Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza szkoła została założona w 1948 roku. Jest najstarszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie. Budynek szkoły jest pięknym obiektem architektonicznym,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza szkoła została założona w 1948 roku. Jest najstarszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie. Budynek szkoły jest pięknym obiektem architektonicznym,"— Zapis prezentacji:

1

2 Nasza szkoła została założona w 1948 roku. Jest najstarszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie. Budynek szkoły jest pięknym obiektem architektonicznym, lecz dla uczniów najważniejsza jest domowa atmosfera, która od lat niezmiennie wypełnia te mury. Wieloletnia tradycja, szacunek wobec uczniów i nauczycieli, a także tolerancja powodują, że każdy czuje się u nas dobrze.

3

4

5 Zajęliśmy 13 miejsce na Dolnym Śląsku i 122 miejsce w Polsce w wynikach matur. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie jest wśród 300 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2014

6

7

8 Oprócz wysokiego poziomu nauczania możemy pochwalić się dużą ilością ciekawych wydarzeń kulturalnych, np. Young Americans, konkurs na Super Klasę, coroczne Dni Kultury, wyjazdy do Danii, Niemiec, Francji, warsztaty teatralne i wiele innych. Dzięki temu nasza szkoła uczy kreatywności i pozwala rozwijać zainteresowania.

9

10

11

12 KlasaProfilWychowawca A matematyczno – fizyczny Stanisław Lis B matematyczno – fizyczny Ewa Rachwalska C humanistyczno - językowy Ewa Urbaniak D biologiczno – chemiczny Mariola Lech E matematyczno – geograficzny Małgorzata Wiszowska F humanistyczno - teatralny Iwona Kita

13 - rozszerzony język angielski (poziom nauczania ustalony po teście wstępnym), - drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski, - przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki, języka obcego i innych wybranych przedmiotów, - możliwość wyjazdów na wykłady z matematyki i fizyki na Uniwersytet Wrocławski, - uczestnictwo w wykładach organizowanych przez uczelnie lokalne, - wyjazd na warsztaty matematyczne przygotowujące do Kangura Matematycznego, - wyjazd na warsztaty matematyczno-językowe do Danii (klasa I lub II) - zajęcia kółka matematycznego, fizycznego i wielu innych przedmiotów, - zajęcia koła informatycznego prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, - zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, języków obcych - jeśli zaistnieje taka potrzeba, - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego na różnych poziomach, - wyjazd integracyjny przed rozpoczęciem nauki w liceum.

14 - Maraton Matematyczny, - Dolnośląskie Mecze Matematyczne, - Limesowy Konkurs Matematyczny, - Kangur Matematyczny, - Międzywojewódzki Otwarty Konkurs Fizyczny, - Międzynarodowy Konkurs Gier Matematycznych i Logicznych, - Olimpiada Matematyczna, - Olimpiada Fizyczna, - Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, - konkursy i olimpiady z języka angielskiego, - warsztaty językowo-artystyczne Young Americans

15 automatykę i robotykę, fizykę stosowaną, mechatronikę, informatyka, astronomię, fizykę medyczną, matematykę, budownictwo, architekturę, ekonomię, elektrotechnikę, telekomunikację, Z doświadczenia wiemy, że dla uczniów klas mat.-fiz. dostępne są praktycznie wszystkie kierunki studiów!

16 - rozszerzony język angielski (poziomy ustalane po teście wstępnym !) - drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski, - przygotowanie do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, - możliwość angażowania się w różnorodne inicjatywy obywatelskie, - poszerzanie wiedzy z zakresu prawa poprzez uczestnictwo w rozprawach sądowych, - przygotowywanie inscenizacji teatralnych, które obejrzymy np. na Dniach Kultury I LO, - możliwość udziału w warsztatach z grupą Amerykanów przyjeżdżających do naszej szkoły, tzw. the Young Americans, - udział w wielu konkursach językowych i konkursach wiedzy z języka angielskiego w ramach Anglofamy, - przygotowanie do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego (FCE, CAE), - poszerzanie wiedzy i umiejętności na różnorodnych zajęciach i kołach pozalekcyjnych, - wyjazdy do teatru, opery i filharmonii oraz wycieczki krajoznawcze, - spotkania z rodowitymi Anglikami i Amerykanami - możliwość wyjazdu na wycieczki edukacyjne w kraju i za granicą

