Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."— Zapis prezentacji:

1 KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT

2 KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows
Plan prezentacji Wstęp, Bezpieczeństwo, Funkcjonalność KS-HOW, Obsługa Magazynu Bezprzewodowego, System Transakcji Internetowych, Zakończenie. KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

3 KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows
Wstęp System KS-HOW należy do najnowszej generacji systemów wspomagających pracę hurtowni. Jest systemem wielomodułowym przeznaczonym w całości do pracy w środowisku Windows, System KS-HOW pracuje w oparciu o niezwykle stabilną a jednocześnie wydajną platformę bazodanową firmy ORACLE. Struktura tej bazy umożliwia obsługę kluczowych operacji zachodzących w każdym przedsiębiorstwie, w stosunkowo krótkim czasie, przy zachowaniu najwyższego poziomu zabezpieczeń, KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

4 KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows
Wstęp System KS-HOW jest systemem w pełni bezpiecznym dzięki zastosowaniu modelu transakcyjnego podczas pracy z systemem. Zastosowanie tego modelu zapewnia 100% bezpieczeństwa podczas wszelakich operacji wykonywanych na bazie, dlatego też model transakcyjny nazywany jest także modelem bankowym, System pracuje w całości w środowisku Windows, dzięki czemu możliwe jest min. kopiowanie danych do Excela, drukowanie, zmienianie wyglądu w prawie każdej tabelce, a także sumowanie kolumn, pojedynczych wartości, wykonywanie operacji matematycznych itd. Jednym słowem obsługa systemu jest prosta i intuicyjna. KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

5 KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows
Bezpieczeństwo Cały system zabezpieczeń systemu KS-HOW opiera się na normie PN-ISO/IEC17799, Wymieniona powyżej norma reguluje min. zagadnienia takie jak: Kontrola dostępu do systemu, Rejestracja użytkownika w systemie (Identyfikatory użytkowników są w ramach systemu unikalne. Nie ma możliwość nadawania uprawnień nie zarejestrowanym użytkownikom), Hasła, Wyłączanie aplikacji po czasie bezczynności, Monitorowanie dostępu do systemu i jego użycia. Kontrola dostępu do system: Uprawnienia nadają dostęp do wybranych funkcji programu. Możliwe jest tworzenie ról z uprawnieniami i przypisywanie operatorów do wielu ról. Operatorzy posiadają wówczas takie same uprawnienia jak rola. Możliwe jest również nadawanie pojedynczych uprawnień poszczególnym operatorom należącym do różnych ról zwiększając w ten sposób uprawnienia wybranym operatorom. Hasła: Aplikacja zapewnia minimalną jakość hasła:          1.  Zawiera minimalne 6 znaków.          2.  Nie jest oparte na łatwych skojarzeniach – nie zawiera imienia, nazwiska, daty urodzenia.          3.  Nie zawiera ciągu tych samych znaków lub grup znaków złożonych z samych cyfr lub samych liter. 4. Hasło zawiera litery i cyfry lub inne znaki. KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

6 Funkcjonalność KS-HOW
System składa się z kilkunastu zintegrowanych modułów. Każdy z nich zapewnia obsługę poszczególnych działów hurtowni. Najważniejsze moduły tworzące system to: Moduł Sprzedaży odpowiada za obsługę dystrybucji, przyjmowanie zamówień od kontrahentów, przegląd poprzednich zamówień, wgląd w stany magazynowe, aktualne cenniki towarów oraz stan rozliczeń finansowych z poszczególnymi kontrahentami. Dział sprzedaży może pracować na podstawie określonego harmonogramu z wykorzystaniem terminarza. System zapewnia także rozbudowaną kontrolę limitów kredytowych kontrahentów, KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

7 Funkcjonalność KS-HOW
Moduł Zamówień wspomaga zarządzanie zapasami oraz planuje, przygotowuje i kontroluje realizację zamówień do dostawców. Jego zadaniem jest również bieżąca kontrola braków i wspomaganie działu zaopatrzenia przez wskazywanie towarów, których zapas spada poniżej określonej ilości. System umożliwia stosowanie różnych algorytmów optymalizacji zapasu (uwzględnia m.in. sezonowość) oraz jest otwarty na nowe możliwości, Niezwykle ważną cechą jest możliwość podziału pracy działu zaopatrzenia na poziomie systemu oraz możliwość pracy centralnego działu zaopatrzenia w firmach wielooddziało wych tzw.: zamówienia centralne, KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

