Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powtórzenie wiadomości z działu Tak Bóg umiłował świat [Klasa II LŚ] 17 lutego 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powtórzenie wiadomości z działu Tak Bóg umiłował świat [Klasa II LŚ] 17 lutego 2014."— Zapis prezentacji:

1 Powtórzenie wiadomości z działu Tak Bóg umiłował świat [Klasa II LŚ] 17 lutego 2014

2 1. Na pytanie Boga Kainie, gdzie jest twój brat, Kain odpowiedział: A. Ty powinienieś to wiedzieć, przecież jesteś Bogiem B. A skąd mam to wiedzieć? C. Czyż jestem stróżem brata mego? D. Jest tam, gdzie jego miejsce.

3 1. Na pytanie Boga Kainie, gdzie jest twój brat, Kain odpowiedział: A. Ty powinienieś to wiedzieć, przecież jesteś Bogiem B. A skąd mam to wiedzieć? C. Czyż jestem stróżem brata mego? D. Jest tam, gdzie jego miejsce.

4 2. Sformułowanie grzech pierworodny oznacza: A. Normalny grzech osobisty z jakim się rodzimy, tyle że nie popełniony osobiście. B. Nie oznacza grzechu osobistego, lecz kondycję ludzką pozbawioną pierwotnej świętości. C. Pierwszy grzech osobisty, jaki popełniamy w życiu. D. Grzechy rodziców popełnione po poczęcia nas a przed naszym narodzeniem.

5 2. Sformułowanie grzech pierworodny oznacza: A. Normalny grzech osobisty z jakim się rodzimy, tyle że nie popełniony osobiście. B. Nie oznacza grzechu osobistego, lecz kondycję ludzką pozbawioną pierwotnej świętości. C. Pierwszy grzech osobisty, jaki popełniamy w życiu. D. Grzechy rodziców popełnione po poczęcia nas a przed naszym narodzeniem.

6 3. Powiedzenie: Uczyniłeś nas, Panie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie jest autorstwa: A. Św. Augustyna B. Św. Walentego C. Św. Tomasza z Akwinu D. Św. Piotra

7 3. Powiedzenie: Uczyniłeś nas, Panie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie jest autorstwa: A. Św. Augustyna B. Św. Walentego C. Św. Tomasza z Akwinu D. Św. Piotra

8 4. Kościół zezwala na aborcję, gdy dziecko poczęte: A. Zagraża zdrowiu matki. B. Zagraża życiu matki. C. Kościół chroni każde życie od poczęcia. D. Gdy dziecko zostało poczęte w wyniku przestępstwa.

9 4. Kościół zezwala na aborcję, gdy dziecko poczęte: A. Zagraża zdrowiu matki. B. Zagraża życiu matki. C. Kościół chroni każde życie od poczęcia. D. Gdy dziecko zostało poczęte w wyniku przestępstwa.

10 5. Gdy w czasie ciąży zostaje zdiagnozowana choroba zagrażająca życiu i zachodzi konieczność leczenia matki: A. Kościół naucza, że bezwzględnie należy z leczeniem odczekać do porodu, jeśli terapia zagraża życiu dziecka. B. Kościół naucza, iż matka ma prawo leczyć się, nawet gdyby wiązało się to ze śmiercią dziecka, ale nie zezwala na aborcję jako na metodę leczenia C. Kościół zezwala na aborcję, aby leczyć matkę. D. Kościół nakazuje uzyskanie zgody biskupa na leczenie, jeśli terapia zagraża życiu dziecka.

11 5. Gdy w czasie ciąży zostaje zdiagnozowana choroba zagrażająca życiu i zachodzi konieczność leczenia matki: A. Kościół naucza, że bezwzględnie należy z leczeniem odczekać do porodu, jeśli terapia zagraża życiu dziecka. B. Kościół naucza, iż matka ma prawo leczyć się, nawet gdyby wiązało się to ze śmiercią dziecka, ale nie zezwala na aborcję jako na metodę leczenia C. Kościół zezwala na aborcję, aby leczyć matkę. D. Kościół nakazuje uzyskanie zgody biskupa na leczenie, jeśli terapia zagraża życiu dziecka.

