Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aklimatyzacja dziecka 6-letniego w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aklimatyzacja dziecka 6-letniego w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Aklimatyzacja dziecka 6-letniego w szkole

2 Zadania szkoły – zadania rodziców

3 Podstawa programowa – wymagania
Zadania szkoły załącznik nr 1 – podstawa programowa wychowania przedszkolnego załącznik nr 2 – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych załącznik nr 3 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 83, poz. 562) załącznik nr 4 – Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1999 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

4 Współpraca rodziców ze szkołą
14 marca 2011 r. przy Ministrze Edukacji Narodowej została powołana Rada Rodziców, której zadaniem jest szeroka integracja środowisk rodzicielskich oraz stworzenie płaszczyzny dyskusji i wymiany poglądów we wszystkich sprawach dotyczących polskiej szkoły. Zadaniem Zespołu opiniodawczo-doradczego Rady Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej jest m.in. konsultowanie i opiniowanie propozycji rozwiązań dotyczących współpracy szkoły z rodzicami, które zapewnią poprawę jakości i skuteczności nauczania oraz usprawnią pracę szkoły i zwiększą wpływ rodziców na sprawy szkoły.

5 Podstawa prawna współpracy
Dyrektor stwarza warunki do powstania Rady Rodziców /art. 53 ustawy o systemie oświaty/ i respektuje jej uprawnienia i działania w ramach prawa. Linki do stron rządowych o tematyce 6-latka

6 Praca rodzica z dzieckiem w domu

7 Wzmacnianie samodzielności, zaradności i aktywności dziecka
włączać dziecko w prace domowe i wykonywać je razem z nim z zastosowaniem „podziału pracy” nawiązać kontakt z rodzicami jego kolegów i koleżanek z przedszkola czy najbliższej okolicy – umawiać się z rodzicami w sprawie wizyt w domu, wspólnego wyjazdu i noclegu poza domem rozmawiać z dzieckiem w trakcie wykonywania tych prac – to znakomita okazja do lepszego poznania swego dziecka zachęcać do dokonywania wyborów, stwarzać ku temu wiele okazji, rozmawiać o różnych możliwościach pozostawić pole do własnych pomysłów i zachęcanie do tego

8 Rozwijanie ciekawości świata
zabierać dziecko w różne miejsca w bliższej i dalszej okolicy rozmawiać z dzieckiem, prowokować do zadawania pytań, do samodzielnego poszukiwania na nie odpowiedzi, odpowiadać na jego pytania i zachęcać do zadawania kolejnych podróżować z dzieckiem do krewnych, znajomych organizować wyprawy do księgarni, do biblioteki, poszukiwać razem różnych informacji w Internecie, wspólnie przeglądać i czytać książki, czasopisma, codzienne gazety, rozkład jazdy pociągów czy autobusów w Internecie

9 Osoby do kontaktu w szkole
Dyrektor …….. (informacje o dyżurach, telefonach, terminach … / uzupełnia dyrektor) Sekretarka …….. (informacje o dyżurach, telefonach, terminach … / uzupełnia dyrektor) Pedagog ……. (informacje o dyżurach, telefonach, terminach … / uzupełnia dyrektor) Wychowawca ……. (informacje o dyżurach, telefonach, terminach … / uzupełnia dyrektor)

10 Pytania – analiza gotowości szkolnej dziecka
Czy dziecko akceptuje poglądy i zdanie innych? Czy chętnie bawi się z innymi dziećmi? Czy chętnie maluje? Czy malując nie wykracza za linię? Czy dobrze widzi? Czy dobrze słyszy? Czy dziecko interesuje się liczbami, literami oraz słowami? Zapraszam Państwa do wypełnienie ankiety – w której znajdują się te i inne pytania – dzięki której dowiecie się Państwo o poziomie gotowości szkolnej dziecka (ankieta excel - Joanna Harbat)


Pobierz ppt "Aklimatyzacja dziecka 6-letniego w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google