Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO 2013. W SKŁAD POWIATU OPOLSKIEGO WCHODZI 13 GMIN Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO 2013. W SKŁAD POWIATU OPOLSKIEGO WCHODZI 13 GMIN Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO 2013

2 W SKŁAD POWIATU OPOLSKIEGO WCHODZI 13 GMIN Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

3 Zadania biblioteki powiatowej dla powiatu opolskiego ziemskiego pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu na mocy Porozumienia zawartego 6 marca 2002 roku Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

4 Zakres działań WBP jako biblioteki powiatowej: gromadzenie, opracowywanie i udostępnienie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy; pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych; udzielanie bibliotekarzom gminnym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej; Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

5 Zakres działań WBP jako biblioteki powiatowej: sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami gminnymi; organizowanie na terenie powiatu imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa. Zadania realizowane są przez WBP w Opolu od 1 stycznia 2002 r. Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

6 Z 13 bibliotek publicznych stopnia podstawowego 3 mają charakter miejsko-gminny, 10 jest gminnych. Każda z tych bibliotek posiada odpowiednią liczbę filii (od 1 do 5). Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego OGÓŁEM : 3GBP w Turawie13. 1GBP w Tułowicach12. 3GBP w Tarnowie11. 3GBP w Prószkowie10. 3GBP w Popielowie9. 5MiGBP w Ozimku8. 3MiGBP w Niemodlinie7. 2GBP w Murowie6. 3GBP w Łubnianach5. 1GBP w Komprachcicach4. 3GBP w Dobrzeniu3. 3GBP w Dąbrowie2. 2GBP w Chrząstowicach1. Liczba filiiBibliotekaLp

7 W bibliotekach powiatu opolskiego zgromadzono łącznie księgozbioru. Dysponują one 398 tytułami czasopism z bieżącej prenumeraty. W 2013 r. zarejestrowano użytkowników i czytelników (10,4 % czytelników w woj.), którzy wypożyczyli na zewnątrz ogółem książek i czasopism (9,8 % wypożyczeń w woj.). Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

8 Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach ul. Ozimska 3 a 46 – 053 Chrząstowice tel. (77) dyrektor: Agnieszka Król Biblioteka posiada dwie filie: - w Dańcu - w Suchym Borze Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Adres strony internetowej biblioteki:

9 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach Filia biblioteczna w Dańcu, ul. Utracka 8, 46 – 053 Chrząstowice tel. (77) Pracownik: Klaudia Ponza Filia bibliteczna dla dzieci w Suchym Borze ul. Szkolna 2, Suchy Bór tel e – mail: Pracownicy: Maryla Krysztopik Mateusz Rogacki Powierzchnia Biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Dańcu120 m²5 h/tyg Filia dla dzieci w Suchym Borze 33 m²31h/tyg * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

10 Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Pl. Powstańców Śl – 120 Dąbrowa tel. (77) Kierownik: Jolanta Sąsiadek Biblioteka posiada trzy filie: - w Chróścinie Opolskiej - w Karczowie - w Żelaznej Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Adres strony internetowej biblioteki:

11 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Filia biblioteczna w Chróścinie Opolskiej, ul. Niemodlińska 8c, Chróścina tel. (77) Pracownik: Renata Panusch Filia biblioteczna w Karczowie, ul. Szkolna 2, Dąbrowa tel. (77) Pracownik: Kazimiera Jeziorańska Filia biblioteczna w Żelaznej, ul. Opolska 58, Dąbrowa Pracownik: Anna Lach Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Chróścinie40 m 2 30h/tyg Filia w Karczowie55 m 2 20h/tyg Filia w Żelaznej50 m 2 20h/tyg * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

12 Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska – 081 Dobrzeń Wielki tel. (77) kierownik : Maria Kokot Biblioteka posiada trzy filie: - w Chróścicach - w Czarnowąsach - w Kup Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

13 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim Filia biblioteczna w Chróścicach, ul. Powstańców 38, 46–080 Chróścice tel. (77) Pracownik: Adela Młynk Filia biblioteczna w Czarnowąsach, ul. Klasztorna 8a, 46–020 Czarnowąsy tel. (77) Pracownik: Magdalena Starosta e – mail: Filia biblioteczna w Kup, Rynek 11, 46–082 Kup tel. (77) Pracownik: Elżbieta Szefer-Popiela Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicy Filia w Chróścicach 84 m²20 h/tyg Filia w Czarnowąsach 84 m²20 h/tyg Filia w Kup100 m²20 h/tyg Wypożyczenia* * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

