Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

THE TRAUMA ARREST 1 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA W URAZACH COURTESY BONNIE MENEELY, R.N.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "THE TRAUMA ARREST 1 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA W URAZACH COURTESY BONNIE MENEELY, R.N."— Zapis prezentacji:

1 THE TRAUMA ARREST 1 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA W URAZACH COURTESY BONNIE MENEELY, R.N.

2 THE TRAUMA ARREST 2 ZAGADNIENIAZAGADNIENIA Przyczyny zatrzymania krążenia w urazach Przyczyny zatrzymania krążenia w urazach Postępowanie w zatrzymaniu krążenia Postępowanie w zatrzymaniu krążenia Porównanie postepowania w zatrzymaniu krążenia w urazach i zachorowaniach Porównanie postepowania w zatrzymaniu krążenia w urazach i zachorowaniach

3 THE TRAUMA ARREST 3 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA W URAZACH Bardzo duża śmiertelność Bardzo duża śmiertelność – bardzo źle rokują ofiary urazów tępych Najczęściej urazom ulegają: Najczęściej urazom ulegają: – osoby zdrowe i młode – rzadko współistnieje choroba układu krążenia – Zatrzymanie krążenia po urazie rzadko jest spowodowane chorobą serca

4 THE TRAUMA ARREST 4 POSTĘPOWANIEPOSTĘPOWANIE Nasze działania muszą być ukierunkowane na zidentyfikowanie bezpośredniej przyczyny zatrzymania krążenia Nasze działania muszą być ukierunkowane na zidentyfikowanie bezpośredniej przyczyny zatrzymania krążenia

5 THE TRAUMA ARREST 5 POSTĘPOWANIEPOSTĘPOWANIE Ocena miejsca zdarzenia Ocena miejsca zdarzenia Przed upływem 90 sekund zabezpiecz drogi oddechowe i ustabilizuj kręgosłup szyjny Przed upływem 90 sekund zabezpiecz drogi oddechowe i ustabilizuj kręgosłup szyjny Badanie i leczenie w drodze do szpitala Badanie i leczenie w drodze do szpitala Wcześniej powiadom ośrodek urazowy Wcześniej powiadom ośrodek urazowy – Uruchomienie zespołu urazowego

6 THE TRAUMA ARREST 6 WSTĘPNE BADANIE URAZOWE Ocena wstępna - stwierdzenie zatrzymania krążenia Ocena wstępna - stwierdzenie zatrzymania krążenia – Zapewnij drożność dróg oddechowych Natychmiastowy transport Natychmiastowy transport Szybkie badanie urazowe - identyfikacja przyczyn zatrzymania krążenia możliwych do leczenia na miejscu zdarzenia Szybkie badanie urazowe - identyfikacja przyczyn zatrzymania krążenia możliwych do leczenia na miejscu zdarzenia

7 THE TRAUMA ARREST 7 PRZYCZYNY ZATRZYMANIA KRĄŻENIA W URAZACH Drogi oddechowe Drogi oddechowe Oddychanie Oddychanie Krążenie Krążenie

8 THE TRAUMA ARREST 8 NIEDROŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH Wywołana przez: Wywołana przez: – ciało obce – język – krew lub wymioty – złamania twarzoczaszki, żuchwy, krtani Pacjent ginie z powodu niedotlenienia Pacjent ginie z powodu niedotlenienia

9 THE TRAUMA ARREST 9 ZABURZENIA ODDYCHANIA Ssąca rana klatki piersiowej Ssąca rana klatki piersiowej Wiotka klatka piersiowa Wiotka klatka piersiowa Wysokie uszkodzenie rdzenia kręgowego Wysokie uszkodzenie rdzenia kręgowego Stłumienie OUN Stłumienie OUN – urazy głowy – leki/alkohol Odma prężna Odma prężna Wszystkie upośledzają wentylację Wszystkie upośledzają wentylację

10 THE TRAUMA ARREST 10 ZABURZENIA ODDYCHANIA Wdychanie dymu Wdychanie dymu Tlenek węgla Tlenek węgla Zachłyśnięcie Zachłyśnięcie Przytopienie Przytopienie Wszystkie upośledzają wymianę gazową w płucach Wszystkie upośledzają wymianę gazową w płucach

