Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie ankietowe – analiza zagadnień systemowych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości Wstęp do prac nad strategią dla wymiaru sprawiedliwości Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie ankietowe – analiza zagadnień systemowych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości Wstęp do prac nad strategią dla wymiaru sprawiedliwości Departament."— Zapis prezentacji:

1 Badanie ankietowe – analiza zagadnień systemowych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości Wstęp do prac nad strategią dla wymiaru sprawiedliwości Departament Strategii i Deregulacji Jakub Michalski

2 Dlaczego należy prowadzić badania ankietowe? CCJECEPEJCCPE Rekomendacje Monitoring prowadzony przez NGO Badania opinii społecznej Przypuszczenia nie wystarczą Wdrożenia

3 Podstawowe wskazania dotychczasowych badań Homo Homini dla MS - 2009

4 Skąd obywatele czerpią wiedzę o wymiarze sprawiedliwości? INDICATOR dla KRS - 2009

5 Badania międzynarodowe – wybrane Ranking. 62 miejsce na świecie Rozpoczynanie działalności – 32 dni Egzekwowanie należności – 830 dni Dane porównawcze Druga w Europie liczba sędziów Słaba efektywność w redukowaniu zaległości w sądach

6

7 Współpraca z interesariuszami Harmonogram i wartościowanie działań Odpowiedź na pytanie jak zmieniać wymiar sprawiedliwości?

8 Ankieta – wartościowanie zdiagnozowanych problemów 64 problemy/tezy Waga / pilność Komentarze

9 Najważniejsze i najpilniejsze problemy - łącznie 4,27 Wynagrodzenia sędziów nieadekwatne do zakresu odpowiedzialności 4,29 Brak spójnej i konsekwentnie realizowanej wizji wymiaru sprawiedliwości 4,16 Duża liczba osób oczekujących na wykonanie kary pozbawienia wolności 4,07 Postępująca biurokratyzacja sądów 4,04 Wysoki poziom sformalizowania procedur

10 Ankietowani pełniący funkcje kierownicze – dodatkowe tezy 4,57 Poszerzenie kompetencji referendarzy 4,57 Zbyt szeroki zakres kognicji sądów 4,6 Zbyt szeroki zakres obowiązków urzędniczych spoczywających na sędziach 4,42 Zbyt wąskie kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa

11 Ankietowani z doświadczeniem 20 lat + – dodatkowe tezy Zbyt długi proces nominacyjny na wolne stanowisko sędziowskie 3,56 Brak przejrzystych zasad awansu sędziów 3,87 Studia prawnicze w Polsce są zbyt teoretyczne 3,86

12 Wprowadzenie dwustopniowych studiów prawniczych negatywnie wpłynie na jakość edukacji Niski poziom zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości Studia prawnicze w Polsce są zbyt teoretyczne Sposób wyborów członków Krajowej Rady Sądownictwa pozbawia większość sędziów wpływu na skład tego organu Konieczność określenia standardów w zakresie struktury sądów w ustawie Ograniczone zainteresowanie resocjalizacją ze strony mediów i polityków (temat niepopularny) Tematy ważne ale nie pilne

13 Uwagi wypełniających – brak jednolitej strategii lepszy brak wizji, niż wizja która wszystko rozłoży potrzebna jest praca, a nie wizje. Te należy odrzucić na rzecz usprawniania konkretnych mankamentów legislacyjnych, czy też organizacyjnych. Wspomniane wizje kojarzą się niestety z planami 10- 20 i tak dalej – letnimi. Co z nich wyszło wszyscy wiemy konieczna jest stabilność w wymiarze sprawiedliwości to również powszechnie zauważany problem, który staje się coraz dotkliwszy, a jednak stabilność służyłaby sądownictwu

14 Uwagi wypełniających – przykład z wydziału gospodarczego Zarządzenie Prezesa – 5 sesji po 6 spraw miesięcznie Zarzuty wizytatorów – zbyt mało czynności na jednym terminie

15 Uwagi wypełniających – zbyt sformalizowane procedury procedura musi być, ale wprowadzane nowelizacje jakoś nie prowadzą do uchwycenia problemu, a bywają poważanym utrudnieniem np. formularze (…) formularze skonstruowane w sposób nastręczający problemów nawet praktykom szczególne zastrzeżenia budzi wielokrotne rozpoznawanie spraw karnych Sformalizowanie procedur prowadzi do przewlekłości postępowań sądowych

16 Uwagi wypełniających – zbyt szeroki zakres kognicji w cywilizowanych krajach drobne sprawy są rozpatrywane poza sądem, u nas tendencja jest odwrotna Sędzia Sądu Rejonowego wydający taśmowo wyroki na podstawie zdjęć z fotoradarów, Sędzia Sądu Okręgowego rozpoznający apelacje w sprawach (…) za wypuszczanie psa bez kagańca, Sędzia Sądu Apelacyjnego rozpoznający zażalenia na postanowienie w przedmiocie rozłożenia kosztów sądowych na raty…. po co rozwody w Sądach Apelacyjnych? Warto zwrócić uwagę na koszty sądowe, jako instrument optymalizacji zakresu kognicji sądów.).(…) W rezultacie sąd pełni rolę tańszej wersji notariatu.

