Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO 2013. W SKŁAD POWIATU OPOLSKIEGO WCHODZI 13 GMIN Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO 2013. W SKŁAD POWIATU OPOLSKIEGO WCHODZI 13 GMIN Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO 2013

2 W SKŁAD POWIATU OPOLSKIEGO WCHODZI 13 GMIN Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

3 Zadania biblioteki powiatowej dla powiatu opolskiego ziemskiego pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu na mocy Porozumienia zawartego 6 marca 2002 roku Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

4 Zakres działań WBP jako biblioteki powiatowej: gromadzenie, opracowywanie i udostępnienie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy; pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych; udzielanie bibliotekarzom gminnym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej; Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

5 Zakres działań WBP jako biblioteki powiatowej: sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami gminnymi; organizowanie na terenie powiatu imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa. Zadania realizowane są przez WBP w Opolu od 1 stycznia 2002 r. Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

6 Z 13 bibliotek publicznych stopnia podstawowego 3 mają charakter miejsko-gminny, 10 jest gminnych. Każda z tych bibliotek posiada odpowiednią liczbę filii (od 1 do 5). Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 35OGÓŁEM : 3GBP w Turawie13. 1GBP w Tułowicach12. 3GBP w Tarnowie11. 3GBP w Prószkowie10. 3GBP w Popielowie9. 5MiGBP w Ozimku8. 3MiGBP w Niemodlinie7. 2GBP w Murowie6. 3GBP w Łubnianach5. 1GBP w Komprachcicach4. 3GBP w Dobrzeniu3. 3GBP w Dąbrowie2. 2GBP w Chrząstowicach1. Liczba filiiBibliotekaLp

7 W bibliotekach powiatu opolskiego zgromadzono łącznie 566312 księgozbioru. Dysponują one 398 tytułami czasopism z bieżącej prenumeraty. W 2013 r. zarejestrowano 17 341 użytkowników i 16 751 czytelników (10,4 % czytelników w woj.), którzy wypożyczyli na zewnątrz ogółem 299 867 książek i czasopism (9,8 % wypożyczeń w woj.). Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

8 Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach ul. Ozimska 3 a 46 – 053 Chrząstowice tel. (77) 42-19-208 e-mail: gbp@biblioteka-chrzastowice.pl dyrektor: Agnieszka Król Biblioteka posiada dwie filie: - w Dańcu - w Suchym Borze Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Adres strony internetowej biblioteki: www.biblioteka-chrzastowice.pl

9 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach Filia biblioteczna w Dańcu, ul. Utracka 8, 46 – 053 Chrząstowice tel. (77) 464-40-62 Pracownik: Klaudia Ponza Filia bibliteczna dla dzieci w Suchym Borze ul. Szkolna 2, 46-053 Suchy Bór tel. 183-53-38-41 e – mail: suchybor_o@wioskainternetowa.pl Pracownicy: Maryla Krysztopik Mateusz Rogacki Powierzchnia Biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Dańcu120 m²5 h/tyg.3156107166715 Filia dla dzieci w Suchym Borze 33 m²31h/tyg.395 19 50111 * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

10 Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Pl. Powstańców Śl. 2 49 – 120 Dąbrowa tel. (77) 46-41-056 e-mail: gbpdabrowa@wp.pl Kierownik: Jolanta Sąsiadek Biblioteka posiada trzy filie: - w Chróścinie Opolskiej - w Karczowie - w Żelaznej Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Adres strony internetowej biblioteki: www.gbp-dabrowa.wbp.opole.pl

11 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Filia biblioteczna w Chróścinie Opolskiej, ul. Niemodlińska 8c, 46 - 073 Chróścina tel. (77) 464-05-30 Pracownik: Renata Panusch Filia biblioteczna w Karczowie, ul. Szkolna 2, 49 - 120 Dąbrowa tel. (77) 464-10-66 Pracownik: Kazimiera Jeziorańska Filia biblioteczna w Żelaznej, ul. Opolska 58, 49 - 120 Dąbrowa Pracownik: Anna Lach Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Chróścinie40 m 2 30h/tyg.8779290 5417 Filia w Karczowie55 m 2 20h/tyg.4701123 2349 Filia w Żelaznej50 m 2 20h/tyg.4638100 2917 * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

