Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pozytywna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pozytywna"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pozytywna
Jarosław Chybicki

2 Psychologia pozytywna, Mały eksperyment, „Pozytywne” życie,
Agenda Psychologia pozytywna, Mały eksperyment, „Pozytywne” życie, „Pozytywny” człowiek, „Pozytywna” organizacja, Podsumowanie.

3 Psychologia pozytywna
„Psychologia pozytywna koncentruje się na tym, co sprawia, że ludzkie życie jest warte przeżycia. Badania i praktyka psychologii pozytywnej wyjaśniają tajemnicę ludzkiej siły i przyczyniają się do jej wzrostu”. Martin Seligman

4 Psychologia pozytywna
Trzy filary: Pozytywne doświadczanie własnego życia Pozytywne właściwości osoby Pozytywne społeczeństwo

5 Paradoksy Inklinacja negatywna ludzkiego mózgu
Wysoki PKB nie gwarantuje szczęścia ludzi Syndrom wypalenia zawodowego Zaangażowanie w pracy

6 Psychologia pozytywna a pozytywne myślenie
Psychologia pozytywna jest udokumentowana badawczo, każde zalecenie jest poparte wynikami badań, Odwołuje się do całej osoby, nie tylko do wybranych aspektów funkcjonowania ludzi.

7 Czy pieniądze dają szczęście?
Wyobraź sobie sytuację, że wygrywasz na loterii złotych. Co się wtedy dzieje? Rzucasz pracę? Jak się zmienia Twoje poczucie szczęścia? Wyobraź sobie, że zaczynasz lepiej zarabiać. Czy Twoje poczucie szczęścia się zwiększy?

8 Czy pieniądze dają szczęście?
Badania wskazują na fakt, że ludzie którzy wygrali na loterii przez pewien czas czują się bardziej szczęśliwi. Po pewnym czasie jednak ich szczęście wraca do normalnego poziomu. Niektóre badania pokazują, że ludzie, którzy zaczęli zarabiać więcej dokonują różnych rzeczy „w celu” powrotu do poprzedniego stanu.

9 Czy pieniądze dają szczęście?
Bogaci ludzie poświęcają mniej czasu na spotkania z przyjaciółmi. Lepsza dzielnica oznacza większą frustrację poprzez porównania z bogatszymi. Lepiej wydawać pieniądze na „przeżycia” typu wycieczka, koncert niż na zakupy. Wyższe kieszonkowe nie podnosi poziomu szczęścia u dzieci. Dobre relacje z rodzicami – tak.

10 Czy pieniądze dają szczęście?
Lepiej cenić miłość niż pieniądze. Młodzi ludzie skoncentrowani na sławie i pieniądzach są bardziej przygnębieni i mają częściej bóle głowy. Więcej pieniędzy nie zwiększa atrakcyjności seksualnej. Zakupy to problemy.

11 Czy pieniądze dają szczęście?
Ryzyko samobójstwa osób bogatych cierpiących na zaburzenia psychiczne jest trzykrotnie większe. Szczęście zależy od tego z kim się porównujemy. Brązowi medaliści są szczęśliwsi niż zdobywcy srebrnych medali.

12 Szczęście w małym stopniu zależy od okoliczności życiowych,
Czy można wpłynąć na poziom szczęścia? Szczęście w małym stopniu zależy od okoliczności życiowych, Ludzie biedni są tylko nieco mniej szczęśliwi niż bogaci, Poziom szczęścia jest wyjątkowo trwały: Szczęście daje pieniądze Wyrażanie pozytywnych emocji zwiększa atrakcyjność interpersonalną

13 Pozytywne życie Hedonizm vs. Eudajmonizm Pozytywne emocje „Dobre rady”

14 Emocje w pracy Pozytywne emocje między innymi:
Podwyższają dobrostan, Sprzyjają elastyczności i otwartości, Wpływają na zdrowie, Ułatwiają kooperację, Pozytywne emocje podnoszą jakość decyzji i mają związek z efektywnością organizacji, Optymalna wartość współczynnika pozytywności wynosi od 2,9 do 11,6

15 Szczęście w pracy Mieszkaj blisko miejsca pracy.
Pracuj w małej firmie. Wybierz szczęśliwy „zawód”. Wykorzystaj swoje mocne strony. Nie popadaj w negatywizm. Przemień żmudne zajęcia w powołanie.

16 Szczęście w pracy Nakłoń pracodawcę do elastyczności.
Weź bezpłatny urlop. Zdecyduj się na mniejsze wyzwanie. Pracuj na własny rachunek. Źródło: L. Hoggard, „Jak być szczęśliwym”

17 Pozytywny człowiek Alexandre Havard James Collins Lynda Gratton
Martin Seligman

18 Cnotliwy Menedżer Każdy menedżer jest przede wszystkim człowiekiem:
Wdzięczność i służenie Pokora Mądrość i wola działania A. Havard, „Virtuous Leadership: An Agenda for Personal Excellence”

19 Collins Co decyduje o trwałym odnoszeniu sukcesów?
Cechy wspólne badanych organizacji: Kultura organizacji silnie ukierunkowana na wartości Dążenie do ‘zachowania tożsamości’, kult nagradzania „Wychowana u siebie” kadra zarządzająca (mająca świadomość mocnych stron i słabości) Ciągłe promowanie innowacyjności (stymulowany postęp)

20 Znaczenie Wartości Collins „Od dobrego do wielkiego”
Badanie 18 organizacji z wizją, które odnosiły sukces finansowy w okresie 63 lat Wyniki: średnio 15 razy większy sukces od średniej rynkowej, 6 razy większy od konkurencji

21 Menedżer piątego poziomu
Jednym z wyznaczników sukcesu była osoba zarządzającego. Szefowie takich firm mieli specjalną charakterystykę, będącą mieszanką pokory i stanowczości.

