Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2011 roku. Poziom egzaminu Maturzysta zdaje : przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym przedmioty dodatkowe na poziomie podstawowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2011 roku. Poziom egzaminu Maturzysta zdaje : przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym przedmioty dodatkowe na poziomie podstawowym."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2011 roku

2 Poziom egzaminu Maturzysta zdaje : przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym przedmioty dodatkowe na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

3 Wybrany przedmiot Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym Struktura egzaminu maturalnego od 2010 r. 3 Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Matematyka Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym Wybrany Przedmiot 1 Częśćustna Częśćpisemna Wybrany Przedmiot 6 Wybrany Przedmiot 5 Wybrany Przedmiot 2 Wybrany Przedmiot 3 Wybrany Przedmiot 4 Język mniejszości narodowej Język mniejszości narodowej

4 Przedmioty obowiązkowe Egzaminy ustne 1. język polski – poziom nieustalony 2. język obcy nowożytny do wybory spośród: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 3. język mniejszości narodowej poziom podstawowy

5 Przedmioty obowiązkowe Egzaminy pisemne 1. Język polski 2. Język obcy nowożytny – ten sam co w części ustnej 3. Matematyka 4. ( język mniejszości narodowej ) poziom podstawowy

6 Warunki zdania egzaminu Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych.

7 Przedmioty dodatkowe 0 – 6 przedmiotów wybranych z listy 0 – 6 przedmiotów wybranych z listy egzaminy pisemne (tylko j. obcy: ustny i pisemny) egzaminy pisemne (tylko j. obcy: ustny i pisemny) poziom podstawowy lub rozszerzony

8 Przedmioty do wyboru biologia, chemia, fizyka i astronomia biologia, chemia, fizyka i astronomia geografia, historia, wos geografia, historia, wos historia muzyki, historia sztuki historia muzyki, historia sztuki informatyka, filozofia, wiedza o tańcu informatyka, filozofia, wiedza o tańcu język łaciński i kultura antyczna język łaciński i kultura antyczna poziom podstawowy lub rozszerzony

9 Przedmioty do wyboru język polski - tylko poziom rozszerzony język polski - tylko poziom rozszerzony język obcy nowożytny (ten sam co w części obowiązkowej) – tylko poziom rozszerzony język obcy nowożytny (ten sam co w części obowiązkowej) – tylko poziom rozszerzony język obcy (inny niż obowiązkowy)- poziom podstawowy lub rozszerzony język obcy (inny niż obowiązkowy)- poziom podstawowy lub rozszerzony matematyka – tylko poziom rozszerzony matematyka – tylko poziom rozszerzony

10 Kto może być zwolniony z matury? Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole. także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

11 Wykaz olimpiad zwalniających z matury Lp. Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 1. Olimpiada Chemiczna chemia 2. Olimpiada Biologiczna biologia 3. Olimpiada Historyczna historia 4. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego język polski 5. Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna geografia 6. Olimpiada Języka Niemieckiego język niemiecki 7. Olimpiada Języka Francuskiego język francuski 8. Olimpiada Języka Angielskiego język angielski 9. Olimpiada Języka Rosyjskiego język rosyjski 10. Olimpiada Języka Łacińskiego język łaciński i kultura antyczna 11. Olimpiada Języka Białoruskiego język białoruski 12. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Wsp ó łczesnym wiedza o społeczeństwie 13. Olimpiada Fizyczna fizyka i astronomia 14. Olimpiada Matematyczna matematyka 15. Olimpiada Informatyczna informatyka 16. Olimpiada Artystyczna. - sekcja plastyki historia sztuki - sekcja muzyki historia muzyki 17. Olimpiada Filozoficzna filozofia Laureaci lub finaliści Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka lub Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej zachowują prawo do zwolnienia z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w maju 2011 r.

12 Deklaracja maturalna wstępna: do 30 września 2010 r. wstępna: do 30 września 2010 r. ostateczna: do 7 lutego 2011 r. ostateczna: do 7 lutego 2011 r.

13 Wzór deklaracji maturalnej 326101-16105 www.liceumwww.liceumdubois.pl/matura www.liceum

14 Wniosek o dostosowanie egzaminu www.liceumwww.liceumdubois.pl/matura www.liceum

15 Składanie wniosków o dostosowanie egzaminu Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dysfunkcję, uczeń składa z deklaracją zgłoszenia do egzaminu maturalnego nie później niż do 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, z wyjątkiem wypadków losowych.

16 Dostosowanie warunków i formy egzaminu Dysleksja i dysgrafia Dysleksja i dysgrafia szczególne kryteria oceniania arkuszy z j.polskiego, j.obego, j.łacińskiego Czasowa niepełnosprawność kończyn górnych Czasowa niepełnosprawność kończyn górnych wydłużenie czasu egzaminu pisemnego

17 Inne dysfunkcje uprawniające do dostosowania egzaminu Uczniowie: Uczniowie: z niepełnosprawnością rąk z niepełnosprawnością rąk z czasową niepełnosprawnością rąk z czasową niepełnosprawnością rąk z zaburzeniami w komunikacji językowej z zaburzeniami w komunikacji językowej z dziecięcym porażeniem mózgowym, spastycznym porażeniem czterokończynowym oraz znacznie obniżoną sprawnością narządu artykulacyjnego z dziecięcym porażeniem mózgowym, spastycznym porażeniem czterokończynowym oraz znacznie obniżoną sprawnością narządu artykulacyjnego z chorobami przewlekłymi z chorobami przewlekłymi chorzy czasowo chorzy czasowo niewidomi i słabo widzący niewidomi i słabo widzący niesłyszący i słabo słyszący niesłyszący i słabo słyszący

18 Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej Opinia powinna być wydana nie później niż 30 września 2010 r. i nie wcześniej niż 4 maja 2007 r. dysleksji i dysgrafii dotyczy dysleksji i dysgrafii

19 egzamin ustny: język polski Listę tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele języka polskiego - Lista dostępna u nauczycieli j. polskiego, wychowawców oraz w bibliotece

20 Czas trwania egzaminu pisemnego Poziom podstawowyPoziom rozszerzony język polski matematyka – 170 min język obcy, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka – 120 min język polski – 180 min matematyk a – 180 min język obcy – 190 min historia, WOS, – 180 min geografia – 150 min biologia, chemia, fizyka – 150 min informatyka – 240 min

21 Termin dodatkowy pisemny 6 – 21 czerwca 2011 ustny 6 – 17 czerwca W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów - za zgodą Dyrektora OKE

22 Termin poprawkowy Egzamin pisemny: 23 sierpnia Egzamin pisemny: 23 sierpnia Egzamin ustny: 22 – 26 sierpnia Egzamin ustny: 22 – 26 sierpnia dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

23 Gdzie szukać informacji? www.oke.poznan.plwww.oke.poznan.pl. www.oke.poznan.pl

24 Deklaracje wstępne Proszę przekazać wychowawcy do 27 września (poniedziałek)

25 Powodzenia! Powodzenia!


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2011 roku. Poziom egzaminu Maturzysta zdaje : przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym przedmioty dodatkowe na poziomie podstawowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google