Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I LO – lepiej być nie może!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I LO – lepiej być nie może!"— Zapis prezentacji:

1 I LO – lepiej być nie może!

2 Wieloletnia tradycja, szacunek wobec uczniów
Słówko o nas Nasza szkoła została założona w 1948 roku. Jest najstarszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie. Budynek szkoły jest pięknym obiektem architektonicznym, lecz dla uczniów najważniejsza jest domowa atmosfera, która od lat niezmiennie wypełnia te mury. Wieloletnia tradycja, szacunek wobec uczniów i nauczycieli, a także tolerancja powodują, że każdy czuje się u nas dobrze.

3 W nawiązaniu do rodzinnej atmosfery…

4 Na sportowo 

5 Dlaczego my? I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie jest wśród 300 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2014” Zajęliśmy 13 miejsce na Dolnym Śląsku i 122 miejsce w Polsce w wynikach matur.

6 Warsztaty chemiczne

7 Anglofama

8 Z życia naszej szkoły Oprócz wysokiego poziomu nauczania możemy pochwalić się dużą ilością ciekawych wydarzeń kulturalnych, np. Young Americans, konkurs na Super Klasę, coroczne Dni Kultury, wyjazdy do Danii, Niemiec, Francji, warsztaty teatralne i wiele innych. Dzięki temu nasza szkoła uczy kreatywności i pozwala rozwijać zainteresowania.

9 Migawki z „Super Klasy”

10 Czarujący mężczyźni…

11 … i urocze kobiety

12 Oddziały w I LO na rok szkolny 2014/2015
Klasa Profil Wychowawca A matematyczno – fizyczny Stanisław Lis B Ewa Rachwalska C humanistyczno - językowy Ewa Urbaniak D biologiczno – chemiczny Mariola Lech E matematyczno – geograficzny Małgorzata Wiszowska F humanistyczno - teatralny Iwona Kita

13 Klasy I A i B – nasze propozycje:
- rozszerzony język angielski (poziom nauczania ustalony po teście wstępnym), - drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski, - przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki, języka obcego i innych wybranych przedmiotów, - możliwość wyjazdów na wykłady z matematyki i fizyki na Uniwersytet Wrocławski, - uczestnictwo w wykładach organizowanych przez uczelnie lokalne, - wyjazd na warsztaty matematyczne przygotowujące do „Kangura Matematycznego”, - wyjazd na warsztaty matematyczno-językowe do Danii (klasa I lub II) - zajęcia kółka matematycznego, fizycznego i wielu innych przedmiotów, - zajęcia koła informatycznego prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, - zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, języków obcych - jeśli zaistnieje taka potrzeba, - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego na różnych poziomach, - wyjazd integracyjny przed rozpoczęciem nauki w liceum.

14 Konkursy dla klas matematyczno-fizycznych:
- Maraton Matematyczny, - Dolnośląskie Mecze Matematyczne, - Limesowy Konkurs Matematyczny, - Kangur Matematyczny, - Międzywojewódzki Otwarty Konkurs Fizyczny, - Międzynarodowy Konkurs Gier Matematycznych i Logicznych, - Olimpiada Matematyczna, - Olimpiada Fizyczna, - Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, - konkursy i olimpiady z języka angielskiego, - warsztaty językowo-artystyczne „Young Americans”

15 Po klasie matematyczno-fizycznej będziecie mogli studiować np.:
automatykę i robotykę, fizykę stosowaną, mechatronikę, informatyka, astronomię, fizykę medyczną, matematykę, budownictwo, architekturę, ekonomię, elektrotechnikę, telekomunikację, Z doświadczenia wiemy, że dla uczniów klas mat.-fiz. dostępne są praktycznie wszystkie kierunki studiów!

