Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonała : Daria Albin Kl.IIIb Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynkowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonała : Daria Albin Kl.IIIb Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynkowie."— Zapis prezentacji:

1

2 Wykonała : Daria Albin Kl.IIIb Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynkowie

3 Ścieżka dydaktyczna "Dolina Kończaka" prowadzi przez jeden z ciekawszych rejonów Puszczy Noteckiej. Żyją tu bobry, wydry, piżmaki, zimorodki, zaskrońce. Spotkać można bielika, rybołowa, bociana czarnego, a czasem łosia i wilka. Jest to idealne miejsce do spędzenia wolnego czasu ze znajomymi, lecz również z rodziną. Zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) Piżmak (Ondatra zibethicus) Łoś (Alces alces) Bielik (Haliaeetus albicilla) Rybołów (Pandion haliaetus)

4 Puszcza Notecka leży na obszarze Natura 2000. Jest największym w Polsce kompleksem wydm śródlądowych i jednocześnie obszarem specjalnej ochrony ptaków. Cele wycieczki: Cele wycieczki: wzmocnienie sił fizycznych wzmocnienie sił fizycznych i psychicznych uczestników, zaprzyjaźnienie się z naturą, zaprzyjaźnienie się z naturą, poznanie walorów przyrodniczych najbliższej poznanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy. okolicy.

5 Typ : piesza. Typ : piesza. Rodzaj: przyrodnicza. Rodzaj: przyrodnicza. Długość trasy: 7,7 km. Długość trasy: 7,7 km. Czas przejścia: 4-5 h. Czas przejścia: 4-5 h. Ilość przystanków: 12. Ilość przystanków: 12. Atrakcje: Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu. Atrakcje: Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu.

6 Dojazd: autobusem szkolnym do miejscowości Stobnica (z Młynkowa w kierunku Obrzycka), autobusem szkolnym do miejscowości Stobnica (z Młynkowa w kierunku Obrzycka), później pieszo w kierunku Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczego (ok. 2 km), gdzie znajduje się początek ścieżki. później pieszo w kierunku Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczego (ok. 2 km), gdzie znajduje się początek ścieżki.

7 Dolina Kończaka położona jest w Leśnictwach Kiszewko i Długibród. Trasa ścieżki prowadzi łatwo dostępnymi drogami wzdłuż strumienia Kończak. Obok parkingu i przy tablicach ustawiono stoły z ławeczkami, gdzie można odpocząć.

8 Słupek oddziałowy służy do orientowania się w terenie z mapą podziału przestrzennego. Przykład

9 Najważniejszą rolą tego zwierzęcia jest niszczenie wielu szkodliwych owadów. Ofiarą jednego mrowiska pada rocznie 5 – 10 milionów tych stworzeń. Najbardziej pożyteczne dla lasu są: -mrówka rudnica -mrówka ćmawa (Formica rufa) (Formica polyctena) (Formica rufa) (Formica polyctena)

10 Leśnicy dążą do zwiększenia liczebności ptaków poprzez wywieszanie sztucznych gniazd lęgowych. Dla nietoperzy (zaobserwowano 8 gatunków) wywiesza się schrony. Leśnicy dążą do zwiększenia liczebności ptaków poprzez wywieszanie sztucznych gniazd lęgowych. Dla nietoperzy (zaobserwowano 8 gatunków) wywiesza się schrony. Nietoperz (Chiroptera)

11 Najbogatszą w gatunki roślin warstwą w lesie jest runo. Na drzewach wokół rosną porosty, które są biowskaźnikami czystości powietrza. Borowik szlachetny ( Boletus edulis Bull.) Borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea L.) Borówka czarna (Vaccinium myrtillus L.) Zawilec gajowy (Anemone nemorosa L.)

