Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów SP1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów SP1"— Zapis prezentacji:

1 Badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów SP1
Autor opracowania – Grażyna Szczepaniak Bełchatów 2014r.

2 Ankieta została opracowana w styczniu 2014r
Ankieta została opracowana w styczniu 2014r. przez panią Edytę Daras i Grażynę Szczepaniak w ramach Ewaluacji Wewnętrznej Szkoły, przeprowadzona przez wychowawców w lutym 2014r. W Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie. Badani, to uczniowie klas: IId IIIb IVd Ve VIc Łącznie 96 osób. Ankieta zawierała 13 pytań zamkniętych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz kilka podpunktów otwartych.

3 Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?

4 Z jakimi przejawami agresji, wobec Ciebie, najczęściej się spotykasz?

5 W których miejscach w szkole, Twoim zdaniem, najczęściej zdarzają się agresywne zachowania?

6 W którym miejscu w szkole czujesz się najbezpieczniej?
w klasie przy pani 68,80% na przerwie przy nauczycielu dyżurującym 4,20% w bibliotece 9,40% na boisku 2,10% wszędzie w miejscu, gdzie jest starsza pani 1,00% w szatni w świetlicy podczas nieobecnosci agresorów na hali, na w-fie 6,30% w holu A tam, gdzi nie ma nikogo brak odpowiedzi 3,10%

7 Jak często spotykasz się z agresją wobec Ciebie?

8 Czy sam/a stosujesz agresję?

9 W jakich sytuacjach stosujesz agresję
W jakich sytuacjach stosujesz agresję? (odpowiedziało tylko 32,4% badanych) gdy ktoś mnie prowokuje 7,30% gdy ktoś mnie bardzo mocno uderzy 3,10% gdy ktoś mnie obrazi 4,10% gdy ktoś mnie trzyma i nie chce puścić 1,00% w zagrożeniu 1,90% w bronieniu kolegów kiedy ktoś mnie bije i przezywa jak ktoś mnie zdenerwuje jak dokucza mi 6 klasa chłopcy bawia si w ten sposób, dla zabawy nigdy sam nie zaczynam kłótni, ale odpowiadam na zaczepki gdy nie idzie kolegom w grze na w-fie gdy ktos mi zabierze coś lub zrobi cos niestosownego, np.. Brzydko krzyknie W żadnych sytuacjach

10 Wobec kogo stosujesz agresję? (odpowiedziało tylko 23,3% badanych)
wobec kolegów z klasy 12,50% wobec mojego brata 1,00% wobec napastników (oprócz dziewczyn) 1,90% wobec złych ludzi wobec Kacpra M., Patryka i Arka wobec nikogo wobec starszych kolegów gdzie mnie ponizają i biją wobec Michała Kulińskiego, Kuby Mularskiego wobecWiktora Zomkowskiego i Kuby Mularskiego

11 Kto najczęściej zachowuje się wobec Ciebie agresywnie?

12 Jak sobie radzisz w sytuacjach, gdy ktoś używa wobec Ciebie przemocy?

13 Jeśli czujesz się bezpiecznie, to dlatego, że:

14 Czy są lekcje, których się bardzo boisz, bo boisz się nauczyciela?

15 Określ swój nastrój w szkole:

16 Czy zostałeś zapoznany z dokumentami szkolnymi określającymi normy zachowań i zasady bezpieczeństwa w szkole?

17 Jeśli poznałeś dokumenty szkolne dotyczące zachowania uczniów i bezpieczeństwa w szkole, to w jaki sposób? od wychowawcy na godzinie wychowawczej - 63,50% przeczytałem na stronie internetowej szkoły - 9,40% przeczytałem na tablicy ogłoszeń - 5,20% dowiedziałem się od rodziców - 4,20% dowiedziałem się od innych nauczycieli - 1,00% w inny sposób - 0,00% brak odpowiedzi - 16,70%

