Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warto wiedzieć, warto znać Klub Integracji Obywatelskiej w Warszawie Prezentacje przygotowały: Elżbieta Przychodzeń i Maria Olczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warto wiedzieć, warto znać Klub Integracji Obywatelskiej w Warszawie Prezentacje przygotowały: Elżbieta Przychodzeń i Maria Olczak."— Zapis prezentacji:

1 Warto wiedzieć, warto znać Klub Integracji Obywatelskiej w Warszawie Prezentacje przygotowały: Elżbieta Przychodzeń i Maria Olczak

2 Prawa człowieka Zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie czy stan zdrowia. Każdy człowiek ma prawo do wolności słowa, wyrażania swoich poglądów, do ochrony przed niewolą i torturami, równego dostępu do pracy, zamieszkania, pożywienia. Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

3 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

4 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa Dialog międzykulturowy Pożądany efekt spotkania z inną kulturą. Dialog międzykulturowy może być cennym źródłem wiedzy o wartościach i konwencjach akceptowanych przez reprezentantów innych kultur ale i o sobie samym i własnej tradycji kulturowej. Dialog nie polega na tym, aby przekonywać do swoich racji, ale po to by poznać i zrozumieć, coś co wcześniej pojmowane było inaczej. Prawidłowa relacja dialogowa, ma na celu uświadomienia miejsc i przyczyn rozbieżności a nie do wytworzenia przewagi jednej ze stron. W społeczeństwie wielokulturowym dialog stanowi pożądaną alternatywę dla relacji agonistycznych między reprezentantami różnych kultur i dla tolerancji opartej na obojętności, prowadzi bowiem do postawy wzajemnego szacunku i uznania.

5 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

6 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

7 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

8 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

9 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

10 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

11 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

12 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

13 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

14 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

15 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

16 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

17 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

18 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

19 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

20 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

21 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

22 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

23 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

24 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

25 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

26 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa

27 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa Art. 119 § 1 Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Art. 119 § 2 Tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa określonego w § 1

28 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa Art. 194 Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności do 2 lat. Art. 195 § 1 Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 195 § 2 Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym.

29 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa Art. 196 Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

30 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz środków budżetu Państwa Art. 256 Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 Art. 257 Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Pobierz ppt "Warto wiedzieć, warto znać Klub Integracji Obywatelskiej w Warszawie Prezentacje przygotowały: Elżbieta Przychodzeń i Maria Olczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google