta Sykut, Jędrzej Witkowski, Lukas Zajac]. - Warszawa : Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2013. sygnatura: Przemoc w szkole pojawia się już nie jako zjawisko sporadyczne, ale jako nasilająca się tendencja. Dotyka ono młodzieży różniącej się m.in. pod względem religii, sprawności fizycznej czy właśnie orientacji seksualnej.

15 Lekcja równości : jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodzież : materiały dla nauczycieli i nauczycielek / [red. Jan Świerszcz]. - Warszawa : Kampania Przeciw Homofobii, 2013. sygnatura: 45590 Publikacja powstała z myślą o nauczycielkach i nauczycielach oraz wszystkich osobach zaangażowanych w działalność oświatową, które są zainteresowane tym, w jaki sposób realizować edukację globalną na wybranych przedmiotach w ramach podstawy programowej.

16 Dydaktyczne "tropy" zróżnoważonego rozwoju w edukacji / pod red. nauk
Dydaktyczne "tropy" zróżnoważonego rozwoju w edukacji / pod red. nauk. Ewy Szadzińskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. sygnatura: 45570 Publikacja powstała z myślą o nauczycielkach i nauczycielach oraz wszystkich osobach zaangażowanych w działalność oświatową, które są zainteresowane tym, w jaki sposób realizować edukację globalną na wybranych przedmiotach w ramach podstawy programowej. Prezentujemy w niej koncepcję edukacji globalnej, wyjaśniając zagadnienia, jakie obejmuje, przyświecające jej wartości, postawy i umiejętności, które pomaga rozwijać, a także odniesienie do działania na rzecz zmiany w skali globalnej.

17 Sprawdziany : matematyka : klasa VI / Agnieszka Figat-Jeziorska
Sprawdziany : matematyka : klasa VI / Agnieszka Figat-Jeziorska. - Toruń : Wydawnictwo Literat, 2013. sygnatura: 45562 Tematycznie ułożone sprawdziany z matematyki dla klasy szóstej opracowane przez doświadczoną nauczycielkę. Zadania zawarte w tej książce są zgodne z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej; nadają się do samodzielnej pracy dziecka…

18 Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red
Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. sygnatura: 45556 Książka jest próbą opracowania zagadnień związanych z kompetencjami kreatywnymi nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Czy rzeczywiście - jak pyta D. Klus-Stańska - zniewolony administracyjnie i biurokratycznie nauczyciel zrzuca z siebie odpowiedzialność za wychowawczą i kształceniową rzeczywistość szkolną? Odpowiedź na to pytanie jest ważne, gdyż kompetencje nauczyciela decydują o przebiegu procesu edukacyjnego, o charakterze działań nie tylko jego samego, ale i uczniowskich.

19 Wiem, jak się zachować ; pomoce do nauki zasad odpowiedniego zachowania w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach / oprac. Magdalena Hinz. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia Universalis, 2013. sygnatura: 45565 Dlaczego dzieciom nie wolno bawić się lekarstwami? Czy wypada grymasić przy posiłkach? O czym należy pamiętać w towarzystwie? Publikacja w przystępny i atrakcyjny sposób przedstawia zasady dobrego i bezpiecznego zachowania, o których każdy powinien pamiętać.

20 Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; tł. Emilia Bochenek. - Gdańsk : 2013. sygnatura: 45553 Książka przeznaczona dla terapeutów, nauczycieli przedszkoli i rodzin dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (SPD). Autorka kładzie nacisk również na integrację społeczną i uwzględnia specjalne potrzeby dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Gry i zabawy podzielono na rozwijające dużą i małą motorykę. Pewne novum stanowi rozdział poświęcony aktywnościom ruchowym w wodzie.

21 Biblioteka Pedagogiczna w Złotowie
ZAPRASZAMY Biblioteka Pedagogiczna w Złotowie ul. Szkolna Złotów Biblioteka czynna: Poniedziałek – piątek             czwartek                              nieczynna sobota                                


Pobierz ppt "NOWOŚCI WIOSNA 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google