8 Funkcjonalność KS-HOW – zamówienia centralne
W hurtowniach wielooddziałowych niezwykle istotne są rozwiązania służące usprawnieniu procesu zaopatrzenia poszczególnych oddziałów, wymiany między nimi informacji o stanach magazynowych oraz obrotu między oddziałami. Aktualne informacje o stanach magazynowych poszczególnych oddziałów spływające do jednostki zarządzającej pozwalają na racjonalność zakupów, obniżenie kosztów działalności, bieżącą kontrolę, oraz pozwalają wprowadzić zcentralizowany system zakupów, KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

9 Funkcjonalność KS-HOW
Moduł Zakupów przeznaczony jest dla tej części hurtowni, która odpowiedzialna jest za wprowadzanie i kontrolę towaru zakupionego przez przedsiębiorstwo. Moduł akceptuje informację o dokumentach w formie elektronicznej dostarczonych min.: za pośrednictwem KS-EWD, dyskietki, przesłanego w technologii DBLink (ORACLE) lub wprowadzonego na podstawie zamówienia. Moduł zakupów generuje dokumenty PZ i rozdziela towar pomiędzy poszczególne oddziały i magazyny, KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

10 Funkcjonalność KS-HOW
System KS-HOW umożliwia wprowadzanie dokumentów SAD i faktur importowych, a tym samym przelicza wartość towaru w obcych walutach na złotówki z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych takich jak cło, akcyza oraz inne koszty. Umożliwia praktycznie dowolne definiowanie słowników cenowych, wycenę towaru przed przyjęciem oraz wycenę dynamiczną towaru. Wymiana informacji pomiędzy oddziałami odbywa się właściwie bez udziału użytkownika, System umożliwia także zaawansowaną obsługę cross-dockingu, KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

11 Funkcjonalność KS-HOW
Moduł Magazynu to część systemu zapewniająca zarządzanie towarem w magazynie z możliwością tworzenia dokumentów magazynowych (raport strat i nadwyżek). Przejrzyste połączenie wyjazdu tras z godzinowym harmonogramem kontaktów z klientem zapewnia sprawne rozplanowanie czasu potrzebnego na realizację zamówienia (wydanie towaru z magazynu, wystawienie faktury VAT), a następnie sprawne zarządzanie transportem. Struktura modułu Magazyn została podzielona na pięć głównych segmenty takich jak: Przychód, Przegląd, Spedycja, Rozchód, inne Operacje magazynowe, KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

12 Funkcjonalność KS-HOW
Wśród podstawowych funkcji dostępnych na magazynie można wymienić: Przeglądanie stanu magazynowego oraz sporządzenie bilansu z dokonanych operacji magazynowych, Obsługę operacji magazynowych tj.: starty, nadwyżki, MM, MZ, Sporządzenie remanentu na dzień bieżący, jak również na określony dzień wstecz, Szereg raportów i zestawień: Sporządzenie raportu z przeceny, Zestawienia parametrycznego stanu magazynowego, Wykresy obciążeń magazynu, Poza tym dostarcza opcje umożliwiające sprawną obsługę przyjęcia towaru, jak również wydania z magazynu. KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

13 Funkcjonalność KS-HOW
Wśród głównych funkcjonalności modułu Marketing należy wymienić zaawansowaną obsługę kontraktów, wprowadzanie definicji promocji (sprzedażowych jak i zakupowych), Moduł ten odpowiada za zautomatyzowanie szeregu czynności, które do tej pory wykonywane były ręcznie, wśród których niewątpliwie należy wymienić: Obsługę umów z dostawcami, Rozliczanie upustów premiowych, Generowanie korekt rabatowych, Generowanie ofert towarowych. KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

