Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie 3: 11.03.2014 Kursy na przewodników muzeów dla osób niesłyszących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie 3: 11.03.2014 Kursy na przewodników muzeów dla osób niesłyszących."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie 3: 11.03.2014 Kursy na przewodników muzeów dla osób niesłyszących

2 Rozmontowywane kolejnej bariery Zaangażowanie niesłyszących przewodników, którzy rozumieją i są w stanie wczuć się w sytuację widzów sprawia, że niknie kolejna bariera: Staje się możliwa bezpośrednia komunikacja

3 Empatia i zrozumienie Przewodnik posługujący się językiem migowym może zwrócić się bezpośrednio do publiczności używając jej języka. Osoba z niedosłuchem rozumie potrzebę wyraźnej mowy i zna schematy ruchu warg.

4 Zalety kontaktu bezpośredniego Obaj niesłyszący wykładowcy mogą pracować wspólnie z pomocą pośredników takich jak tłumaczy, lipspeakerów czy urządzeń wspomagających. A przynajmniej może to stanowić alternatywę – Zmiana z niesłyszącego przewodnika na urządzenie wspomagające może być interesujaca.

5 Łatwiej jak zachować tempo Niesłyszący przewodnicy mogą się zatrzymać, by umożliwić publiczności przyjrzenie się danemu eksponatowi przed przejściem do kolejnego. Gdy mamy pośrednika, potrzeba choreografii– słyszących przewodników trzeba często prosić, by zwolnili!

6 Pozyskiwanie przewodników Pozyskiwanie niesłyszących przewodników jest celem długoterminowym – w większości programów najpierw oferuje się zwiedzanie z przewodnikiem, a później niesłyszący przewodnicy wyłaniają się spośród publiczności.

7 usuwa kolejną barieręStwarzanie wydarzeń kulturalnych dostępnych dla osób niesłyszących usuwa kolejną barierę – poprzez stwarzanie zapotrzebowania na wydarzenia prowadzone przez osoby niesłyszące. Stwarza to możliwości zatrudnienia dla osób niesłyszącychStwarza to możliwości zatrudnienia dla osób niesłyszących Nowy niesłyszący przewodnik może wyłonić się sposród publiczności

8 Dwa możliwe sposoby treningu Przystosuj szkolenie muzealne, czyniąc je dostępnym dla osób niesłyszących - zapewnij im wszelkie możliwe sposoby komunikacji. Stwórz programy szkoleń dla osób niesłyszących

9 Oba sposoby wymagają pokrycia kosztów wspomagania komunikacji – te wydatki mogą najprawdopodobniej zostać pokryte z funduszy zewnętrznych innych organizacji (Ministerstwo Kultury, Sponsorzy, Partnerskie Ogranizacje Muzeów).

10 Przystosowywanie szkoleń skierowanych do ogółu Pałac Hampton Court Pionierska jednostka, oferująca osobom niesłyszącym możliwość udział w ogólnodostępnym szkoleniu w tak prestiżowym i historycznym miejscu w Londynie

11 STUDIUM PRZYPADKU NR 1 Szkolenia ogólnodostępne

12 Pałac Hampton Court oferuje jedno bezpłatne miejsce dla osoby pragnącej zostać przewodnikiem osób niesłyszących. Komunikacja z tą osobą jest sponsorowana przez Pałac. Kurs był pierwszym stopniem na drodze zdobycia prestiżowej plakietki przewodnika Blue Badge.

13 Pierwszy niesłyszący przewodnik, który zdobył Blue Badge ukończył szkolenie w roku 2012 w Pałacu Hampton Court. Użytkownik Brytyjskiego Języka Migowego otrzymywał wsparcie komunikacji przez cały czas trwania kursu, dwa razy w tygodniu, przez 12 tygodni.

14 Dyplomatoruim, 2012 Teraz pracuje normalnie jako przewodnik w języku migowym w Hampton Court Palace, pracując na takich samych zasadach, jak inni przewodnicy.

15 Muzea w Leicester Szkolenie jednego przewodnika w organizacji, który będzie prowadził wykłady dla ludzi niesłyszących używając dowolnie wybranego przez nich kanału komunikacji.

16 Inne muzea mogą zaoferować szkolenia z danej, właściwej sobie tematyki, pod kątem konkretnych tematów i wydarzeń kulturalnych. Ta opcja jest tańsza – szkolenie wtedy, kiedy jest to potrzebne i z tego, co jest potrzebne – ale ten rodzaj szkolenia nie zapewnia uczestnikom rozwoju umiejętności tworzenia swoich własnych materiałów.

