Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DORADZTWO ZAWODOWE Witam uczniów klas trzecich gimnazjum i liceum naszej szkoły . Skończyły się ferie, Studniówka pozostanie na pewno w naszych wspomnieniach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DORADZTWO ZAWODOWE Witam uczniów klas trzecich gimnazjum i liceum naszej szkoły . Skończyły się ferie, Studniówka pozostanie na pewno w naszych wspomnieniach."— Zapis prezentacji:

1 DORADZTWO ZAWODOWE Witam uczniów klas trzecich gimnazjum i liceum naszej szkoły . Skończyły się ferie, Studniówka pozostanie na pewno w naszych wspomnieniach ale……. Nieuchronnie zbliża się czas ważnych wyborów – nowej szkoły, zawodu, studiów ,pracy i być może dalszej Waszej przyszłości. Przed Wami ważna decyzja. Dobrze byłoby ją dobrze przemyśleć, zastanowić się może kogoś zapytać. Nie będziecie jednak sami - w jej podjęciu wspomogą Was - w domu : Wasi rodzice, a w szkole: wychowawca, zaufany nauczyciel ,pedagodzy szkolni oraz doradca zawodowy– p. Małgorzata Stodulska.

2 Kim jest doradca zawodowy
Doradca zawodowy - udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę w klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy W przypadku szkolnego doradcy zawodowego uczeń będzie tą osobą, na której skupia się cała praca doradcy zawodowego.

3 Rodzic jako doradca zawodowy
Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli A więc porozmawiajcie ze swoimi rodzicami: Wspólnie ustalcie cele waszych rodziców i Wasze Podtrzymujcie dobrą komunikację i pozytywne więzi emocjonalne Ustalcie wspólny plan działania i wynikające z tego konsekwencje dla obu stron

4 Jaki zawód wybrać i czym się kierować?
Drodzy Uczniowie, decydując się na wybór dalszej drogi kształcenia należy wziąć pod uwagę wiele aspektów i elementów zarówno psychofizycznych jak i czysto materialnych. Nie kierujmy się tym gdzie idą i co robią inni , sami decydujmy o sobie! Należy mieć pewną i rzetelną wiedzę na temat samego siebie ,o zawodach i o szkołach ponadgimnazjalnych czy wyższych.

5 A więc do dzieła!!!

6 Krok 1: Stwórz listę wszystkich cech, których oczekujesz po idealnej pracy
Musisz przemyśleć swoje mocne i słabe strony- zrób analizę SWOT (na pewno ją znasz!) Nie zmieniaj wyznaczonej przez siebie ścieżki przyszłej drogi i kariery zawodowej wyłącznie dlatego, że obawiasz się niskiego stopnia z przedmiotu lub trudnej sesji.

7 Krok 2: Znajdź wszystkie informacje dotyczące zawodów
Po zrobieniu listy cech i analizy SWOT własnej osobowości przejrzyj książki, czasopisma ,odwiedź strony internetowe zawierające informacje na temat różnych zawodów. Poszukaj takich zawodów, które posiadają wypisane przez Ciebie cechy. Sprawdź dokładnie jakiej drogi kształcenia wymaga dany zawód, co należy do obowiązków osób, które go wykonują, za co są odpowiedzialni i jakie są możliwości rozwoju w tym zawodzie.

8 Krok 3: Porozmawiaj z osobą ,która wykonuje ten zawód
Krok 3: Porozmawiaj z osobą ,która wykonuje ten zawód.. to „kopalnia wiedzy”! Znajdź osoby, które wykonują taki zawód jaki chciałbyś i Ty wykonywać i zapytaj czy istnieje możliwość towarzyszenia im podczas pracy przez dzień lub dwa. Dowiedz się co osoba pracująca w interesującym Cię zawodzie lubi w swojej pracy a czego nie lubi, oraz jakie umiejętności są konieczne do jego wykonywania.

9 Krok 4:Daj sobie czas …nie spiesz się…poszukuj.
Daj sobie czas na spokojne przemyślenie tego, czego dowiedziałeś się o sobie oraz o interesujących się zawodach. Bierz udział w różnych zajęciach dodatkowych, szukaj nowych możliwości , aby zobaczyć co Cię najbardziej zainteresuje...a może jeszcze znajdziesz w sobie coś o czym nie wiedziałeś że masz…może nie miałeś wcześniej szansy sprawdzić się …? Pamiętaj, droga życia to nie zawsze droga najprostsza!