12 Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20 46 – 081 Dobrzeń Wielki tel. (77) 46-95-241 e-mail: bibliotekadobrzenwielki@poczta.onet.pl kierownik : Maria Kokot Biblioteka posiada trzy filie: - w Chróścicach - w Czarnowąsach - w Kup Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

13 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim Filia biblioteczna w Chróścicach, ul. Powstańców 38, 46–080 Chróścice tel. (77) 469-60-24 Pracownik: Adela Młynk Filia biblioteczna w Czarnowąsach, ul. Klasztorna 8a, 46–020 Czarnowąsy tel. (77) 46-91-580 Pracownik: Magdalena Starosta e – mail: bibliotekaczarnowasy@gmail.com Filia biblioteczna w Kup, Rynek 11, 46–082 Kup tel. (77) 46-96-509 Pracownik: Elżbieta Szefer-Popiela Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicy Filia w Chróścicach 84 m²20 h/tyg. 15103 312 Filia w Czarnowąsach 84 m²20 h/tyg. 17582 316 Filia w Kup100 m²20 h/tyg. 19789 234251 Wypożyczenia* 4640 6644 5456 * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

14 Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach ul. Opolska 3 46 – 070 Komprachcice tel. (77) 46-46-158 e-mail: gbp.komprachcice@poczta.onet.pl kierownik : Barbara Langner Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka posiada jedną filię: - w Domecku Biblioteka prowadzi: - Oddział dla Dzieci – pracownik: Anna Wiercimok Adres strony internetowej biblioteki: http://www.komprachcice.wbp.opole.pl

15 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach Filia biblioteczna w Domecku, ul. Opolska 3, 46 – 053 Domecko Pracownik: Barbara Chrzanowska 274 566120 h/tyg.48 m 2 Filia w Domecku UżytkownicyCzytelnicyKsięgozbiór Czas pracy biblioteki Powierzchnia biblioteki Wypożyczenia* 3899 * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

16 Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach ul. Opolska 49 46 – 024 Łubniany tel. (77) 42-15-811 kierownik : Urszula Polok e – mail: lodzk@interia.pl Biblioteka posiada trzy filie: - w Brynicy - w Jełowej - w Luboszycach Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka prowadzi: - Oddział dla Dzieci

17 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnianach Filia biblioteczna w Brynicy, ul. Powstańców Śl. 66, 46 – 082 Kup tel. (77) 421-59-92 Pracownik: Aneta Sowa Filia biblioteczna w Jełowej, ul. Oleska 2a, 46-025 Jełowa, tel. (77) 421-11-54 Pracownik: Anna Kulik, Filia biblioteczna w Luboszycach, ul. Kościelna 4, 46 – 022 Luboszyce Pracownik: Anna Kulik Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicy Filia w Brynicy20 m²16 h/tyg.5428138 Filia w Jełowej105 m²12 h/tyg.8120226 Filia w Luboszycach 60 m²16 h/tyg.6597115 Wypożyczenia* 874 1226 805 * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

18 Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie ul. Wolności 22 46 – 030 Murów tel. (77) 4 21 40 46 e-mail: bibliotekamurow@murow.pl dyrektor: Halina Lubacz Biblioteka posiada dwie filie: - w Starych Budkowicach - w Zagwiździu Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

19 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie Filia biblioteczna w Starych Budkowicach, ul. Ogrodowa 3, 46 – 083 St. Budkowice Pracownik: Maria Wieczorek, tel. (77) 421-04-45 e – mail: bibliotekabudkowice@murow.pl Filia biblioteczna w Zagwiździu, ul. Lipowa 11, 46 – 030 Murów Pracownik: Krystyna Kuca, tel. (77) 421-45-04 e – mail: bibliotekazagwizdzie@murow.pl Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Starych Budkowicach 76 m 2 30h/tyg.120073593717142 Filia w Zagwiździu 93 m 2 40h/tyg.65001921983326 * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

20 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śl. 34 a 49 – 100 Niemodlin tel (77) 46-06-386 e-mail: biblioteka-niemodlin@biblioteka-niemodlin.pl dyrektor: Jadwiga Kutyła Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka posiada trzy filie: - w Grabinie - w Graczach - w Rogach Biblioteka prowadzi: - Oddział dla Dzieci Adres strony internetowej biblioteki: http://biblioteka-niemodlin.pl

