Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów SP1 Autor opracowania – Grażyna Szczepaniak Bełchatów 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów SP1 Autor opracowania – Grażyna Szczepaniak Bełchatów 2014r."— Zapis prezentacji:

1 Badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów SP1 Autor opracowania – Grażyna Szczepaniak Bełchatów 2014r.

2 Ankieta została opracowana w styczniu 2014r. przez panią Edytę Daras i Grażynę Szczepaniak w ramach Ewaluacji Wewnętrznej Szkoły, przeprowadzona przez wychowawców w lutym 2014r. W Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie. Badani, to uczniowie klas: IId IIIb IVd Ve VIc Łącznie 96 osób. Badani, to uczniowie klas: IId IIIb IVd Ve VIc Łącznie 96 osób. Ankieta zawierała 13 pytań zamkniętych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz kilka podpunktów otwartych.

3 Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?

4 Z jakimi przejawami agresji, wobec Ciebie, najczęściej się spotykasz?

5 W których miejscach w szkole, Twoim zdaniem, najczęściej zdarzają się agresywne zachowania?

6 W którym miejscu w szkole czujesz się najbezpieczniej? w klasie przy pani68,80% na przerwie przy nauczycielu dyżurującym4,20% w bibliotece9,40% na boisku2,10% wszędzie4,20% w miejscu, gdzie jest starsza pani1,00% w szatni2,10% w świetlicy4,20% podczas nieobecnosci agresorów1,00% na hali, na w-fie6,30% w holu A1,00% tam, gdzi nie ma nikogo1,00% brak odpowiedzi3,10%

7 Jak często spotykasz się z agresją wobec Ciebie?

8 Czy sam/a stosujesz agresję?

9 W jakich sytuacjach stosujesz agresję? (odpowiedziało tylko 32,4% badanych) gdy ktoś mnie prowokuje7,30% gdy ktoś mnie bardzo mocno uderzy3,10% gdy ktoś mnie obrazi4,10% gdy ktoś mnie trzyma i nie chce puścić1,00% w zagrożeniu1,90% w bronieniu kolegów1,00% kiedy ktoś mnie bije i przezywa3,10% jak ktoś mnie zdenerwuje3,10% jak dokucza mi 6 klasa1,00% chłopcy bawia si w ten sposób, dla zabawy1,00% nigdy sam nie zaczynam kłótni, ale odpowiadam na zaczepki1,90% gdy nie idzie kolegom w grze na w-fie1,00% gdy ktos mi zabierze coś lub zrobi cos niestosownego, np.. Brzydko krzyknie1,90% W żadnych sytuacjach1,00%

10 Wobec kogo stosujesz agresję? (odpowiedziało tylko 23,3% badanych) wobec kolegów z klasy 12,50% wobec mojego brata1,00% wobec napastników (oprócz dziewczyn)1,90% wobec złych ludzi1,90% wobec Kacpra M., Patryka i Arka1,00% wobec nikogo1,00% wobec starszych kolegów1,00% gdzie mnie ponizają i biją1,00% wobec Michała Kulińskiego, Kuby Mularskiego1,00% wobecWiktora Zomkowskiego i Kuby Mularskiego1,00%

11 Kto najczęściej zachowuje się wobec Ciebie agresywnie?

12 Jak sobie radzisz w sytuacjach, gdy ktoś używa wobec Ciebie przemocy?

13 Jeśli czujesz się bezpiecznie, to dlatego, że:

14 Czy są lekcje, których się bardzo boisz, bo boisz się nauczyciela?

15 Określ swój nastrój w szkole:

16 Czy zostałeś zapoznany z dokumentami szkolnymi określającymi normy zachowań i zasady bezpieczeństwa w szkole?

17 Jeśli poznałeś dokumenty szkolne dotyczące zachowania uczniów i bezpieczeństwa w szkole, to w jaki sposób? od wychowawcy na godzinie wychowawczej - 63,50% przeczytałem na stronie internetowej szkoły - 9,40% przeczytałem na tablicy ogłoszeń - 5,20% dowiedziałem się od rodziców - 4,20% dowiedziałem się od innych nauczycieli - 1,00% w inny sposób - 0,00% brak odpowiedzi - 16,70%