10 A więc co dalej Gimnazjalisto?
Możesz wybrać po zakończeniu gimnazjum: 3-letnie liceum ogólnokształcące 4-letnie technikum 3-letnią zasadniczą szkołą zawodową

11 Liceum ogólnokształcące
Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata, w czasie których uczysz się przedmiotów ogólnokształcących. Szkoła kończy się egzaminem maturalnym. Jeśli go zdasz, to możesz rozpocząć studia wyższe na wybranym kierunku. Jeśli „polegniesz” na jednym przedmiocie maturalnym, możesz ponownie zdawać ten przedmiot w sierpniu i iść jeszcze na studia. Jeśli nie uda Ci się zdać matury to możesz wybrać jedną z wielu szkół policealnych lub iść do pracy a za rok spróbować zdać maturę jeszcze raz.

12 Jeśli nie zdam matury? Rady!
Zdaj poprawkę w sierpniu i skorzystaj z dodatkowej rekrutacji na uczelniach. Czasami jeszcze w październiku są gdzieś wolne miejsca. „Odpuść sobie” w tym roku studia, za rok popraw maturę i dostań się na wymarzony kierunek. W tym roku idź na bezpłatny staż albo do pracy. Ucz się języków, zrób jakiś certyfikat. Udzielaj się jako wolontariusz (zrobisz dobry uczynek, a dodatkowo będziesz miał co wpisać w CV ).

13 Szukaj możliwości w Internecie np. strona PUW http://www. puw. pl/art
Szukaj możliwości w Internecie np. strona PUW i zrób jakieś fajne kursy, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Pozostaje jedynie kwestia pieniędzy, które może zarobisz w wakacje . Nie załamuj się, bo to nie jest koniec świata! Zapisz się do bezpłatnej szkoły policealnej, żeby mieć status osoby uczącej się. Skądś musisz mieć ubezpieczenie, czy bilet ulgowy.

14 Technikum Nauka w technikum trwa 4 lata! Pamiętaj w technikum uczysz się tych samych przedmiotów co w liceum i zdajesz z nich normalną maturę! Ale aby mieć zawód uczysz się też przedmiotów zawodowych z których potem zdajesz egzaminy zawodowe i otrzymujesz odpowiednie kwalifikacje zawodowe (bez tych zdanych kwalifikacji nie masz zawodu - a może być ich nawet czy więcej!). Egzaminy na poszczególne kwalifikacje przeprowadzane są w trakcie nauki w szkole, na różnych jej etapach. W trakcie trwania nauki musisz odbyć też praktyki zawodowe…więc nie zawsze będziesz miał wakacje dla siebie. Praktyka zawodowa zorganizowana przez szkołę trwa zazwyczaj tylko 1 miesiąc w ciągu 4 lat nauki.

15 Zasadnicza szkoła zawodowa
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata, w trakcie których odbywasz praktyczną naukę zawodu w państwowych lub prywatnych zakładach pracy. Jesteś już pracownikiem więc masz jedynie urlop. Sprawdź strony internetowe szkół, przy każdym technikum masz często również szkołę zawodową. Szkołę kończysz otrzymując dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych ( najczęściej 1 kwalifikacja - ale mogą być też 4). Zazwyczaj w klasie I masz 3 dni nauki, a 2 dni praktyk, w klasie II może to być 2 dni nauki a 3 dni praktyk.

16 Obecnie po szkole zawodowej nie można już kontynuować nauki w technikum uzupełniającym. Związane jest to z wprowadzeniem ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych (Dz. U. Nr 205 poz. 1206), która obowiązuje już od 1 września 2012. W przypadku, gdy absolwent gimnazjum chcący rozpocząć naukę i praktyki zawodowe w ZSZ nie ukończył jeszcze 16 lat (chodzi tu o uczniów urodzonych we wrześniu i później),to rodzice muszą wcześniej udać się do Poradni Pedagogiczno –Psychologicznej np. w Gliwicach i uzyskać specjalne zaświadczenie, bez którego uczeń taki nie może rozpocząć praktyk zawodowych i jednocześnie zacząć nauki w szkole zasadniczej!