17 Uwagi wypełniających – propozycja wykroczenia w I instancji sądzą referendarze, – sędziowie SR rozpoznają apelacje; granica czynu przepołowionego w przypadku przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu 1.000 zł, przy czym rozciągamy to na oszustwo; uproszczenia procedury w tym odwoławczej – uchylenie sprawy do ponownego rozpoznania jako wyjątek

18 Uwagi wypełniających – model współpracy Forum Sędzio wie Prokura torzy KRSSN

19 Pilną potrzebą jest przełamanie barier pomiędzy prawnikami i odhierarchizowanie ich wzajemnych stosunków. Brakuje współpracy pomiędzy stowarzyszeniami sędziów, asystentów i referendarzy, mimo że wszyscy pracują w podobnym segmencie prawa Model współpracy środowisk prawniczych nie można planować reform wymiaru sprawiedliwości bez wypracowania modelu współpracy z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz samorządami zawodowymi Konsultacje społeczne nad projektami aktów prawnych nie zastąpią wcześniejszej rzeczowej dyskusji nad kierunkiem reform

20 Model współpracy środowisk prawniczych System instytucjonalne j współpracy Udział środowisk na etapie projektowa nia Ocena projektu to za mało Wypracowanie modelu jako priorytet

21 Sprawność Odpowie- dzialność Udział Model współpracy środowisk prawniczych Konsekwencje ponoszą wszyscy prawnicy – nie mają jednak udziału w planowaniu Wizerunek zawodów prawniczych był budowany przez wiele lat – dziś jest oceniany w świetle relacji mediów i polityków Konieczność partycypacji środowiska prawniczych – to nie są oponenci zmian

22

23 Czy to jest możliwe? Model szwedzki Dzisiejsza konferencja ?

24 Dziękuję za uwagę

25 Wykaz źródeł użytych w prezentacji elementów graficznych: Nadzór: http://szkolenia.krysti.pl/nadzorhttp://szkolenia.krysti.pl/nadzor Organizacja systemu: http://www.wizja.net/platformasystemu.htmlhttp://www.wizja.net/platformasystemu.html Eksperci: http://www.smpcuk.com/Experts&docid=rSTIwDONq7r80M&imgurl=http://www.smpcuk.com/images/agents.jpg&w=451&h=313&ei=sxNeUKb- CY3KswbByIDwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1055&vpy=272&dur=11645&hovh=187&hovw=270&tx=146&ty=128&sig=116277119798896365071&page=2&tbn h=126&tbnw=181&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:18,i:21http://www.smpcuk.com/Experts&docid=rSTIwDONq7r80M&imgurl=http://www.smpcuk.com/images/agents.jpg&w=451&h=313&ei=sxNeUKb- CY3KswbByIDwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1055&vpy=272&dur=11645&hovh=187&hovw=270&tx=146&ty=128&sig=116277119798896365071&page=2&tbn h=126&tbnw=181&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:18,i:21 Strategia: http://vdoc.pl/vdoc/easysite/VDocPl/procesy-i-aplikacje/gotowe-aplikacje/vdoc-delegacja&docid=Li0systEn- pXSM&imgurl=http://vdoc.pl/vdoc/resource/filecenter/document/042-00001c-00d/ludziki- drogowskaz.jpg&w=220&h=219&ei=FxdeUKraEozLtAai24H4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=767&vpy=279&dur=192&hovh=175&hovw=176&tx=132&ty=93&sig=1 16277119798896365071&page=11&tbnh=145&tbnw=137&ndsp=23&ved=1t:429,r:3,s:247,i:175 badania: http://www.peaksurveys.com/&docid=gyVS_W6blSwrbM&imgurl=http://www.peaksurveys.com/images/surveys-colorado- springs.jpg&w=300&h=288&ei=ZRheUMPMMYvOsga8t4G4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=916&vpy=301&dur=1841&hovh=220&hovw=229&tx=121&ty=85&sig=1 16277119798896365071&page=1&tbnh=151&tbnw=157&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:0,i:98 kierownicze: http://www.eforum.com.pl/szkolenia/programy/Audyt-Zarzadzania-Ryzykiem-Rynkowym-Plynnosci-Stopy-Procentowej-i-Walutowym-AD- 002.html&docid=B652eymJpkf_GM&imgurl=http://www.eforum.com.pl/images/bw3.jpg&w=400&h=355&ei=6R5eUMysNYLWtAbXhYHIDw&zoom=1&iact=hc& vpx=403&vpy=129&dur=371&hovh=206&hovw=232&tx=153&ty=106&sig=116277119798896365071&sqi=2&page=1&tbnh=136&tbnw=154&start=0&ndsp=18 &ved=1t:429,r:7,s:0,i:116 doświadczenie: http://www.trabahophilippines.com/blog/resume-writing-part-four-resume-tips-for-the-more-experienced- individuals/&docid=iLLnlqNXu9d2pM&imgurl=http://www.trabahophilippines.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/Resume-Writing-Part-Four- %2525C3%2525A2%2525E2%252582%2525AC%2525E2%252580%25259C-Resume-Tips-For-The-More-Experienced-Individuals- 21.jpg&w=300&h=450&ei=sCpeUPCeE8iOswao84DYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=486&vpy=252&dur=3574&hovh=275&hovw=183&tx=149&ty=169&sig=11627 7119798896365071&page=5&tbnh=152&tbnw=98&ndsp=25&ved=1t:429,r:20,s:99,i:158


Pobierz ppt "Badanie ankietowe – analiza zagadnień systemowych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości Wstęp do prac nad strategią dla wymiaru sprawiedliwości Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google