Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JĘZYK FILMU... opracowanie i przygotowanie Magdalena Łączyńska Rada Programu Edukacyjno-Rozwojowego Polska-Europa-Polonia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JĘZYK FILMU... opracowanie i przygotowanie Magdalena Łączyńska Rada Programu Edukacyjno-Rozwojowego Polska-Europa-Polonia."— Zapis prezentacji:

1 JĘZYK FILMU... opracowanie i przygotowanie Magdalena Łączyńska Rada Programu Edukacyjno-Rozwojowego Polska-Europa-Polonia

2 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" Tematy wykładu zbudowa filmu zpodstawowe pojęcia zplany filmowe zwybór planów znastępstwa planów zpraca z kamerą

3 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" PODSTAWOWE JEDNOSTKI BUDOWY FILMU zkadr - najmniejsza jednostka statyczna = jedna klatka = naświetlenie taśmy np. celuloidowej

4 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" PODSTAWOWE JEDNOSTKI BUDOWY FILMU zujęcie - najmniejsza jednostka statyczna = odcinek taśmy zawarty między najbliższymi połączeniami montażowymi

5 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" PODSTAWOWE JEDNOSTKI BUDOWY FILMU zscena - odcinek filmu lub reportażu złożony z kilku lub kilkunastu ujęć wyróżnia się jednością miejsca i czasu

6 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" PODSTAWOWE JEDNOSTKI BUDOWY FILMU zsekwencja - część filmu złożona z kilku lub kilkunastu scen wyróżniająca się jednością akcji, często pozbawiona jedności miejsca i czasu

7 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" PODSTAWOWE JEDNOSTKI BUDOWY FILMU zfilm - seria następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, wyrażających określone treści całość kompozycyjna, zamknięta i podpisana przez twórcę

8 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" SŁOWNICZEK TELEWIZYJNY zanimacja - błąd montażowy, skok w obrazie zasynchron - rozbieżność dźwięku i obrazu zdziupla - miejsce, w którym nagrywa się teksty do materiałów zefekt - naturalny dźwięk np. szum wody zevergreen - materiał ponadczasowy, który można nadać zawsze, żeby wypełnić lukę w dzienniku zfigura - trudny dziennik, fragment programu

9 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" SŁOWNICZEK TELEWIZYJNY zforszpan - sygnał dźwiękowo-wizualny rozpoczynający program z zapowiedzią trzech, czterech najważniejszych tematów (zwany też head-linem lub czołówką) ziść na górę - trafić na dywanik... zjedynka - pierwszy materiał w dzienniku zmontaż - łączenie obrazów, dźwięków, słów ymontaż twardy/ostry - cięcia ymontaż miękki - przenikanie, nakładanie się obrazów

10 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" SŁOWNICZEK TELEWIZYJNY zoblankować setkę - przygotować do emisji czyjąś wypowiedź zoff - dźwięk zza kadru zprompter - podpowiadacz, wyświetla się na nim tekst, który czyta prowadzący zprzebitka - obrazek, którym maskujemy np. animację zprzewałka - gdy dziennik jest dłuższy niż powinien

11 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" SŁOWNICZEK TELEWIZYJNY zsetka - czyjaś wypowiedz: dźwięk + obraz zspady - materiały, które nie nadają się nigdzie prócz do kosza zstand-up - kwestia w 100% wypowiedziana przez dziennikarza, stosuje się je wtedy, kiedy dziennikarz nie może gdzieś wejść zszpigiel, line up - spis materiałów w dzienniku ztyłówka - coś, co kończy program, na tyłówce ukazują się napisy, kto zrobił program

12 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" SŁOWNICZEK TELEWIZYJNY zustawienie - sposób i kąt widzenia planu, pozycja oka obiektywu w stosunku do filmowanego obiektu może być yruchome -> np. panorama ynieruchome -> statyczne zżre - program jest ok. zżywiec albo live - występ reportera na żywo

13 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" EKIPA ZDJĘCIOWA zoperator kamery - odpowiedzialny za obraz zoperator dźwięku - zajmuje się nagrywaniem dźwięku, odpowiedzialny za efekty zoświetleniowiec - w znacznej mierze od niego zależy jak wypadniemy przed kamerą zkierowca - wiadomo, wozi ekipę zdziennikarz...

