Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do prac nad strategią dla wymiaru sprawiedliwości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do prac nad strategią dla wymiaru sprawiedliwości"— Zapis prezentacji:

1 Badanie ankietowe – analiza zagadnień systemowych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości
Wstęp do prac nad strategią dla wymiaru sprawiedliwości Departament Strategii i Deregulacji Jakub Michalski

2 CCJE CEPEJ CCPE Dlaczego należy prowadzić badania ankietowe?
Rekomendacje Wdrożenia CCJE CEPEJ CCPE Monitoring prowadzony przez NGO Badania opinii społecznej Przypuszczenia nie wystarczą

3 Podstawowe wskazania dotychczasowych badań
Homo Homini dla MS

4 Skąd obywatele czerpią wiedzę o wymiarze sprawiedliwości?
INDICATOR dla KRS

5 Ranking. 62 miejsce na świecie
Badania międzynarodowe – wybrane Ranking. 62 miejsce na świecie Rozpoczynanie działalności – 32 dni Egzekwowanie należności – 830 dni Dane porównawcze Druga w Europie liczba sędziów Słaba efektywność w redukowaniu zaległości w sądach

6

7 Współpraca z interesariuszami
Harmonogram i wartościowanie działań Odpowiedź na pytanie jak zmieniać wymiar sprawiedliwości?

8 Ankieta – wartościowanie zdiagnozowanych problemów
64 problemy/tezy Waga / pilność Komentarze

9 Najważniejsze i najpilniejsze problemy - łącznie
4,27 Wynagrodzenia sędziów nieadekwatne do zakresu odpowiedzialności 4,29 Brak spójnej i konsekwentnie realizowanej wizji wymiaru sprawiedliwości 4,16 Duża liczba osób oczekujących na wykonanie kary pozbawienia wolności 4,07 Postępująca biurokratyzacja sądów 4,04 Wysoki poziom sformalizowania procedur

10 Ankietowani pełniący funkcje kierownicze – dodatkowe tezy
4,57 Poszerzenie kompetencji referendarzy Zbyt szeroki zakres kognicji sądów 4,6 Zbyt szeroki zakres obowiązków urzędniczych spoczywających na sędziach 4,42 Zbyt wąskie kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa

11 Ankietowani z doświadczeniem 20 lat +
– dodatkowe tezy Zbyt długi proces nominacyjny na wolne stanowisko sędziowskie 3,56 Brak przejrzystych zasad awansu sędziów 3,87 Studia prawnicze w Polsce są zbyt teoretyczne 3,86

12 Tematy ważne ale nie pilne
Wprowadzenie dwustopniowych studiów prawniczych negatywnie wpłynie na jakość edukacji Niski poziom zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości Studia prawnicze w Polsce są zbyt teoretyczne Sposób wyborów członków Krajowej Rady Sądownictwa pozbawia większość sędziów wpływu na skład tego organu Konieczność określenia standardów w zakresie struktury sądów w ustawie Ograniczone zainteresowanie resocjalizacją ze strony mediów i polityków (temat niepopularny)

13 Uwagi wypełniających – brak jednolitej strategii
„to również powszechnie zauważany problem, który staje się coraz dotkliwszy, a jednak stabilność służyłaby sądownictwu” „konieczna jest stabilność w wymiarze sprawiedliwości” „potrzebna jest praca, a nie wizje. Te należy odrzucić na rzecz usprawniania konkretnych mankamentów legislacyjnych, czy też organizacyjnych. Wspomniane wizje kojarzą się niestety z planami i tak dalej – letnimi. Co z nich wyszło wszyscy wiemy” „lepszy brak wizji, niż wizja która wszystko rozłoży”

14 Uwagi wypełniających – przykład z wydziału gospodarczego
Zarządzenie Prezesa – 5 sesji po 6 spraw miesięcznie Zarzuty wizytatorów – zbyt mało czynności na jednym terminie

15 Uwagi wypełniających – zbyt sformalizowane procedury
„Sformalizowanie procedur prowadzi do przewlekłości postępowań sądowych” „szczególne zastrzeżenia budzi wielokrotne rozpoznawanie spraw karnych” „formularze skonstruowane w sposób nastręczający problemów nawet praktykom” „procedura musi być, ale wprowadzane nowelizacje jakoś nie prowadzą do uchwycenia problemu, a bywają poważanym utrudnieniem np. formularze (…)”

16 Uwagi wypełniających – zbyt szeroki zakres kognicji
„w cywilizowanych krajach drobne sprawy są rozpatrywane poza sądem, u nas tendencja jest odwrotna„ „po co rozwody w Sądach Apelacyjnych?” „Warto zwrócić uwagę na koszty sądowe, jako instrument optymalizacji zakresu kognicji sądów.).(…) W rezultacie sąd pełni rolę tańszej wersji notariatu.” „Sędzia Sądu Rejonowego wydający „taśmowo” wyroki na podstawie zdjęć z fotoradarów, Sędzia Sądu Okręgowego rozpoznający apelacje w sprawach (…) za wypuszczanie psa bez kagańca, Sędzia Sądu Apelacyjnego rozpoznający zażalenia na postanowienie w przedmiocie rozłożenia kosztów sądowych na raty…. „

17 Uwagi wypełniających – propozycja
wykroczenia w I instancji sądzą referendarze, – sędziowie SR rozpoznają apelacje; granica czynu przepołowionego w przypadku przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu zł, przy czym rozciągamy to na oszustwo; uproszczenia procedury w tym odwoławczej – uchylenie sprawy do ponownego rozpoznania jako wyjątek

18 Uwagi wypełniających – model współpracy
Forum Sędziowie Prokuratorzy KRS SN

19 Model współpracy środowisk prawniczych
„Pilną potrzebą jest przełamanie barier pomiędzy prawnikami i odhierarchizowanie ich wzajemnych stosunków. Brakuje współpracy pomiędzy stowarzyszeniami sędziów, asystentów i referendarzy, mimo że wszyscy pracują w podobnym segmencie prawa” „nie można planować reform wymiaru sprawiedliwości bez wypracowania modelu współpracy z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz samorządami zawodowymi” „Konsultacje społeczne nad projektami aktów prawnych nie zastąpią wcześniejszej rzeczowej dyskusji nad kierunkiem reform „

20 Model współpracy środowisk prawniczych
System instytucjonalnej współpracy Udział środowisk na etapie projektowania Ocena projektu to za mało Wypracowanie modelu jako priorytet

21 Model współpracy środowisk prawniczych
Konsekwencje ponoszą wszyscy prawnicy – nie mają jednak udziału w planowaniu Sprawność Odpowie-dzialność Udział Wizerunek zawodów prawniczych był budowany przez wiele lat – dziś jest oceniany w świetle relacji mediów i polityków Konieczność partycypacji środowiska prawniczych – to nie są oponenci zmian

22

23 Dzisiejsza konferencja
Czy to jest możliwe? Model szwedzki Dzisiejsza konferencja ?

24 Dziękuję za uwagę

25 Wykaz źródeł użytych w prezentacji elementów graficznych:
Nadzór: Organizacja systemu: Eksperci: CY3KswbByIDwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1055&vpy=272&dur=11645&hovh=187&hovw=270&tx=146&ty=128&sig= &page=2&tbnh=126&tbnw=181&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:18,i:21 Strategia: badania: kierownicze: doświadczenie:


Pobierz ppt "Wstęp do prac nad strategią dla wymiaru sprawiedliwości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google