17 STUDIUM PRZYPADKU NR 2 Szkolenia skierowane do osób niesłyszących

18 Luwr, Paryż, lata 90. XX wieku 3-letnie szkolenie – tworzenie dossier ideogramów związanych ze sztuką, ugruntowana wiedza akademicka i trening umiejętności wystąpień publicznych. Niesłyszący przewodnicy uzyskali możliwość pracy w muzech i historycznych miejscach w Paryżu

19 Tate Modern i Tate Britain Kursy ArtSigns [Ideogramy Sztuki] Kursy ArtSigns [Ideogramy Sztuki] 2001, 2003, 2005 Kurs Signing Art Kurs Signing Art 2012 Kursy w języku migowym uczące umiejętności prowadzenia wykładów

20 ArtSigns Każdy z kursów ukończyło pięciu niesłyszących przeodników Kurs był współfinansowany przez charytatywną ogranizację Shape zajmującą się dostępem osób niesłyszących i niepełnosprawnych do sztuki oraz City Literary Institute w Londynie, zajmujący się edukacją osób niesłyszących

21 Kurs ArtSigns 2005 Kurs prowadzony zarówno przez niesłyszących, jak i słyszących wykładowców. Kurs oparty na solidnej podstawie akademickiej zakończony uzyskaniem Brytyjskich Kwalifikacji w Nauczaniu: City and Guilds 7407

22 Treść Kursu ArtSigns Treść dotycząca sztuki na poziomie akademickim. Umiejętności nauczania i prezentacji. Umiejętności niezbędne w kontakcie z niesłyszącą publicznością.

23 Efekty Kursu ArtSigns 2005 5 absolwentów 3 z nich wciąż tam pracuje 1 z nich pracuje z dziećmi niesłyszącymi i jako artysta 1 prowadzi warsztaty o sztuce dla muzeów 1 z nich jako przewodnik

24 STUDIUM PRZYPADKU NR 3 Kurs Signing Art 2012

25 Motywacja do organizacji kursu Zapotrzebowanie na przewodników osób niesłyszących przewyższa liczbę takich przewodników w Londynie. Nagrania z kursu są dostępne na stronie Tate Gallery

26 Kurs wstępny Umiejętności prowadzenia badań Ogólne umiejętności pedagogiczne i umiejętności niezbędne podczas wystąpień publicznych Umiejętności specyficzne dla prowadzenia prezentacji w języku migowym Muzealny profesjonalizm

27 Efekt 9 absolwentów, kżdy z nich ma jeden lub dwa wykłady rocznie w Galerii Tate Niektórzy pracują teraz w innych muzeach Nagrania z kursów są rozpowszechniane i formacie umożliwiającym kopiowanie

28 Absolwent kursu Signing Art Pracujący w Galerii Tate

29 Jakość jest kluczem Umiejętność prowadzenia prelekcji dla osób niesłyszących na równie wysokim poziomie, co prelekcje dla osób słyszących jest niezmiernie istotna, w celu zapewnienia osobom niesłyszącym tej samej jakości informacji, jaką uzyskują słyszący goście muzeum.

30 Pożądane cechy kandydata Wiedza z zakresu, sztuki, historii sztuki albo historiiWiedza z zakresu, sztuki, historii sztuki albo historii Kurs jest także dostępny dla osób z innego rodzaju kwalifikacjami, które wyrażają zainteresowane przedmiotem kursuKurs jest także dostępny dla osób z innego rodzaju kwalifikacjami, które wyrażają zainteresowane przedmiotem kursu Umiejętność samodzielnego prowadzenia badań w celu sprostania wymaganiom muzeumUmiejętność samodzielnego prowadzenia badań w celu sprostania wymaganiom muzeum

31 A dokąd teraz? Pomysły dla Twojego muzeum Jedno muzeum staje się centralną jednostką treningową? Kilka muzeów współpracuje, dzieląc się kosztami i umiejętnościami? Przystosowanie kursów ogólnodostępnych czy kursy dla osób niesłyszących?

32 Chwila na refleksję: Choć jeden przewodnik został przeszkolony w różnych kanałach komunikacji, jak dotąd nikt nie poprowadził kursu dla osób niesłyszących czytających z ruchu warg i posługujących się tym kanałem komunikacji.

33 Zalecenia Ktoś spośród gości muzeum może w przyszłości stać się przewodnikiem dla osób niesłyszących Możesz rozważyć takie planowanie wydarzeń w Twoim muzeum, by były one składowymi pełnego kursu. Osoby uczestniczące we wszystkich wydarzeniach mogłyby później stać się przewodnikami mającymi ugruntowaną wiedzę.


Pobierz ppt "Spotkanie 3: 11.03.2014 Kursy na przewodników muzeów dla osób niesłyszących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google