Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalne potrzeby edukacyjne Nietypowy rozwój psychomotoryczny Dotyczą wszystkich dzieci, które nie potrafią podołać wymaganiom standardowego programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalne potrzeby edukacyjne Nietypowy rozwój psychomotoryczny Dotyczą wszystkich dzieci, które nie potrafią podołać wymaganiom standardowego programu."— Zapis prezentacji:

1

2 Specjalne potrzeby edukacyjne Nietypowy rozwój psychomotoryczny Dotyczą wszystkich dzieci, które nie potrafią podołać wymaganiom standardowego programu nauczania Trudności przeszkadzają bądź uniemożliwiają korzystanie z masowej edukacji Dostosowanie systemu edukacji do specjalnych potrzeb zazwyczaj umożliwia osiąganie postępów w uczeniu się

3 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Diagnozowanie środowiska ucznia Rozpoznawanie indywidualnych możliwości i potrzeb Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń Wspieranie wybitnych uzdolnień Działania wychowawcze i profilaktyczne Promocja zdrowia Organizowanie pomocy instytucjonalnej Wspieranie nauczycieli i rodziców

4 Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Zajęcia specjalistyczne Klasy wyrównawcze Klasy terapeutyczne Porady, konsultacje, warsztaty

5 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze Dla uczniów ze znacznymi trudnościami w nauce Nauczyciel prowadzący dany przedmiot 4 – 8 osób

6 Zajęcia specjalistyczne Korekcyjno – kompensacyjne (2 – 5 osób, nauczyciel posiadający przygotowanie terapeutyczne) Logopedyczne (2 – 4 osoby) Socjoterapeutyczne (dla uczniów z zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie w społeczeństwie)

7 Klasy wyrównawcze Cel: intensywna pomoc edukacyjna i wychowawcza dla uczniów, którzy mają rozległe trudności w opanowaniu wiedzy / umiejętności 10 – 15 uczniów Nauczyciele właściwych przedmiotów

8

9 17% wszystkich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią dzieci o globalnie opóźnionym rozwoju psychomotorycznym. Wśród nich znajdują się: niepełnosprawni intelektualnie dzieci z inteligencją niższą od przeciętnej

10 Niepełnosprawność intelektualna Stopień lekki: wolne tempo rozwoju, najwyższy poziom rozwoju osiągają w wieku 15 – 21 lat, co odpowiada rozwojowi w wieku 8 -12 lat Dobra pamięć mechaniczna, słaba logiczna Brak umiejętności myślenia abstrakcyjnego Czasem opóźniony rozwój ruchowy Opóźnienie dojrzewania emocjonalnego Przyczyny biologiczne bądź na skutek deprywacji środowiska

11 Inteligencja niższa od przeciętnej 14% dzieci w wieku szkolnym – podgrupy: dobra sprawność umysłowa, ale zaniedbanie pedagogiczne dobre możliwości poznawcze, ale parcjalne deficyty funkcji poznawczych i motoryczne spowolniałe tempo procesów poznawczych niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (dobra pamięć mechaniczna podwyższa wyniki w teście) rzeczywiście niska sprawność intelektualna

12 Dysleksja rozwojowa 4% uczniów ma głęboką dysleksję rozwojową, 10 – 15% umiarkowaną trudności w nauce np. czytania, pisania, języków obcych, matematyce, muzyce, geografii czy w powtarzaniu czynności ruchowych rodzaje: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia dysleksja rozwojowa wrodzona lub nabyta mistrzyni paradoksów - np. uczeń obdarzony talentem literackim nie potrafi opanować ortografii

13 Zaburzenia neurodynamiczne Nadpobudliwość psychoruchowa Nadmierna ruchliwość (częściej u chłopców) Impulsywność (częściej u chłopców) Zaburzenia koncentracji uwagi (częściej u dziewczynek)

14 Zaburzenia neurodynamiczne Zahamowanie psychoruchowe Zbyt słaba aktywność, wycofywanie się Zahamowania ruchowe Zmniejszenie natężenia aktywności poznawczej

15 Diagnozowanie Współpraca specjalistów Metody kliniczne Rozwój umysłowy – psycholog – Skala Inteligencji dla Dzieci Wechslera Dysleksja – psycholog – badanie koordynacji wzrokowo – ruchowej Dysleksja – pedagog lub logopeda – badanie funkcji słuchowo – językowych Zaburzenia neurodynamiczne – psycholog – obserwacja, próba bezruchu, próba czekania

16 Uczniowie zdolni Ponadprzeciętne osiągnięcia – obserwacja wyników aktywności Potencjalne zdolności do takich osiągnięć – testy psychologiczne

17 Uczniowie zdolni Uczą się szybciej Opanowują szerszy zakres materiału Uczą się inaczej Uczą się wytrwalej Mają urozmaicone cele uczenia się

18 Uczniowie zdolni Utrzymać wysoki poziom trudności stawianych zadań i zapewnić, że będzie widział sens zajmowania się nimi Uczenie się jako wyzwanie intelektualne Kompetencje nauczyciela: pozytywny stosunek, doskonała wiedza, rzetelność intelektualna

19 Podsumowanie Rolą nauczyciela jest rozpoznawanie trudności i specyficznych potrzeb uczniów. Zdiagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych wymaga podjęcia konkretnych planów rozwojowych często wymagających współpracy ze specjalistami. Dostosowanie nauczania do potrzeb dziecka gwarantuje pewne postępy w uczeniu się.

20 Bibliografia (red.) Kruszewski K. (2005), Sztuka nauczania – Czynności nauczyciela, PWN, Warszawa. Hejnicka – Bezwińska T. (2008), Pedagogika ogólna, Warszawa.


Pobierz ppt "Specjalne potrzeby edukacyjne Nietypowy rozwój psychomotoryczny Dotyczą wszystkich dzieci, które nie potrafią podołać wymaganiom standardowego programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google