Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UL. FILARETÓW 9, 42-400 ZAWIERCIE TEL/FAX 0326724361

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UL. FILARETÓW 9, 42-400 ZAWIERCIE TEL/FAX 0326724361"— Zapis prezentacji:

1 UL. FILARETÓW 9, 42-400 ZAWIERCIE TEL/FAX 0326724361 www.gim13zawiercie.pl E-MAIL: gimn13@poczta.onet.pl

2 Tu stawiamy pierwsze kroki w drodze do wielkiej wiedzy

3 Nasza szkoła jest jak dobra wróżka, która o nas bardzo dba. Co dzień rano nas przyjmuje, w mocnych, silnych murach swych, swoją wiedzę przekazuje, chroni nas od rzeczy złych.

4 NASZE MOTTO: Być człowiekiem uczciwym umiejącym żyć z innymi i dla innych…

5 Nasza placówka jest Zespołem Szkół. W skład Zespołu wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Mieści się w dwupiętrowym budynku, wokół którego rozciąga się malowniczo położony wśród pokaźnej ilości drzew i krzewów, duży plac szkolny. Jest na nim boisko do siatkówki plażowej i boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych. Szkoła korzysta również z pełno wymiarowych boisk trawiastych usytuowanych w jej sąsiedztwie. Rozgrywane są tam mecze międzyszkolne, a także między drużynami klubowymi z różnych miast.

6 Właśnie tu, w najstarszej dzielnicy Zawiercia, mieści się nasza szkoła. Miasto znajduje się w północnej części Województwa Śląskiego, jest położone dokładnie w środkowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pięknej wyżynnej krainy, na której atrakcyjność składają się skalne ostańce, zamki, baszty, strażnice porozrzucane w pagórkowatym, w dużej części zalesionym krajobrazie. Jest to teren naszych szkolnych pieszych i rowerowych wycieczek, rajdów, weekendowego wypoczynku z rodziną na łonie natury, letnich obozów i biwaków. ZAMEK W MIROWIE ZAMEK W OGRODZIEŃCU KROMOŁÓW historyczne, stare miasto - 1193 rok - leżące nad źródłami rzeki Warty, trzeciej co do długości rzeki w Polsce od 1975 roku dzielnica miasta Zawiercie OKIENNIK WIELKI W SKARŻYCACH

7 WARTO U NAS ZOBACZY Ć : GŁÓWNE ŹRÓDŁO RZEKI WARTY ŚREDNIOWIECZNY RYNEK KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA KAPLICZKĘ ŚW. JANA NEPOMUCENA KIRKUT - CMENTARZ ŻYDOWSKI PAŁACYK NAD WARTĄ

8 NASZE PRIORYTETY NADRZĘDNYM CELEM NASZEJ PLACÓWKI JEST, ABY: nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do życia w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku

9 " NASZA SZKOŁA - NASZ DRUGI DOM " Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13 dba o dobro dziecka - o jego rozwój psychiczny i fizyczny. Zawsze stoi na straży dobrego wychowania, poszerza horyzonty myślowe młodego człowieka, rozwija wszechstronnie osobowość uczniów i wychowuje ich w duchu humanitaryzmu i tolerancji. Nasz program wychowawczy służy wykształceniu człowieka zawodowo twórczego, umiejącego pracować w zespole. Stale doskonalący się nauczyciele dbają o harmonijny rozwój dziecka, który dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego, technicznego i fizyczno-zdrowotnego. Nasza szkoła szanuje rodzinę jako podstawową komórkę społeczną, wychodzi jej naprzeciw i wspomaga dążenia rodziców w wychowaniu dziecka. Dba o pielęgnowanie tradycji swego regionu i kraju, poszanowanie symboli narodowych. Kształtuje też poczucie przynależności do UE.

10 JESTEŚMY SZKOŁĄ: zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, przygotowującą ucznia do życia w społeczeństwie, respektującą prawa i potrzeby uczniów, bezpieczną i przyjazną uczniowi, dbającą o dobrą atmosferę nauki i pracy, promującą zdrowy styl życia, rozbudzającą i rozwijającą zainteresowania uczniów, kształtującą postawy tolerancji, odpowiedzialności, wrażliwości, prawości oraz patriotyzmu i poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, Europy i świata.

11 JESTEŚMY SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DZIECKU I JEGO RODZINIE wirtualny świat pracowni komputerowych z dostępem do Internetu W NASZEJ SZKOLE CZEKAJĄ NA UCZNIÓW: kolorowe klasy i jasne wesołe korytarze sympatyczni i życzliwi nauczyciele opieka medyczna higienistki szkolnej gorący posiłek w szkolnej stołówce biblioteka szkolna

12 Szkoła posiada... 17 sal lekcyjnych 2 pracownie komputerowe salę gimnastyczną bibliotekę i czytelnię świetlicę stołówkę gabinet pedagoga gabinet higienistki boisko do siatkówki plażowej boiska do piłki nożnej