14 Funkcjonalność KS-HOW
System KS-HOW jest ściśle zintegrowany z systemem KS-RAP, który stał się podstawowym narzędziem do tworzenia, prezentowania i analizy raportów. Jako zintegrowana przeglądarka raportów opracowanych KAMSOFT, jest dostępny bezpłatnie, KS-RAP w wersji WWW posiada zaawansowane możliwości analityczne, które w znaczny sposób upraszczają zarządzanie firmą, czy też kontrolowanie procesów: Harmonogramy, Alerty, Pulpit szefa. Jest to narzędzie używane na szeroką skalę przez naszych klientów. KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

15 Obsługa Magazynu Bezprzewodowego
Magazyn bezprzewodowy to nowoczesna technologia obiegu dokumentów oraz realizacji zadań w magazynie. System KS-HOW posiada rozszerzenie funkcjonalne w postaci systemu KS-OMB, który zapewnia realizację tej koncepcji w każdym zakresie przy użyciu urządzeń bezprzewodowych (PALMTOP). Urządzenia te posiadają następujące zalety: Są poręczne i łatwe w obsłudze, Umożliwią pracę w surowych warunkach od –20°C do 50°C przy wilgotności powietrza 5-95%, Umożliwiają dostęp do danych w każdym miejscu firmy poprzez komunikację z innymi komputerami, Umożliwiają automatyczną kontrolę dokumentów przez kody kreskowe. Nie od dziś wiadomo, że do poprawnej pracy hurtowni potrzebny jest sprawny obieg dokumentów magazynowych, których ilość jest ogromna. Każda operacja w magazynie pociąga za sobą wydruk jakiegoś dokumentu np. WZ lub PZ, co z kolei wiąże się to z dużymi wydatkami na papier i materiały eksploatacyjne do drukarek. Wszelkie zmiany wpisywane są na wydruki, a dopiero potem do systemu, co powoduje opóźnienia w aktualizacji baz danych oraz błędy w dokumentach, które przez to stają się mało czytelne. Praca w ten sposób powoduje, iż dużo czasu poświęca się na drukowanie dokumentów, wprowadzanie poprawek i aktualizowanie baz danych w systemie oraz kontrolowanie tych dokumentów w celu wyeliminowania pomyłek. Polecamy  palmtopy firmy Symbol model MC3090 lub MC9090 KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

16 Obsługa Magazynu Bezprzewodowego
Cechy charakterystyczne KS-OMB: Bezprzewodowa komunikacja z bazą danych, Możliwość zainstalowana na różnych platformach systemowych: Unix, Linux, Windows, Szybkość w dostępie do danych, Pełne zabezpieczenie aplikacji, użytkownik uzyskuje dostęp do odpowiednich modułów dopiero po zalogowaniu się do systemu, Eliminacja papierowego obiegu dokumentów po stronie magazynu, Obsługę i ewidencję zarówno opakowań zwrotnych jak i kartonów. Czyli jednym słowem: Nowy wymiar jakości obsługi magazynu. KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

17 Obsługa Magazynu Bezprzewodowego
Podstawowe operacje jakie mogą być wykonywane za pomocą KS-OMB: Rozkładanie towaru za pomocą palmtopów zmniejsza a wręcz nawet wyklucza możliwość błędnego rozłożenia towaru na półkach. Operator skanuje kod półki oraz towaru w celu prawidłowego umiejscowienia dostawy w magazynie, Kompletacja dokumentów WZ wraz z nanoszeniem wszelkich zmian dotyczących ilości, dat ważności i numerów serii towarów. Podczas obsługi dokumentów WZ, system KS-OMB podpowiada użytkownikowi jakie czynności powinny zostać wykonane np.: „Należy zeskanować towar” itp., Reasumując KS-OMB umożliwia dokonywanie akceptacji dokumentów przychodu oraz nanoszenie wszelkich różnic pomiędzy dokumentem papierowym a tym co faktycznie zostało dostarczone. Czynność ta może być wykonywana w dowolnym miejscu na magazynie i nie wymaga przenoszenia towarów do miejsc z zainstalowanymi czytnikami. KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

