Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D ORADZTWO T RANSAKCYJNE Praktyczne aspekty procesu transakcyjnego Kraków, 30 M AJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D ORADZTWO T RANSAKCYJNE Praktyczne aspekty procesu transakcyjnego Kraków, 30 M AJA."— Zapis prezentacji:

1 D ORADZTWO T RANSAKCYJNE Praktyczne aspekty procesu transakcyjnego Kraków, 30 M AJA

2 2 1. Motywy przeprowadzenia transakcji 2. Transakcja jako strategia rozwoju 3. Wartość dodana doradcy 4. Wnioski

3 3 Motywy przeprowadzenia transakcji

4 4 Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia W Z R O S T W A R T O Ś C I D L A W Ł A Ś C I C I E L I Polityka cenowa Budowanie organizacji Restrukturyzacja Rozwój nowych usług, produktów Inwestycje w badania i rozwój Pozyskanie partnera strategicznego Pozyskanie inwestora finansowego Wzrost organiczny Transakcje na rynku prywatnym Kredyt bankowy Leasing Instrumenty dłużne (obligacje, krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe) Pozyskanie partnera strategicznego Pozyskanie inwestora finansowego Finansowanie dłużne Transakcje na rynku publicznym (IPO) Transakcje na rynku prywatnym Strategia wzrostuZewnętrzne źródła finansowania strategii

5 5 Transakcja jako strategia rozwoju

6 6 Transakcja jako strategia rozwoju Budowanie wartości przedsiębiorstwa CZAS SeedEkspansjaDojrzałość Hipotetyczna WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Faza rozwoju Start-up Rozwój Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa istnieją różne przesłanki do podjęcia decyzji o przystąpieniu do procesu transakcyjnego

7 7 CZAS Hipotetyczna WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Faza rozwoju Na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa istnieją różne przesłanki do podjęcia decyzji o przystąpieniu do procesu transakcyjnego Hipotetycz ne generowan e PRZEPŁYW Y PIENIĘŻNE 0 EkspansjaDojrzałośćRozwójSeed Start-up Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Transakcja jako strategia rozwoju Budowanie wartości przedsiębiorstwa

8 8 Hipotetycz ne generowan e PRZEPŁYW Y PIENIĘŻNE CZAS Hipotetyczna WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Faza rozwoju 0 EkspansjaDojrzałośćRozwój Od wstępnych analiz rynku i koncepcji biznesu, po rozruch i założenie przedsiębiorstwa: pozyskanie know how analizy rynkowe wstępne inwestycje budowanie zespołu budowanie sieci klientów / dostawców Seed Start-up Inwestor strategiczny oczekiwania co do wartości wewnętrznej spółki celu VC kapitał wysokiego ryzyka Business angels perspektywa wysokiej stopy zwrotu; wsparcie w organizowaniu przedsiębiorstwa Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Transakcja jako strategia rozwoju Budowanie wartości przedsiębiorstwa

9 9 Hipotetycz ne generowan e PRZEPŁYW Y PIENIĘŻNE CZAS Hipotetyczna WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Faza rozwoju 0 EkspansjaDojrzałośćSeed Start-up Budowanie pozycji na rynku inwestycje – pozyskanie kapitału technologie nowe produkty / rynki pozyskanie partnerów strategicznych referencje budowanie mocy produkcyjnych (park maszynowy, sieć sprzedaży, dystrybucji, logistyki) tworzenie zespołu kierowniczego Rozwój Inwestor strategiczny relatywnie proste wejście na nowy rynek, zachowując opcje wzrostu dla właścicieli VC możliwość współtworzenia strategii, znaczący wpływ na wzrost, współtworzenie kadry kierowniczej Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Transakcja jako strategia rozwoju Budowanie wartości przedsiębiorstwa