17 LICEALISTO Możesz wybrać po zakończeniu liceum: dowolne studia wyższe
dowolną szkołę policealną pracę

18 Dla licealistów Po liceum i zdaniu egzaminu maturalnego może iść do pracy albo rozpocząć studia wyższe na wielu kierunkach, właściwie bez ograniczeń..ważne jest jedynie co wybrałeś jako przedmiot rozszerzony ma maturze i jaką ocenę otrzymałeś (uczelnie wyższe przyznają za te przedmioty więcej punktów - podobnie było jak rozpoczynałeś naukę w liceum). Możesz wybierać w wielu kierunkach na 3-letnich studiach licencjackich dziennych lub zaocznych(te drugie są płatne) a potem kontynuować naukę na 2-letnich studiach II-stopnia (magisterskich)na tym samym kierunku lub na innym. Możesz wybrać też nowy kierunek i zacząć naukę na zupełnie innych studiach 3-letnich licencjackich ale niestety obecnie za drugi kierunek studenci studiów dziennych muszą płacić. Po ukończeniu studiów magisterskich możesz rozpocząć studia podyplomowe na dowolnym kierunku lub uczelni! Pamiętaj też o programie wymiany studentów ERASMUS! To doskonały pomysł na studiowanie za granicą, a tym samym szlifowanie umiejętności językowych i zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych!

19 Przydatne linki dla licealistów:
studiumfarmaceutyczne.gliwice.pl gliwice.dlastudenta.pl/dlaMaturzysty/szkoly_policealne/ studia.dlastudenta.pl/artykul/Zmienia_sie_zasady_odbywania_praktyk_i_stazy, html

20 www. perspektywy. pl/index. php
zielonalinia.gov.pl

21 Zawody przyszłości Rynek pracy podlega globalizacji i w przyszłej pracy przydadzą się informacje z pozornie nie związanych ze sobą obszarów wiedzy. Biorąc to pod uwagę ,można spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości, na następujące zawody będzie spore zapotrzebowanie: Informatyka, telekomunikacja : specjalista ds. IT, programista, administrator sieci, administrator baz danych, administrator sieci komputerowych, analityk systemów komputerowych, projektant systemów komputerowych, operator sprzętu komputerowego, grafik komputerowy, specjalista ds. zabezpieczeń,

22 Informacja: broker informacji, analityk rynku, selekcjoner informacji
Komunikacja społeczna ,Zasoby ludzkie: specjalista ds. kultury firmy, specjalista ds. marketingu społecznego, negocjator, specjalista ds. rozwoju personalnego, specjalista ds. rekrutacji, trener wewnętrzny/zewnętrzny. Doradcy: doradca inwestycyjny, doradca finansowy, doradca edukacyjny, doradca klienta, doradca ds. funduszy UE, doradca zawodowy Sprzedaż :telemarketer, specjalista ds. sprzedaży, przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży sieciowej

23 Turystyka i rozrywka: organizator rynku usług turystycznych, organizator usług hotelarskich, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny, recepcjonista, animator . Inżynierowie: inżynier elektronik, elektrotechnik, inżynier obsługi systemów komputerowych, architekt, technolog zasobów, inżynier budowlany. Finanse i ubezpieczenia: analityk rynku, doradca inwestycyjny, specjalista ds. rachunkowości i kredytów, specjalista ds. finansów , ekonomista, specjalista ubezpieczeń zdrowotnych, agent ubezpieczeniowy.

24 Ochrona zdrowia: specjalista ds
Ochrona zdrowia: specjalista ds. rehabilitacji ruchowej, ,specjalista rekreacji ruchowej, psychoterapeuta, psycholog, opiekun osób starszych, specjalista zdrowia publicznego, lekarz, pielęgniarka, sanitariusz, kosmetyczka. Ochrona środowiska: inspektor ochrony środowiska, inżynier ochrony środowiska, technolog recyklingu, edukator ekologiczny. Inne zawody: tłumacz, logistyk, pracownik usług domowych, pracownik ochrony, robotnik budowlany, pracownik obsługi biurowej, portier, prawnik.

25 Ciekawe pomysły na pracę:
Copywriter -autor haseł reklamowych, zaskakujących tekstów, scenariuszy reklam telewizyjnych, żartów słownych Coolhunter -”łowca trendów”-obserwowanie zachowań i zwyczajów młodych ludzi w klubach, na imprezach, koncertach, informacje zebrane w ten sposób wykorzystuje się do tworzenia nowych marek i brandów. Groomer - wykonawca i stylista psich fryzur Hipoterapeuta - rodzaj terapeuty, który pracuje np. z dziećmi z porażeniem mózgowym, prowadzi rehabilitację przy uzyciu koni.