12 6. Jeśli leczenie matki w ciąży zagraża życiu dziecka: A. Matka ma obowiązek mimo to podjąć leczenie. B. Matka ma prawo nie podejmować leczenia, aby ocalić dziecko. C. Matka ma obowiązek zgodzić się na aborcję, jeśli takie jest wskazanie lekarza. D. Matka ma obowiązek chronić dziecko nawet za cenę własnego życia.

13 6. Jeśli leczenie matki w ciąży zagraża życiu dziecka: A. Matka ma obowiązek mimo to podjąć leczenie. B. Matka ma prawo nie podejmować leczenia, aby ocalić dziecko. C. Matka ma obowiązek zgodzić się na aborcję, jeśli takie jest wskazanie lekarza. D. Matka ma obowiązek chronić dziecko nawet za cenę własnego życia.

14 7. Katolicki polityk w kwestii ochrony ludzkiego życia: A. Ma obowiązek decydować wg opinii wyborców. B. Ma obowiązek głosować wg wskazań jego partii. C. Ma obowiązek C. Ma obowiązek poprzeć rozwiązanie najlepiej chroniące życie na danym etapie prac legislacyjnych. D. Ma obowiązek zawsze głosować przeciwko prawu dopuszczającemu aborcję, nawet jeśli proponowane zmiany w większym stopniu przeciwdziałają aborcji, niż obecnie obowiązujące.

15 7. Katolicki polityk w kwestii ochrony ludzkiego życia: A. Ma obowiązek decydować wg opinii wyborców. B. Ma obowiązek głosować wg wskazań jego partii. C. Ma obowiązek C. Ma obowiązek poprzeć rozwiązanie najlepiej chroniące życie na danym etapie prac legislacyjnych. D. Ma obowiązek zawsze głosować przeciwko prawu dopuszczającemu aborcję, nawet jeśli proponowane zmiany w większym stopniu przeciwdziałają aborcji, niż obecnie obowiązujące.

16 8. Ekskomunika w związku z aborcją dotyczy: A. Wszystkich pozytywnie zaangażowanych w proceder po zaistnieniu skutku. B. Tylko lekarza przeprowadzającego aborcję. C. Tylko lekarza i personelu medycznego przeprowadzającego aborcję. D. Tylko kobiety dopuszczającej się aborcji.

17 8. Ekskomunika w związku z aborcją dotyczy: A. Wszystkich pozytywnie zaangażowanych w proceder po zaistnieniu skutku. B. Tylko lekarza przeprowadzającego aborcję. C. Tylko lekarza i personelu medycznego przeprowadzającego aborcję. D. Tylko kobiety dopuszczającej się aborcji.

18 9. Moralny sprzeciw Kościoła względem procedury in vitro wynika m.in. z A. Subiektywnej decyzji Episkopatów. B. Faktu iż narodziny jednego dziecka wiążą się wówczas z uśmierceniem innych poczętych w tej procedurze dzieci. C. Faktu, iż procedura in vitro nie została dostatecznie przebadana. D. Kościół sprzeciwia się in vitro tylko wtedy, gdy małżeństwo może począć dziecko w sposób naturalny a wybiera in vitro.

19 9. Moralny sprzeciw Kościoła względem procedury in vitro wynika m.in. z A. Subiektywnej decyzji Episkopatów. B. Faktu iż narodziny jednego dziecka wiążą się wówczas z uśmierceniem innych poczętych w tej procedurze dzieci. C. Faktu, iż procedura in vitro nie została dostatecznie przebadana. D. Kościół sprzeciwia się in vitro tylko wtedy, gdy małżeństwo może począć dziecko w sposób naturalny a wybiera in vitro.

20 10. In vitro homologiczne od heterologicznego różni się tym, że: A. Homologiczne polega na sztucznym połączeniu komórek rozrodczych małżonków, a w heterologicznym jednym z dawców jest osoba trzecia. B. Homologiczne polega na podjęciu tylko jednej próby sztucznego połączenia komórek rozrodczych małżonków, a w heterologicznym jest podejmowanych kilka takich prób. C. Homologiczne polega na sztucznym połączeniu komórek rozrodczych małżonków, w organizmie kobiety a w heterologicznym połączenie następuje poza organizmem matki. D. Homologiczne polega na sztucznym połączeniu komórek rozrodczych małżonków, a w heterologicznym dawcami są ludzie żyjący w związku niesakramentalnym.