10 10 Hipotetycz ne generowan e PRZEPŁYW Y PIENIĘŻNE CZAS Hipotetyczna WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Faza rozwoju 0 DojrzałośćSeed Start-up Rozwój Intensywny wzrost nowe produkty / usługi / rozwiązania nowe rynki budowanie marki, wizerunku rozbudowa kanałów dystrybucji intensywne inwestycje - pozyskanie kapitału wsparcie w zarządzaniu Ekspansja Inwestor strategiczny sprawdzone rozwiązania (nisza), lokalni klienci, struktura organizacyjna, nowe rozwiązania VC sprawdzony zarząd i rozwiązania przy wciąż znaczącym potencjale wzrostu Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Transakcja jako strategia rozwoju Budowanie wartości przedsiębiorstwa

11 11 Hipotetycz ne generowan e PRZEPŁYW Y PIENIĘŻNE CZAS Hipotetyczna WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Faza rozwoju 0 DojrzałośćSeed Start-up Rozwój Intensywny wzrost nowe produkty / usługi / rozwiązania nowe rynki budowanie marki, wizerunku pozyskanie kanałów dystrybucji pozyskanie / poszerzenie bazy klientów pozyskanie nowych usług wsparcie w zarządzaniu Ekspansja Przejęcia wejście na nowy rynek, pozyskanie nowych klientów i kanałów dystrybucji, rozwój bazy technologicznej, wzrost udziału w obecnym rynku Sprzedaż pakietu udziałów i wsparcie w realizacji strategii przejęcia Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Transakcja jako strategia rozwoju Budowanie wartości przedsiębiorstwa

12 12 Hipotetycz ne generowan e PRZEPŁYW Y PIENIĘŻNE CZAS Hipotetyczna WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Faza rozwoju 0 EkspansjaSeed Start-up Rozwój Dojrzały wzrost - spowolnienie rozrost organizacji konieczność usprawnienia - restrukturyzacja walka z konkurencją o utrzymanie pozycji rynkowej dokształcanie kadry opuszczenie przedsiębiorstwa przez właścicieli Dojrzałość Inwestor strategiczny tworzenie lidera rynku przy wykorzystaniu organizacyjnych i finansowych rozwiązań inwestora VC możliwa restrukturyzacja, wsparcie w zarządzaniu, dokształcanie kadry, exit - wprowadzenie na giełdę Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Transakcja jako strategia rozwoju Budowanie wartości przedsiębiorstwa

13 13 Transakcja jako strategia rozwoju Budowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez transakcje na rynku prywatnym Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia CZAS Hipotetyczna WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Faza rozwoju Hipotetycz ne CASH FLOWS 0 EkspansjaDojrzałośćRozwójSeed Start-up Relatywnie szybkie wejście na nowe rynki, pozyskanie nowych klientów Zwiększenia skali działalności Ograniczenie konkurencji Efekty synergii – szybki wzrost przychodów oraz redukcja kosztów Dostęp do nowych technologii Dostęp do kapitału FUZJE i PRZEJĘCIA Koszt kapitału Niekorzystne warunki transakcji Ewentualna restrukturyzacja oraz inne koszty integracji Przeszacowanie efektów synergii Różnice kulturowe Częściowa lub całkowita utrata kontroli nad firmą KorzyściZagrożenia – ryzyka

14 14 Wartość dodana doradcy

15 15 Długa lista Teaser Zestaw dokumentów do ujawnienia Umowa o zachowaniu poufności Memorandum informacyjne Projekcje finansowe Analizy wartości i wycena Umowa o wyłączności negocjacyjnej List intencyjny Oferta wstępna Oświadczenia i gwarancje Zapisy biznesowe w umowie inwestycyjnej (SPA) Kick-off - wypracowanie i ustalenie parametrów transakcji Standardy komunikacji Filtr pomiędzy inwestorem, a targetem Przygotowanie długiej listy Weryfikacja kontaktów długiej listy Procedury przeglądu due diligence Nadzór nad procesem due diligence Monitorowanie, nadzorowanie i administrowanie relacjami Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Rola doradcy w transakcji Wzrost efektywności i wartość dodana DokumentacjaProcedury