16 Klasa I C – nasze propozycje:
- rozszerzony język angielski (poziomy ustalane po teście wstępnym !) - drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski, - przygotowanie do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, - możliwość angażowania się w różnorodne inicjatywy obywatelskie, - poszerzanie wiedzy z zakresu prawa poprzez uczestnictwo w rozprawach sądowych, - przygotowywanie inscenizacji teatralnych, które obejrzymy np. na Dniach Kultury I LO, - możliwość udziału w warsztatach z grupą Amerykanów przyjeżdżających do naszej szkoły, tzw. the Young Americans, - udział w wielu konkursach językowych i konkursach wiedzy z języka angielskiego w ramach Anglofamy, - przygotowanie do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego (FCE, CAE), - poszerzanie wiedzy i umiejętności na różnorodnych zajęciach i kołach pozalekcyjnych, - wyjazdy do teatru, opery i filharmonii oraz wycieczki krajoznawcze, - spotkania z rodowitymi Anglikami i Amerykanami - możliwość wyjazdu na wycieczki edukacyjne w kraju i za granicą

17 Konkursy dla klasy I C Możesz przygotować się i brać udział w różnych olimpiadach i konkursach, np.: - Olimpiadzie Historycznej, - Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, - Olimpiadzie o Prawach Człowieka, - Olimpiadzie Filozoficznej, - Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, - Olimpiadzie Języka Angielskiego - Konkursie Językowym "Pokaż nam Język" - konkursach okolicznościowych o Sejmie, Senacie, Unii Europejskiej, - konkursach recytatorskich, językowych i przeglądach teatralnych.

18 Po ukończeniu tej klasy możesz studiować :
dziennikarstwo, filmoznawstwo, teatrologię, administrację, psychologię, historię, socjologię, filozofię, prawo, filologię polską, filologię angielską, filologię niemiecką, stosunki międzynarodowe, pedagogikę, politologię, kulturoznawstwo i wiele innych.

19 Klasa I D – nasze propozycje:
rozszerzony język angielski (poziomy ustalone po teście wstępnym!) drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski,  nauka języka łacińskiego - medycznego przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, i innych wybranych przedmiotów, zajęcia laboratoryjne z chemii na Uniwersytecie Wrocławskim.

20 Klasa I D – zajęcia dodatkowe:
możliwość pracy na specjalistycznym sprzęcie laboratoryjnym, wykonanie samodzielnie ciekawych doświadczeń pozwalających lepiej poznać świat chemii, udział w wykładach z biologii na Uniwersytecie Wrocławskim, udział w projektach edukacyjnych i badawczych np. "Chemia kosmetyczna", wyjazdy na warsztaty biologiczno-ekologiczno-językowe w Danii, udział w  wielu akcjach organizowanych na terenie naszego miasta i kraju związanych z profilaktyką, ekologią i ochroną środowiska, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, udział w dodatkowych zajęciach z biologii oraz chemii przez 3 lata, możliwość uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych z matematyki, chemii oraz fizyki, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

21 Po klasie biol-chem możesz studiować:
medycynę, farmację, stomatologię, biochemię, zdrowie publiczne, rehabilitację, biotechnologię, kosmetologię, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, bioinżynierię, ochronę środowiska, biologię i mikrobiologię, weterynarię, rolnictwo, zootechnikę, ekoinformatykę, turystykę, pedagogikę i psychologię, i wiele innych...

22 Klasa I E – nasze propozycje:
- rozszerzony język angielski (poziomy nauczania ustalone po teście wstępnym!) - drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski. Ucząc się w tej klasie możesz uczestniczyć w: - przygotowaniach do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie, - wykładach z matematyki i fizyki prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego, - wyjazdach na maraton matematyczny, - zajęciach kółka matematycznego i fizycznego, - zajęciach wyrównawczych z matematyki- jeśli zaistnieje taka potrzeba, - warsztatach językowo-geograficznych (Dania, Szkocja lub Anglia), - wycieczkach naukowych na terenie Polski.

23 W klasie matematyczno-geograficznej możesz wziąć udział w:
- Maratonie Matematycznym, - Maratonie Językoznawczym, - Dolnośląskich Meczach Matematycznych, - Kangurze Matematycznym, - Międzynarodowym Konkursie Gier Matematycznych i Logicznych, - Olimpiadzie Matematycznej, - Olimpiadzie Lingwistyki Stosowanej i Matematycznej, - Olimpiadzie Języka Angielskiego, - Olimpiadzie Geograficznej, - Konkursie Wiedzy Krajoznawczej i Turystycznej, - licznych konkursach językowych (np. Anglofama, English High Flier), - Olimpiadzie Przedsiębiorczości, - grach giełdowych.

