Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiek XVIII – wiek Oświecenia.Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem – tak oto brzmi hasło oświecenia (I. Kant).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiek XVIII – wiek Oświecenia.Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem – tak oto brzmi hasło oświecenia (I. Kant)."— Zapis prezentacji:

1 Wiek XVIII – wiek Oświecenia.Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem – tak oto brzmi hasło oświecenia (I. Kant).

2 Immanuel Kant (1724-1804) Filozof z Królewca, jeden z najwybitniejszych myślicieli wszech czasów; Duchowy ojciec Unii Europejskiej (wprowadza pojęcie pokoju jako podstawowego terminu w kontekście myśli politycznej, co czyni w traktacie O wiecznym pokoju) Próbował pogodzić racjonalizm z empiryzmem; Główne dzieła: Krytyka czystego rozumu; Krytyka praktycznego rozumu; Uzasadnienie metafizyki moralności.

3 ETYKA

4 Kanta należy uznać za klasyka myśli liberalnej w aspekcie etyki. Tzn. jego wizja etyki jest fundamentem dla systemu politycznego w jakim żyjemy, czyli liberalnej demokracji. Kant więc daje daje nam wytyczne, które mogą stanowić klucz do dobrych stosunków społecznych.

5 Punkt wyjścia etyki: Podstawą do zrozumienia jego koncepcji etycznej są trzy pojęcia: - wolność - racjonalność - godność (W filozofii Kanta najważniejszy jest związek jaki zachodzi między tymi pojęciami.)

6 Ad. Pojęcia wolności. Łacińskie korzenie terminu liberalizm. Skąd się bierze nazwa liberalizm i do czego jej źródłosłów zasadniczo się odnosi? liberalis - 1. odnoszący się do wolności, 2. szlachetny, przyzwoity, piękny, liber - 1. wolny, 2. szczery, otwarty, libertus (wyzwoleniec); (Słownik łacińsko-polski 1996). Wniosek - po pierwsze, pojęcie wolności (do którego odnosi się liberalizm) nie ma związku z pojęciem samowoli, - po drugie, pojęcie to ma wyraźne odniesienie do określonych pozytywnych właściwości cechujących wyłącznie człowieka (tzn. szczery, otwarty, przyzwoity, piękny).

7 Kant jako myśliciel doby oświecenia głęboko wierzył w racjonalność. Uważał, że człowiek m.in. dzięki rozumowi może odkrywać, co jest słuszne, a co nie. Człowiek więc ma sumienie moralne. Niebo gwieździste nade mną, prawo moralne we mnie.

8 Racjonalność w tradycji liberalnej rozumiana jest jako sztuka kompromisu, konsensusu, zdolność ważenie i godzenia własnych oczekiwań z potrzebami i oczekiwaniami innych ludzi. Georg Picht: Rozumnie myśli ten, kto potrafi przewidzieć konsekwencje swojego myślenia i działania, kto jest gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za te konsekwencje Isaiah Berlin: Rozumnie myśli ten, kto potrafi uzasadnić swoje przekonania. Ad. Pojęcia racjonalności Koncepcja dobra jako racjonalności

9 Zdaniem Kanta, to, że człowiek jest wolny i rozumny, w sensie w jakim zostało to wyżej wyjaśnione, znaczy, że człowiek ma niezbywalną godność. Innymi słowy, człowiek jest istotą nieskończenie złożoną, która posiada godność, a w imię tej godności przysługuje mu podstawowe prawo do zachowania integralności i niezależności.

10 człowiek jako natura rozumna i autonomiczna [czyli wolna AF] posiada wartość wewnętrzną bezwzględną, tzn. godność, która nie ma żadnego związku z ceną rynkową (Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, 1984, s. 71) natura rozumna istnieje jako cel sam w sobie, tzn. człowieczeństwo jest celem w samym sobie (tamże, s. 64)

11 W państwie celów wszystko ma albo jakąś cenę, albo godność. To, co ma cenę, można zastąpić także przez coś innego, jako jego równoważnik, co zaś wszelką cenę przewyższa, a więc nie posiada żadnego równoważnika, posiada godność (tamże, s. 70) POWTÓRZMY: Tym, co zatem wiąże się z rozumną i wolną naturą człowieka jest dla Kanta bezpośrednio i bezwzględnie godność osoby ludzkiej.

12 Jak pogodzić poczucie własnej wolności z koniecznością postępowania racjonalnego, tak by szanować własną i cudzą godność????? Kant tworzy w ten sposób etykę obowiązku i odpowiedzialności.

13 Prawo moralne Kant formułuje w postaci 2 zasad: Imperatyw kategoryczny Postępuj według takiej maksymy, którą chciałbyś uczynić powszechnie obowiązującą. Zasada człowieczeństwa Postępuj tak, abyś człowieczeństwa w twojej i innej osobie używał zawsze jako celu, nigdy jako środka.

14 Etyka dla liberalnej demokracji, jaką stworzył Kant jest więc: - Etyką obowiązku - Etyką racjonalności - Etyką godności człowieka Wszystko to w imię właściwego rozumienia pojęcia wolności.

15 Wolność w tradycji liberalnej to nie samowola. Postępowanie wolne to postępowanie racjonalne, czyli odpowiedzialne, szanujące godność każdego człowieka. Tradycja liberalna łączy się więc z bardzo konkretną koncepcją etyczną. Liberalizm nie oznacza źródłowo jakiejś anarchii, czy samowoli. Lecz przeciwnie bardzo określone rozumienie czowieka.


Pobierz ppt "Wiek XVIII – wiek Oświecenia.Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem – tak oto brzmi hasło oświecenia (I. Kant)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google