Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bory Niemodlińskie – Obszar Natury 2000 Przygotowała: Przygotowała: Beata Żukowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bory Niemodlińskie – Obszar Natury 2000 Przygotowała: Przygotowała: Beata Żukowska."— Zapis prezentacji:

1 Bory Niemodlińskie – Obszar Natury 2000 Przygotowała: Przygotowała: Beata Żukowska

2 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej Europy. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej Europy.

3 Położenia Borów Niemodlińskich

4 Opis położenia Bory Niemodlińskie zajmują powierzchnię 4541,3 ha. Bory Niemodlińskie zajmują powierzchnię 4541,3 ha. Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich w całości położony jest na terenie województwa opolskiego i zlokalizowany na terenie 12 gmin: Dąbrowa, Komprachcice, Prószków, Krapkowice, Strzeleczki, Biała, Korfantów, Łambinowice, Tułowice, Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski. Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich w całości położony jest na terenie województwa opolskiego i zlokalizowany na terenie 12 gmin: Dąbrowa, Komprachcice, Prószków, Krapkowice, Strzeleczki, Biała, Korfantów, Łambinowice, Tułowice, Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski. Bory Niemodlińskie to kompleks leśny położony w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Ścinawy Niemodlińskiej, Osobłogi i Odry należy nazwać puszczą, ponieważ gleby na jego obszarze nigdy nie były użytkowane rolniczo. Bory Niemodlińskie to kompleks leśny położony w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Ścinawy Niemodlińskiej, Osobłogi i Odry należy nazwać puszczą, ponieważ gleby na jego obszarze nigdy nie były użytkowane rolniczo. Kompleks Borów Niemodlińskich administrowany jest przez Nadleśnictwo Opole, Nadleśnictwo Prószków i Nadleśnictwo Tułowice, a większość zbiorników wodnych jest administrowana przez Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Niemodlinie. Kompleks Borów Niemodlińskich administrowany jest przez Nadleśnictwo Opole, Nadleśnictwo Prószków i Nadleśnictwo Tułowice, a większość zbiorników wodnych jest administrowana przez Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Niemodlinie.

5 Charakterystyka walorów przyrodniczych Bory Niemodlińskie zamieszkuje typowy dla Niżu Śląskiego zespół zwierzęcy. Żyją tu ważne ostoje lęgowe bąka, łabędzia niemego, bociana czarnego, gęsi gęgawy, mewy śmieszki, cietrzewia oraz ptaków łownych. Ważnym wydarzeniem dla ornitologi było wykrycie w leśnictwie Chrzelice gnieżdżenia się rzadkiej sowy włochatki gatunku, który występuje głównie w lasach górskich. W Borach Niemodlińskich znajdują się również stanowiska żółwia błotnego, które są jednymi z ostatnich w Polsce. Bory Niemodlińskie zamieszkuje typowy dla Niżu Śląskiego zespół zwierzęcy. Żyją tu ważne ostoje lęgowe bąka, łabędzia niemego, bociana czarnego, gęsi gęgawy, mewy śmieszki, cietrzewia oraz ptaków łownych. Ważnym wydarzeniem dla ornitologi było wykrycie w leśnictwie Chrzelice gnieżdżenia się rzadkiej sowy włochatki gatunku, który występuje głównie w lasach górskich. W Borach Niemodlińskich znajdują się również stanowiska żółwia błotnego, które są jednymi z ostatnich w Polsce. Na terenie Borów Niemodlińskich zachowały się fragmenty lasów mieszanych, które stanowią główny element dawnej Przesieki Śląskiej. Drzewostan Borów Niemodlińskich bogaty jest w dąb bezszypułkowy, świerk, sosnę, grab, jodłę oraz modrzew europejski. Składnikiem runa jest często borówka czarna, szczawik zajęczy, trzcinnik leśny, konwalijka dwulistna. W obniżeniach terenu mogą występować fragmenty boru bagiennego. Na terenie Borów Niemodlińskich zachowały się fragmenty lasów mieszanych, które stanowią główny element dawnej Przesieki Śląskiej. Drzewostan Borów Niemodlińskich bogaty jest w dąb bezszypułkowy, świerk, sosnę, grab, jodłę oraz modrzew europejski. Składnikiem runa jest często borówka czarna, szczawik zajęczy, trzcinnik leśny, konwalijka dwulistna. W obniżeniach terenu mogą występować fragmenty boru bagiennego.

