Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie IRBIS. Stowarzyszenie IRBIS KRS 0000252284 z dn. 9.03.2006 r. NIP: 626-28-18-851 REGON: 240318408 Konto: BGŻ S.A. 72 2030 0045 1110 0000.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie IRBIS. Stowarzyszenie IRBIS KRS 0000252284 z dn. 9.03.2006 r. NIP: 626-28-18-851 REGON: 240318408 Konto: BGŻ S.A. 72 2030 0045 1110 0000."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie IRBIS

2 Stowarzyszenie IRBIS KRS 0000252284 z dn. 9.03.2006 r. NIP: 626-28-18-851 REGON: 240318408 Konto: BGŻ S.A. 72 2030 0045 1110 0000 0236 4930 Stowarzyszenie IRBIS z siedzibą w Dąbrowie Górniczej powstało w 2006 roku. W grudniu 2012 roku uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

3 Stowarzyszenie IRBIS Cele dążenie do aktywizacji, integracji, ochrony praw i pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym: dzieciom z rodzin zastępczych i adopcyjnych, osobom niepełnosprawnym, osobom starszym (po 50 roku życia), oraz opiekunom i rodzinom wyżej wymienionych osób, w tym rodzinom zastępczym i adopcyjnym.

4 Stowarzyszenie IRBIS w dotychczasowej działalności: współorganizowało zbiórkę publiczną na rzecz dzieci z dąbrowskich rodzin zastępczych w 2011 r., współorganizowało bal charytatywny na rzecz rodzin zastępczych z Dąbrowy Górniczej w 2011 r., stworzyło Kartę Rodziny Zastępczej, uprawniającą do preferencyjnego dostępu do usług świadczonych przez naszych Partnerów (do tej pory 4 firmy),

5 Stowarzyszenie IRBIS Organizacja Pożytku Publicznego w dotychczasowej działalności: zorganizowało Bal Integracyjny dla Dzieci z Rodzin Zastępczych dla 43 osób w 2012 roku,

6 Stowarzyszenie IRBIS Organizacja Pożytku Publicznego w dotychczasowej działalności: zorganizowało Zabawę Mikołajkową dla Dzieci z Rodzin Zastępczych dla 47 osób w 2012 roku,

7 Stowarzyszenie IRBIS Organizacja Pożytku Publicznego w dotychczasowej działalności: zorganizowało CHICKEN DANCE - Dyskotekę z Kurczakiem dla dzieci z rodzin zastępczych dla 40 osób w 2013 roku,

8 Stowarzyszenie IRBIS Organizacja Pożytku Publicznego w dotychczasowej działalności: zorganizowało HALLOWEEN z Rodziną Addamsów dla dzieci z rodzin zastępczych dla 35 osób w 2013 roku,

9 Stowarzyszenie IRBIS Organizacja Pożytku Publicznego w dotychczasowej działalności: zorganizowało Zabawę Mikołajkową dla Dzieci z Rodzin Zastępczych dla 47 osób w 2013 roku,

10 Stowarzyszenie IRBIS w dotychczasowej działalności: pozyskało osoby, które po przeszkoleniu utworzyły dla 3 dzieci rodzinę zastępczą, uzyskało możliwość wpłacania 1% podatku od osób fizycznych na rzecz Stowarzyszenia prowadzi przygotowania organizacyjno-formalne dla utworzenie niepublicznych placówek edukacyjnych na terenie Dąbrowy Górniczej.

11 Stowarzyszenie IRBIS Plany Stowarzyszenia na lata 2014-2015 stworzenie dwóch niepublicznych placówek oświatowych (kształcenia ustawicznego dla dorosłych i oświatowo- wychowawczej dla dzieci i młodzieży) wraz z kompleksową ofertą edukacyjną, stworzenie mobilnej sali komputerowej (laptopy i tablica interaktywna) z dostępem do internetu dla dzieciaków i ich opiekunów z rodzin zastępczych, rozwinięcie współpracy z placówkami edukacyjnymi w Dąbrowie Górniczej - Wyższą Szkołą Biznesu oraz Niepublicznym Przedszkolem Muzycznym BAJOKO

12 Stowarzyszenie IRBIS Plany Stowarzyszenia na lata 2014-2015 rozwinięcie współpracy z Policją dotyczącej imprez dla dzieci z rodzin zastępczych m.in. dni otwarte, szkolenia na strzelnicy, pokazy sprawności grup antyterrorystycznych, szkolenia psów itp. współorganizacja / organizacja pikników integracyjnych rodzin zastępczych w dzielnicach Dąbrowy Górniczej organizacja imprez integracyjnych dla rodzin zastępczych organizacja balów dla dzieci oraz rodzin zastępczych

13 Stowarzyszenie IRBIS Plany Stowarzyszenia na lata 2014-2015 promowanie aktywności sportowej i kulturalnej wśród dzieci z rodzin zastępczych poprzez współpracę z podmiotami organizującymi tego typu aktywność (m.in. MOPT, CSiR, aikido, capoeira itp.) nawiązanie współpracy z Dziennym Domem Pomocy w Dąbrowie Górniczej - projekty dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów

14 Stowarzyszenie IRBIS Oferta edukacyjna Stowarzyszenia od 2014 roku: 1.Zajęcia dla dzieci 1.korepetycje dla klas I-VI 2.język angielski 3.zajęcia ruchowo - taneczne 4.zajęcia komputerowe 2.Zajęcia dla dorosłych 1.komputer z opiekunem (gł. babcią / dziadkiem) 2.warsztaty integracyjne i psychologiczne 3.język angielski 3.Mobilna sala komputerowa z tablicą interaktywną

15 Stowarzyszenie IRBIS 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego W ystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT: –kwotę, –numer KRS 0000252284, aby przekazać 1 proc. swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia IRBIS – a samym przelewem zajmie się urząd skarbowy. Dziękujemy :-)

16 Stowarzyszenie IRBIS Organizacja Pożytku Publicznego Kontakt Adres (do korespondecji): 41-306 Dąbrowa Górnicza ul. Tworzeń 85 Telefon 792 13 55 98 Mail: biuro@irbis.pietraga.infohttp://www.irbis.pietraga.info


Pobierz ppt "Stowarzyszenie IRBIS. Stowarzyszenie IRBIS KRS 0000252284 z dn. 9.03.2006 r. NIP: 626-28-18-851 REGON: 240318408 Konto: BGŻ S.A. 72 2030 0045 1110 0000."

Podobne prezentacje


Reklamy Google