Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moduł 1 Przeszczepienie macierzystych komórek hematopoetycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moduł 1 Przeszczepienie macierzystych komórek hematopoetycznych."— Zapis prezentacji:

1 Moduł 1 Przeszczepienie macierzystych komórek hematopoetycznych

2 Cele szkolenia Zrozumienie różnicy pomiędzy alogenicznym a autologicznym HSCT Zrozumienie rodzajów i uwarunkowań różnych schematów kondycjonowania przed HSCT Poznanie możliwych powikłań HSCT Zrozumienie najważniejszych aspektów leczenia wspomagającego i umiejętność zastosowania ich w praktyce klinicznej HSCT - przeszczepienie macierzystych komórek hematopoetycznych

3 Przeszczepienie macierzystych komórek hematopoetycznych Przeszczepienie macierzystych komórek hematopoetycznych (HSCT) –Wcześniej nazywane przeszczepieniem szpiku (BMT) –Przeszczepienie multipotencjalnych macierzystych komórek hematopoetycznych pochodzących zwykle ze szpiku, krwi obwodowej lub krwi pępowinowej –Przeszczepiane w celu przywrócenia czynności hematopoetycznej u chorych z uszkodzeniem lub niewydolnością układu krwiotwórczego –Chorzy na nowotwory złośliwe wymagają HSCT w celu ochrony szpiku przed toksycznym działaniem chemioterapii –Celem HSCT u chorych na choroby nienowotworowe jest zastąpienie niefunkcjonującego lub uszkodzonego szpiku HSCT klasyfikuje się w zależności od typu dawcy –Autologiczny: z własnego szpiku chorego –Alogeniczny: od innej osoby, spokrewnionej lub niespokrewnionej, wybranej na podstawie zgodności HLA HLA - ludzki antygen leukocytarny; IV, dożylnie; SCID, ciężki złożony niedobór odporności Saria MG i in. Clin J Oncol Nurs 2007:11, str. 53–63.

4 Autologiczny vs alogeniczny HSCT Saria MG i in. Clin J Oncol Nurs 2007:11, str. 53–63; Passweg JR i in. Swiss Med Wkly 2012:142, w13696; American Cancer Society - Stem Cell Transplants. Dostępne na stronie http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/bonemarrowandperipheralbloodstemcelltransplant/stem-cell- transplant-types-of-transplant, dostęp w lutym 2014http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/bonemarrowandperipheralbloodstemcelltransplant/stem-cell- transplant-types-of-transplant Przeszczepienie autologicznePrzeszczepienie alogeniczne DefinicjaKomórki macierzyste zebrane z własnej krwi lub szpiku chorego Komórki macierzyste od spokrewnionego lub niespokrewnionego dawcy, zgodnego w układzie HLA WskazaniaBiałaczki, chłoniaki, szpiczak mnogi Niektóre rodzaje białaczek, chłoniaki i inne choroby szpiku ZaletyBrak ryzyka odrzutuKomórki dawcy mogą atakować pozostałe komórki nowotworowe (reakcja przeszczep przeciwko nowotworowi) Wady- Wraz z komórkami macierzystymi mogą być zebrane komórki nowotworowe - Komórki nowotworowe mogą uchronić się przed działaniem układu odpornościowego - Ryzyko odrzucenia - Komórki dawcy mogą atakować organizm chorego (choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi) - Zwiększone ryzyko zakażenia ZastosowanieWyrównanie niewydolności hematopoetycznej w trakcie wysokodawkowej chemioterapii w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego Zastąpienie układu krwiotwórczego u chorych z nabytą lub wrodzoną niewydolnością i częściej w celu wykorzystania reakcji przeszczep przeciwko nowotworowi

5 HSCT wymaga kondycjonowania Przed HSCT u chorych przeprowadza się kondycjonowanie polegające na chemioterapii z radioterapią lub bez radioterapii Saria MG i in. Clin J Oncol Nurs 2007:11, str. 53–63; Passweg JR i in. Swiss Med Wkly 2012;142:13696; Gratwohl A i Carreras E. Principles of conditioning. W: Apperley J., Carreras E., Gluckman E., Masszi T. (red.) ESH-EBMT Handbook on Haematopoietic Stem Cell Transplantation. Genua: Forum Service Editore, 2012,str. 122–37. Celem kondycjonowania przed autologicznym HSCT jest eradykacja choroby Alogeniczne HSCT wymaga kondycjonowania w celu: –eradykacji choroby –wywołania immunosupresji u biorcy dla zapobiegania odrzuceniu z powodu reakcji przeszczep przeciwko gospodarzowi –stworzenie przestrzeni w szpiku umożliwiającej wszczepienie komórek dawcy Histologiczny preparat szpiku

6 Schematy kondycjonowania Schematy kondycjonowania odgrywają kluczową rolę w HSCT i są konieczne w celu długookresowej kontroli choroby W przygotowaniu do HSCT tradycyjnie stosuje się mieloablacyjne schematy kondycjonowania Mieloablacyjne schematy niszczą szpik i obejmują: –Duże dawki (8–10 Gy) napromieniania całego ciała –Chemioterapię busulfanem i cyklofosfamidem Schematy te jednak prowadzą do wielu powikłań i zgonów –Było to przyczyną opracowania schematów nie- mieloablacyjnych i o zmniejszonej intensywności Gy, Gray (jednostka napromieniania) Shi M i in. Blood Lymphat Cancer 2013:3, str. 1–9. Pacjent poddawany radioterapii

7 Schematy nie-mieloablacyjne i o zmniejszonej intensywności Shi M i in. Blood Lymphat Cancer 2013:3, str. 1–9. Napromienianie całego ciała małą dawką (2–3 Gy) z fludarabiną lub bez fludarabiny Inne leki cytostatyczne, takie jak busulfan lub cytarabina i idarubicyna w skojarzeniu z fludarabiną Treosulfan jako zamiennik busulfanu Nowe schematy: Napromienianie całej tkanki limfatycznej Przeciwciała monoklonalne Radioimmunoterapia Omawiane schematy kondycjonowania opracowano w celu zmniejszenia liczby powikłań i zgonów.