22 Menedżer - Sokrates Badania Hot spotów czyli miejsc i czasu, w których zachodzi autentyczny dialog pełen kwitnącej współpracy, inspiracji, produktywności, energii i innowacji. Sokratejski menedżer: Kwestionujący status quo Kreujący „przyjaźń” pomiędzy członkami zespołu

23 Peterson i Seligman Człowieczeństwo - dobroć i miłość
Odwaga – witalność, zaradność, koherencja, Mądrość – twórczość, ciekawość, chęć uczenia się, inteligencja społeczna, mądrość, racjonalność, Sprawiedliwość – lojalność, zespołowość, przywódczość, Powściągliwość – skromność, samokontrola, rozwaga, Transcendencja – nadzieja, wdzięczność, wybaczenie, podziw dla piękna, duchowość, poczucie humoru E. Trzebińska, ,”Psychologia pozytywna”

24 Pozytywna organizacja
Positive Organizational Scholarship Transformacyjne przywództwo Rozwijanie sił Coaching drugiej generacji

25 Praca w życiu Praca ma kluczowe znaczenie dla dobrostanu człowieka:
Dochód Tożsamość i status społeczny Kontakty społeczne Cel ponad indywidualny Regularna aktywność

26 Positive Organizational Scholarschip
Odwoływanie się do czynników „twardych” nie daje odpowiednich rezultatów, stąd poszukiwanie źródeł sukcesu w czynnikach „miękkich” Positive – odwołanie do dorobku psychologii pozytywnej, Organizational – zorientowanie na organizację, Scholarschip – oparcie o badania naukowe.

27 Positive Organizational Scholarschip
Koncentracja na silnych stronach, na tym co jest wyjątkowe w funkcjonowaniu firmy i ludzi, które mogą być różne niż czynniki wywołujące problemy Branie pod uwagę wielu aspektów funkcjonowania organizacji, nie tylko ekonomicznych, Koncentracja na ludziach jako źródle sukcesu, ich zachowanie pochodzące z bardzo różnych źródeł – pozytywne emocje, znaczenia i interakcje, Koncentracja na pozytywach pomimo „inklinacji negatywnej” ludzkiego mózgu.

28 Transformacyjne przywództwo
Przy rozwiązywaniu problemów kierowanie się wartościami i zasadami etycznymi, Inspirowanie do działań spełniających najwyższe standardy jakości, Intelektualna stymulacja, Troska o fizyczne i psychiczne dobro pracowników.

29 Transformacyjne przywództwo
Poczucie sprawstwa Zaufanie do szefów Sens pracy Tożsamość organizacyjna i zawodowa Kierowanie się tym co dobre Inspirujące motywowanie Stymulacja intelektualna Zindywidualizowane podejście Dobrostan Przywództwo transformacyjne

30 Rozwijanie sił StrengthsFinder – 25 lat badań, tysiące wywiadów z ludźmi odnoszącymi sukcesy 34 cechy profili SF: Osiąganie, Aktywator, Elastyczność, Analityk, Organizator, Pryncypialność, Dowodzenie, Komunikatywność, Rywalizacja, Współzależność, Kontekst, Rozwaga, Dyscyplina, Empatia, Bezstronność, Ukierunkowanie, Wizjoner, Zgodność, Odkrywczość, Integrator, Indywidualizacja, Zbieranie, Intelekt, Uczenie się, Maksymalista, Optymista, Bliskość, Odpowiedzialność, Naprawianie, Wiara w siebie, Strateg, Czar. Przykład - Phil Jakcson L.A. Lakers M. Buckingham, D. O. Clifton „Teraz odkryj swoje mocne strony”

31 Rozwijanie sił Budowa organizacji opartej o silne strony:
Dobór pracowników Zarządzanie wynikami Rozwój kariery

32 Rozwijanie sił Dobór pracowników w organizacji opartej o silne strony:
Selekcja w oparciu o narzędzia umożliwiające pomiar talentów Stworzenie wzorca osób efektywnych Wprowadzenie języka talentów do całej organizacji Stworzenie profilu całej firmy Analiza związków pomiędzy talentami a efektywnością

33 Rozwijanie sił Zarządzanie wynikami pracy:
Odpowiedni sposób pomiaru rezultatów Rezultaty w obszarach: klient, firma, współpracownicy. Np. pomiar pożądanych reakcji emocjonalnych klientów Zrównoważona Karta Wyników dla poszczególnych pracowników Implementacja języka talentów do dyskusji przełożony – podwładny

34 Rozwijanie sił Zarządzanie karierą: Różnorodne ścieżki kariery
System motywujący do rozwoju

35 Bibliografia E. Trzebińska, „Psychologia pozytywna”
L. Hoggard, „Jak być szczęśliwym” M. Buckingham, D.O. Clifton, „Teraz odkryj swoje mocne strony” Z. Zymonik, „Posistive Organizational Scholarship”, w Problemy Jakości Kalinowska-Adrian K., Nowe trendy w zarządzaniu: Positive Organizational Scholarship, wywiad z prof. Robertem Quinnem, E-mentor 2006, nr 1 (13). Seligman Martin E.P., Prawdziwe szczęście – psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina, Warszawa 2005.


Pobierz ppt "Organizacja pozytywna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google