17 Możesz przygotować się i brać udział w różnych olimpiadach i konkursach, np.: - Olimpiadzie Historycznej, - Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, - Olimpiadzie o Prawach Człowieka, - Olimpiadzie Filozoficznej, - Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, - Olimpiadzie Języka Angielskiego - Konkursie Językowym "Pokaż nam Język" - konkursach okolicznościowych o Sejmie, Senacie, Unii Europejskiej, - konkursach recytatorskich, językowych i przeglądach teatralnych.

18 dziennikarstwo, filmoznawstwo, teatrologię, administrację, psychologię, historię, socjologię, filozofię, prawo, filologię polską, filologię angielską, filologię niemiecką, stosunki międzynarodowe, pedagogikę, politologię, kulturoznawstwo i wiele innych.

19 rozszerzony język angielski (poziomy ustalone po teście wstępnym!) drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski, nauka języka łacińskiego - medycznego przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, i innych wybranych przedmiotów, zajęcia laboratoryjne z chemii na Uniwersytecie Wrocławskim.

20 możliwość pracy na specjalistycznym sprzęcie laboratoryjnym, wykonanie samodzielnie ciekawych doświadczeń pozwalających lepiej poznać świat chemii, udział w wykładach z biologii na Uniwersytecie Wrocławskim, udział w projektach edukacyjnych i badawczych np. "Chemia kosmetyczna", wyjazdy na warsztaty biologiczno-ekologiczno-językowe w Danii, udział w wielu akcjach organizowanych na terenie naszego miasta i kraju związanych z profilaktyką, ekologią i ochroną środowiska, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, udział w dodatkowych zajęciach z biologii oraz chemii przez 3 lata, możliwość uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych z matematyki, chemii oraz fizyki, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

21 medycynę, farmację, stomatologię, biochemię, zdrowie publiczne, rehabilitację, biotechnologię, kosmetologię, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, bioinżynierię, ochronę środowiska, biologię i mikrobiologię, weterynarię, rolnictwo, zootechnikę, ekoinformatykę, turystykę, pedagogikę i psychologię, i wiele innych...

22 - rozszerzony język angielski (poziomy nauczania ustalone po teście wstępnym!) - drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski. Ucząc się w tej klasie możesz uczestniczyć w: - przygotowaniach do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie, - wykładach z matematyki i fizyki prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego, - wyjazdach na maraton matematyczny, - zajęciach kółka matematycznego i fizycznego, - zajęciach wyrównawczych z matematyki- jeśli zaistnieje taka potrzeba, - warsztatach językowo-geograficznych (Dania, Szkocja lub Anglia), - wycieczkach naukowych na terenie Polski.

23 - Maratonie Matematycznym, - Maratonie Językoznawczym, - Dolnośląskich Meczach Matematycznych, - Kangurze Matematycznym, - Międzynarodowym Konkursie Gier Matematycznych i Logicznych, - Olimpiadzie Matematycznej, - Olimpiadzie Lingwistyki Stosowanej i Matematycznej, - Olimpiadzie Języka Angielskiego, - Olimpiadzie Geograficznej, - Konkursie Wiedzy Krajoznawczej i Turystycznej, - licznych konkursach językowych (np. Anglofama, English High Flier), - Olimpiadzie Przedsiębiorczości, - grach giełdowych.

24 wszystkie kierunki ekonomiczne na Uniwersytecie lub Akademii Ekonomicznej, prawo i administrację, zarządzanie, ekonomię europeistykę, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, turystykę i rekreację, kierunki informatyczne, inżynieryjne a nawet filologiczne, geologię geodezję.