8 HSCT wiąże się z licznymi powikłaniami Zaadaptowano z Saria MG i in. Clin J Oncol Nurs 2007:11, str. 53–63. Bakterie Gram-ujemne Toksyczności związane z kondycjonowaniem Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego Zespół okołowszczepienny Rozlane krwawienie pęcherzykowe Kardiomiopatia krwotoczna Faza przed wszczepieniemWczesna faza po wszczepieniuPóźna faza po wszczepieniu Bakterie Gram-dodatnie Aspergillus, Candida Zakażenia wirusem cytomegalii Wirus ospy wietrznej i półpaśca Przewlekła GVHD Zespół idiopatycznego zapalenia płuc Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego Ostra niewydolność nerek (Dzień 0 = przeszczepienie) (Dzień 30) (Dzień 100) Tygodnie po przeszczepieniu Zarostowe zapalenie oskrzelików Choroba wenookluzyjna wątroby Ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD) 123458121620 Chronologia powikłań przeszczepienia macierzystych komórek hematopoetycznych

9 Neutropenia, GvHD i zakażenie są poważnymi powikłaniami wymagającymi interwencji Powikłania HSCT wymagają zapobiegania lub leczenia: GCSF, czynnik stymulujący kolonie granulocytarne; GvHD, choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi Saria MG i in. Clin J Oncol Nurs 2007:11, str. 53–63; Masszi T. i Mank A. Supportive Care. W: Apperley J., Carreras E., Gluckman E., Masszi T. (red.) ESH-EBMT Handbook on Haematopoietic Stem Cell Transplantation. Genua: Forum Service Editore, 2012, str. 156–74 Czynniki wzrostowe (np. GSCF) Leki immunosupresyjne (np. kortykosteroidy, cyklosporyna) Leki przeciwko drobnoustrojom (np. antybiotyki, leki przeciwgrzybicze) Neutropenia GvHD Zakażenie

10 HSCT po chemioterapii – wymaga leczenia wspomagającego Masszi T. i Mank A. Supportive Care. W: Apperley J., Carreras E., Gluckman E., Masszi T. (red.) ESH-EBMT Handbook on Haematopoietic Stem Cell Transplantation. Genua: Forum Service Editore, 2012, str. 156–74; Chemotherapy Induced Nausea & Vomiting; A Nurses Perspective. Dostępne na stronie http://www.ebmt.org/Contents/Resources/Library/Slidebank/EBMT2013SlideBank/Documents/Nurses/N1239.pdf, dostęp w lutym 2014.http://www.ebmt.org/Contents/Resources/Library/Slidebank/EBMT2013SlideBank/Documents/Nurses/N1239.pdf Leczenie wspomagające Upośledzony stan odżywienia Zapalenie błon śluzowych Nudności Kilka problemów klinicznych pojawiających się po HSCT często wymaga leczenia wspomagającego.

11 Podsumowanie informacji na temat HSCT W autologicznym HSCT stosuje się komórki macierzyste pochodzące z własnego szpiku chorego; w alogenicznym HSCT stosuje się komórki macierzyste od spokrewnionego lub niespokrewnionego dawcy Autologiczny HSCT nie wiąże się z ryzykiem odrzutu, jednak wraz z komórkami macierzystymi mogą być przeszczepione komórki nowotworowe Alogeniczne HSCT może powodować korzystną reakcję przeszczep przeciwko nowotworowi, chociaż wiąże się także z ryzykiem odrzutu i GvHD Kondycjonowanie przed HSCT konieczne jest w celu eradykacji choroby, zapobiegania odrzutowi lub ułatwienia wszczepienia Schematy kondycjonowania o zmniejszonej intensywności mają na celu zmniejszenie liczby powikłań i zgonów HSCT i kondycjonowanie wiążą się z wieloma powikłaniami, takimi jak: neutropenia, zapalenie błony śluzowej i nudności, wymagającymi leczenia i opieki wspomagającej

12 Sprawdź swoją wiedzę 1.Które z wymienionych nie stanowi ryzyka związanego z autologicznym HSCT? a)Pobranie komórek nowotworowych b)Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi c)Unikanie przez nowotwór przeszczepionych komórek

13 Sprawdź swoją wiedzę 2.Z jakich trzech powodów konieczne jest kondycjonowanie przed HSCT?

14 Sprawdź swoją wiedzę 3.Jak jest różnica pomiędzy mieloablacyjnymi a nie- mieloablacyjnymi schematami kondycjonowania?

15 Sprawdź swoją wiedzę 4.W leczeniu którego ze stanów związanych z HSCT stosuje się leki immunosupresyjne, takie jak kortykosteroidy? a)Neutropenia b)Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi c)Zakażenie

16 Sprawdź swoją wiedzę 5.Którego spośród trzech problemów klinicznych, pojawiających się po HSCT, najbardziej obawiają się chorzy? a)Upośledzony stan odżywienia b)Nudności c)Zapalenie błony śluzowej


Pobierz ppt "Moduł 1 Przeszczepienie macierzystych komórek hematopoetycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google