6 Charakterystyka walorów turystycznych Bory Niemodlińskie są największą pozostałością dawnej Puszczy Śląskiej – Przesieki, strzegącej granic jednego z ważniejszych średniowiecznych księstw śląskich – Księstwa Niemodlińskiego. Bory Niemodlińskie są największą pozostałością dawnej Puszczy Śląskiej – Przesieki, strzegącej granic jednego z ważniejszych średniowiecznych księstw śląskich – Księstwa Niemodlińskiego. Unikalna sieć nizinnych grodzisk i gródków Puszczy Niemodlińskiej. Unikalna sieć nizinnych grodzisk i gródków Puszczy Niemodlińskiej. Wyjątkowe stanowiska krzemieniarskie paleolitu w Sowinie. Wyjątkowe stanowiska krzemieniarskie paleolitu w Sowinie. Sieć wielkich założeń zamkowych, pałacowo – parkowych i podworskich ( zamki w Mosznej, Dobrej, Tułowicach, Niemodlinie, Prószkowie, Dąbrowie). Sieć wielkich założeń zamkowych, pałacowo – parkowych i podworskich ( zamki w Mosznej, Dobrej, Tułowicach, Niemodlinie, Prószkowie, Dąbrowie). Rozwój edukacji przyrodniczej ( Technikum Leśne w Tułowicach, dawna Królewska Akademia Rolnicza – Pomologia Prószków) oraz najstarszy park dendrologiczny w Polsce – Lipno. Rozwój edukacji przyrodniczej ( Technikum Leśne w Tułowicach, dawna Królewska Akademia Rolnicza – Pomologia Prószków) oraz najstarszy park dendrologiczny w Polsce – Lipno. Stadnina koni w Mosznej – XIX-wieczne tradycje jeździeckie. Stadnina koni w Mosznej – XIX-wieczne tradycje jeździeckie. Bory Niemodlińskie to świadek najtragiczniejszych w skali regionu wydarzeń II wojny światowej: Obóz Lamsdorf (jedna z największych nekropoli w Europie), 2 historyczne lotniska wojskowe ( Polska Nowa Wieś, Wierzbie). Bory Niemodlińskie to świadek najtragiczniejszych w skali regionu wydarzeń II wojny światowej: Obóz Lamsdorf (jedna z największych nekropoli w Europie), 2 historyczne lotniska wojskowe ( Polska Nowa Wieś, Wierzbie). Ogółem na terenie siedmiu gmin zlokalizowanych jest 238 zabytków rejestrowanych oraz 58 stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru. Ogółem na terenie siedmiu gmin zlokalizowanych jest 238 zabytków rejestrowanych oraz 58 stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru.

7 Bibliografia: Ochrona przyrody na Śląsku Opolskim, Eugeniusz Kuźniewski Ochrona przyrody na Śląsku Opolskim, Eugeniusz Kuźniewski Ludzie Lasu Partnerstwo Borów Niemodlińskich Ludzie Lasu Partnerstwo Borów Niemodlińskich Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy w Lipnie na Śląsku Opolskim, Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy w Lipnie na Śląsku Opolskim, Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne Skrajem Dawnej Puszczy Skrajem Dawnej Puszczy Ekologiczne badania w rezerwatach leśnych Przysiecz i Blok na Opolszczyźnie, j. Serwatka, K. Wachowska-Serwatka Ekologiczne badania w rezerwatach leśnych Przysiecz i Blok na Opolszczyźnie, j. Serwatka, K. Wachowska-Serwatka Bory Niemodlińskie – mapa aktualizowana w terenie Bory Niemodlińskie – mapa aktualizowana w terenie S.F. Mazur, Charakterystyka fitosocjologiczna zbiorowisk leśnych z klasy Vaccino – Piceetea i Quercetea robori- petraeae Puszczy Niemodlińskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze S.F. Mazur, Charakterystyka fitosocjologiczna zbiorowisk leśnych z klasy Vaccino – Piceetea i Quercetea robori- petraeae Puszczy Niemodlińskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze http://www.intour.pl/23_97_1- bory-niemodlinskie.html http://www.intour.pl/23_97_1- bory-niemodlinskie.html http://www.intour.pl/23_97_1- bory-niemodlinskie.html http://www.intour.pl/23_97_1- bory-niemodlinskie.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Obsza r_Chronionego_Krajobrazu_Bor% C3%B3w_Niemodli%C5%84skich http://pl.wikipedia.org/wiki/Obsza r_Chronionego_Krajobrazu_Bor% C3%B3w_Niemodli%C5%84skich http://pl.wikipedia.org/wiki/Obsza r_Chronionego_Krajobrazu_Bor% C3%B3w_Niemodli%C5%84skich http://pl.wikipedia.org/wiki/Obsza r_Chronionego_Krajobrazu_Bor% C3%B3w_Niemodli%C5%84skich http://pl.wikipedia.org/wiki/Bory_ Niemodli%C5%84skie http://pl.wikipedia.org/wiki/Bory_ Niemodli%C5%84skie http://pl.wikipedia.org/wiki/Bory_ Niemodli%C5%84skie http://pl.wikipedia.org/wiki/Bory_ Niemodli%C5%84skie http://przyroda.polska.pl/ochrona/ natura2000/article,Czym_jest_Eur opejska_Siec_Ekologiczna_Natura _2000,id,199287.htm http://przyroda.polska.pl/ochrona/ natura2000/article,Czym_jest_Eur opejska_Siec_Ekologiczna_Natura _2000,id,199287.htm http://przyroda.polska.pl/ochrona/ natura2000/article,Czym_jest_Eur opejska_Siec_Ekologiczna_Natura _2000,id,199287.htm http://przyroda.polska.pl/ochrona/ natura2000/article,Czym_jest_Eur opejska_Siec_Ekologiczna_Natura _2000,id,199287.htm


Pobierz ppt "Bory Niemodlińskie – Obszar Natury 2000 Przygotowała: Przygotowała: Beata Żukowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google