11 THE TRAUMA ARREST 11 ZABURZENIA KRĄŻENIA Wstrząs krwotoczny Wstrząs krwotoczny Odma prężna Odma prężna Tamponada osierdzia Tamponada osierdzia Stłuczenie serca Stłuczenie serca Zawał serca Zawał serca Zaburzenia rytmu wywołane przez porażenie prądem lub piorunem Zaburzenia rytmu wywołane przez porażenie prądem lub piorunem

12 THE TRAUMA ARREST 12 POSTĘPOWANIEPOSTĘPOWANIE Szybkie badanie urazowe - identyfikacja przyczyny zatrzymania krążenia Szybkie badanie urazowe - identyfikacja przyczyny zatrzymania krążenia Udrożnienie dróg oddechowych ze stabilizacją kręgosłupa szyjnego Udrożnienie dróg oddechowych ze stabilizacją kręgosłupa szyjnego – intubacja lub tracheotomia – 100% tlen Wspomaganie oddychania Wspomaganie oddychania Monitorowanie pracy serca Monitorowanie pracy serca – migotanie komór - defibrylacja – po wykluczeniu przyczyn urazowych zatrzymania - stosuj zasady ACLS

13 THE TRAUMA ARREST 13 POSTĘPOWANIEPOSTĘPOWANIE Oceń wypełnienie żył szyjnych i zbadaj klatkę piersiową Oceń wypełnienie żył szyjnych i zbadaj klatkę piersiową – wyklucz istnienie odmy prężnej rozważ odbarczenie igłowe – dostęp i.v. szybkie przetoczenie płynów - 2 litry mleczanu Ringera lub soli fizjologicznej, jeśli stwierdzimy hipowolemię – szybki transport do ośrodka urazowego

14 THE TRAUMA ARREST 14 PAMIĘTAJPAMIĘTAJ Poszkodowany z zatrzymaniem krążenia po urazie kwalifikuje się do szybkiego wyciągania z pojazdu Poszkodowany z zatrzymaniem krążenia po urazie kwalifikuje się do szybkiego wyciągania z pojazdu Podczas transportu potrzebne sa 3 osoby: Podczas transportu potrzebne sa 3 osoby: – #1 wentyluje – #2 wykonuje masaż serca – #3 bada i leczy przyczyny zatrzymania

15 THE TRAUMA ARREST 15 SYTUACJE SPECIALNE Traktuj tak samo wszystkich pacjentów urazowych, u których stwierdzono zatrzymanie krążenia (także ciężarną i dziecko) Traktuj tak samo wszystkich pacjentów urazowych, u których stwierdzono zatrzymanie krążenia (także ciężarną i dziecko) Porażenie prądem Porażenie prądem – Nie stań się poszkodowanym! – Zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór – Reaguje na leczenie według zasad ACLS – Chroń kręgosłup szyjny

16 THE TRAUMA ARREST 16 NIE OPÓŹNIAJ TRANSPORTU Wszystkie czynności poza udrażnianiem dróg oddechowych można wykonać w drodze do szpitala Wszystkie czynności poza udrażnianiem dróg oddechowych można wykonać w drodze do szpitala Nie lecz tylko według wytycznych ACLS Nie lecz tylko według wytycznych ACLS zidentyfikuj przyczyny zatrzymania krążenia zidentyfikuj przyczyny zatrzymania krążenia

17 THE TRAUMA ARREST 17 PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE Miej przygotowany plan działania Miej przygotowany plan działania Pamiętaj o ABC Pamiętaj o ABC Wczesny i szybki transport Wczesny i szybki transport Zidentyfikuj odwracalne przczyny zatrzymania krążenia Zidentyfikuj odwracalne przczyny zatrzymania krążenia – Niedotlenienie – Późny wstrząs krwotoczny – Tamponada osierdzia – Odma prężna – Otwarta rana klatki piersiowej Powiadom wcześnie ośrodek urazowy Powiadom wcześnie ośrodek urazowy

18 THE TRAUMA ARREST 18 PYTANIA?PYTANIA?


Pobierz ppt "THE TRAUMA ARREST 1 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA W URAZACH COURTESY BONNIE MENEELY, R.N."

Podobne prezentacje


Reklamy Google