16 16 Rola doradcy w transakcji Budowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez transakcje na rynku prywatnym CZAS Hipotetyczna WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 Kluczowe aspekty procesu (sell side): poznanie oczekiwań potencjalnych inwestorów analizy rynkowe dobór właściwej bazy potencjalnych inwestorów przygotowanie projekcji przygotowanie biznes planu Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Faza rozwoju EkspansjaDojrzałośćRozwójSeed Start-up Realizacja projektu budowy farm wiatrowych

17 17 Rola doradcy w transakcji Budowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez transakcje na rynku prywatnym CZAS Hipotetyczna WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Faza rozwoju EkspansjaDojrzałośćRozwójSeed Start-up Kluczowe aspekty procesu (sell side): wspólne (klient-doradca) wypracowanie strategii procesu i kluczowych parametrów transakcji (wstępna wycena / realność oczekiwań) Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (memorandum, projekcje) zachowanie poufności zapewnienie konkurencyjności procesu zarządzanie due diligence zabezpieczenie interesu przyszłej kadry zarządzającej maksymalizacja ceny Konsolidacja rynku CATV w Chorwacji

18 18 Rola doradcy w transakcji Budowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez transakcje na rynku prywatnym CZAS Hipotetyczna WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Faza rozwoju EkspansjaDojrzałośćRozwójSeed Start-up Kluczowe aspekty procesu (buy side): wspólne (klient-doradca) wypracowanie strategii procesu i kluczowych parametrów transakcji zbudowanie rozległej listy potencjalnych targetów analiza zainteresowania (zachowanie anonimowości) dobór optymalnego biznesowego partnera (zarząd, oczekiwania cenowe, sieć sprzedaży, organizacja) zachowanie poufności i sterowanie relacjami zabezpieczenie przed ryzykami biznesowymi (term- sheet przed DD i SPA) optymalizacja ceny (kwota, a rozbicie w czasie, uzależnienie od wyników – earn-out, rachunek escrow) Konsolidacja rynku dystrybucji – wejście na rynek

19 19 Rola doradcy w transakcji Budowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez transakcje na rynku prywatnym CZAS Hipotetyczna WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Faza rozwoju EkspansjaDojrzałośćRozwójSeed Start-up Kluczowe aspekty procesu (sell side): maksymalizacja ceny dbanie o konkurencyjność procesu zapisy oświadczeń i gwarancji zabezpieczające sprzedających Sprzedaż aktywów nieoperacyjnych (PLL LOT) Opuszczenie spółki przez właściciela, inżynieria i gospodarka wodno-ściekowa

20 20 Rola doradcy w transakcji Korzyści wynikające z wykorzystania wyceny CZAS 0 Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Faza rozwoju EkspansjaDojrzałośćRozwójSeed Start-up Niezależnie od fazy rozwoju przedsiębiorstwa oraz przesłanek do podjęcia decyzji o rozpoczęciu transakcji, przeprowadzenie wyceny niesie uniwersalne korzyści Wybór optymalnego momentu na dokonanie sprzedaży lub zakupu przedsiębiorstwa Wsparcie w wyborze lub odrzuceniu strategii biznesowych Identyfikacja kluczowych czynników wartości spółki Optymalizacja procesów biznesowych przyczyniających się do kreacji wartości przedsiębiorstwa Wsparcie przy budowaniu oczekiwań cenowych Ustalenie szacunkowej wartości spółki

