Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skutki obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego w Gdańsku Gdańska Rada Oświatowa, 13 lutego 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skutki obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego w Gdańsku Gdańska Rada Oświatowa, 13 lutego 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Skutki obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego w Gdańsku Gdańska Rada Oświatowa, 13 lutego 2014 r.

2 2 Zmiany Ustawy o systemie oświaty obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego 19 marca 2009 roku: prawo do przygotowania przedszkolnego dla 5-latków; rozpoczęcie procesu przyjmowania 6-latków do klasy I – decyzja rodzica (od obowiązek) 27 stycznia 2012 rok: przyjmowanie 6-latków do klasy I – decyzja rodzica (przedłużenie) (od obowiązek) 30 sierpnia 2013 rok – ustawowy obowiązek: 6-latki do klasy I w 2014 r. – urodzone 1.01 – r. 6-latki do klasy I w 2015 r. – urodzone 1.07 – r.

3 r. - wprowadzenie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć; r. - umożliwienie otrzymania przez przedszkole niepubl. dotacji na każde dziecko w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez gminę; r. - przyznanie dzieciom w wieku 4 lat prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie; r. - oddziały przedszkolne działające w szkołach podstawowych z mocy prawa staną się przedszkolami i zostaną połączone ze szkołami w zespoły; r. - umożliwienie gminom zorganizowania dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu; r. - przyznanie dzieciom w wieku 3 lat prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego r. – rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych - powinna zapewniać dzieciom w wieku 2 – 5 lat możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego (droga dziecka 5 letniego, nie powinna przekraczać 3 km).

4 4 Rok szkolny dzieci w wieku przedszkolnym Przedszkola publiczne miejsc brak miejsc w przedszkolach publicznych dla obowiązku zapewnienia miejsc miejsca w przedszkolach niepublicznych brak miejsc obowiązek zapewnienia miejscpozostali 2012/ (5,6-lat)3 455 (4,3-lat) / (5,6-lat)3 530 (4,3-lat) / w "0"3 200 (5-lat)2 550 (4,3-lat) / w "0"8 400 (5,4-lat) / prognoza8 200 (5,4-lat) / prognoza (5,4,3- lat) Przedszkola

5 5 Sześciolatki w klasie I Rok szkolny Ogółem l. 6-latków I klasa % 6-latków w kl. I - ogółem Publ.Niepub. 2010/ ,6 2011/ ,9 2012/ ,1 2013/ ,5 2014/ ,0

6 6 Przygotowanie na przyjęcie sześciolatków w szkołach Place zabaw przy szkołach podstawowych: – 20 finansowanych z programu rządowego Radosna Szkoła; kolejne 7 zaplanowano na rok 2014; – 24 z budżetu miasta i innych środków; Dni Otwarte gdańskich szkół podstawowych dla rodziców i dzieci – marzec 2014 Opieka świetlicowa

7 7 Inne działania Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: – punkty diagnostyczno-informacyjne; – spotkania specjalistów w szkołach z nauczycielami oddziałów 0 – III; Spotkania informacyjne Kuratorium Oświaty w Gdańsku; Diagnoza stanu zmian w szkołach podstawowych ( Wydział Edukacji - luty/marzec 2014r).

8 8 SZKOŁY PODSTAWOWE Rok szkolny0(5)0(6)IIIIII Suma 0-IIIIVVVI Suma IV -VI Suma I-VI Suma 0-VI 2012/ / / / / / / / /

9 9 Liczba uczniów w Gimnazjach do roku 2025 bez specjalnych i przyszpitalnych Rok szkolnyklasa Iklasa IIklasa IIIrazem 2012/ / / / / / / / / / / / /

10 10 rok szkolnyliczba uczniów 2015/ / / / / / / / / / / / / Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych

11 11


Pobierz ppt "Skutki obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego w Gdańsku Gdańska Rada Oświatowa, 13 lutego 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google