26 Ortoptysta - specjalista od prawidłowego widzenia, wykonuje badania , pomiary wzroku i leczy przy pomocy specjalnych ćwiczeń i rehabilitacji ,czasem przygotowuje pacjenta do operacji wzroku Personal shopper - osobisty stylista, główne zadanie to „remanent” szafy, dbanie o dobór elementów stroju danej osoby Sekster - seksowanie czyli segregacja piskląt drobiu według płci, Taksator - specjalista od szacowania wartości nieruchomości ,wykonuje wycenę domów, mieszkań , ale również unikalnych maszyn, złóż kruszyw, wraków statków itp

27 Tanatopraktor – wykonuje zmarłym pośmiertny makijaż i wizaż, czasem zajmuje się też balsamowaniem zwłok Trendsetter - tworzy wokół lansowanego na rynku produktu „pozytywny klimat”; do jego zadań należy bywanie w modnych lokalach i promowanie marek ;nie chodzi tu o sam produkt ale o tworzenie mody na jego używanie. Underwriter - analizuje, bada i na tej podstawie akceptuje ryzyko konkretnej polisy dla zatrudniającego go zakładu ubezpieczeń ; ubezpieczanie nietypowych rzeczy np. włosów, nóg itp. Webmaster - projektuje ,wykonuje oraz instaluje strony www w wirtualnej przestrzeni Internetu

28 Infobroker – osoba zajmująca się wyszukiwaniem informacji we wszelkich istniejących źródłach i bazach danych. Traffic manager - śledzi ruchy na stronie internetowej ; analizuje frekwencję i aktywność internautów. Wedding planner - osoba organizująca uroczystości zaślubin i wesela. Barista - zajmuje się wyborem, parzeniem i podawaniem kawy. Gumolog - zajmuje się gumą do żucia –testuje ją pod względem , jak długo trzyma smak i czy będzie spełniała wymogi konsumentów(np. czy można z niej zrobić balony)

29 Giloszer - opracowuje gilosze(linie, znaki graficzne , mikrodruki) dla banknotów i papierów wartościowych za pomocą maszyny giloszowej lub elektronicznej maszyny grawerującej. Wybieracz monet - wybiera monety z automatów; pracownik obsługi automatów. Teletutor - „elektroniczny” wykładowca ; jego zadaniem jest ułatwianie nauki przy pomocy technologii informatycznych, np. poprzez e-kursy. Mystery shopper - tajemniczy klient ,którego zadaniem jest z ukrycia sprawdzać i kontrolować jakość obsługi w centrach handlowych ,hotelach ,restauracjach. ( część o ciekawych zawodach opr. na podst.art.J.Sztyk z UP Gliwice)

30 Zawody przyszłości: linki

31 Kierunki zmian na rynku pracy i oczekiwań pracodawców wobec pracowników
Rozszerzanie kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami rynku. Dalsza specjalizacja pracowników Wzrost elastyczności i kreatywności rozumianych jako możliwość wyjścia poza obszar odpowiedzialności pracownika Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw

32 Pracownik idealny Najbardziej poszukiwanym pracownikiem będzie wszechstronnie przygotowany absolwent szkoły czy uczelni, który co najmniej kilka razy w życiu zmienia zawód i będzie w stanie dostosować się do potrzeb rynku.

33 Pamiętaj, człowiek uczy się całe życie!!!
Mit jednego zawodu W naszym społeczeństwie utarł się mit jednego zawodu. Z pewnością znasz osoby, które przez lata pracują w tej samej firmie, mimo że: nie znoszą swojej pracy i tego, czym się zajmują, nie są dobrze opłacani, nie są pewni stabilności zatrudnienia i żyją w notorycznym strachu przed zwolnieniem. Osoby takie przez długie lata (czasem przez całe życie) trwają w tej samej pracy i boją się przekwalifikowania, mimo że zmiana zawodu mogłaby przywrócić im satysfakcję z pracy! Niestety na sugestię zmiany profesji odpowiadają najczęściej: „A gdzie ja w tym wieku znajdę pracę!”… Pamiętaj, człowiek uczy się całe życie!!!

34 Przyszłość naszej kariery zawodowej
Pamiętaj więc ,że w swoim życiu przynajmniej raz zmienisz pracę , albo będziesz musiał zdobyć nowe kwalifikacje! Nie bój się tego, bądź elastyczny i gotowy na zmiany! Ścieżkę edukacyjną wybierasz w ramach swojego indywidualnego „projektu życiowego”.

35 Masz pytanie? W naszej szkole realizujemy doradztwo zawodowe na zajęciach pozalekcyjnych, lekcjach przedmiotowych i wychowawczych, w trakcie rozmów indywidualnych. Terminy konsultacji indywidualnych znajdują się w zakładce: UCZNIOWIE na stronie internetowej naszej szkoły: 0pracowała: mgr M. Stodulska, szkolny doradca zawodowy w ZSO nr 14 w Gliwicach


Pobierz ppt "DORADZTWO ZAWODOWE Witam uczniów klas trzecich gimnazjum i liceum naszej szkoły . Skończyły się ferie, Studniówka pozostanie na pewno w naszych wspomnieniach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google