Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TlhIngan Hol DaHaDrupa? 1. pIqaD Części mowy DIpmey (rzeczowniki) wotmey (czasowniki) chuvmey (wszysko inne)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TlhIngan Hol DaHaDrupa? 1. pIqaD Części mowy DIpmey (rzeczowniki) wotmey (czasowniki) chuvmey (wszysko inne)"— Zapis prezentacji:

1 tlhIngan Hol DaHaDrupa? 1

2 pIqaD

3 Części mowy DIpmey (rzeczowniki) wotmey (czasowniki) chuvmey (wszysko inne)

4 Części mowy DIpmey (rzeczowniki): tlhIngan (Klingon, tj. przedstawiciel rasy Klingonów)

5 Części mowy DIpmey (rzeczowniki): tlh I ng a n

6 Części mowy DIpmey (rzeczowniki): tlhIngan (Klingon) tlhIngan Hol (klingoński język)

7 Części mowy DIpmey (rzeczowniki): tlhIngan (Klingon) tlhIngan Hol (klingoński język) Human (człowiek)

8 Części mowy DIpmey (rzeczowniki): tlhIngan (Klingon) tlhIngan Hol (klingoński język) Human (człowiek) tera (Ziemia)

9 Części mowy DIpmey (rzeczowniki): tlhIngan (Klingon) tlhIngan Hol (klingoński język) Human (człowiek) tera (Ziemia) terangan (Ziemianin)

10 Części mowy DIpmey (rzeczowniki): tlhIngan (Klingon) tlhIngan Hol (klingoński język) Human (człowiek) tera (Ziemia) terangan (Ziemianin) SuvwI (wojownik)

11 Części mowy wotmey (czasowniki): jatlh (mówić) HaD (studiować, uczyć się) Suv (walczyć)

12 Części mowy wotmey (czasowniki): jatlh (mówić)

13 Części mowy wotmey (czasowniki): HaD (studiować, uczyć się)

14 Części mowy wotmey (czasowniki): Suv (walczyć)

15 Części mowy chuvmey (wszystko inne, resztki): Qapla (Powodzenia)

16 Części mowy chuvmey (wszystko inne, resztki): Qapla (powodzenia) nuqneH (czego chcesz)

17 Części mowy chuvmey (wszystko inne, resztki): Qapla (Powodzenia) nuqneH (Czego chcesz) HIja (Tak)

18 Części mowy chuvmey (wszystko inne, resztki): Qapla (Powodzenia) nuqneH (Czego chcesz) HIja (Tak) ghobe (Nie)

19 Części mowy chuvmey (wszystko inne, resztki): Qapla (Powodzenia) nuqneH (Czego chcesz) HIja (Tak) ghobe (Nie) maj (Dobrze)

20 Części mowy chuvmey (wszystko inne, resztki): Qapla (Powodzenia) nuqneH (Czego chcesz) HIja (Tak) ghobe (Nie) maj (Dobrze) Quvatlh (K----!)

21 ZAIMKI jIH ja (jestem) SoH ty (jesteś) ghaH on/ona/ono (jest) oH on/ona/ono (jest) maH my (jesteśmy) tlhIH wy (jesteście) chaH oni/one (są) bIH oni/one (są)

22 tlhIngan maH! (Jesteśmy Klingonami!)

23 Iv jIH? Human jIH.

24 Iv jIH? Human jIH. terangan jIH.

25 Iv jIH? Human jIH. terangan jIH. ISqu jIH.

26 Iv jIH? Human jIH. terangan jIH. ISqu jIH. SuvwI jIH.

27 Iv jIH? Human jIH. terangan jIH. ISqu jIH. SuvwI jIH. verengan jIHbe.

28 Iv jIH? Human jIH. terangan jIH. ISqu jIH. SuvwI jIH. verengan jIHbe. romuluSngan jIHbe.

29 Iv jIH? Human jIH. terangan jIH. ISqu jIH. SuvwI jIH. verengan jIHbe. romuluSngan jIHbe. tlhIngan Hol HaDwI jIH/jIHbe.

30 Iv SoH? tlhIngan SoH. (Jesteś Klingonem.) tlhIngan SoHa? (Czy jesteś Klingonem?) tlhIngan SoHbe. (Nie jesteś Klingonem.)

31 Iv SoH? tlhIngan SoH. (Jesteś Klingonem.) tlhIngan SoHa? (Czy jesteś Klingonem?) tlhIngan SoHbe, jay! (Nie jesteś Klingonem.)