13 Nauka języka angielskiego odbywa się już od klasy I szkoły podstawowej. Klasy pierwsze mają po dwie a drugie i trzecie po jednej godzinie w tygodniu. Klasy IV- VI mają 3 godziny tygodniowo. Lekcje języka angielskiego w klasach I-III gimnazjum odbywają się 3 razy w tygodniu. Nauczyciele uczący języka angielskiego prowadzą dodatkowe kółka lub tzw. SOS ( pomoc słabszym uczniom w miarę potrzeb). Dodatkową atrakcją dla uczniów jest organizowanie nauki języka w pracowniach komputerowych. W klasach I-III gimnazjum uczymy się również drugiego języka jest nim język niemiecki. Gimnazjaliści mają po jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu. Jak uczymy języków obcych PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

14 PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO Klasopracownia języka polskiego została niedawno zmodernizowana. Całość wnętrza skomponowano kolorystycznie tak, by sprzyjało nauce i koncentracji. Praca w niej jest przyjemna i wygodna. W sali znajdują się duże tablice ścienne przeznaczone do prezentacji materiałów dydaktycznych dotyczących działów programowych, takich jak: ortografia, gramatyka, kultura języka. Humanistyczną atmosferę podkreślają schematy będące kompendium wiedzy z gramatyki i teorii literatury. Ładny wystrój sali wpływa na lepsze samopoczucie uczniów, a aktualne materiały dydaktyczne zachęcają do pracy.

15 PRACOWNIE KOMPUTEROWE Nasza szkoła posiada dwie pracownie komputerowe. Jedna z nich w obecnym kształcie istnieje od czerwca 2006 roku dzięki programowi EFS. W chwili obecnej znajduje się w niej 9 komputerów uczniowskich, 1 komputer nauczycielski i 1 komputer pełniący rolę serwera naszej sieci. Druga pracownia jest wyposażona w 11 stanowisk uczniowskich. W tych dwóch miejscach odbywają się lekcje informatyki, a także koła informatyczne. Nauka informatyki zaczyna się już od klasy I szkoły podstawowej. Uczniowie naszej szkoły korzystają z tych pracowni podczas innych zajęć wykorzystując możliwość korzystania z internetu.

16 PRACOWNIA HISTORYCZNA Mieści się na I piętrze. Jej ściany zdobią tablice przedstawiające m.in. poczet królów polskich. Sala posiada bogaty zestaw map oraz duże tablice ścienne przeznaczone do prezentacji materiałów dydaktycznych. Na szczególną uwagę zasługują materiały mówiące o historii miasta. Znajdują tam się między innymi stare świadectwa szkolne i kartki na żywność z czasów PRLu.

17 PRACOWNIA KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO Pracownie kształcenia zintegrowanego wyposażone są w bogaty zbiór pomocy dydaktycznych, które ułatwiają zdobywanie i utrwalanie wiadomości przez dzieci. Dzięki nim zajęcia są ciekawe i atrakcyjne. Sale są kolorowe i wesołe. Ich wygląd sprawia, że dzieci czują się tu dobrze i bezpiecznie. Prowadzenie zajęć różnorodnymi metodami gwarantuje wszechstronny rozwój dzieci. Nauczyciele na bieżąco dbają o wystrój sal lekcyjnych i aktualizują dekorację klasową.

18 Szkoła zapewnia... Przyjacielską i serdeczną atmosferę w ciągu roku szkolnego, Warunki do optymalnego rozwoju, do zdobywania wiedzy i umiejętności Rzetelną i fachową opiekę pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej, Możliwość korzystania ze świetlicy i stołówki, Powszechny dostęp do komputera i Internetu - zajęcia w dwóch pracowniach komputerowych, Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, różnorodne formy sportu i rekreacji, Pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu, podejmując działania profilaktyczne na rzecz wszystkich uczniów, Wyjazdy na Zielone Szkoły", wycieczki turystyczno - krajoznawcze i dydaktyczne, Kształtowanie postaw: tolerancji wobec innych, odpowiedzialności, obowiązkowości, prawości, Bezpieczne warunki nauki i zabawy, kształtowanie postaw pro- zdrowotnych, Poznanie historii i współczesności oraz korzystanie z dziedzictwa kulturowego Zawiercia i regionu

19 Szkoła organizuje... Na szczególne wyróżnienie zasługują imprezy, które odbywają się co roku, tworząc tradycję szkoły. Należą do nich: Ślubowanie klas I Dzień Europejski Dzień Ucznia Mikołajki Walentynki Dzień Regionalny Jasełka Hallowen Realizujemy również projekty całoroczne: zbiórka zużytych tonerów oraz baterii. Sprzątanie Świata Zabawa Andrzejkowa Zabawa Karnawałowa

20 Zajęcia pozalekcyjne Nasza szkoła pozwala uczniom miło, aktywnie i ciekawie spędzić czas dzięki prowadzeniu następujących kół zainteresowań: Zajęcia sportowe Koło Geograficzne Koło Przyrodnicze i Biologiczne Koło Fizyczne Chór szkolny Koło Chemiczne Koło Języka Angielskiego Koło Polonistyczne Koło Historyczne Koło Matematyczne Koło informatyczne

21 Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji


Pobierz ppt "UL. FILARETÓW 9, 42-400 ZAWIERCIE TEL/FAX 0326724361"

Podobne prezentacje


Reklamy Google