Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procesy biznesowe w praktyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procesy biznesowe w praktyce"— Zapis prezentacji:

1 Procesy biznesowe w praktyce
Marek Piotrowski Projektowanie, testowanie i optymalizacja

2 Rysunek 2.1. Proces reklamacyjny

3 Rysunek 2.2. Najważniejsze elementy opisu procesu

4 Rysunek 2.3. Symbol kroku (zadania)
Rysunek 2.4. Proces „akcja piłkarska”

5 Tabela 2.1. Opis elementów diagramu z rysunku 2.4.

6 Rysunek 2.5. Proces przygotowania indyka w cieście

7 Tabela 2.2. Rodzaje zadań

8 Rysunek 2.6. Proces reklamacji uzupełniony o komunikat o jej rozpatrzeniu

9 Rysunek 2.7. Bramka ALBO z dwoma wyjściami
Rysunek 2.8. Bramka ALBO z trzema wyjściami

10 Rysunek 2.9. Bramka ALBO z przepływem domyślnym
Rysunek Bramki ALBO – symbole A i B są równoważne

11 Rysunek 2.11. Przykład zastosowania bramki ALBO
Rysunek Zastosowanie bramki LUB (OR)

12 Rysunek 2.13. Przykład zastąpienia bramki LUB dwoma bramkami ALBO

13 Rysunek 2.14. Alternatywna metoda zapisu bramki LUB
Rysunek Bramka I (AND)

14 Rysunek 2.16. Przykład zastosowania bramki I (AND)

15 Rysunek 2.17. Bramka COMPLEX

16 Rysunek 2.18. Podstawowe symbole zdarzeń
Rysunek Proces z pojedynczymi zdarzeniami początkowymi i końcowymi

17 Rysunek 2.20. Prawidłowe i nieprawidłowe zastosowanie większej liczby zdarzeń inicjujących

18 Rysunek 2.21. Proces kancelaryjny o kilku początkach (szkic niezgodny z notacją BPMN)

19 Rysunek Proces kancelaryjny o kilku początkach (szkic niezgodny z notacją BPMN) – zapis z podprocesem

20 Rysunek 2.23. Formalnie poprawny zapis procesów kancelaryjnych z rysunku 2.22.

21 Rysunek 2.24. Wykorzystanie notacji bez zdarzeń początkowych i końcowych

22 Rysunek Skutki zastosowania notacji bez zdarzeń początkowych i końcowych w procesie o większej licznie zadań początkowych (oba schematy są w świetle zasad notacji BPMN równoważne)

23 Rysunek 2.26. Różne notacje rozpoczęcia i zakończenia procesu
Rysunek Symbol Terminate

24 Rysunek 2.28. Konkurs kończący się, gdy pierwszy zawodnik wykona zadanie

25 Rysunek 2.29. Konkurs toczący się do momentu, aż ostatni zawodnik wykona zadanie

26 Rysunek 2.30. Oczekiwanie na zdarzenie
Rysunek Bramka sterowana zdarzeniami

27 Rysunek 2.32. Przykład zastosowania bramki sterowanej zdarzeniami

28 Rysunek 2.33. Zadanie odbierające komunikat na wyjściu bramki sterowanej zdarzeniami
Rysunek Bramki inicjujące proces; z lewej sekwencyjna, z prawej równoległa

29 Rysunek 2.35. Rozpoczynanie procesu od dowolnego zdarzenia
z użyciem i bez użycia inicjującej bramki sekwencyjnej sterowanej zdarzeniami (schematy o równoważnym znaczeniu)

30 o równoważnym znaczeniu)
Rysunek Rozpoczynanie procesu od wystąpienia dwóch zdarzeń – z użyciem i bez użycia inicjującej bramki równoległej sterowanej zdarzeniami (schematy o równoważnym znaczeniu)

