Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA - historia - pojęcia podstawowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA - historia - pojęcia podstawowe"— Zapis prezentacji:

1 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA - historia - pojęcia podstawowe
- wybrane przykłady z Sudetów

2 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA pojęcia podstawowe
Pojęcie inwersji w geologii ma długą historię. Początki pojęcia sięgają dziedzin geologii, które dysponują suwerenną metodyką badawczą, czyli stratygrafii, geomorfologii oraz sedymentologii, i odnoszą się do dokumentowanych zjawisk inwersji stratygraficznej oraz inwersji facjalnej. Te ostatnie w dużej mierze wypełniają pierwotny sens i znaczenie inwersji basenowej.

3 LECTURE 2013 1859 pierwsza pisemna wzmianka o inwersji
INWERSJA BASENOWA historia pojęcia pierwsza pisemna wzmianka o inwersji James Hall (1811–1898) „Najbardziej wypiętrzone partie ziemskiej skorupy, czyli góry, wyrastają poprzez gigantyczną inwersję reliefu z najbardziej obniżonych regionów, z których biorą swój początek…” „The most elevated parts of the earth’s crust – the mountains – had risen by a giganitic inversion of relief from the more depressed regions where they had originated…”) (za Aubuoin, 1965)

4 LECTURE 2013 1864 generalne prawa rozmieszczenia lądów
INWERSJA BASENOWA historia pojęcia generalne prawa rozmieszczenia lądów i ich rzeźby… James Dwight Dana ( ) kontrakcyjna hipoteza orogenu Suess Eduard ( ) Pomimo użycia w tych pracach słowa inwersja, konsekwentnie przypisywano mu sens geomorfologiczny

5 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA historia pojęcia
Model orogenu przedstawiony przez Kobera (1921, Fig. 30)

6 LECTURE 2013 1924 kontrakcyjny model rozwoju basenu
INWERSJA BASENOWA historia pojęcia kontrakcyjny model rozwoju basenu pierwowzór inwersji basenowej Hans Stille Franz Kossmat Hans Stille ( )

7 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA historia pojęcia
Schemat rozwoju strefy subwaryscyjskiej (pierwowzór inwersji basenowych) (Stille 1929)

8 Kossmat, F., 1936. Paläogeographie und Tektonik. Berlin: Borntraeger
LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA historia pojęcia model orogenu waryscyjskiego Franz Kossmat ( ) Kossmat, F., Gliederung des varistischen Gebirgsbaues. Abhandlungen des Sächsischen Geologischen Landesamtes, Bd. 1, 1–39. Kossmat, F., Paläogeographie und Tektonik. Berlin: Borntraeger

9 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA historia pojęcia
Schemat orogenu waryscyjskiego (wg. Kossmat 1927) Franz Kossmat ( )

10 HISTORIA POJĘCIA INWERSJA
LECTURE 2013 HISTORIA POJĘCIA INWERSJA Schemat orogenu waryscyjskiego (Kossmat 1927) Franz Kossmat ( )

11 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA historia pojęcia
Schemat orogenu waryscyjskiego (Kossmat 1927) Franz Kossmat ( )

12 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA historia pojęcia
Schemat orogenu waryscyjskiego (Kossmat 1927) Franz Kossmat ( )

13 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA historia pojęcia ETAP KONTRAKCJI
Schemat przestrzenno-ewolucyjny znany pod nazwą cyklu Wilsona J. Tuzo Wilson (1965) historia pojęcia ETAP KONTRAKCJI INWERSJA ETAP EKSTENSJI

14 LECTURE 2013 EKSTENSJA KONTRAKCJA INWERSJA BASENOWA
definicja strukturalna pojęcia inwersja EKSTENSJA KONTRAKCJA

15 LECTURE 2013 inwersja ujemna inwersja dodatnia INWERSJA BASENOWA
definicja strukturalna pojęcia inwersja inwersja ujemna inwersja dodatnia

