Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S ZKO Ł A Z KLAS Ą 2.0 Kodeks szkolny Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legionowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S ZKO Ł A Z KLAS Ą 2.0 Kodeks szkolny Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legionowie."— Zapis prezentacji:

1 S ZKO Ł A Z KLAS Ą 2.0 Kodeks szkolny Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legionowie

2 1. W YKORZYSTUJ Ą C INFORMACJE ZAWSZE PODAJEMY Ź RÓD Ł O Z KTÓREGO KORZYSTAMY.

3

4 2. N IE UDOST Ę PNIAMY SWOICH DANYCH.

5

6 3. N IE ZAWIERAMY POCHOPNIE ZNAJOMO Ś CI.

7 4. N IE KORZYSTAMY Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZ Ą DZE Ń ELEKTRONICZNYCH BEZ ZGODY NAUCZYCIELA.

8 5. C HRONIMY KOMPUTER PRZED WIRUSAMI I NIEODPOWIEDNIMI STRONAMI INTERNETOWYMI. R OBIMY TO ZA POMOC Ą PROGRAMÓW ANTYWIRUSOWYCH I ANTYSPAMOWYCH.

9 6. N IE OTWIERAMY WIADOMO Ś CI OD NIEZNAJOMYCH.

10

11 7. P RZEBYWAMY W SALI KOMPUTEROWEJ POD OPIEK Ą NAUCZYCIELA.

12 8. KORZYSTAMY Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA WARUNKACH UZGODNIONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA.

13 9. K ORZYSTAMY Z TIK PODCZAS ZAJ ĘĆ.

14 10. P RZESTRZEGAMY ZASAD N ETYKIETY.

15 1)Rzeka w lesie (slajd 2) http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=rzeka&ex=1#ai:MP900401620|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=rzeka&ex=1#ai:MP900401620| 2)Lupa (slajd 2) http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=lupa&ex=1#ai:MC900078753|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=lupa&ex=1#ai:MC900078753| 3)Ochrona danych (slajd 4) http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=dane&ex=1#ai:MC900230503|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=dane&ex=1#ai:MC900230503| 4)Zawieranie znajomości http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=dane&ex=1#ai:MC900439347|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=dane&ex=1#ai:MC900439347| 5)Zakaz używania telefonu http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=telefon+zakaz&ex=1#ai:MC900434837|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=telefon+zakaz&ex=1#ai:MC900434837| 6)Nauczyciel http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=nauczyciel&ex=1#ai:MP900439464|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=nauczyciel&ex=1#ai:MP900439464| 7)Wirusy komputerowe http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=wirusy&ex=1#ai:MC900234347|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=wirusy&ex=1#ai:MC900234347| 8)Wirusy komputerowe http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=wirusy&ex=1#ai:MC900345651|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=wirusy&ex=1#ai:MC900345651| 9)List elektroniczny http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=e-mail&ex=1#ai:MP900433072|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=e-mail&ex=1#ai:MP900433072| 10)Nieznany adresat http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=wiadomo%C5%9B%C4%87&ex=1#ai:MC90015 5881|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=wiadomo%C5%9B%C4%87&ex=1#ai:MC90015 5881|

16 11) Nieznany adresat http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=e-mail&ex=1#ai:MC900356537|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=e-mail&ex=1#ai:MC900356537| 12) Przebywamy w sali komputerowej pod opieką nauczyciela http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=sala+lekcyjna&ex=1#ai:MC900343613| http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=sala+lekcyjna&ex=1#ai:MC900343613| 13) Poczta elektroniczna http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=e-mail&ex=1#ai:MC900361544|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=e-mail&ex=1#ai:MC900361544| 14) Lekcja informatyki http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=nauczyciel&ex=1#ai:MC900289952|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=nauczyciel&ex=1#ai:MC900289952| 15) Urządzenia TIK http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=laptop&ex=1#ai:MC900387182|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=laptop&ex=1#ai:MC900387182| 16) Urządzenia TIK http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=komputer&ex=1#ai:MP900402149|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=komputer&ex=1#ai:MP900402149| 17) Urządzenia TIK http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=skaner&ex=1#ai:MC900391578|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=skaner&ex=1#ai:MC900391578| 18) Urządzenia TIK http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=kamera&ex=1#ai:MC900434799|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=kamera&ex=1#ai:MC900434799| 19) Urządzenia TIK http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=aparat&ex=1#ai:MC900441336| http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=aparat&ex=1#ai:MC900441336|

17 20) Urządzenia TIK http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=telefon+kom%C3%B3rkowy&ex=1#ai:MC9 00441333|http://office.microsoft.com/pl- pl/images/results.aspx?qu=telefon+kom%C3%B3rkowy&ex=1#ai:MC9 00441333| 21) Netykieta http://www.google.pl/imgres?q=netykieta&um=1&hl=pl&sa=N&biw =1525&bih=671&tbm=isch&tbnid=6hU7GCE34OMR2M:&imgrefurl=htt p://zs_laszczowka.superszkolna.pl/cms/1573/dni_bezpiecznego_inte rnetu&docid=HWU6wrInvmIq4M&imgurl=http://cms- files.bazagmin.pl/sites/226/cms/szablony/1573/pliki/netykieta.jpg& w=800&h=573&ei=_KPjTuDWCIqM- wbLreXlCg&zoom=1&iact=rc&dur=253&sig=115027403773507601607& page=1&tbnh=139&tbnw=175&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:0&t x=85&ty=74 http://www.google.pl/imgres?q=netykieta&um=1&hl=pl&sa=N&biw =1525&bih=671&tbm=isch&tbnid=6hU7GCE34OMR2M:&imgrefurl=htt p://zs_laszczowka.superszkolna.pl/cms/1573/dni_bezpiecznego_inte rnetu&docid=HWU6wrInvmIq4M&imgurl=http://cms- files.bazagmin.pl/sites/226/cms/szablony/1573/pliki/netykieta.jpg& w=800&h=573&ei=_KPjTuDWCIqM- wbLreXlCg&zoom=1&iact=rc&dur=253&sig=115027403773507601607& page=1&tbnh=139&tbnw=175&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:0&t x=85&ty=74


Pobierz ppt "S ZKO Ł A Z KLAS Ą 2.0 Kodeks szkolny Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legionowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google