Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skutki obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skutki obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Skutki obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego w Gdańsku
Gdańska Rada Oświatowa, 13 lutego 2014 r.

2 Zmiany Ustawy o systemie oświaty obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego
19 marca 2009 roku: prawo do przygotowania przedszkolnego dla 5-latków; rozpoczęcie procesu przyjmowania 6-latków do klasy I – decyzja rodzica (od obowiązek) 27 stycznia 2012 rok: przyjmowanie 6-latków do klasy I – decyzja rodzica (przedłużenie) (od obowiązek) 30 sierpnia 2013 rok – ustawowy obowiązek: 6-latki do klasy I w 2014 r. – urodzone 1.01 – r. 6-latki do klasy I w 2015 r. – urodzone 1.07 – r.

3 r. - wprowadzenie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć; r. - umożliwienie otrzymania przez przedszkole niepubl. dotacji na każde dziecko w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez gminę; r. - przyznanie dzieciom w wieku 4 lat prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie; r. - oddziały przedszkolne działające w szkołach podstawowych z mocy prawa staną się przedszkolami i zostaną połączone ze szkołami w zespoły; r. - umożliwienie gminom zorganizowania dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu; r. - przyznanie dzieciom w wieku 3 lat prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego r. – rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych - powinna zapewniać dzieciom w wieku 2 – 5 lat możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego (droga dziecka 5 letniego, nie powinna przekraczać 3 km).

4 Przedszkola publiczne 5 750 miejsc obowiązek zapewnienia miejsc
Rok szkolny dzieci w wieku przedszkolnym Przedszkola publiczne miejsc brak miejsc w przedszkolach publicznych dla obowiązku zapewnienia miejsc miejsca w przedszkolach niepublicznych brak miejsc obowiązek zapewnienia miejsc pozostali 2012/2013 2 243 (5,6-lat) 3 455 (4,3-lat) 4 900 2013/2014 2 220 (5,6-lat) 3 530 (4,3-lat) 5 400 2014/2015 w "0" 3 200 (5-lat) 2 550 (4,3-lat) 5 500 350 2015/2016 w "0" 8 400 (5,4-lat) 1 900 5 600 2016/2017 prognoza 8 200 (5,4-lat) 2 450 5 700 700 2017/2018 prognoza (5,4,3-lat) 6 100 5 800 300

5 Sześciolatki w klasie „I”
Rok szkolny Ogółem l. 6-latków I klasa % 6-latków w kl. I - ogółem Publ. Niepub. 2010/2011 3695 457 45 13,6 2011/2012 3996 1196 119 32,9 2012/2013 4093 1025 166 29,1 2013/2014 4084 961 162 27,5 2014/2015 4028 2014 50,0

6 Przygotowanie na przyjęcie sześciolatków w szkołach
Place zabaw przy szkołach podstawowych: 20 finansowanych z programu rządowego „Radosna Szkoła”; kolejne 7 zaplanowano na rok 2014; 24 z budżetu miasta i innych środków; Dni Otwarte gdańskich szkół podstawowych dla rodziców i dzieci – marzec 2014 Opieka świetlicowa

7 Inne działania Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:
punkty diagnostyczno-informacyjne; spotkania specjalistów w szkołach z nauczycielami oddziałów 0 – III; Spotkania informacyjne Kuratorium Oświaty w Gdańsku; Diagnoza stanu zmian w szkołach podstawowych (Wydział Edukacji - luty/marzec 2014r).

8 SZKOŁY PODSTAWOWE 2012-2020 Rok szkolny 0(5) 0(6) I II III Suma 0-III
IV V VI Suma IV -VI I-VI Suma 0-VI 2012/2013 1504 1762 3321 3986 3413 13986 3128 3189 3009 9326 20046 23312 2013/2014 1989 2223 3527 15046 9730 20564 24776 2014/2015 1100 2000 5100 15048 10527 22475 25575 2015/2016 750 6400 15777 10720 25747 26497 2016/2017 4250 15750 10834 26584 2017/2018 4150 14800 11948 26748 2018/2019 4050 12450 15027 27477 2019/2020 3950 12150 27900 2020/2021 3900 11900 26700

9 Liczba uczniów w Gimnazjach do roku 2025
bez specjalnych i przyszpitalnych Rok szkolny klasa I klasa II klasa III razem 2012/2013 3 265 3 349 3 539 10 153 2013/2014 3 009 9 623 2014/2015 3 184 9 458 2015/2016 3 128 3 189 9 326 2016/2017 3 413 9 725 2017/2018 3 986 10 527 2018/2019 3 321 10 720 2019/2020 3 527 10 834 2020/2021 5 100 11 948 2021/2022 6 400 15 027 2022/2023 4 250 15 750 2023/2024 4 150 14 800 2024/2025 4 050 12 450

10 w szkołach ponadgimnazjalnych 2015 - 2028
rok szkolny liczba uczniów 2015/2016 13 690 2016/2017 13 020 2017/2018 12 830 2018/2019 12 670 2019/2020 13 300 2021/2021 14 200 2021/2022 14 400 2022/2023 14 550 2023/2024 16 000 2024/2025 19 800 2025/2026 21 000 2026/2027 19 500 2027/2028 16 600 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych

11


Pobierz ppt "Skutki obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google