14 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" INFORMACJA TELEWIZYJNA zW dzienniku trwa zazwyczaj 2:00 - 2:30 minuty zpowinna operować obrazem (ikonosfera), a nie dźwiękiem zstosuje się ujęcia statyczne, żeby nie męczyć wzroku odbiorcy zpowinna być rzetelna i obiektywna zkomentarz - obiektywny i zrozumiały, nie może relacjonować tego co jest widoczne

15 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" inne GATUNKI DZIENNIKARSKIE zreportaż filmowy - obiektywny i zgodny z rzeczywistością opis autentycznych wydarzeń; jego cechą charakterystyczną jest niedopowiedzenie tezy lub wniosku i zmuszenie widza do samodzielnej oceny zdarzeń zfelieton - jest subiektywny, może oceniać i interpretować zfilm dokumentalny - dzieło oparte na autentycznych obrazach, operuje faktem, cechuje go autentyzm i wysoka wartość poznawcza

16 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" PLAN FILMOWY zwyboru planu dokonuje reżyser, który zamienia scenariusz na scenopis; przy mniejszych formach decyduje realizator zjest zależny od funkcji jaką ma pełnić w danym ujęciu, a także od roli człowieka, jaką on pełni

17 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" PODSTAWOWE PLANY FILMOWE zplan ogólny - przekazanie informacji o interesującym nas miejscu, działaniach ludzi i o sytuacji; przedstawia pełny obraz miejsca akcji - człowiek podporządkowany otoczeniu zplan pełny - ukazanie związku człowieka i miejsca w jakim się znajduje; postacie ludzkie pokazane są w całości, tło nie zajmuje już głównego miejsca zplan amerykański - człowiek pokazany do połowy ud (by w westernach widać było kolty) - zdobywa pozycję dominującą w kadrze

18 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" PODSTAWOWE PLANY FILMOWE zpółzbliżenie - popiersie postaci ludzkiej, ukazanie osobowości człowieka poprzez ukazanie jego mimiki i gestykulacji zzbliżenie - plan wielki, twarz ludzka zajmuje większą część ekranu, ukazanie stanu psychicznego człowieka zdetal, duże zbliżenie - szczegół postaci ludzkiej (część twarzy, oczy, usta itp.), powiększenie rekwizytu

19 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" NASTĘPSTWA ZMIANY PLANÓW zmontaż - można zmienić plan przez zlepienie ujęcia w planie ogólnym i planie średnim; zmiana jest związana ze zmianą ujęcia zmontaż wewnątrzujęciowy - nie jest związany z zakończeniem ujęcia, tylko z ruchem obiektywu kamery bez cięć zprzejście skokowe - kombinacja obu poprzednich zzmiana ostrości - przy zastosowaniu obiektywu, który nie czyni jednakowo ostrych przedmiotów bliskich i dalekich w danym ujęciu

20 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" RUCHY KAMERY zpanoramy - kamera filmując stoi nieruchomo na statywie, którego głowica pozwala obracać się kamerze w płaszczyźnie poziomej i pionowej zjazdy kamery - aparat filmując zmienia miejsce w różnych szybkościach i kierunkach zjazdy z panoramowaniem - wózek na szynach

21 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" PANORAMY zpozioma - daje wrażenie rozciągłości zpionowa w dół - wrażenie małości i unicestwienia zpionowa w górę - powoduje wrażenie wielkości i majestatu zpłynna - o nieprzerwanym ruchu kamery, zakończona ujęciem statycznym zpełna - kiedy kamera opisuje pełny okrąg 360st.

22 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" JAZDY KAMERY znajazd - zbliżenie do centrum akcji, koncentracja uwagi na osobie, przedmiocie martwym, zazwyczaj ma cel emocjonalny zodjazd - najczęściej jako ruch cofnięcia się zjazda w górę i w dół zjazda równoległa zjazda z panoramowaniem zszwenk, czyli odskok - szybkie dokonane bez przerwy zmienienie uwagi z jednego do drugiego miejsca

23 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" RUCHY KAMERY podkreślają: zciągłość przestrzeni rzeczywistej, która równa się w takich ujęciach przestrzeni filmowej - jak daleko? zciągłość czasu rzeczywistego = czasowi filmowemu - jak długo? zciągłość akcji rzeczywistej - pokazana zostaje bez skrótów i powtórzeń zcałość stosunków przestrzennych w kadrze, wzajemne usytuowanie postaci, całość postaci zpodkreślają intencję stopniowania wrażeń

24 Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno- Rozwojowego "Polska-Europa- Polonia" PRACA Z KAMERĄ Dziękuję za uwagę i zapraszam do części praktycznej Magdalena Łączyńska mobile:


Pobierz ppt "JĘZYK FILMU... opracowanie i przygotowanie Magdalena Łączyńska Rada Programu Edukacyjno-Rozwojowego Polska-Europa-Polonia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google