Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I PODSTAWOWE POJĘCIA Nauka o ochronie danych osobowych posługuje się własnym aparatem pojęciowym innym niż pozostałe dziedziny prawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I PODSTAWOWE POJĘCIA Nauka o ochronie danych osobowych posługuje się własnym aparatem pojęciowym innym niż pozostałe dziedziny prawa."— Zapis prezentacji:

1

2 I PODSTAWOWE POJĘCIA

3 Nauka o ochronie danych osobowych posługuje się własnym aparatem pojęciowym innym niż pozostałe dziedziny prawa

4 A. D A N E O S O B O W E DANE OSOBOWE to –zgodnie z art. 6.1 USTAWY- wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

5 Cecha charakterystyczna - brak anonimowości osoby, której dane dotyczą

6 informacja będzie miała charakter osobowy: - jeżeli na jej podstawie możemy ustalić tożsamość osoby, do której się odnosi (zidentyfikować ją)

7 - jeżeli dotyczy ona osoby już zidentyfikowanej

8 TZW. PROBLEMEM IDENTYFIKALNOŚCI - kiedy możemy powiedzieć, że osoba jest możliwa do zidentyfikowania?

9 PROBLEM METODY: Art. 6.2 USTAWY: Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

10 słowem: nie ma znaczenia jak, ważne by było wiadomo o kogo chodzi

11 PROBLEM NAKŁADÓW: Art. 6.3 USTAWY: Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

12 słowem: ustalenie tożsamości jest stosunkowo łatwe

13 ERGO: DANE OSOBOWE TO WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT OSOBY, KTÓREJ TOŻSAMOŚĆ ZNAMY, LUB KTÓREJ TOŻSAMOŚĆ Z ŁATWOŚCIĄ MOŻEMY USTALIĆ

14 UWAGI DODATKOWE:

15 Inne niż wyżej opisane cechy informacji są bez znaczenia - te odnoszące się do jej treści (charakter, waga, stopień intymności) - te odnoszące się do jej formy (sposób utrwalenia pisemny, elektroniczny, fotograficzny, itd.)

16 Dane osobowe to też wizerunek i głos człowieka, w tym zarejestrowane na zdjęciach, nagraniach audio, wideo i zapisane cyfrowo

17 Niemożliwe jest stworzenie katalogu danych osobowych. Charakter osobowy zależy od kontekstu, każda więc informacja potencjalnie może mieć charakter osobowy i jednocześnie żadna nie ma na stałe przypisanego wyznacznika osobowego.

18 koniec


Pobierz ppt "I PODSTAWOWE POJĘCIA Nauka o ochronie danych osobowych posługuje się własnym aparatem pojęciowym innym niż pozostałe dziedziny prawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google