Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane koszty braku wczesnego wsparcia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane koszty braku wczesnego wsparcia"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane koszty braku wczesnego wsparcia
dr Paweł Kubicki, dr Anna Ruzik-Sierdzińska Szkoła Główna Handlowa Warszawa, Patronat honorowy:

2 Koszt utraconych dochodów – świadczenie 620 zł
Studium przypadku: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym: dziecko zdiagnozowane w wieku 3 lat, rodzic obecnie w wieku 28 lat, do tej pory pracował i uzyskiwał przeciętne dochody. Wariant A: Rodzic zwalnia się z pracy i nabywa uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego 620 zł (koszt), nie zarabia, czyli nie składkuje i nie płaci podatków (koszt), dziecko po zakończeniu edukacji bez pracy. Skumulowane realne KOSZTY dla państwa do uzyskania przez dziecko pełnoletniości (bez uwzględnienia kosztów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) to: ,03 zł Skumulowane realne KOSZTY dla państwa do uzyskania przez rodzica wieku emerytalnego, tzn. 67 lat (bez uwzględnienia kosztów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) to: ,24 zł Wariant B: Rodzic z pełnego etatu przechodzi na pół do czasu, aż dziecko skończy 18 lat, dziecko po osiągnięciu pełnoletniości pracuje i zarabia minimalną pensję. Skumulowana różnica kosztów i KORZYŚCI do osiągnięcia przez rodzica 67 lat (bez uwzględnienia kosztów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) to: ,00 zł (obliczenia własne)

3 Koszt utraconych dochodów – świadczenie 820 zł
Studium przypadku: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym: dziecko zdiagnozowane w wieku 3 lat, rodzic obecnie w wieku 28 lat, do tej pory pracował i uzyskiwał przeciętne dochody. Wariant A: Rodzic zwalnia się z pracy i nabywa uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego 820 zł (koszt), nie zarabia, czyli nie składkuje i nie płaci podatków (koszt), dziecko po zakończeniu edukacji bez pracy. Skumulowane realne KOSZTY dla państwa do uzyskania przez dziecko pełnoletniości (bez uwzględnienia kosztów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) to: ,34 zł Skumulowane realne KOSZTY dla państwa do uzyskania przez rodzica wieku emerytalnego, tzn. 67 lat (bez uwzględnienia kosztów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) to: ,48 zł Wariant B: Rodzic z pełnego etatu przechodzi na pół do czasu, aż dziecko skończy 18 lat, dziecko po osiągnięciu pełnoletniości pracuje i zarabia minimalną pensję. Skumulowana różnica kosztów i KORZYŚCI do osiągnięcia przez rodzica 67 lat (bez uwzględnienia kosztów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) to: ,00 zł (obliczenia własne)

4 Założenia do analizy kosztów
Przeciętne nominalne wynagrodzenie w 2013 r. na podstawie danych GUS, zmiany w latach jak w założeniach "Wieloletniego planu finansowego państwa na lata ", potem 5% rocznie. Inflacja - założenia wg "Wieloletniego planu...”, od 2017 r. 2,5% rocznie, czyli równa celowi inflacyjnemu NBP. Koszty niezapłaconych składek są wg składek ZUS dla osoby pracującej na etacie (składka emerytalna 19,52%, rentowa 8%, chorobowa 2,45%, wypadkowa najniższa możliwa czyli 0,67% podstawy wymiaru), podatek dochodowy 18%. Nie brano pod uwagę dodatkowych odliczeń podatkowych dla rodziny, gdyż powinny one przysługiwać niezależnie od aktywności zawodowej opiekuna. Świadczenie pielęgnacyjne waloryzowane co 3 lata tylko o skumulowaną inflację. Nie uwzględniono innych dyskutowanych zmian, które mogą wpłynąć na wysokość tego świadczenia ale zaprezentowano dwa warianty wysokości tego świadczenia w 2014 r.: 620 zł i 820 zł. W koszcie uwzględniono składki emerytalne i rentowe płacone za rodzica przez 20 lat (przy założeniu, że rodzic wcześniej pracował 5 lat). Wiek emerytalny dla hipotetycznego opiekuna to 67 lat. Przy takich założeniach oszacowano skumulowane koszty w złotówkach w realnej wartości na 2014 rok.

5 Średnia roczna kwota subwencji dla JST na ucznia w 2014 r
Średnia roczna kwota subwencji dla JST na ucznia w 2014 r. (wskaźnik korygujący Di=1) SZKOŁY P2 = upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania, zagrożenie uzależnieniem, niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi P3 = niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawni ruchowo, w tym z afazją, zaburzenia psychiczne P4 = niesłyszący i słabosłyszący, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym P5 = upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim, niepełnosprawności sprzężone oraz autyzm, w tym zespół Aspergera PRZEDSZKOLA P32 = niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym P40 = niepełnosprawności sprzężone oraz autyzm, w tym zespół Aspergera, wychowankowie OREW

6 Okiem zainteresowanych
jest tak, jak napisała kiedyś Chili... niepełnosprawność nie jest problemem, ale system pomocy już tak...,Chili napisała też "niepełnosprawni mają wiele praw, ale tak skonstruowanych, by nie dało się z nich skorzystać" (http://wytrzymalska.blox.pl) Matki dzieci niepełnosprawnych mają prawo do wielu rzeczy i to jeszcze w nadmiarze: 1. do cierpienia, 2. do narzekania, 3. do żebrania, 4. do pracy ponad siły, 5. do problemów bez liku, 6. do ostracyzmu społecznego, 7. do braku zainteresowania ich losem, 8. do okruchów z pańskiego stołu - jałmużny, itd. Nie mają prawa zaś zaledwie do jednej rzeczy do decydowania w pełni o sobie, bo ich los z chwilą gdy urodziły niepełnosprawne dziecko nie należy do nich. (Jeden z komentarzy pod artykułem pt. Będziemy musieli prosić o eutanazję, dla siebie i naszych dzieci

7 Dane kontaktowe: pkubick@sgh.waw.pl
Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe:


Pobierz ppt "Wybrane koszty braku wczesnego wsparcia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google