16 LECTURE 2013 WSPÓŁCZYNNIK INWERSJI INWERSJA BASENOWA
definicja strukturalna pojęcia inwersja WSPÓŁCZYNNIK INWERSJI Williams, G. D., Powell, C. M. & Cooper, M. A., Geometry and kinematics of inversion tectonics. In: Cooper, M. A. & Williams G. D. [eds.] - Inversion Tectonics. Geological Society Special Publication, London: Geological Society, 44, 3–15

17 LECTURE 2013 1978 - model basenu ekstensyjnego INWERSJA BASENOWA
ekstensyjny model inwersji basenowej Daniel Peter McKenzie model basenu ekstensyjnego McKenzie, D.P., Some remarks on the development of sedimentary basins. Earth Planet. Sci. Lett., 40,

18 LECTURE 2013 1986 - pierwotne zastosowanie INWERSJA BASENOWA
ekstensyjny model inwersji basenowej pierwotne zastosowanie sformułowania inwersja w odniesieniu do basenu ekstensyjnego: wypiętrzenie centralnej części basenu i erozja model basenu ekstensyjnego Coward, M.P., Heterogenous stretching, simle shear and basin development. Earth planet. Sci. Letters, 80,

19 LECTURE 2013 2002 - Pierwsze zastosowanie
INWERSJA BASENOWA ekstensyjny model inwersji basenowej Pierwsze zastosowanie sformułowania inwersja w kontekście ekstensyjnej ewolucji basenu polskiego Pierwszy model inwersji ekstensyjnej basenu polskiego Mazur, S., Scheck-Wenderoth, M. & Krzywiec, P., Different modes of the Late Cretaceous–Early Tertiary inversion in the North German and Polish basins. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 94,

20 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA inwersja stratygraficzna
zasada superpozycji Niell Stensen (Steno) ( )

21 LECTURE 2013 wskaźniki góra-dół „way-up” INWERSJA BASENOWA
sedymentologiczne wskaźniki inwersji stratygraficznej wskaźniki góra-dół „way-up” Wojewoda, J., Wyznaczanie stropu i spągu w skałach osadowych. Instrukcje i metody badań geologicznych: "Badania elementów tektoniki na potrzeby kartografii wiertniczej i powierzchniowej", zeszyt 51:

22 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA wskaźniki facjalne

23 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA wskaźniki facjalne
Erozja bloków dupleksu ekstensyjnego w podłożu centrum basenu (wg. De Charpal i inni 1978) (góra) i bloków ześlizgowych (płaszczowin grawitacyjnych) na zboczu basenu (wg. Gibbs 2002) (dół)

24 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA przyczyny tektoniczne

25 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA przyczyny nietektoniczne

26 LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA
zakres semantyczny pojęcia inwersji basenowej Proces polegający na wypiętrzeniu obszaru wcześniej obniżonego. Taki proces (ang. transformation of an area of subsidence to one of uplift) jest przyjmowany przez wielu badaczy, jako główne kryterium inwersji basenowej (np. Schlischie, 2003). Często też proces taki jest określany jako inwersja dodatnia (ang. positive inversion). Proces polegający na zamianie względnego rozmieszczenia obszarów, na których występują osady lub skały osadowe o znacznej miąższości. Taki proces może nastąpić w dwóch sytuacjach. Jeżeli dotyczy osadów w trakcie sedymentacji (wypełniania basenu), to polega na przemieszczaniu się (migracji) obszarów o najwyższym tempie akomodacji lub na redepozycji osadów w obrębie basenu. Jeżeli dotyczy osadów zdeponowanych lub skał osadowych, wtedy może polegać na erozji wewnątrzbasenowej lub może być spowodowane transportem tektonicznym (odkształceniem). Proces polegający na zamianie (odwróceniu) następstwa stratygraficznego osadów (skał osadowych). Taki proces może nastąpić w następstwie redepozycji osadów, głównie masowej i w obrębie basenu lub wskutek tektonicznej przebudowy architektury basenowej.


Pobierz ppt "LECTURE 2013 INWERSJA BASENOWA - historia - pojęcia podstawowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google