31 Rysunek 2.37. Oczekiwanie na zdarzenie przerywające główny tok procesu

32 Rysunek 2.38. Zastąpienie bramki sterowanej zdarzeniami przez zdarzenia pośrednie przerywające

33 Rysunek 2.39. Proces ze zdarzeniem krawędziowym przerywającym

34 Rysunek 2.40. Proces ze zdarzeniem krawędziowym nieprzerywającym

35 Rysunek Próba realizacji zdarzenia nieprzerywającego za pomocą symbolu zdarzenia przerywającego

36 Rysunek 2.42. Schemat z wszystkimi wyjściami z zadania obsłużonymi przez zdarzenia

37 Rysunek 2.43. Schemat obsługi zmiany budżetu przedsięwzięcia

38 Rysunek 2.44. Przykładowe symbole uściślające rodzaj zdarzenia

39 Tabela 2.3. Symbole określające rodzaj zdarzenia

40 Tabela 2.3. Symbole określające rodzaj zdarzenia – ciąg dalszy

41 Tabela 2.3. Symbole określające rodzaj zdarzenia – ciąg dalszy

42 Tabela 2.3. Symbole określające rodzaj zdarzenia – ciąg dalszy

43 Tabela 2.3. Symbole określające rodzaj zdarzenia – ciąg dalszy

44 Rysunek 2.45. Zdarzenie Message wysyłające i odbierające

45 Tabela 2.4. Zbiorcza tabela zdarzeń

46 Tabela 2.4. Zbiorcza tabela zdarzeń – ciąg dalszy

47 Rysunek 2.46. Przykłady procesów z bramkami łączącymi ALBO (XOR)

48 Rysunek 2.47. Procesy z rysunku 2.46 narysowane bez bramek łączących

49 Rysunek 2.48. Schemat ilustrujący działanie różnych bramek łączących

50 Rysunek 2.49. Przykład użycia bramki łączącej LUB (OR)

51 Rysunek 2.50. Przykład użycia bramki złożonej – „głosowanie”

52 Rysunek 2.51. Zmodyfikowany schemat głosowania

53 Rysunek 2.52. Łączenie bez bramek
Rysunek Formalny (choć sprzeczny z intuicją) odpowiednik schematu z rysunku 2.52

54 Rysunek 2.54. Proces obsługi faktury

55 Rysunek 2.55. Proces obsługi faktury z zaznaczeniem wykonawców

56 Rysunek 2.56. Przykładowy proces

57 Rysunek 2.57. Przydział zadań do ról

58 Rysunek 2.58. Przykładowy proces

59 Rysunek 2.59. Przypisanie konkretnych osób do ról

60 Rysunek 2.60. Przypisanie konkretnych osób do ról (po zmianach administracyjnych)

61 Rysunek 2.61. Baseny i pasy pływackie – współpraca pomiędzy procesami w różnych organizacjach

62 Rysunek 2. 62. Schemat z rysunku 2
Rysunek Schemat z rysunku 2.61 po pominięciu basenu w modelowanej organizacji

63 Rysunek 2.63. Schemat z ukrytymi szczegółami procesów
w organizacjach zewnętrznych

64 Rysunek 2.64. Proces prywatny

65 Rysunek 2.65. Proces publiczny – widoczne jedynie zadania komunikujące się z zewnętrznymi podmiotami

66 Rysunek 2.66. Schemat z rysunku 2.61 narysowany w postaci kolaboracji

67 Rysunek 2.67. Symbol konwersacji
Rysunek Schemat wykorzystujący kolaborację i konwersację

68 Rysunek 2.69. Konwersacja z minimalną ilością informacji o jej zawartości

69 Rysunek 2.70. Konwersacja i konwersacja złożona

70 Rysunek 2.71. Konwersacja z trzema uczestnikami

71 Rysunek 2.72. Konwersacja z dwoma uczestnikami wieloinstancyjnymi

72 Rysunek 2.73. Notacja używana przez część analityków
Rysunek Symbol podprocesu w postaci zwiniętej

73 Rysunek 2.75. Podproces – postać rozwinięta

74 Rysunek Przykład zastosowania podprocesu rozwiniętego i zwiniętego na jednym schemacie (zaznaczone strzałkami)

75 Rysunek 2.77. Proces narysowany bez podprocesów

76 Rysunek 2.78. Proces narysowany za pomocą zwiniętych podprocesów

77 Rysunek 2.79. Podproces Sprawdzenie dokumentów
(patrz rysunek 2.78)

78 Rysunek 2.80. Podproces Sprawdzenie reklamowanego sprzętu (patrz rysunek 2.78)

79 Rysunek 2.81. Podproces Decyzja (patrz rysunek 2.78)

80 Rysunek 2.82. Podproces rozpatrywania wniosku o kredyt

81 Rysunek 2.83. Podproces Decyzja

82 Rysunek 2.84. Schemat bez użycia podprocesów na oznaczenie powtarzających się fragmentów procesu

83 Rysunek 2.85. Podproces zdarzeniowy w postaci rozwiniętej
Rysunek Podproces zdarzeniowy w postaci zwiniętej

84 Rysunek 2.87. Proces ad-hoc w postaci rozwiniętej

85 Rysunek 2.88. Proces ad-hoc w postaci zwiniętej

86 Rysunek 2.89. Proces ad-hoc z przepływami sekwencji

87 Rysunek 2.90. Proces ad-hoc z przepływami sekwencji
i przepływem obiektów

88 Rysunek 2.91. Symbol podprocesu typu Pętla
Rysunek Symbol podprocesu wieloinstancyjnego równoległego

89 Rysunek 2.94. Symbol podprocesu wieloinstancyjnego sekwencyjnego
Rysunek Symbol podprocesu wieloinstancyjnego równoległego w notacji BPMN w wersji 1.0 Rysunek Symbol podprocesu wieloinstancyjnego sekwencyjnego

90 Rysunek Wykorzystanie podprocesów: pętli, wieloinstancyjnego sekwencyjnego i wieloinstancyjnego równoległego na przykładzie firmy handlowej