18 Podsumowanie: 1) W badaniu wzięło udział 96 uczniów z klas : 2d, 3b, 4d, 5e, 6c, co stanowi 12,73% społeczności szkolnej. 2) Analiza ankiety pozwala stwierdzić, że uczniowie czują się w szkole bezpieczni, zawsze (54,2%), zazwyczaj (38,5%). 3) Uczniowie czują się bezpieczni, bo mają wielu przyjaciół i kolegów (48%), unikają konfliktów i agresorów (39,6%), nauczyciele podczas przerw pełnią dyżury (42,7%), w razie problemu zawsze mogą zwrócić się o pomoc do nauczyciela i ją otrzymać (36,5%). 4) W szkole panuje dobry klimat i atmosfera, dlatego swój nastrój w szkole uczniowie oceniają, jako wspaniały (19%), bardzo dobry (26%) i dobry (34,4%). 5) Najbezpieczniej dzieci czują się w klasie pod opieką nauczyciela (68,8%) oraz w bibliotece (9,4%).

19 Podsumowanie: 6) Uczniowie spotykają się z agresją rzadko (25,5%), bardzo rzadko (31,5%) lub nigdy (22,9%). 7) Agresorami są najczęściej koledzy z klasy (48,1%) i koledzy ze starszych klas (24,5%), koledzy z młodszych klas (6,6%) i pracownicy obsługi (1,9%). 18,9% uczniów podało, że nikt nie stosuje wobec nich agresji. 8) Zachowania agresywne najczęściej zdarzają się na korytarzach szkolnych (63,5%), w szatni (27,1%) oraz w toaletach (18,8%). 9) W sytuacjach trudnych uczniowie szukają pomocy wśród dorosłych (33%), wśród kolegów (16,7%) lub uciekają przed przemocą (18,8%). 10) Najczęstszymi przejawami agresji jest agresja słowna: przezywanie (40,6%), obgadywanie (35,4%), wyśmiewanie (24%). Wśród innych przejawów wymieniono: dokuczanie, podkładanie nóg, zaczepianie i zabieranie rzeczy, przeszkadzanie na lekcji.

20 Podsumowanie: 11) Większość uczniów uważa, że nie stosuje agresji (55,5%) lub stosuje ją czasami (38,5%), tak - stwierdziło 2,1% badanych. 12) W jakich sytuacjach? odpowiedziało tylko 34,4% badanych. Za przyczynę podano, gdy zostanę sprowokowany - 7,3%. Jeśli stosują agresję, to najczęściej w stosunku do kolegów i koleżanek z własnej klasy - 12,5% ( 23,3% badanych udzieliło odpowiedzi). 13) Tylko dwóch uczniów (1,9%) stwierdziło, że boi się lekcji (języka angielskiego), bo boi się nauczyciela. Raczej tak odpowiedziało 6,3% badanych. Pozostali nie czują lęku przed nauczycielami (67,7%), lub raczej nie - 21,9%, więc nie boją się lekcji.

21 Podsumowanie: 14) 62,5% uczniów zapoznało się z dokumentami szkolnymi określającymi normy zachowań w szkole i zasad bezpieczeństwa, 6,3% - nie, a 28,1% - nie pamięta. 3,1% nie udzieliło odpowiedzi. 15) Uczniowie poznali w/w dokumenty: a) Od wychowawcy na godzinie wychowawczej – 63,5% b) Przeczytało na stronie internetowej szkoły – 9,4% c) Przeczytało na tablicy ogłoszeń – 5,2% d) Dowiedziało się od rodziców – 4,2% e) Dowiedziało się od innych nauczycieli – 1% f) Nie zaznaczyło odpowiedzi – 16,7%.

22 Wnioski: Należy przy każdej okazji nagradzać dzieci za właściwe reagowanie na dostrzeżoną przemoc stosowaną wobec innych oraz przypominać uczniom normy zachowań i zasady bezpieczeństwa. Przeprowadzać ćwiczenia asertywności w hipotetycznych sytuacjach agresji słownej (przezywanie, zastraszanie, obgadywanie, wyśmiewanie).

23 Wnioski: Nagradzać właściwe postawy w sytuacjach trudnych, a dzieci wykazujące właściwe postawy stawiać innym za wzór. Uczyć prawidłowej komunikacji interpersonalnej, tolerancji i empatii, w każdej sytuacji (nagradzać). Zwiększyć aktywność nauczycieli podczas dyżurów na korytarzach, w szatni oraz w ubikacjach. Organizować czas na przerwach międzylekcyjnych, włączając w tę organizację chętne dzieci i nagradzać je za aktywność.


Pobierz ppt "Badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów SP1 Autor opracowania – Grażyna Szczepaniak Bełchatów 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google