18 Obsługa Magazynu Bezprzewodowego
Funkcja kontroli stanów wymaga od użytkownika jedynie podłożenia opakowania towaru z kodem kreskowym pod skaner wbudowany w palmtopie. Program sam wyświetli informacje o aktualnych ilościach danego towaru w magazynie w rozbiciu na lokalizacje, serie i daty ważności, KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

19 Obsługa Magazynu Bezprzewodowego
Wśród pozostałych operacji jakie mogą być wykonywane za pomocą terminali bezprzewodowych należy wyróżnić: Obsługę przesunięć międzymagazynowych MM, Obsługę remanentu, Przypisywanie/aktualizacja kodów kreskowych towarów (obsługa kodów EAN13, EAN128). KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

20 System Transakcji Internetowych
System KS-STI to coś znacznie więcej niż zwykły sklep internetowy, jakich wiele jest dostępnych na rynku. To w pełni zintegrowane z KS-HOW narzędzie pozwalające na stały dostęp do najważniejszych dokumentów klienta, najnowszych ofert oraz informacji i komunikatów. Jest narzędziem pozwalającym na wykorzystanie technologii internetowych do zacieśnienia kontaktów pomiędzy dystrybutorami i klientami, KS-STI nie wymaga żadnej specjalistycznej konfiguracji, czy też skomplikowanego wdrożenia, po stronie hurtowni, o ile korzysta ona z systemów dystrybucji hurtowej produkcji KAMSOFT. Po ustawieniu kilku podstawowych parametrów uzyskujemy w pełni funkcjonalny system, pozwalający na: KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

21 System Transakcji Internetowych
Dokonywanie zakupów – po zalogowaniu klient ma możliwość zakupienia dowolnych towarów, w tym promocyjnych, z zachowaniem wszystkich warunków handlowych, Przeglądanie dokumentów – klient ma możliwość śledzenia na bieżąco, w czasie rzeczywistym, co dzieje się z jego zamówieniem, czy zostało już zrealizowane itp. W łatwy sposób możliwe jest śledzenie faktur z przeterminowaną płatnością a także modyfikowanie nie zatwierdzonych zamówień, KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

22 System Transakcji Internetowych
Podgląd stanu realizacji reklamacji – po telefonicznym zgłoszeniu reklamacji klient ma możliwość kontrolowania jak zmienia się jej status, Pobieranie faktur w postaci elektronicznej – w każdej chwili i z dowolnego miejsca klient może pobrać faktury przygotowane dla niego w formie elektronicznej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku awarii łącza w miejscu pracy, kiedy konieczne jest szybkie wprowadzenie danych do systemu klienta, KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

23 System Transakcji Internetowych
Wprowadzanie zleceń rozchodu – jeżeli w danej chwili brak jest towaru w hurtowni, możliwe jest wystawienie zlecenia rozchodu,gwarantującego, że towar zostanie dostarczony do klienta, Pobieranie ofert – możliwe jest pobieranie najnowszych ofert w celu wprowadzenia ich do systemów informatycznych klienta. KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

24 KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows
System Transakcji Internetowych przykład zmiany szaty graficznej przez klienta Dużą zaletą systemu jest możliwość pełnego dostosowania do własnych potrzeb. Dotyczy to zarówno szaty graficznej jak i logiki pracy KS-STI. Program został opracowany w taki sposób, by nasi klienci nie czuli się ograniczeni w kreowaniu swojego wizerunku na zewnątrz. Interfejs użytkownika oparty jest o technologię HTML. KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

25 KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows
Podsumowanie Najważniejsze cechy systemu KS-HOW: Bezpieczna, wydajna i skalowalna baza danych, Minimalizacja kosztów obiegu dokumentów pomiędzy oddziałami i centralą, Dostęp do danych oddziałowych z poziomu centrali – optymalizacja stanu magazynowego w hurtowniach wielooddziałowych, Wspomaganie pracy działu telemarketingu, harmonogramy kontaktów z klientami, Zaawansowana obsługa spedycji, Bieżąca kontrola poziomu sprzedaży z podziałem na poszczególne godziny, Obsługa dokumentów wewnętrznych z wykorzystaniem kodów kreskowych. KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows

26 KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows
Dziękuję za uwagę KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows


Pobierz ppt "KS-HOW Hurtownia Ogólna Windows Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google