91 Rysunek 2.96. Przykładowy proces ze zmienną liczbą instancji w poszczególnych krokach

92 Rysunek 2.97. Opis procesu w notacji BPMN z wykorzystaniem symboli wielokrotnych

93 Rysunek 2.98. Dekompozycja procesu na podprocesy
o jednakowej liczbie instancji

94 Rysunek 2.99. Symbol transakcji
Rysunek Zadanie merytoryczne z kompensacją

95 Rysunek 2.101. Przykład transakcji zakupu

96 Rysunek 2.102. Przykład transakcji z procesem wewnętrznym

97 Rysunek 2.103. Przykład transakcji z uwzględnieniem możliwości przerwania

98 Rysunek 2.104. Przykład transakcji z uwzględnieniem błędu katastrofalnego

99 Rysunek 2.105. Przykład transakcji uproszczony poprzez pominięcie szczegółów

100 Rysunek 2.106. Symbol zaproponowany przez Tony’ego Fletchera

101 Rysunek 2.107. Przykładowy proces z wykorzystaniem symbolu Fletchera

102 Rysunek 2.108. Podproces kompensacyjny w postaci zwiniętej
Rysunek Obiekt danych Rysunek Obiekt danych z opisem stanu

103 Rysunek 2.111. Dwa sposoby rysowania przepływu danych
Rysunek Notacja zorientowana na zmiany stanu danych w trakcie wykonywania zadania

104 Rysunek 2.113. Symbole danych wejściowych i wyjściowych

105 Rysunek 2.114. Przykład zastosowania obiektów danych wejściowych i wyjściowych

106 Rysunek 2.115. Kolekcja danych
Rysunek Przykład zastosowania kolekcji obiektów danych

107 Rysunek 2.117. Symbol magazynu danych
Rysunek Schemat procesu rozpatrywania wniosku kredytowego z użyciem symbolu magazynu danych

108 Rysunek Symbol grupy

109 Rysunek 2. 120. Proces handlowy z rysunku 2
Rysunek Proces handlowy z rysunku 2.62 z wydzieloną grupą zadań Negocjacje z dostawcą

110 Rysunek Przykłady symboli prywatnych związanych z pocztą elektroniczną; u góry zdarzenia: początkowe odbierające, pośrednie wysyłające, pośrednie odbierające i końcowe wysyłające; u dołu zadania: odbierające inicjujące proces, wysyłające i odbierające

111 Rysunek 2.122. Zapis komunikatu nadchodzącego poprzez e-mail:
za pomocą symbolu prywatnego (A) i przy użyciu symbolu standardowego z komentarzem (B)

112 Rysunek 2.123. Symbol adnotacji
Rysunek Przykład użycia adnotacji

113 Rysunek 2.125. Symbol choreografii

114 Rysunek 2.126. Choreografia – oba symbole są równoważne

115 Rysunek 2.127. Choreografia i odpowiadająca jej kolaboracja

116 Rysunek 2.128. Choreografia z dwoma odbiorcami
Rysunek Równoważne schematy wymiany komunikatów

117 Rysunek 2.130. Choreografia dwukierunkowa i odpowiadająca jej kolaboracja

118 Rysunek 2.131. Choreografia złożona (wielokrotna wymiana komunikatów)
Rysunek Choreografie z modyfikatorami: A – pętla, B – wieloinstancyjna równoległa, C – wieloinstancyjna sekwencyjna

119 Rysunek 2.133. Uczestnik wieloinstancyjny

120 Rysunek 2.134. Przykładowy proces

121 Rysunek 2.135. Schemat choreografii procesu z rysunku 2.134

122 Rysunek 2.136. Zastąpienie konstrukcji symbolem złożonym

123 Rysunek 2.137. Alternatywny wygląd choreografii dla schematu z rysunku 2.134

124 Rysunek 2.138. Błędny schemat konwersacji

125 Rysunek 2.139. Błędny diagram choreografii odpowiadający schematowi na rysunku 2.138

126 Tabela 2.5. Przykłady poprawnych i niepoprawnych ciągów choreografii

127 Tabela 2.5. Przykłady poprawnych i niepoprawnych ciągów choreografii – ciąg dalszy

128 Tabela 2.5. Przykłady poprawnych i niepoprawnych ciągów choreografii – ciąg dalszy

129 Rysunek 2.140. Przykład choreografii

130 Rysunek 2.141. Przykłady zastosowania bramki ALBO

131 Tabela 2.6. Użycie komunikatów w choreografii

132 Rysunek 2.142. Połączenie z użyciem bramki LUB (OR)

133 Rysunek 2.143. Przykłady użycia bramki I (AND) w choreografii

134 Rysunek 2.144. Przykład zastosowania bramki złożonej do choreografii

135 Tabela 2.7. Zdarzenia w choreografii

136 Rysunek 2.145. Przykład: zawieranie ubezpieczenia, diagram współpracy (kolaboracji)

137 Rysunek 2. 146. Diagram z rysunku 2
Rysunek Diagram z rysunku z wyrysowanym przebiegiem choreografii

138 Rysunek 2.147. Proces ofertowania

139 Rysunek 2.148. Rysowanie choreografii w schematach z więcej niż dwoma basenami

140 Rysunek Wywołania: A – wywołanie globalnego zadania choreografii, B – wywołanie globalnej choreografii (postać zwinięta), C – wywołanie globalnej choreografii (postać rozwinięta)


Pobierz ppt "Procesy biznesowe w praktyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google