21 Filie Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie Filia biblioteczna w Grabinie, ul. Krótka 10, 49 – 100 Niemodlin tel. (77) 46-09-116 Pracownik: Dorota Olszewska Filia biblioteczna w Graczach, ul. XX-lecia, 49 -156 Gracze Pracownik: Maria Gutka Filia biblioteczna w Rogach, nr 35, 49 –153 Rogi tel (77) 46-09-902 Pracownik: Bożena Gala 136 513310 h/tyg.40 m 2 Filia w Rogach 264 984520 h/tyg.55 m 2 Filia w Graczach 108 834510 h/tyg.55 m 2 Filia w Grabinie UżytkownicyCzytelnicyKsięgozbiór Czas pracy biblioteki Powierzchnia biblioteki Wypożyczenia* 3953 1460 3127 * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

22 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku ul. Dłuskiego 4 46 – 040 Ozimek tel. (77) 46-51-139 wew.106, 105 fax 108 e-mail: bpozimek@op.pl kierownik : Jolanta Rogowska Biblioteka posiada pięć filii: - w Dylakach - w Grodźcu - w Krasiejowie - w Krzyżowej Dolinie - w Szczedrzyku Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka prowadzi: - Oddział dla Dzieci

23 Filie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku Filia biblioteczna w Dylakach, ul. Fabryczna 4, 46 – 043 Dylaki Pracownik: Angela Liebe e – mail: bpdylaki@op.pl Filia biblioteczna w Grodźcu, ul. Częstochowska 115a, 46 – 040 Grodziec Pracownik: Anna Bednarz e – mail: bpgrodziec@op.pl Filia biblioteczna w Krasiejowie, ul. Spóracka 7, 46 – 040 Krasiejów Pracownik: Aldona Kuśmierska e – mail: bpkrasiejow@op.pl Filia biblioteczna w Krzyżowej Dolinie, ul. Powstańców Śl. 29a, 46-040 Krzyżowa Dolina Pracownik: Gertruda Sklorz e – mail: bpkrzyzowadolina@op.pl Filia biblioteczna w Szczedrzyku, ul. Klasztorna 1, 46 – 042 Szczedrzyk Pracownik: Sonia Piosek e –mail: bpszczedrzyk@op.pl Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

24 Filie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku 175 953720 h/tyg.41 m 2 Filia w Szczedrzyku 107 604820 h/tyg.32 m 2 Filia w Krzyżowej Dolinie 1321281414024 h/tyg.66 m 2 Filia Krasiejowie 2042011077720 h/tyg.51 m 2 Filia w Grodźcu 161 810620 h/tyg.69 m 2 Filia w Dylakach UżytkownicyCzytelnicyKsięgozbiórCzas pracy biblioteki Powierzchnia biblioteki Wypożyczenia* 2303 4472 2388 1482 2435 * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

25 Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie ul. Powstańców 34 46 – 090 Popielów tel (77) 46-92-017 e-mail: bibliopop@popielow.pl dyrektor: Monika Macioszek Biblioteka posiada trzy filie: - w Karłowicach - w St. Siołkowicach - w Stobrawie Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka prowadzi: - Oddział dla Dzieci

26 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie Filia biblioteczna w Karłowicach, ul. Brzeska 2a, 46 – 090 Popielów Pracownik: Aneta Garkut e – mail: biblioteka.karlowice@op.pl Filia biblioteczna w Starych Siołkowicach, ul. Michała 55, 46 – 083 St. Siołkowice Pracownik: Kunegunda Sowa e – mail: bibliotekasiolkowice@gmail.com Filia biblioteczna w Stobrawie, ul. Jakuba Kani 11, 46 – 090 Popielów Pracownik: Helena Worobiec Powierzchn ia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Karłowicach 58 m 2 24 h/tyg.108342032253231 Filia w St. Siołkowicach 67 m 2 30 h/tyg.104864064313162 Filia w Stobrawie 52 m 2 20 h/tyg.62901601733615 * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