25 - rozszerzony język angielski (poziomy nauczania ustalone po teście wstępnym!) -drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski, - przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii (uwzględniając historię sztuki i kulturę), wiedzy o społeczeństwie, - możliwość sprawdzenia się jako aktor, recenzent czy reżyser, - zajęcia dodatkowe - zapoznanie się z historią teatru (zajęcia warsztatowe lub cykl lekcji w ramach języka polskiego) - wyjścia i wyjazdy do galerii i muzeów na terenie miasta i poza nim (Legnica, Wrocław), - prelekcje oraz zajęcia dodatkowe na bazie spektakli teatralnych, oper i seansów filmowych, - poszerzanie wiedzy z zakresu prawa poprzez uczestnictwo w rozprawach sądowych

26 nasza oferta obejmuje również: – cykl wyjść i wyjazdów na przedstawienia teatralne, operowe i operetkowe w ramach współpracy z teatrami we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Zielonej Górze, – cykl prezentacji ważnych dzieł teatralnych (formy: video, DVD), – przeprowadzenie warsztatów teatralnych (na bazie współpracy z absolwentami i aktorami), – zorganizowanie warsztatów teatralnych w ramach kilkudniowego wyjazdu zagranicznego (wyjazd warsztatowy do Danii lub Francji)

27 PATRONAT NAD KLASĄ OBEJMIE PAN ANDRZEJ CHYRA – ABSOLWENT I LO

28 Wybierając tę klasę możesz przygotować się i brać udział w: - Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świece Współczesnym, - Olimpiadzie Historycznej, - Olimpiadzie Geograficznej, - Olimpiadzie o Prawach Człowieka, - Olimpiadzie Filozoficznej, - Olimpiadzie Prawniczej, - Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, - Olimpiadzie Języka Niemieckiego, Angielskiego i Francuskiego, - Konkursie Językowym "Pokaż nam Język", - konkursach recytatorskich i przeglądach teatralnych, - konkursach i festiwalach piosenki.

29 prawo, dziennikarstwo, kierunki filologiczne np.: polonistykę, germanistykę, anglistykę kulturoznawstwo filmoznawstwo, teatrologię, psychologię, filozofię, politologię, stosunki międzynarodowe, socjologię historię, film i sztuki audiowizualne, sztukę mediów, aktorstwo i inne.

30 KlasaProfilJęzykiPrzedmioty liczone w rekrutacji A matematyczno -fizyczna 1. język angielski 2. j. niem./ j. franc. / j. ros. j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka B matematyczno -fizyczna 1. język angielski 2. j. niem./ j. franc. / j. ros. j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka C humanistyczno -językowa 1. język angielski 2. j. niem./ j. franc. / j. ros. j. polski, j. obcy, historia, WOS D biologiczno- chemiczna 1. język angielski 2. j. niem./ j. franc. / j. ros. j. polski, j. obcy, biologia, chemia E matematyczno -geograficzna 1. język angielski 2. j. niem./ j. franc. / j. ros j. polski, j. obcy, geografia, WOS F humanistyczno -teatralna 1. język angielski 2. j. niem./ j. franc. / j. ros. j. polski, j. obcy, WOS, geografia

31 WydarzenieData Składanie podań przez kandydatówOd do Wprowadzenie do systemu danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru oraz dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty) Od 27 do Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do liceumDo Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego Do Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych kandydatówDo Przeprowadzenie II naboruOd do Ogłoszenie list przyjętych uczniów po przeprowadzeniu drugiego naboru Do

32 Mamy nadzieję, że wybierzesz naszą szkołę i dołączysz do grona jej uczniów i w przyszłości absolwentów.

33

34

35

36 Czekamy na Ciebie!


Pobierz ppt "Nasza szkoła została założona w 1948 roku. Jest najstarszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie. Budynek szkoły jest pięknym obiektem architektonicznym,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google