Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewangelia Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewangelia Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 Ewangelia Wprowadzenie

2 Jedna Ewangelia Według św. Mateusza Według św. Marka
Według św. Łukasza Według św. Jana

3 Etapy powstawania Ewangelii
Osoba Jezusa (4/5 BC – 30 AD) -fakty z życia Jezusa - Czyny i nauczanie Chrystusa Wspólnoty żyjące Dobrą Nowiną (po 30 AD) -głoszenie -świętowanie -nauczanie Redakcja Ewangelii ( 70 – 100 AD)

4 Ewangelia według św. Mateusza
Mateusz – Lewi (Mk 2,14-17 Łk 5,27-32) Język: hebrajski/aramejski (greka?) Adresaci – chrześcijanie nawróceni z judaizmu -charakter judaistyczny Terminy semickie Obyczaje i tradycje żydowskie

5 Struktura Prolog: Opis dzieciństwa Jezusa Mt 1-2
Program królestwa Mt 3-7 Przepowiadanie królestwa Mt 8-10 Tajemnice królestwa Mt 11,1 – 13,52 Kościół pierwocinami królestwa 13,53 – 18,35 Wypełnienie się królestwa Mt 19-25 Epilog: Opis męki, śmierci i zmartwychwstania Mt 26-28

6 Tematyka Mesjasz zapowiedziany w ST
Kościół nowy lud Boży i prawdziwy Izrael -Mt 23,8-12 Kazanie na górze – nowy Dekalog

7 Ewangelia według św. Marka
Autor – Marek – uczeń św. Piotra - 1P 5,13 Źródła – opracowanie źródeł pisemnych i ustnych Język – greka z latynizmami Czas teraźniejszy – ożywienie tekstu. Czas powstania Rzym

8 Adresaci Ewangelia skierowana do braci Rzymian:
-akcentowanie tematu pogan na drodze ku zbawieniu -wyjaśnianie elementów semickich - Ewangelia nasycona cudami Jezusa

9 Struktura 1,1-15 Prolog 1,16-3,6 Wystąpienie Jezusa
3,7 – 6,29 Nauczanie i cuda Jezusa oraz skutki Jego działalności 6,30-8,26 Miłość do Żydów 8,27 – 10,52 Przeznaczenie Syna Człowieczego i warunki stawiane naśladowcom 11,1-13,37 Jezus w Jerozolimie 14,1-16,8 Męka i zmartwychwstanie Jezusa

10 Tematy Ewangelii Jezus Synem Boga Sekret mesjański
Centralny tekst Ewangelii Mk 8,27-30

11 Ewangelia według św. Łukasza
Łukasz – lekarz z Antiochii Ewangelia napisana w Grecji 80 – 90r. (po 70 r.) Adresat: Teofil (nawróceni i z pogaństwa jak i z judaizmu) Uczeń i towarzysz św. Pawła

12 Struktura Zapowiedź Łk 1,5-9,50 -Jezus a Jan
-Działalność Jezusa w Galilei Objawienie Łk 9,51 – 19,27 -Obietnica królestwa Bożego -Pouczenie o warunkach przynależności do królestwa Bożego -Królestwo Boże pośród was jest Misja Łk 19,28 – 24,53 -Nauczanie Jezusa w Świątyni -Droga Jezusa na krzyż -Zmartwychwstanie Jezusa

13 Tematyka Historia zbawienia Dobroć i miłosierdzie Jezusa
Sprawy społeczne Rola Ducha Świętego w Kościele Modlitwa, radość i pokój.

14 Ewangelia według św. Jana
Jan Apostoł – autor (wspólnota uczniów) Spisana r. Adresaci chrześcijanie z kręgów judaizmu i pogańskiego Styl teologiczny i bardziej literacki. Posługuje się dialogami, opowiadaniami i ironią a nie ma w niej przypowieści

15 Struktura 1,1-18 Prolog 1,19-12,50 Jezus objawia siebie światu
13,1-20,29 Jezus objawia siebie samego swoim 20,30 Epilog 21 Dodatek

16 Tematyka Syn Boży – Słowo Boga głosicielem i wykonawcą miłości zbawczej Boga do człowieka. Jezus – pokarm, światłość, źródło wody żywej. *Ewangelia zawiera m.in. -Dialog z Nikodemem -Dialog z Samarytanką -Modlitwę Arcykapłańską


Pobierz ppt "Ewangelia Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google