27 Gminna Biblioteka Publiczna w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6 46 – 060 Prószków tel. (77) 46-48-062 e-mail: bibliotekaproszkow@poczta.onet.pl kierownik : Krystyna Brzozowska Biblioteka posiada trzy filie: - w Chrząszczycach - w Przysieczy - w Zimnicach Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

28 Filia biblioteczna w Chrząszczycach, ul. Szkolna 3, 46 – 060 Prószków Pracownik: Anastazja Worbst Filia biblioteczna w Przysieczy, ul. Strzelecka 27, 46 – 060 Prószków Pracownik: Krystyna Brzozowska Filia biblioteczna w Zimnicach Wielkich, ul. Opolska 47, 46 – 061 Źlinice Pracownik: Anastazja Worbst Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Prószkowie Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Chrząszczycach 25 m²8 h/tyg.424970 1201 Filia w Przysieczy40 m²8 h/tyg.414926 597 Filia w Zimnicach Wielkich 42 m²8 h/tyg.7127142 1201 * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

29 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim ul. Osiedle Zakładowe 7 46 – 050 Tarnów Op. tel (77) 46-44-782 e-mail: gbptarnowop@poczta.onet.pl dyrektor : Barbara Mruk Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka posiada trzy filie: - w Nakle - w Przyworach - w Raszowej Biblioteka prowadzi: - Oddział dla Dzieci

30 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim Filia biblioteczna w Nakle, ul. Przedszkolna 1, 46 – 050 Tarnów Pracownik: Lidia Niesłony, tel. (77) 46-44-883 e-mail: biblioteka.naklo@op.pl Filia biblioteczna w Przyworach ul. Krapkowicka 1, 46 – 050 Tarnów Pracownik: Monika Silarska, tel. (77) 46-43-314 e-mail: gbpprzywory@wp.pl Filia biblioteczna w Raszowej, ul. Nakielska 1, 46 – 050 Tarnów Pracownik: Barbara Mientus, tel. (77) 46-45-726 e-mail: barbaramientus@interia.pl Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Nakle64 m²30 h/tyg.9070287 4569 Filia w Przyworach 40 m²30 h/tyg.9778413 6230 Filia w Raszowej 45 m²30 h/tyg.10907299 4409 * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

31 Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach ul. Świerczewskiego 8 49 – 130 Tułowice tel. (77) 46-00-672 e-mail: tokbiblioteka2@wp.pl kierownik : Lidia Rempalska Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka posiada jedną filię - w Szydłowie

32 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tułowicach Filia biblioteczna w Szydłowie, ul. Kościelna 1, 49 – 130 Tułowice tel. (77) 426-60-66 Pracownik: Lidia Rempalska Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Szydłowie 70 m 2 10 h/tyg.843780952115 * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

33 Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie ul. Opolska 33 46 – 045 Turawa tel. (77) 42-12-044 e-mail: gbpturawa@o2.pl dyrektor: Grażyna Szczurek Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka posiada trzy filie: - w Ligocie - w Węgrach - w Zawadzie

34 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie Filia biblioteczna w Ligocie Turawskiej, ul. Główna 21, 46 – 046 Ligota Turawska tel. (77) 42-13-192 e-mail: fgbpligota@o2.pl Pracownik: Bernadeta Staś Filia biblioteczna w Węgrach, ul. Opolska 31, 46 - 023 Osowiec Pracownik: Franciszka Łatacz Filia biblioteczna w Zawadzie, ul. Oleska 21, 46 - 022 Luboszyce tel. (77) 42-12-801 Pracownik: Sabina Kozołup Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Ligocie 50 m²20 h/tyg.90541861913580 Filia w Węgrach 40 m²5 h/tyg.557476 1373 Filia w Zawadzie 50 m²20 h/tyg.7189119 2474 ***** * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

35 Obok działalności polegającej na udostępnianiu zgromadzonych zbiorów, biblioteki prowadzą też różnorodne formy pracy mające na celu promocję książki i czytelnictwa. Są to m.in. - spotkania autorskie, - wieczory baśni, - konkursy, - wystawy, - lekcje biblioteczne. Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013


Pobierz ppt "BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO 2013. W SKŁAD POWIATU OPOLSKIEGO WCHODZI 13 GMIN Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google