32 Qu 1: Iv SoH? X: Human SoHa ? Y: HIja. Human jIH. Y: ghobe. Human jIHbe! tlhIngan jIH. verengan romuluSngan vulqangan tlhIngan SuvwI tlhIngan Hol HaDwI

33 Qu 1: Iv SoH? X: Human SoHa ? Y: HIja. Human jIH. Y: ghobe. Human jIHbe, jay ! tlhIngan jIH. verengan romuluSngan vulqangan tlhIngan SuvwI tlhIngan Hol HaDwI

34 tlhIngan Hol około 2500 słów 26 przyrostków rzeczownikowych 28 przedrostków czasownikowych 36 przyrostków czasownikowych tworzenie zdań prostych tworzenie zdań złożonych idiomy, przysłowia, powiedzenia

35 Przyrostki rzeczownikowe not toj tlhInganpu. (Klingoni nigdy nie blefują.)

36 Przyrostki rzeczownikowe not toj tlhInganpuna. (Prawdziwi Klingoni nigdy nie blefują.) not = nigdy toj = blefować -pu (ns 2: przyrostek liczby mnogiej) -na (ns 3: przyrostek kwalifikujący) = prawdziwy

37 Przyrostki rzeczownikowe Typ 1 [ rozmiar/ważność ] : -a, -Hom, -oy Typ 2 [ liczba ] : -pu, -Du, -mey Typ 3 [ kwalifikacja ] : -qoq, -Hey, -na Typ 4 [ przynależność ] : -wIj, -lIj, -maj, -raj, -Daj, -wI, -lI, -ma, -ra, -chaj, -vam, -vetlh Typ 5 [ wskażnik syntaktyczny ] : -Daq, -vo, -mo, -vaD, -e

38 Przyrostki rzeczownikowe Typ 1 wielkość/ważność -a, -Hom, -oy Typ 2 liczba -pu, -Du, -mey Typ 3 kwalifikacja -qoq, -Hey, -na Typ 4 przynależność -wIj, -lIj, -maj, -raj, -Daj, -wI, -lI, -ma, -ra, -chaj, -vam, -vetlh Typ 5 wskażnik syntaktyczny -Daq, -vo, -mo, -vaD, -e

39 Przyrostki rzeczownikowe tlhInganoypuqoqlImo (z powodu twoich tak zwanych Klingonków) -oy (vs 1) przyrostek pieszczotliwy -pu (vs 2) przyrostek liczby -qoq (vs 3) przyrostek kwalifikujący = tak zwany -lI (vs 4) przyrostek dzierżawczy) = twój -mo (vs 5) wskaźnik syntaktyczny = z powodu

40 Przyrostki rzeczownikowe Typ 1 wielkość/ważność -a, -Hom, -oy Typ 2 liczba -pu, -Du, -mey Typ 3 kwalifikacja -qoq, -Hey, -na Typ 4 przynależność -wIj, -lIj, -maj, -raj, -Daj, -wI, -lI, -ma, -ra, -chaj, -vam, -vetlh Typ 5 wskażnik syntaktyczny -Daq, -vo, -mo, -vaD, -e

41 Struktura czasownika tlhIngan Hol DaHaDrupa? Czy (ty) jesteś gotowy uczyć się klingońskiego? -rup ( vs2 ) = być gotowym -rupa ( vs9 ) = czy

42 Przyrostki czasownikowe Typ 1 wzajemność -egh, -chuq Typ 2 wola/predyspozycja -nIS, -qang, -rup, -beH, -vIp Typ 3 zmiana -choH, -qa Typ 4 przyczyna -moH Typ 5 podmiot nieokr./zdolność -lu, -laH Typ 6 kwalifikacja -chu, -bej, -ba, -law Typ 7 aspekt -pu, -ta, -taH, -lI Typ 8 respekt -neS Typ 9 wskażnik syntaktyczny -DI, -chugh, -pa, -vIS, -mo, -meH, -bogh, -jaj, -a -wI, -ghach Typ R ( rover ) wędrujący -be, -qu, -Ha, -Qo

43 Przyrostki czasownikowe tlhIngan Hol DaHaDa? Czy (ty) uczysz się klingońskiego? SoH ??

44 Przyrostki czasownikowe tlhIngan Hol DaHaDa? Czy (ty) uczysz się klingońskiego? tlhIngan Hol boHaDa? Czy (wy) uczycie się klingońskiego? Da- ty–jego bo- wy–jego

45 Przyrostki czasownikowe X: tlhIngan Hol Da HaDa? Y: HIja. tlhIngan Hol vI HaD. Y: ghobe. tlhIngan Hol vI HaDbe. Da- ty–jego vI- ja–jego

46 Przyrostki czasownikowe X: tlhIngan Hol bo HaDa? Y: HIja. tlhIngan Hol wI HaD. Y: ghobe. tlhIngan Hol wI HaDbe. bo- wy–jego wI- my–jego