12 Doszliśmy do przepięknego cieku naturalnego, którego długość wynosi ok. 23 km, a przeciętna szerokość 5m, tworząc liczne meandry. Żyją tu bobry, wydry i zaskrońce. Kończak zaliczany jest do cieków o pierwszej klasie czystości! Takie rzeki to rzadkość w tych czasach. Doszliśmy do przepięknego cieku naturalnego, którego długość wynosi ok. 23 km, a przeciętna szerokość 5m, tworząc liczne meandry. Żyją tu bobry, wydry i zaskrońce. Kończak zaliczany jest do cieków o pierwszej klasie czystości! Takie rzeki to rzadkość w tych czasach. Bóbr europejski (Castor fiber) Wydra europejska (Lutra lutra) Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)

13 Poniżej umieszczono pospolite gatunki drzew iglastych występujących w naszych lasach. Każde z nich ma inne igły, szyszki i korę. Obok jest mogiła dwóch osób, które zginęły 3 listopada 1944r. Poniżej umieszczono pospolite gatunki drzew iglastych występujących w naszych lasach. Każde z nich ma inne igły, szyszki i korę. Obok jest mogiła dwóch osób, które zginęły 3 listopada 1944r. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) Modrzew (Larix Mill.) Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) L.

14 Wycięcie drzew (rębnia) jest jej efektem końcowym, a jednocześnie pierwszym etapem odnowienia lasu. Tutaj możemy zobaczyć fazy rozwoju: uprawę, młodnik, tyczkowinę, drągowinę i drzewostan dojrzały.

15 Z tablicy informacyjnej przy przystanku dowiadujemy się, że dęby dożywają nawet 1000 lat. Te dwa rosnące drzewa są świadkami dawnego lasu liściastego, który rósł tu ponad 100 lat temu. Dąb (Quercus L.)

16 Urządzenia, które widzimy pomagają zwierzynie leśnej przetrwać trudny okres zimowy. Myśliwi i leśnicy dokarmiają w tym czasie zwierzęta, wykładając im odpowiednią karmę. Urządzenia, które widzimy pomagają zwierzynie leśnej przetrwać trudny okres zimowy. Myśliwi i leśnicy dokarmiają w tym czasie zwierzęta, wykładając im odpowiednią karmę.

17 Dochodzimy do mostku Mieczysław na strudze Kończak. Ciekawostką jest, że niegdyś na bobry polowano w celu uzyskania sadła, mięsa i cennego futra oraz tzw. "stroju bobrowego", czyli wydzieliny gruczołów w pobliżu narządów rozrodczych, stosowanego w medycynie ludowej.

18 Przechodząc przez mostek idziemy wytyczoną trasą i dochodzimy do zagrody koników polskich, które są hodowane w warunkach półwolnych. Konik polski ( Equus gmelini )

19 Terenowa Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu (7,70 km). Stacja Doświadczalna w Stobnicy powstała w 1974r. na bazie byłej leśniczówki Papiernia, w celu hodowli, restytucji i reintrodukcji rzadkich i ginących gatunków zwierząt, takich jak: Głuszec zwyczajny (Tetrao urogallus) Cietrzew zwyczajny (Lyrurus tetrix) Drop wielki (Otis tarda) Wilk (Canis lupus)

20 Hodowla, możliwość oglądania i filmowania wilków przez zwiedzających w warunkach zbliżonych do naturalnych, jest kapitalną ideą propagującą ochronę tego zagrożonego wyginięciem, wpisanego do "Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt" pięknego stworzenia. Oto fragment wycia powitalnego wilków:

21 Jeszcze innymi mieszkańcami terenu stacji są: pawie, gęsi (różnych gatunków). W jednej z przestronnych wolier żyje sobie duża rzadkość w ptasim świecie - przecudna sowa śnieżna. Puchacz śnieżny (Bubo scandiacus) Paw królewski (Pavo cristatus)

22 Spróbuj zaprojektować ulotkę promującą ścieżkę dydaktyczną Dolina Kończaka.

23 Wycieczka zakończy się miłym akcentem - ogniskiem przed stacją doświadczalną.

24

25 http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82 %C3%B3wna http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82 %C3%B3wna http://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi http://regionwielkopolska.pl/ http://powiatobornicki.pl/?page_id=817 http://www.puszczanotecka.lasy.gov.pl/12 http://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Notecka


Pobierz ppt "Wykonała : Daria Albin Kl.IIIb Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynkowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google