Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

18/11/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Kontrolki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "18/11/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Kontrolki."— Zapis prezentacji:

1 18/11/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Kontrolki

2 18/11/2002 2 Plan Kontrolki Dodawanie kontrolek Kontrolki obsługi operacji dyskowych Kontrolka ADODC Kontrolka DataGrid

3 18/11/2002 3 Kontrolki Przez kontrolki rozumiemy widoczne lub nie obiekty, które można umieszczać na formie i wykorzystywać je poprzez odwoływanie się do ich właściwości i metod. Typową kontrolką jest TextBox, która służy użytkownikowi do wprowadzania informacji. TextBox jest kontrolką widoczną tzn. po pokazaniu formy widać ją. Przykładem kontrolki niewidocznej jest Timer.

4 18/11/2002 4 Dodawanie kontrolek Zestaw dostępnych kontrolek może być rozszerzony. 1.Menu Projects/Components 2.Wybieramy kontrolkę np. Microsoft ADO Data Control 6.0 (OLEDB) Microsoft Internet Controls 3.Guzik Apply Na zakładce General pojawi się nowa kontrolka

5 18/11/2002 5 Kontrolki obsługi operacji dyskowych Kontrolki te są zainstalowane domyślnie. Przykład użycia: Download/JP1/Kontrolki/ frmPrzegladarka.frm Przegladarka.vbp

6 18/11/2002 6 Kontrolka ADODC Kontrolka Microsoft ADO Data Control 6.0 (OLEDB) (ADODC) pozwala łączyć się z bazą danych i zdefiniować pewien zestaw rekordów (recordset), do którego ma umożliwiać dostęp. Baza danych np. MS Access ADODC Kontrolki pokazujące dane Sterownik np.. Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider

7 18/11/2002 7 Typy połączenia z bazą danych DSN Connection String ADODC Kontrolki pokazujące dane DSN Connection String

8 18/11/2002 8 Łączenie z bazą danych 1.Po umieszczeniu ADODC na formie klikamy ją prawym przyciskiem myszy i wybieramy Properties. 2.Na zakładce General wybrana jest domyślnie opcja Use Connection String. 3.Klikamy Build... 4.W okienku Data Link Properties wybieramy sterownik bazy danych (np. Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider). 5.Naciskamy Next>. 6.Na zakładce Connection po prawej stronie okienka 1. Select or enter a database name naciskamy [...] i wybieramy plik bazy danych (np. Liga_mistrzow_2.mdb. 7.Naciskamy Test connection. (Jeżeli nie działa to wracamy do kroku 4 i zmieniamy sterownik na Microsoft Jet 3.5 OLE DB Provider). 8.Naciskamy OK. 9.Na zakładce RecordSource wybieramy tabelę, zktórej chcemy pobrać rekordy lub wpisujemy polecenie SQL (np. SELECT * FROM MECZ) 10.Naciskamy OK.

9 18/11/2002 9 Kontrolka DataGrid Kontrolka Microsoft DataGrid Control 6.0 (OLEDB) (DataGrid) pozwala wyświetlić i obsługiwać rekordy w siatce podobnej do arkusza kalkulacyjnego na podstawie zestawu rekordów (recordset). Baza danych np. MS Access ADODCGrid Sterownik np.. Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider

10 18/11/2002 10 Kontrolki do baz danych UWAGA! Każda kontrolka, która pokazuje dane z bazy danych MUSI być połączona z obiektem, który zwraca zestaw pokazywanych rekordów.

11 18/11/2002 11 Kontrolki do baz danych Kontrolka pokazująca pola z bazy danych jest najczęściej łączona z zestawem danych (recordset) za pomocą właściwości: DataSource RecordSet RecordSource Uwaga! Połączenie z zestawem danych jest zawsze definiowane we właściwościach kontrolki, a nie obiektu zwracającego zestaw danych.

12 18/11/2002 12 Literatura www.vba.matrix.pl vb4all.canpol.pl Microsoft Visual Basic 6.0 Professional, Michael Halvorson, Wydawnictwo RM 1998 Poznaj Visual Basic 6 w 10 minut, Lowell Mauer, Wydawnictwo Intersoftland 1999 Po prostu Visual Basic 6, Harold Davis, Wydawnictwo Helion 2000


Pobierz ppt "18/11/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Kontrolki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google