21 21 Rola doradcy w transakcji Wycena przedsiębiorstwa w procesie transakcyjnym 0 Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Faza rozwoju EkspansjaDojrzałośćRozwójSeed Start-up Pozwala na zweryfikowanie wartości spółki w ocenie rynku (bazuje na informacjach rynkowych) Umożliwia relatywnie szybką wycenę Powszechność stosowania w transakcjach zwiększa wiarygodność Narzędzie negocjacyjne Dostępność danych Umożliwia oszacowanie potencjału rozwojowego spółki (bazuje na przyjętych założeniach) Pozwala na identyfikuję kluczowych czynników wzrostu wartości value drivers Pozwala na ocenę różnych strategii biznesowych oraz analizę wrażliwości Metody porównawczeMetoda DCF ZALETYZALETY WADYWADY Brak spółek w pełni porównywalnych Może nie uwzględnić potencjału rozwojowego spółki Bazuje na przyjętych założeniach w pewnym stopniu zależnych od subiektywnej oceny zarządu Niepewność w stosunku do przyszłych zdarzeń Skomplikowany i czasochłonny proces wyceny Ryzyko szacunku stopy dyskonta

22 22 Rola doradcy w transakcji Połączenie doświadczenia przedsiębiorcy i doradcy CZAS Hipotetyczna WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 Rola doradcy Motywy Transakcja jako strategia Faza rozwoju EkspansjaDojrzałośćRozwójSeed Start-up Doradca: Niezależność i obiektywizm Wiedza i profesjonalizm w zakresie przeprowadzania transakcji Doświadczenie w podobnych transakcjach Kontakty Prestiż i marka – zaufanie na rynku Firma: Wiedza branżowa Doświadczenie w prowadzeniu biznesu Wiedza o firmie Wiedza o rynku UDANA – KORZYSTNA TRANSAKCJA

23 23 Wnioski

24 24 Wnioski Transakcja jako strategia rozwoju Transakcja może stanowić element strategii rozwoju spółki, a nie wyłącznie narzędzie zakończenia działalności przez właścicieli i opuszczenia przez nich firmy Na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa istnieją potencjalni inwestorzy, którzy będą zainteresowania rozwojem firmy wspólnie z jej aktualnymi właścicielami W celu zwiększenia efektywności procesu i doprowadzenia do optymalizacji warunków na jakich zostanie przeprowadzony, konieczne jest rozdzielenie biznesu – profesjonalnej działalności właścicieli i zarządu, od procesu – profesjonalnej działalności doradcy transakcyjnego

25 25 Wnioski Transakcja jako strategia rozwoju Transakcja może stanowić element strategii rozwoju spółki, a nie wyłącznie narzędzie zakończenia działalności przez właścicieli i opuszczenia przez nich firmy Na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa istnieją potencjalni inwestorzy, którzy będą zainteresowania rozwojem firmy wspólnie z jej aktualnymi właścicielami W celu zwiększenia efektywności procesu i doprowadzenia do optymalizacji warunków na jakich zostanie przeprowadzony, konieczne jest rozdzielenie biznesu – profesjonalnej działalności właścicieli i zarządu, od procesu – profesjonalnej działalności doradcy transakcyjnego

26 26 Wnioski Transakcja jako strategia rozwoju Transakcja może stanowić element strategii rozwoju spółki, a nie wyłącznie narzędzie zakończenia działalności przez właścicieli i opuszczenia przez nich firmy Na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa istnieją potencjalni inwestorzy, którzy będą zainteresowania rozwojem firmy wspólnie z jej aktualnymi właścicielami W celu zwiększenia efektywności procesu i doprowadzenia do optymalizacji warunków na jakich zostanie przeprowadzony, konieczne jest rozdzielenie biznesu – profesjonalnej działalności właścicieli i zarządu, od procesu – profesjonalnej działalności doradcy transakcyjnego

27 27 Doradztwo Transakcyjne Ernst & Young Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa Tel: (22) 557 7000 Fax: (22) 557 7001 Piotr Sadowski Tel: +48 22 557 8459 Kom: +48 508 018 411 E-Mail: piotr.sadowski@pl.ey.com


Pobierz ppt "D ORADZTWO T RANSAKCYJNE Praktyczne aspekty procesu transakcyjnego Kraków, 30 M AJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google