47 Przedrostki czasownikowe jI-ja–Øma- my–Ø vI- ja–jego/ich wI- my–jego qa- ja–ciebie DI- my–ich Sa- ja–was pI- my–ciebie re- my–was pe- wy–Ø! bI- ty–Ø yI- ty–Ø/jego! Su- wy–Ø yI- wy–jego! Da- ty–jego/ich tI- ty–ich/je! bo- wy–jego/ich tI- wy–ich! cho- ty–mnie HI- ty–mnie! tu- wy–mnie HI- wy–mnie! ju- ty–nas gho- ty–nas! che- wy–nas gho- wy–nas! Ø- oni–Ø Ø- on–Ø/jego/ich lu- oni–jego mu- on–mnie mu- oni–mnie Du- on–ciebie nI- oni–ciebie nu- on–nas nI- oni–nas lI- on–was lI- oni–was

48 Qu 2: DIvI Hol Dajatlha? X:...... Hol Dajatlha? Y1: ghobe. vIjatlhbe. Y2: HIja. vIjatlh. Y2: HIja. loQ vIjatlh. Y2: HIja. vIjatlh chu. DIvI Hol = tzw. Federation Standard (język Federacji Zjednoczonych Planet) loQ = trochę - chu (vs 6) = doskonale

49 Qu 2: DIvI Hol Dajatlha? X:...... Hol Dajatlha? Y: ghobe. vIjatlhbe. Y: HIja. vIjatlh. loQ vIjatlh. vIjatlhchu. loQ = trochę -chu (vs 6) = doskonale tlhIngan Hol DIvI Hol romuluSngan Hol ? Hol

50 Przyrostki czasownikowe Typ 1 wzajemność -egh, -chuq Typ 2 wola/predyspozycja -nIS, -qang, -rup, -beH, -vIp Typ 3 zmiana -choH, -qa Typ 4 przyczyna -moH Typ 5 podmiot nieokr./zdolność -lu, -laH Typ 6 kwalifikacja -chu, -bej, -ba, -law Typ 7 aspekt -pu, -ta, -taH, -lI Typ 8 respekt -pu, -ta, -taH, -lI Typ 9 wskażnik syntaktyczny -DI, -chugh, -pa, -vIS, -mo, -meH, -bogh, -jaj, -a -wI, -ghach Typ R ( rover ) wędrujący -be, -qu, -Ha, -Qo

51 Struktura zdania D – O – P Dopełnienie-Orzeczenie-Podmiot (O-V-S) (Object-Verb-Subject)

52 Struktura zdania D – O – P Dopełnienie-Orzeczenie-Podmiot tlhIngan Hol jatlh ISqu.

53 Co to jest?

54 nuq oH Dochvame?

55 tajDuj betleH HIq nISwI

56 Co to jest? nóżstatek betleH trunek dyzruptor

57 nuq oH Dochvame? Co to jest? ( Dosł. Jeśli chodzi o tę rzecz, czym ona jest?) Doch = rzecz, przedmiot -vam (vs4) ten/ta/to -e (vs5) wskazanie tzw. tematu zdania nuq = co oH = ten/ta/to

58 Qu 3: nuq oH Dochvame? X: puHIch oHa Dochvame? Y:.....

59 Qu 3: nuq oH Dochvame? X: puHIch oHa Dochvame? Y: ghobe. puHIch oHbe. betleH oH.

60 Qu 3: nuq oH Dochvame? X: HIq oHa Dochvame? Y:....

61 Qu 3: nuq oH Dochvame? X: HIq oHa Dochvame? Y: HIja. HIq oH.

62 Qu 3: nuq oH Dochvame? X: HIq oHa Dochvame? Y: HIja. HIq oH. Iw HIq oH. Iw HIq = (bloodwine) krwawe wino

63 Qu 3: nuq oH Dochvame? X: taj oHa Dochvame? Y:....

64 Qu 3: nuq oH Dochvame? X: taj oHa Dochvame? Y: ghobe. taj oHbe. Duj oH.

65 Żarty językowe Okranda tIn = być dużym [ ang. tiny maleńki] mach = być małym [ ang. much dużo] lay = obiecywać [ ang. lie kłamać]

66 Żarty językowe Okranda oy = ból, boleć bIr = być zimnym [Brrr! ang. beer piwo] IH = być pięknym [ ang. ick! fuj!]

67 tlhIngan Hol HaDwIvaD The Klingon Dictionary Klingon for the Galactic Traveler

68 tlhIngan Hol HaDwIvaD Conversational Klingon Power Klingon

69 tlhIngan Hol HaDwIvaD The Klingon Way

70 Hamlet paghmo tIn mIS

71 ghIlghameS Tao Te Ching

72 pItlh! ( Dosł. Zrobione!)


Pobierz ppt "TlhIngan Hol DaHaDrupa? 1. pIqaD Części mowy DIpmey (rzeczowniki) wotmey (czasowniki) chuvmey (wszysko inne)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google