Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2011 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2011 roku"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2011 roku

2 Poziom egzaminu Maturzysta zdaje : przedmioty obowiązkowe na poziomie
podstawowym przedmioty dodatkowe na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

3 Struktura egzaminu maturalnego od 2010 r.
Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym Język polski Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Język mniejszości narodowej Część ustna Język polski Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Matematyka Wybrany przedmiot Język mniejszości narodowej Część pisemna Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym Wybrany Przedmiot 1 Wybrany Przedmiot 2 Wybrany Przedmiot 3 Wybrany Przedmiot 4 Wybrany Przedmiot 5 Wybrany Przedmiot 6

4 Przedmioty obowiązkowe
Egzaminy ustne język polski – poziom nieustalony język obcy nowożytny do wybory spośród: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 3. język mniejszości narodowej poziom podstawowy

5 Przedmioty obowiązkowe
poziom podstawowy Egzaminy pisemne Język polski Język obcy nowożytny – ten sam co w części ustnej Matematyka (język mniejszości narodowej)

6 Warunki zdania egzaminu
Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych.

7 Przedmioty dodatkowe 0 – 6 przedmiotów wybranych z listy
poziom podstawowy lub rozszerzony 0 – 6 przedmiotów wybranych z listy egzaminy pisemne (tylko j. obcy: ustny i pisemny)

8 Przedmioty do wyboru biologia, chemia, fizyka i astronomia
geografia, historia, wos historia muzyki, historia sztuki informatyka, filozofia, wiedza o tańcu język łaciński i kultura antyczna poziom podstawowy lub rozszerzony

9 Przedmioty do wyboru język polski - tylko poziom rozszerzony
język obcy nowożytny (ten sam co w części obowiązkowej) – tylko poziom rozszerzony język obcy (inny niż obowiązkowy)- poziom podstawowy lub rozszerzony matematyka – tylko poziom rozszerzony

10 Kto może być zwolniony z matury?
Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

11 Wykaz olimpiad zwalniających z matury
Lp. Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 1. Olimpiada Chemiczna chemia 2. Olimpiada Biologiczna biologia 3. Olimpiada Historyczna historia 4. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego język polski 5. Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna geografia 6. Olimpiada Języka Niemieckiego język niemiecki 7. Olimpiada Języka Francuskiego język francuski 8. Olimpiada Języka Angielskiego język angielski 9. Olimpiada Języka Rosyjskiego język rosyjski 10. Olimpiada Języka Łacińskiego język łaciński i kultura antyczna 11. Olimpiada Języka Białoruskiego język białoruski 12. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym wiedza o społeczeństwie 13. Olimpiada Fizyczna fizyka i astronomia 14. Olimpiada Matematyczna matematyka 15. Olimpiada Informatyczna informatyka 16. Olimpiada Artystyczna . - sekcja plastyki historia sztuki - sekcja muzyki historia muzyki 17. Olimpiada Filozoficzna filozofia Laureaci lub finaliści Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka lub Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej zachowują prawo do zwolnienia z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w  maju 2011 r. 11

12 Deklaracja maturalna wstępna: do 30 września 2010 r.
ostateczna: do 7 lutego 2011 r.

13 Wzór deklaracji maturalnej
Wzór deklaracji maturalnej Należy prześledzić krok po kroku. 13

14 Wniosek o dostosowanie egzaminu
Bez tego wniosku nie ma mowy o dostosowaniu. Ważne, aby mieli tego świadomość. Zachęcać do składania z deklaracja wstępną- jeśli dotyczy dysleksji czy przewlekłego schorzenia.

15 Składanie wniosków o dostosowanie egzaminu
Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dysfunkcję, uczeń składa z deklaracją zgłoszenia do egzaminu maturalnego nie później niż do 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, z wyjątkiem wypadków losowych.

16 Dostosowanie warunków i formy egzaminu
Dysleksja i dysgrafia szczególne kryteria oceniania arkuszy z j.polskiego, j.obego, j.łacińskiego Czasowa niepełnosprawność kończyn górnych wydłużenie czasu egzaminu pisemnego

17 Inne dysfunkcje uprawniające do dostosowania egzaminu
Uczniowie: z niepełnosprawnością rąk z czasową niepełnosprawnością rąk z zaburzeniami w komunikacji językowej z dziecięcym porażeniem mózgowym, spastycznym porażeniem czterokończynowym oraz znacznie obniżoną sprawnością narządu artykulacyjnego z chorobami przewlekłymi chorzy czasowo niewidomi i słabo widzący niesłyszący i słabo słyszący Dostosowanie dotyczy także innych schorzeń, także czasowych. Warto to podkreślić. Np. cukrzycy mogą mieć glukometr i jedzenie. 17

18 Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
dotyczy dysleksji i dysgrafii Opinia powinna być wydana nie później niż 30 września 2010 r. i nie wcześniej niż 4 maja 2007 r.

19 egzamin ustny: język polski
Listę tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele języka polskiego - Lista dostępna u nauczycieli j. polskiego, wychowawców oraz w bibliotece

20 Czas trwania egzaminu pisemnego
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony język polski matematyka – 170 min język obcy, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka – 120 min język polski – 180 min matematyka – 180 min język obcy – 190 min historia, WOS, – 180 min geografia – 150 min biologia, chemia, fizyka – 150 min informatyka – 240 min

21 Termin dodatkowy pisemny 6 – 21 czerwca 2011 ustny 6 – 17 czerwca
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów - za zgodą Dyrektora OKE

22 Termin poprawkowy Egzamin pisemny: 23 sierpnia
Egzamin ustny: 22 – 26 sierpnia dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

23 Gdzie szukać informacji?

24 Deklaracje wstępne Proszę przekazać wychowawcy
do 27 września (poniedziałek)

25 Powodzenia!


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2011 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google