14 Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach ul. Opolska 3 46 – 070 Komprachcice tel. (77) kierownik : Barbara Langner Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka posiada jedną filię: - w Domecku Biblioteka prowadzi: - Oddział dla Dzieci – pracownik: Anna Wiercimok Adres strony internetowej biblioteki:

15 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach Filia biblioteczna w Domecku, ul. Opolska 3, 46 – 053 Domecko Pracownik: Barbara Chrzanowska h/tyg.48 m 2 Filia w Domecku UżytkownicyCzytelnicyKsięgozbiór Czas pracy biblioteki Powierzchnia biblioteki Wypożyczenia* 3899 * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

16 Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach ul. Opolska – 024 Łubniany tel. (77) kierownik : Urszula Polok e – mail: Biblioteka posiada trzy filie: - w Brynicy - w Jełowej - w Luboszycach Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka prowadzi: - Oddział dla Dzieci

17 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnianach Filia biblioteczna w Brynicy, ul. Powstańców Śl. 66, 46 – 082 Kup tel. (77) Pracownik: Aneta Sowa Filia biblioteczna w Jełowej, ul. Oleska 2a, Jełowa, tel. (77) Pracownik: Anna Kulik, Filia biblioteczna w Luboszycach, ul. Kościelna 4, 46 – 022 Luboszyce Pracownik: Anna Kulik Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicy Filia w Brynicy20 m²16 h/tyg Filia w Jełowej105 m²12 h/tyg Filia w Luboszycach 60 m²16 h/tyg Wypożyczenia* * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

18 Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie ul. Wolności – 030 Murów tel. (77) dyrektor: Halina Lubacz Biblioteka posiada dwie filie: - w Starych Budkowicach - w Zagwiździu Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

19 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie Filia biblioteczna w Starych Budkowicach, ul. Ogrodowa 3, 46 – 083 St. Budkowice Pracownik: Maria Wieczorek, tel. (77) e – mail: Filia biblioteczna w Zagwiździu, ul. Lipowa 11, 46 – 030 Murów Pracownik: Krystyna Kuca, tel. (77) e – mail: Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Starych Budkowicach 76 m 2 30h/tyg Filia w Zagwiździu 93 m 2 40h/tyg * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

20 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śl. 34 a 49 – 100 Niemodlin tel (77) dyrektor: Jadwiga Kutyła Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka posiada trzy filie: - w Grabinie - w Graczach - w Rogach Biblioteka prowadzi: - Oddział dla Dzieci Adres strony internetowej biblioteki:

21 Filie Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie Filia biblioteczna w Grabinie, ul. Krótka 10, 49 – 100 Niemodlin tel. (77) Pracownik: Dorota Olszewska Filia biblioteczna w Graczach, ul. XX-lecia, Gracze Pracownik: Maria Gutka Filia biblioteczna w Rogach, nr 35, 49 –153 Rogi tel (77) Pracownik: Bożena Gala h/tyg.40 m 2 Filia w Rogach h/tyg.55 m 2 Filia w Graczach h/tyg.55 m 2 Filia w Grabinie UżytkownicyCzytelnicyKsięgozbiór Czas pracy biblioteki Powierzchnia biblioteki Wypożyczenia* * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

22 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku ul. Dłuskiego 4 46 – 040 Ozimek tel. (77) wew.106, 105 fax kierownik : Jolanta Rogowska Biblioteka posiada pięć filii: - w Dylakach - w Grodźcu - w Krasiejowie - w Krzyżowej Dolinie - w Szczedrzyku Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka prowadzi: - Oddział dla Dzieci

23 Filie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku Filia biblioteczna w Dylakach, ul. Fabryczna 4, 46 – 043 Dylaki Pracownik: Angela Liebe e – mail: Filia biblioteczna w Grodźcu, ul. Częstochowska 115a, 46 – 040 Grodziec Pracownik: Anna Bednarz e – mail: Filia biblioteczna w Krasiejowie, ul. Spóracka 7, 46 – 040 Krasiejów Pracownik: Aldona Kuśmierska e – mail: Filia biblioteczna w Krzyżowej Dolinie, ul. Powstańców Śl. 29a, Krzyżowa Dolina Pracownik: Gertruda Sklorz e – mail: Filia biblioteczna w Szczedrzyku, ul. Klasztorna 1, 46 – 042 Szczedrzyk Pracownik: Sonia Piosek e –mail: Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

24 Filie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku h/tyg.41 m 2 Filia w Szczedrzyku h/tyg.32 m 2 Filia w Krzyżowej Dolinie h/tyg.66 m 2 Filia Krasiejowie h/tyg.51 m 2 Filia w Grodźcu h/tyg.69 m 2 Filia w Dylakach UżytkownicyCzytelnicyKsięgozbiórCzas pracy biblioteki Powierzchnia biblioteki Wypożyczenia* * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

