Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Poczuj magię wilczego zakątka”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Poczuj magię wilczego zakątka”"— Zapis prezentacji:

1 „Poczuj magię wilczego zakątka”
Wykonała : Daria Albin Kl.IIIb Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynkowie „Poczuj magię wilczego zakątka”

2 Ścieżka dydaktyczna "Dolina Kończaka"
prowadzi przez jeden z ciekawszych rejonów Puszczy Noteckiej. Żyją tu bobry, wydry, piżmaki, zimorodki, zaskrońce. Spotkać można bielika, rybołowa, bociana czarnego, a czasem łosia i wilka Jest to idealne miejsce do spędzenia wolnego czasu ze znajomymi, lecz również z rodziną. Bielik (Haliaeetus albicilla) Rybołów (Pandion haliaetus) Zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) Piżmak (Ondatra zibethicus) Łoś (Alces alces)

3 Puszcza Notecka leży na obszarze Natura 2000
Puszcza Notecka leży na obszarze Natura Jest największym w Polsce kompleksem wydm śródlądowych i jednocześnie obszarem specjalnej ochrony ptaków. Cele wycieczki: wzmocnienie sił fizycznych i psychicznych uczestników, zaprzyjaźnienie się z naturą, poznanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy.

4 Plan wycieczki: Typ : piesza. Rodzaj: przyrodnicza.
Długość trasy: 7,7 km. Czas przejścia: 4-5 h. Ilość przystanków: 12. Atrakcje: Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu.

5 Trasa wyprawy Dojazd: autobusem szkolnym do miejscowości Stobnica (z Młynkowa w kierunku Obrzycka), później pieszo w kierunku Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczego (ok. 2 km), gdzie znajduje się początek ścieżki.

6 Leśna ścieżka dydaktyczna
„Dolina Kończaka” położona jest w Leśnictwach Kiszewko i Długibród. Trasa ścieżki prowadzi łatwo dostępnymi drogami wzdłuż strumienia Kończak. Obok parkingu i przy tablicach ustawiono stoły z ławeczkami, gdzie można odpocząć.

7 Słupek oddziałowy (0,5 km)
Słupek oddziałowy służy do orientowania się w terenie z mapą podziału przestrzennego. Przykład

8 Mrówka rudnica -mrówka rudnica -mrówka ćmawa
Najważniejszą rolą tego zwierzęcia jest niszczenie wielu szkodliwych owadów. Ofiarą jednego mrowiska pada rocznie 5 – 10 milionów tych stworzeń. Najbardziej pożyteczne dla lasu są: -mrówka rudnica mrówka ćmawa (Formica rufa) (Formica polyctena)

9 Skrzydlaci mieszkańcy lasu
Leśnicy dążą do zwiększenia liczebności ptaków poprzez wywieszanie sztucznych gniazd lęgowych Dla nietoperzy (zaobserwowano 8 gatunków) wywiesza się schrony. Nietoperz (Chiroptera)

10 Warstwowa budowa lasu (2,5 km)
Najbogatszą w gatunki roślin warstwą w lesie jest runo. Na drzewach wokół rosną porosty, które są biowskaźnikami czystości powietrza. Borowik szlachetny (Boletus edulis Bull.) Borówka czarna (Vaccinium myrtillus L.) Borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea L.) Zawilec gajowy (Anemone nemorosa L.)

11 Kończak – ciek naturalny
  Doszliśmy do przepięknego cieku naturalnego, którego długość wynosi ok. 23 km, a przeciętna szerokość 5m , tworząc liczne meandry. Żyją tu bobry, wydry i zaskrońce. Kończak zaliczany jest do cieków o pierwszej klasie czystości! Takie rzeki to rzadkość w tych czasach. Bóbr europejski (Castor fiber) Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) Wydra europejska (Lutra lutra)

12 (Picea abies (L.) H.Karst)
Park – drzewa iglaste Poniżej umieszczono pospolite gatunki drzew iglastych występujących w naszych lasach. Każde z nich ma inne igły, szyszki i korę. Obok jest mogiła dwóch osób, które zginęły 3 listopada 1944r. Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) Modrzew (Larix Mill.)

13 Hodowla lasu (4,7 km) Wycięcie drzew (rębnia) jest jej efektem końcowym, a jednocześnie pierwszym etapem odnowienia lasu Tutaj możemy zobaczyć fazy rozwoju: uprawę, młodnik, tyczkowinę, drągowinę i drzewostan dojrzały.

14 Dęby Z tablicy informacyjnej przy przystanku dowiadujemy się, że dęby dożywają nawet lat. Te dwa rosnące drzewa są świadkami dawnego lasu liściastego, który rósł tu ponad 100 lat temu. Dąb (Quercus L.)

15 Dokarmianie zwierzyny
Urządzenia, które widzimy pomagają zwierzynie leśnej przetrwać trudny okres zimowy. Myśliwi i leśnicy dokarmiają w tym czasie zwierzęta, wykładając im odpowiednią karmę.

16 Inżynier środowiska – Bóbr europejski (6,1 km)
Dochodzimy do mostku „Mieczysław” na strudze Kończak. Ciekawostką jest, że niegdyś na bobry polowano w celu uzyskania sadła, mięsa i cennego futra oraz tzw. "stroju bobrowego" , czyli wydzieliny gruczołów w pobliżu narządów rozrodczych, stosowanego w medycynie ludowej. Bóbr europejski (Castor fiber)

17 Przechodząc przez mostek idziemy wytyczoną trasą
Koniki polskie Przechodząc przez mostek idziemy wytyczoną trasą i dochodzimy do zagrody koników polskich, które są hodowane w warunkach półwolnych. Konik polski ( Equus gmelini )

18 Cietrzew zwyczajny (Lyrurus tetrix)
Ostatni przystanek Terenowa Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu (7,70 km). Stacja Doświadczalna w Stobnicy powstała w 1974r. na bazie byłej leśniczówki Papiernia, w celu hodowli, restytucji i reintrodukcji rzadkich i ginących gatunków zwierząt, takich jak: Wilk (Canis lupus) Głuszec zwyczajny (Tetrao urogallus) Cietrzew zwyczajny (Lyrurus tetrix) Drop wielki (Otis tarda)

19 Hodowla, możliwość oglądania i filmowania wilków przez zwiedzających
w warunkach zbliżonych do naturalnych, jest kapitalną ideą propagującą ochronę tego zagrożonego wyginięciem, wpisanego do "Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt" pięknego stworzenia. Oto fragment wycia powitalnego wilków:

20 Biała mądrość Jeszcze innymi mieszkańcami terenu stacji są: pawie, gęsi (różnych gatunków). W jednej z przestronnych wolier żyje sobie duża rzadkość w ptasim świecie - przecudna sowa śnieżna. Paw królewski (Pavo cristatus) Puchacz śnieżny (Bubo scandiacus)

21 Zadanie domowe Spróbuj zaprojektować ulotkę promującą ścieżkę dydaktyczną „Dolina Kończaka”.

22 Niespodzianka Wycieczka zakończy się miłym akcentem - ogniskiem przed stacją doświadczalną.

23 Dziękuję za Uwagę !

24 Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82 %C3%B3wna


Pobierz ppt "„Poczuj magię wilczego zakątka”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google