Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady ochrony prywatności i danych osobowych pracownika adw. dr Paweł Litwiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady ochrony prywatności i danych osobowych pracownika adw. dr Paweł Litwiński."— Zapis prezentacji:

1 Zasady ochrony prywatności i danych osobowych pracownika adw. dr Paweł Litwiński

2 Dane osobowe pracownicze i osób samozatrudnionych definicja wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej która pozostaje w stosunku pracy z administratorem danych problemy prawne związane z przetwarzaniem jakie mogą być podstawy prawne przetwarzania takich danych? jaki może być zakres przetwarzania takich danych? jaki może być cel przetwarzania takich danych? czy zbiory zawierające takie dane podlegają rejestracji?

3 Dane osobowe pracownicze i osób samozatrudnionych podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowniczych przepis prawa – art. 22[1] ustawy Kodeks pracy zgoda pracownika/kandydata do pracy brak równowagi w relacji pracodawca pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność wyrażeniu zgody na pobieranie i przetworzenie danych osobowych (biometrycznych). Z tego względu ustawodawca ograniczył przepisem art. 221 Kodeksu pracy katalog danych, których pracodawca może żądać od pracownika. Uznanie faktu wyrażenia zgody na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, jako okoliczności legalizującej pobranie od pracownika innych danych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, stanowiłoby obejście tego przepisu (wyrok NSA z 1.12.2009 r., I OSK 249/09, opubl. ONSAiWSA Nr 2/2011, poz. 39) ALE (Opinia Grupy Roboczej art. 29 Opinion 8/2001 on the processing of personal data In the employment context z 13.9.2001 r., s. 3): powoływanie się na zgodę (pracownika jako przesłankę legalizującą) powinno być ograniczone do przypadków kiedy pracownik ma rzeczywisty wolny wybór (ang. a genuine free choice) i w konsekwencji może cofnąć zgodę bez szkody/niekorzystnych konsekwencji dla siebie (ang. without detriment) czy te zasady stosuje się także do osób samozatrudnionych?

4 Dane osobowe pracownicze i osób samozatrudnionych zakres przetwarzania danych osobowych pracowniczych wskazany w art. 22[1] ustawy Kodeks pracy rozszerzony na podstawie odrębnych przepisów problem zaświadczeń o niekaralności czy te zasady stosuje się także do osób samozatrudnionych? cel przetwarzania danych osobowych pracowniczych wykonanie umowy o pracę i obowiązków publicznoprawnych z tym związanych ze stosunkiem pracy zmiana celu przetwarzania danych zmiana na cel marketingowy – niedopuszczalna bez zgody (Opinia Grupy Roboczej art. 29 Opinion 8/2001 on the processing of personal data In the employment context z 13.9.2001 r., s. 20) czy te zasady stosuje się także do osób samozatrudnionych? obowiązek rejestracyjny zbiorów danych osobowych pracowniczych wyłączony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 u.o.d.o. obejmuje dane kandydatów do pracy, pracowników, byłych pracowników oraz osób samozatrudnionych

5 litwinski@bartalitwinski.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zasady ochrony prywatności i danych osobowych pracownika adw. dr Paweł Litwiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google