25 Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie ul. Powstańców – 090 Popielów tel (77) dyrektor: Monika Macioszek Biblioteka posiada trzy filie: - w Karłowicach - w St. Siołkowicach - w Stobrawie Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka prowadzi: - Oddział dla Dzieci

26 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie Filia biblioteczna w Karłowicach, ul. Brzeska 2a, 46 – 090 Popielów Pracownik: Aneta Garkut e – mail: Filia biblioteczna w Starych Siołkowicach, ul. Michała 55, 46 – 083 St. Siołkowice Pracownik: Kunegunda Sowa e – mail: Filia biblioteczna w Stobrawie, ul. Jakuba Kani 11, 46 – 090 Popielów Pracownik: Helena Worobiec Powierzchn ia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Karłowicach 58 m 2 24 h/tyg Filia w St. Siołkowicach 67 m 2 30 h/tyg Filia w Stobrawie 52 m 2 20 h/tyg * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

27 Gminna Biblioteka Publiczna w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6 46 – 060 Prószków tel. (77) kierownik : Krystyna Brzozowska Biblioteka posiada trzy filie: - w Chrząszczycach - w Przysieczy - w Zimnicach Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013

28 Filia biblioteczna w Chrząszczycach, ul. Szkolna 3, 46 – 060 Prószków Pracownik: Anastazja Worbst Filia biblioteczna w Przysieczy, ul. Strzelecka 27, 46 – 060 Prószków Pracownik: Krystyna Brzozowska Filia biblioteczna w Zimnicach Wielkich, ul. Opolska 47, 46 – 061 Źlinice Pracownik: Anastazja Worbst Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Prószkowie Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Chrząszczycach 25 m²8 h/tyg Filia w Przysieczy40 m²8 h/tyg Filia w Zimnicach Wielkich 42 m²8 h/tyg * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

29 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim ul. Osiedle Zakładowe 7 46 – 050 Tarnów Op. tel (77) dyrektor : Barbara Mruk Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka posiada trzy filie: - w Nakle - w Przyworach - w Raszowej Biblioteka prowadzi: - Oddział dla Dzieci

30 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim Filia biblioteczna w Nakle, ul. Przedszkolna 1, 46 – 050 Tarnów Pracownik: Lidia Niesłony, tel. (77) Filia biblioteczna w Przyworach ul. Krapkowicka 1, 46 – 050 Tarnów Pracownik: Monika Silarska, tel. (77) Filia biblioteczna w Raszowej, ul. Nakielska 1, 46 – 050 Tarnów Pracownik: Barbara Mientus, tel. (77) Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Nakle64 m²30 h/tyg Filia w Przyworach 40 m²30 h/tyg Filia w Raszowej 45 m²30 h/tyg * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

31 Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach ul. Świerczewskiego 8 49 – 130 Tułowice tel. (77) kierownik : Lidia Rempalska Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka posiada jedną filię - w Szydłowie

32 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tułowicach Filia biblioteczna w Szydłowie, ul. Kościelna 1, 49 – 130 Tułowice tel. (77) Pracownik: Lidia Rempalska Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Szydłowie 70 m 2 10 h/tyg * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

33 Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie ul. Opolska – 045 Turawa tel. (77) dyrektor: Grażyna Szczurek Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013 Biblioteka posiada trzy filie: - w Ligocie - w Węgrach - w Zawadzie

34 Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie Filia biblioteczna w Ligocie Turawskiej, ul. Główna 21, 46 – 046 Ligota Turawska tel. (77) Pracownik: Bernadeta Staś Filia biblioteczna w Węgrach, ul. Opolska 31, Osowiec Pracownik: Franciszka Łatacz Filia biblioteczna w Zawadzie, ul. Oleska 21, Luboszyce tel. (77) Pracownik: Sabina Kozołup Powierzchnia biblioteki Czas pracy biblioteki KsięgozbiórCzytelnicyUżytkownicyWypożyczenia* Filia w Ligocie 50 m²20 h/tyg Filia w Węgrach 40 m²5 h/tyg Filia w Zawadzie 50 m²20 h/tyg ***** * Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz

35 Obok działalności polegającej na udostępnianiu zgromadzonych zbiorów, biblioteki prowadzą też różnorodne formy pracy mające na celu promocję książki i czytelnictwa. Są to m.in. - spotkania autorskie, - wieczory baśni, - konkursy, - wystawy, - lekcje biblioteczne. Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013


Pobierz ppt "BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO 2013. W SKŁAD POWIATU OPOLSKIEGO WCHODZI 13 GMIN Biblioteki powiatu opolskiego ziemskiego 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google