21 10. In vitro homologiczne od heterologicznego różni się tym, że: A. Homologiczne polega na sztucznym połączeniu komórek rozrodczych małżonków, a w heterologicznym jednym z dawców jest osoba trzecia. B. Homologiczne polega na podjęciu tylko jednej próby sztucznego połączenia komórek rozrodczych małżonków, a w heterologicznym jest podejmowanych kilka takich prób. C. Homologiczne polega na sztucznym połączeniu komórek rozrodczych małżonków, w organizmie kobiety a w heterologicznym połączenie następuje poza organizmem matki. D. Homologiczne polega na sztucznym połączeniu komórek rozrodczych małżonków, a w heterologicznym dawcami są ludzie żyjący w związku niesakramentalnym.

22 11. Aborcja po raz pierwszy na ziemiach polskich została zalegalizowana przez: A. Stalina. B. Hitlera. C. Lenina. D. Bieruta.

23 11. Aborcja po raz pierwszy na ziemiach polskich została zalegalizowana przez: A. Stalina. B. Hitlera. C. Lenina. D. Bieruta.

24 12. Eutanazja jest dopuszczalna przez Kościół w przypadku: A. Jest dopuszczalna, gdy prosi o to pacjent lub rodzina pacjenta. B. Jest dopuszczalna, gdy pacjent o to prosi na piśmie, w obecności dwóch świadków. C. Jest dopuszczalna, gdy pacjent jest nieuleczalnie chory. D. Nie jest nigdy dopuszczalna.

25 12. Eutanazja jest dopuszczalna przez Kościół w przypadku: A. Jest dopuszczalna, gdy prosi o to pacjent lub rodzina pacjenta. B. Jest dopuszczalna, gdy pacjent o to prosi na piśmie, w obecności dwóch świadków. C. Jest dopuszczalna, gdy pacjent jest nieuleczalnie chory. D. Nie jest nigdy dopuszczalna.

26 13. Eutanazja czynna to: A. Niepodjęcie czynności ratujących życie, gdy można uratować człowieka. B. Nie podjęcie czynności ratujących życie, gdy nie można uratować człowieka. C. Podanie pacjentowi środków powodujących śmierć, lub pozbawienie życia pacjenta. D. Niestosowanie uporczywej terapii.

27 13. Eutanazja czynna to: A. Niepodjęcie czynności ratujących życie, gdy można uratować człowieka. B. Nie podjęcie czynności ratujących życie, gdy nie można uratować człowieka. C. Podanie pacjentowi środków powodujących śmierć, lub pozbawienie życia pacjenta. D. Niestosowanie uporczywej terapii.

28 14. Eutanazja bierna to: A. Niepodjęcie czynności ratujących życie, gdy można uratować człowieka. B. Nie podjęcie czynności ratujących życie, gdy nie można uratować człowieka. C. Podanie pacjentowi środków powodujących śmierć, lub pozbawienie życia pacjenta. D. Niestosowanie uporczywej terapii.

29 14. Eutanazja bierna to: A. Niepodjęcie czynności ratujących życie, gdy można uratować człowieka. B. Nie podjęcie czynności ratujących życie, gdy nie można uratować człowieka. C. Podanie pacjentowi środków powodujących śmierć, lub pozbawienie życia pacjenta. D. Niestosowanie uporczywej terapii.

30 15. Uporczywa terapia to: A. Stosowanie uciążliwych, nieproporcjonalnych do oczekiwanych skutków środków, gdy medycyna nie daje szans na uratowanie życia pacjenta. B. Stosowanie uciążliwych, nieproporcjonalnych do oczekiwanych skutków środków, gdy medycyna daje szanse na uratowanie życia pacjenta. C. Stosowanie uciążliwych i długich metod leczenia. D. Polega na podawaniu silnych środków przeciwbólowych.

31 15. Uporczywa terapia to: A. Stosowanie uciążliwych, nieproporcjonalnych do oczekiwanych skutków środków, gdy medycyna nie daje szans na uratowanie życia pacjenta. B. Stosowanie uciążliwych, nieproporcjonalnych do oczekiwanych skutków środków, gdy medycyna daje szanse na uratowanie życia pacjenta. C. Stosowanie uciążliwych i długich metod leczenia. D. Polega na podawaniu silnych środków przeciwbólowych.

