Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Sake i Sushi 2006 Starzy żyją na koszt młodych Kto płaci za starzenie się społeczeństwa i marnotrawstwo PRL 25 maja 2006 PROJEKT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Sake i Sushi 2006 Starzy żyją na koszt młodych Kto płaci za starzenie się społeczeństwa i marnotrawstwo PRL 25 maja 2006 PROJEKT."— Zapis prezentacji:

1 © Sake i Sushi 2006 Starzy żyją na koszt młodych Kto płaci za starzenie się społeczeństwa i marnotrawstwo PRL 25 maja 2006 PROJEKT

2 © Sake i Sushi Jak starzy żyją na koszt młodych? 2.Dlaczego młodzi odwiną się starym? 3.Jak sprawiedliwie podzielić się kosztami?

3 © Sake i Sushi 2006 Rynek pracy, oraz transfer pieniędzy przez budżet Młodzi ponoszą szkodę w wyniku dwóch zjawisk: Dyskryminacji na rynku pracy, Wpłacania do budżetu więcej niż z niego wyjmą. Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój 1

4 © Sake i Sushi 2006 Źródła dyskryminacja na rynku pracy socjalistycznego kodeksu pracy, który chroni miejsca pracujących, kosztem szukających pracy, politycznie wpływowych związków zawodowych usadowionych w przemyśle, broniących swoich przywilejów kosztem bezrobotnych i nowych branż barier w sektorze usług tworzonych przez kilkadziesiąt istniejących w Polsce korporacji zawodowych, oraz jednego z najwyższych na świecie obciążeń kosztów pracy podatkami, które jest szczególnie dotkliwe dla młodych wchodzących na rynek pracy. Polska ma największą w cywilizowanym świecie różnicę pomiędzy stopą bezrobocia ogółu obywateli, a stopą bezrobocia młodych. To nie jest przypadek. To jest wynik dyskryminacji młodych za pomocą: Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój 2

5 © Sake i Sushi 2006 Młodzi Polacy są bezrobotni częściej niż starzy Polacy 3 Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój różnica!!! Bezrobocie w Polsce ma dwie charakterystyczne cechy. Po pierwsze, bezrobocie w Polsce jest wysokie. Po drugie, bezrobocie młodych Polaków jest szczególnie wysokie. Młodzi Polacy (stopa bezrobocia prawie 40%) są bez pracy o wiele częściej niż starzy Polacy (stopa bezrobocia poniżej 15%).

6 © Sake i Sushi 2006 Młodzi Polacy są bezrobotni częściej niż młodzi z innych krajów Wszędzie na świecie stopa bezrobocia młodych jest wyższa niż starych (bo młodzi mniej potrafią i nie udowodnili swojej przydatności do pracy), jednak różnica w stopach bezrobocia na korzyść starszych w Polsce jest ogromna. 4 Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój

7 © Sake i Sushi 2006 Budżet państwa działa na korzyść starszych Budżet państwa to piramida finansowa. Wczorajsi i dzisiejsi wyborcy poprawili sobie stopę życia, a młodym przyjdzie spłacać ich rachunki. Podatki netto (podatki wpłacone do budżetu przez całe życie pomniejszone o świadczenia uzyskane przez całe życie) płacone przez młodych są o wiele wyższe niż podatki płacone przez starych. Tego numeru nie da się powtórzyć. Obecna młodzież nie powtórzy tego numeru dzisiejszym dzieciom, oraz nienarodzonym pokoleniom. Jawne i ukryte zobowiązania państwa rosną w takim tempie, że przyszłe rządy będą zwiększać podatki oraz zmniejszać świadczenia. Starzy żyją na koszt młodych. Za narzędzie transferu służy budżet państwa. Młody wpłaca więcej niż dostaje. Natomiast starzy dostają więcej niż kiedykolwiek wpłacili do budżetu. 5 Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój

8 © Sake i Sushi 2006 Kto zapłaci za starzenie się społeczeństwa i marnotrawstwo PRL Model transferów międzygeneracyjnych wypracowany w epoce wysokiej dzietności, stał się w epoce niskiej dzietności niesprawiedliwy, bowiem powoduje, że pokolenia starsze obciążają młodzież i pokolenia nienarodzone, nieproporcjonalnie dużą częścią kosztów starzenia się społeczeństwa Starsi nie stworzyli oszczędności na swoje emerytury i leczenie. Pieniądze wpłacane do ZUS przez starszych Polaków, zapłaciały za emerytury i leczenie ich dziadków i rodziców. Dziś młodzi płacą za leczenie i emerytury swoich dziadków i rodziców, ale również zapłacą za własne emerytury i leczenie. 6 Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój

9 © Sake i Sushi 2006 Młodzi zapłacą dwa razy za emerytury i leczenie Reforma emerytalna polegająca na przejściu od systemu pokoleniowego, w którym dzieci i wnuki płaciły za emerytury rodziców i dziadków, na system składkowy, w którym każdy oszczędza na swoją emeryturę oznacza, że obecni młodzi zapłacą za emerytury dwa razy. Najpierw zapłacą za emerytury swoich rodziców, a potem jeszcze raz zapłacą za swoje emerytury: 7 Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój

10 © Sake i Sushi Jak starzy żyją na koszt młodych? 2.Dlaczego młodzi odwiną się starym? 3.Jak sprawiedliwie podzielić się kosztami?

11 © Sake i Sushi 2006 Podział polityczny na komunę i solidarność jest nieaktualny. Za 4 lata ok. 35% pełnoletnich obywateli nie będzie pamiętała stanu wojennego (urodzeni w 1976 lub później). Dyskusja o teczkach będzie coraz częściej olewana, bo nie dotyczy realnych problemów rosnącej ilości Polaków. Młodzi są inni i jest ich wielu Kto strajkował na styropianie, a kto bił gumową pałą jest dla rosnącej części społeczeństwa historią. Ponieważ nie pamiętają realsocjalizmu i mają przechlapane na rynku pracy, różnią się znacznie od wcześniejszych pokoleń… 8 Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój

12 © Sake i Sushi 2006 Młodzi niedługo zaczną głosować Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój Źródło: "Rocznik Demograficzny 2002" GUS, "Uzasadnienia przyczyny absencji wyborczej" CBOS W większości krajów po przekroczeniu 30-ki udział w wyborach rośnie z 25-40% do %. 9

13 © Sake i Sushi 2006 Młodzi mogą wyjechać Praca w Polsce jest opodatkowana tak jakby państwo chciało zmniejszyć konsumpcję tego zbędnego i luksusowego towaru. Praca osoby bez dzieci zarabiającej średnią krajową opodatkowana jest w wysokości 43,5%! Jest to jedna z najwyższych stawek w cywilizowanym świecie: Podatki w Polsce są wysokie ponieważ dopiero obecnie płacimy za starzenie się społeczeństwa, oraz dziurę w finansach publicznych po PRLu (braku oszczędności na renty, emerytury i leczenie starszych). Ale młodzi mogą odmówić płacenia wysokiego ZUS oraz PIT poprzez wyjazd za granicę. Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój 10 Źródło: Taxing Wages , OECD

14 © Sake i Sushi 2006 Rynek Permisywizm Etatyzm Tradycjo- zamordyzm (A)Migracja młodych ludzi do miast i wyjazdy do pracy zagranicę unowocześnią światopogląd części Polaków. (B)Wymieranie elektoratu radia Maryja osłabi partie narodowo- etatystyczne. Młodzi będą bardziej liberalni (A) (B) (A) Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój 11

15 © Sake i Sushi Jak starzy żyją na koszt młodych? 2.Dlaczego młodzi odwiną się starym? 3.Jak sprawiedliwie podzielić się kosztami?

16 © Sake i Sushi 2006 Uczciwość pokoleniowa Gdyby seniorzy byli uczciwi wobec młodych to: stworzyliby w poprzednich dziesięcioleciach odpowiednie oszczędności na pokrycie przewidywalnych wydatków obiecanych obywatelom w poprzednich dziesięcioleciach (niestety zamiast oszczędności na przewidywalne wydatki, mamy duży i rosnący dług publiczny), a gdy już znaleźliśmy się w sytuacji, w której wydatki starszych pokoleń będą spłacane przez kolejne pokolenia to przynajmniej stworzyliby rejestr zobowiązań państwa, który zawiera wszystkie jego zobowiązania – a nie oszukiwali swoje dzieci i wnuki oficjalnymi danymi na temat zadłużenia publicznego, które obejmuje tylko część zobowiązań publicznych. 13 Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój

17 © Sake i Sushi 2006 Wiatr historii sprzyja młodym Obecne instytucjonalne status-quo już zostało naruszone przez: Przechodzenie od gospodarki rolniczo-przemysłowej do gospodarki opartej o usługi o wysokiej wartości dodanej Liberalizujący wpływ UE Masowe migracje młodych za pracą (wyprowadzili się z domu) – zarówno w kraju jak i do krajów UE. Dużą ilość młodych (jest ich dużo i sami dla siebie stanowią punkt odniesienie bo z wapniakami rzadziej mają styczność) Rosnące przekonanie o tym, że anglosasko model gospodarczy daje większy dobrobyt i większą wolność Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój 12

18 © Sake i Sushi 2006 Porządek bitwy Polska wczoraj - redystrybucja i kontrola: Redystrybucja w celu równania konsumpcji, Kontrola i inwigilacja w wykonaniu państwa, Mnożenie przywilejów i polityczna konkurencja o przywileje. Polska jutra - naprawa instytucji: Redystrybucja w celu równania szans, Społeczeństwo obywatelskie: owzajemna kontrola obywateli, zwłaszcza tych sprawujących funkcje publiczne, okontrola władzy poprzez równowagę i wzajemną kontrolę organów państwa, wspomagana przez świadomych obywateli korzystających z przejrzystości państwa Mniej przywilejów więcej konkurencji na rynku i w polityce. Więcej konkurencji, mniej przywilejów! Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój 14

19 © Sake i Sushi 2006 Strategia: rzeczywiste zmiany instytucjonalne (1/2) Zmiany w instytucjach prawa nie muszą oznaczać zmian w rzeczywistym funkcjonowaniu gospodarki i polityki. Niewydajne rozwiązania instytucjonalne mogą trwać w nowej postaci pod pozorem tworzenia nowych ustaw oraz przekazywania władzy nowym osobom. Przykład 1: Zniesienie niewolnictwa na południu USA nie zniosło wykorzystywania taniej siły roboczej murzynów, którzy pozbawieni byli większości praw formalnie im przyznanych. Przykład 2: Rosjanie dają głos w wyborach Ale przy braku wolnych mediów i niezależnych partii opozycyjnych nie mają możliwości wyboru władzy. Przykład 3: Powołanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie chroni nas przed najwyższymi w Europie cenami usług telekomunikacyjnych i wysokimi opłatami w bankach. Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój Rynek w Polsce jest niewydajny i niesprawiedliwy ponieważ nie jest wolnym rynkiem a nasza demokracja jest ułomna. 15

20 © Sake i Sushi 2006 Strategia: rzeczywiste zmiany instytucjonalne (2/2) Sprawiedliwy i sprawny rynek wymaga jednoczesnego zaistnienia szeregu instytucji, np: Deregulacja przynosi największy wzrost gospodarczy w krajach o elastycznym prawie pracy Sfinansowanie przez podatników komputeryzacji sądów będzie opłacalna tylko przy zmianie organizacji pracy sądów i procedur sądowych opisanych w prawie. Odpłatność za studia, która skończy dotowanie bogatych przez biednych (patrz tabela) oraz zwiększy nakłady na uczelnie, wymaga stworzenia rozsądnego systemu kredytów i grantów. Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój Rynek w Polsce jest niewydajny i niesprawiedliwy ponieważ nie jest wolnym rynkiem a nasza demokracja jest ułomna. 16

21 © Sake i Sushi 2006 Taktyka: Osłabić grupy trzymające społeczeństwo za mordę Zmniejszyć ekonomiczne korzyści z trzymania władzy, np.: Likwidować synekury, którymi elity nagradzają posłusznych (n.p. prywatyzacja, by zlikwidować rady nadzorcze i zarządy w gestii polityków) Zwiększyć koszt trzymania władzy, n.p.: Większa przejrzystość Ułatwienia konkurencji (n.p. niskie kaucje do wpisu na listy wyborcze, zamiast zbierania podpisów wymagającego kontroli na aparatem partyjnym) Instytucjonalizować równość szans, n.p.: Ograniczyć rolę korporacji zawodowych Profesor z mianowania uniwersytetu wedle uznania uniwersytetu zamiast profesora z ustawy Mamuty grabią Młodzi są inniRówność i rozwój Równość szans zwiększa sprawność gospodarki i sprawiedliwość społeczeństwa, oraz zmniejsza popyt na redystrybucję. 17


Pobierz ppt "© Sake i Sushi 2006 Starzy żyją na koszt młodych Kto płaci za starzenie się społeczeństwa i marnotrawstwo PRL 25 maja 2006 PROJEKT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google