24 Po ukończeniu nauki w tej klasie będziesz mógł studiować:
wszystkie kierunki ekonomiczne na Uniwersytecie lub Akademii Ekonomicznej, prawo i administrację, zarządzanie, ekonomię europeistykę, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, turystykę i rekreację, kierunki informatyczne, inżynieryjne a nawet filologiczne, geologię geodezję.

25 Klasa I F – nasze propozycje:
- rozszerzony język angielski (poziomy nauczania ustalone po teście wstępnym!) drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski, - przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii (uwzględniając historię sztuki i kulturę), wiedzy o społeczeństwie, - możliwość sprawdzenia się jako aktor, recenzent czy reżyser, - zajęcia dodatkowe - zapoznanie się z historią teatru (zajęcia warsztatowe lub cykl lekcji w ramach języka polskiego) - wyjścia i wyjazdy do galerii i muzeów na terenie miasta i poza nim (Legnica, Wrocław), - prelekcje oraz zajęcia dodatkowe na bazie spektakli teatralnych, oper i seansów filmowych, - poszerzanie wiedzy z zakresu prawa poprzez uczestnictwo w rozprawach sądowych

26 W klasie humanistyczno-teatralnej
nasza oferta obejmuje również: cykl wyjść i wyjazdów na przedstawienia teatralne, operowe i operetkowe w ramach współpracy z teatrami we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Zielonej Górze, cykl prezentacji ważnych dzieł teatralnych (formy: video, DVD), przeprowadzenie warsztatów teatralnych (na bazie współpracy z absolwentami i aktorami), zorganizowanie „warsztatów teatralnych„ w ramach kilkudniowego wyjazdu zagranicznego (wyjazd warsztatowy do Danii lub Francji)

27 PATRONAT NAD KLASĄ OBEJMIE PAN ANDRZEJ CHYRA – ABSOLWENT I LO

28 Konkursy dla klasy I F Wybierając tę klasę możesz przygotować się i brać udział w: - Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świece Współczesnym, - Olimpiadzie Historycznej, - Olimpiadzie Geograficznej, - Olimpiadzie o Prawach Człowieka, - Olimpiadzie Filozoficznej, - Olimpiadzie Prawniczej, - Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, - Olimpiadzie Języka Niemieckiego, Angielskiego i Francuskiego, - Konkursie Językowym "Pokaż nam Język", - konkursach recytatorskich i przeglądach teatralnych, - konkursach i festiwalach piosenki.

29 Po ukończeniu tej klasy możesz studiować:
prawo, dziennikarstwo, kierunki filologiczne np.: polonistykę, germanistykę, anglistykę kulturoznawstwo filmoznawstwo, teatrologię, psychologię, filozofię, politologię, stosunki międzynarodowe, socjologię historię, film i sztuki audiowizualne, sztukę mediów, aktorstwo i inne.

30 Klasa Profil Języki Przedmioty liczone w rekrutacji A matematyczno-fizyczna 1. język angielski 2. j. niem./ j. franc. / j. ros. j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka B C humanistyczno-językowa historia, WOS D biologiczno-chemiczna biologia, chemia E matematyczno-geograficzna 2. j. niem./ j. franc. / j. ros geografia, WOS F humanistyczno-teatralna WOS, geografia

31 Ważne terminy Wydarzenie Data Składanie podań przez kandydatów
Od do Wprowadzenie do systemu danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru oraz dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty) Od 27 do Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do liceum Do Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego Do Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych kandydatów Do Przeprowadzenie II naboru Od do Ogłoszenie list przyjętych uczniów po przeprowadzeniu drugiego naboru Do

32 Mamy nadzieję, że wybierzesz naszą szkołę i dołączysz do grona jej uczniów i w przyszłości absolwentów.

33

34

35

36 Czekamy na Ciebie!


Pobierz ppt "I LO – lepiej być nie może!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google