32 16. Papież Paweł VI w encyklice Humenae vitae wymienia następujące cechy miłości małżeńskiej A. Ludzka, wzajemna, wierna i wyłączna, płodna B. Partnerska, pełna, wierna i wyłączna, płodna C. Ludzka, pełna, wierna i wyłączna, płodna D. Ludzka, pełna, wierna i wyłączna, bezpieczna

33 16. Papież Paweł VI w encyklice Humenae vitae wymienia następujące cechy miłości małżeńskiej A. Ludzka, wzajemna, wierna i wyłączna, płodna B. Partnerska, pełna, wierna i wyłączna, płodna C. Ludzka, pełna, wierna i wyłączna, płodna D. Ludzka, pełna, wierna i wyłączna, bezpieczna

34 17. Jedność i rodzicielstwo to podwójne znaczenie aktu małżeńskiego. Oznacza ono, że w nauce Kościoła Katolickiego: A. Każde pożycie pomiędzy małżonkami powinno odbywać się w celu poczęcia dziecka B. Dopuszczalne jest korzystanie z antykoncepcji tzw. hormonalnej C. Niedopuszczalne jest stosowanie sztucznych środków ingerujących w płodność małżonków, jeśli bezpośrednim celem ich stosowania jest czasowe lub całkowite obezpłodnienie D. Małżonkowie mogą stosować sztuczną antykoncepcję, jeśli mają już co najmniej czworo dzieci.

35 17. Jedność i rodzicielstwo to podwójne znaczenie aktu małżeńskiego. Oznacza ono, że w nauce Kościoła Katolickiego: A. Każde pożycie pomiędzy małżonkami powinno odbywać się w celu poczęcia dziecka B. Dopuszczalne jest korzystanie z antykoncepcji tzw. hormonalnej C. Niedopuszczalne jest stosowanie sztucznych środków ingerujących w płodność małżonków, jeśli bezpośrednim celem ich stosowania jest czasowe lub całkowite obezpłodnienie D. Małżonkowie mogą stosować sztuczną antykoncepcję, jeśli mają już co najmniej czworo dzieci.

36 18. Znakiem przymierza zawartego przez Boga z Noem był(o)(a): A. Obrzezanie B. Tęcza C. Szabat D. Eucharystia

37 18. Znakiem przymierza zawartego przez Boga z Noem był(o)(a): A. Obrzezanie B. Tęcza C. Szabat D. Eucharystia

38 19. Obietnicą przymierza zawartego przez Boga z Noem był(o)(a): A. Obietnica licznego potomstwa B. Życie wieczne C. Zapewnienie, że nie będzie już potopu niszczącego całą ziemię D. Ziemia obiecana

39 19. Obietnicą przymierza zawartego przez Boga z Noem był(o)(a): A. Obietnica licznego potomstwa B. Życie wieczne C. Zapewnienie, że nie będzie już potopu niszczącego całą ziemię D. Ziemia obiecana

40 20. Znakiem przymierza zawartego przez Boga z Mojżeszem był(o)(a): A. Obrzezanie B. Tęcza C. Szabat D. Eucharystia

41 20. Znakiem przymierza zawartego przez Boga z Mojżeszem był(o)(a): A. Obrzezanie B. Tęcza C. Szabat D. Eucharystia

42 21. Obietnicą przymierza zawartego przez Boga z Mojżeszem był(o)(a): A. Obietnica licznego potomstwa B. Życie wieczne C. Zapewnienie, że nie będzie już potopu niszczącego całą ziemię D. Ziemia obiecana

43 21. Obietnicą przymierza zawartego przez Boga z Mojżeszem był(o)(a): A. Obietnica licznego potomstwa B. Życie wieczne C. Zapewnienie, że nie będzie już potopu niszczącego całą ziemię D. Ziemia obiecana

44 22. Znakiem przymierza zawartego przez Boga z Abrahamem był(o)(a): A. Obrzezanie B. Tęcza C. Szabat D. Eucharystia