18 Podsumowanie: W badaniu wzięło udział 96 uczniów z klas : 2d, 3b, 4d, 5e, 6c, co stanowi 12,73% społeczności szkolnej. Analiza ankiety pozwala stwierdzić, że uczniowie czują się w szkole bezpieczni, zawsze (54,2%), zazwyczaj (38,5%). Uczniowie czują się bezpieczni, bo mają wielu przyjaciół i kolegów (48%), unikają konfliktów i agresorów (39,6%), nauczyciele podczas przerw pełnią dyżury (42,7%), w razie problemu zawsze mogą zwrócić się o pomoc do nauczyciela i ją otrzymać (36,5%). W szkole panuje dobry klimat i atmosfera, dlatego swój nastrój w szkole uczniowie oceniają, jako wspaniały (19%), bardzo dobry (26%) i dobry (34,4%). Najbezpieczniej dzieci czują się w klasie pod opieką nauczyciela (68,8%) oraz w bibliotece (9,4%).

19 Podsumowanie: Uczniowie spotykają się z agresją rzadko (25,5%), bardzo rzadko (31,5%) lub nigdy (22,9%). Agresorami są najczęściej koledzy z klasy (48,1%) i koledzy ze starszych klas (24,5%), koledzy z młodszych klas (6,6%) i pracownicy obsługi (1,9%). 18,9% uczniów podało, że nikt nie stosuje wobec nich agresji. Zachowania agresywne najczęściej zdarzają się na korytarzach szkolnych (63,5%), w szatni (27,1%) oraz w toaletach (18,8%). W sytuacjach trudnych uczniowie szukają pomocy wśród dorosłych (33%), wśród kolegów (16,7%) lub uciekają przed przemocą (18,8%). Najczęstszymi przejawami agresji jest agresja słowna: przezywanie (40,6%), obgadywanie (35,4%), wyśmiewanie (24%). Wśród innych przejawów wymieniono: dokuczanie, podkładanie nóg, zaczepianie i zabieranie rzeczy, przeszkadzanie na lekcji.

20 Podsumowanie: Większość uczniów uważa, że nie stosuje agresji (55,5%) lub stosuje ją czasami (38,5%), „tak” - stwierdziło 2,1% badanych. W jakich sytuacjach? odpowiedziało tylko 34,4% badanych. Za przyczynę podano, „gdy zostanę sprowokowany” - 7,3%. Jeśli stosują agresję, to najczęściej w stosunku do kolegów i koleżanek z własnej klasy - 12,5% ( 23,3% badanych udzieliło odpowiedzi). Tylko dwóch uczniów (1,9%) stwierdziło, że boi się lekcji (języka angielskiego), bo boi się nauczyciela. Raczej tak odpowiedziało 6,3% badanych. Pozostali nie czują lęku przed nauczycielami (67,7%), lub raczej nie - 21,9%, więc nie boją się lekcji.

21 Podsumowanie: 62,5% uczniów zapoznało się z dokumentami szkolnymi określającymi normy zachowań w szkole i zasad bezpieczeństwa, 6,3% - nie, a 28,1% - nie pamięta. 3,1% nie udzieliło odpowiedzi. Uczniowie poznali w/w dokumenty: Od wychowawcy na godzinie wychowawczej – 63,5% Przeczytało na stronie internetowej szkoły – 9,4% Przeczytało na tablicy ogłoszeń – 5,2% Dowiedziało się od rodziców – 4,2% Dowiedziało się od innych nauczycieli – 1% Nie zaznaczyło odpowiedzi – 16,7%.

22 Wnioski: Należy przy każdej okazji nagradzać dzieci za właściwe reagowanie na dostrzeżoną przemoc stosowaną wobec innych oraz przypominać uczniom normy zachowań i zasady bezpieczeństwa. Przeprowadzać ćwiczenia asertywności w hipotetycznych sytuacjach agresji słownej (przezywanie, zastraszanie, obgadywanie, wyśmiewanie).

23 Wnioski: Nagradzać właściwe postawy w sytuacjach trudnych, a dzieci wykazujące właściwe postawy stawiać innym za wzór. Uczyć prawidłowej komunikacji interpersonalnej, tolerancji i empatii, w każdej sytuacji (nagradzać). Zwiększyć aktywność nauczycieli podczas dyżurów na korytarzach, w szatni oraz w ubikacjach. Organizować czas na przerwach międzylekcyjnych, włączając w tę organizację chętne dzieci i nagradzać je za aktywność.


Pobierz ppt "Badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów SP1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google