45 22. Znakiem przymierza zawartego przez Boga z Abrahamem był(o)(a): A. Obrzezanie B. Tęcza C. Szabat D. Eucharystia

46 23. Obietnicą Nowego i Wiecznego Przymierza zawartego w Jezusie Chrystusie jest: A. Obietnica licznego potomstwa B. Życie wieczne C. Zapewnienie, że nie będzie już potopu niszczącego całą ziemię D. Ziemia obiecana

47 23. Obietnicą Nowego i Wiecznego Przymierza zawartego w Jezusie Chrystusie jest: A. Obietnica licznego potomstwa B. Życie wieczne C. Zapewnienie, że nie będzie już potopu niszczącego całą ziemię D. Ziemia obiecana

48 24. Znakiem Nowego i Wiecznego Przymierza zawartego w Jezusie Chrystusie jest: A. Obrzezanie B. Tęcza C. Szabat D. Eucharystia

49 24. Znakiem Nowego i Wiecznego Przymierza zawartego w Jezusie Chrystusie jest: A. Obrzezanie B. Tęcza C. Szabat D. Eucharystia

50 25. Odkupienie Chrystusa polegało na tym, że: A. Dał nam możliwość spłacić nasze długi B. Dokonał rozdzielenia ludzi sprawiedliwych od grzeszników C. Przeprowadził sąd, na którym każdy zapłacił za swoje grzechy D. przyszedł On dać swoje życie na okup za wielu

51 25. Odkupienie Chrystusa polegało na tym, że: A. Dał nam możliwość spłacić nasze długi B. Dokonał rozdzielenia ludzi sprawiedliwych od grzeszników C. Przeprowadził sąd, na którym każdy zapłacił za swoje grzechy D. przyszedł On dać swoje życie na okup za wielu

52 26. Jezus mówi o sobie, że jest: A. Drogą, Prawdą i Życiem B. Drogą, Sprawiedliwością i Życiem C. Ziemią Obiecaną, Prawdą i Życiem D. Drogą, Prawdą i Niebem

53 26. Jezus mówi o sobie, że jest: A. Drogą, Prawdą i Życiem B. Drogą, Sprawiedliwością i Życiem C. Ziemią Obiecaną, Prawdą i Życiem D. Drogą, Prawdą i Niebem

54 27. Całun Turyński to: A. Relikwia uważana za płótno, w które owinięte było ciało Pana Jezusa po śmierci B. Relikwia uważana za chustę Weroniki, którą otarła twarz Pana Jezusa C. Relikwia uważana za płaszcz żołnierza, który krzyżował Pana Jezusa D. Relikwia uważana za szatę Matki Bożej, w którą była ubrana pod krzyżem

55 27. Całun Turyński to: A. Relikwia uważana za płótno, w które owinięte było ciało Pana Jezusa po śmierci B. Relikwia uważana za chustę Weroniki, którą otarła twarz Pana Jezusa C. Relikwia uważana za płaszcz żołnierza, który krzyżował Pana Jezusa D. Relikwia uważana za szatę Matki Bożej, w którą była ubrana pod krzyżem

56 28. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP, mówi nam że: A. Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego. B. Była i pozostała dziewicą C. Została wzięta do nieba z duszą i ciałem D. Może być nazywana Matką Bożą.

57 28. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP, mówi nam że: A. Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego. B. Była i pozostała dziewicą C. Została wzięta do nieba z duszą i ciałem D. Może być nazywana Matką Bożą.

58 29. Dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi mówi o tym, że: A. Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego. B. Była i pozostała dziewicą C. Została wzięta do nieba z duszą i ciałem D. Może być nazywana Matką Bożą.

59 29. Dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi mówi o tym, że: A. Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego. B. Była i pozostała dziewicą C. Została wzięta do nieba z duszą i ciałem D. Może być nazywana Matką Bożą.

60 30. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki obchodzimy: A. 08 grudnia B. 15 sierpnia C. 01 stycznia D. 25 marca

61 30. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki obchodzimy: A. 08 grudnia B. 15 sierpnia C. 01 stycznia D. 25 marca


Pobierz ppt "Powtórzenie wiadomości z działu Tak Bóg umiłował świat [Klasa II LŚ] 17 lutego 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google