Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TlhIngan Hol DaHaDrupa? 2. tlhIngan Hol około 2500 słów 26 przyrostków rzeczownikowych 27 przedrostków czasownikowych 36 przyrostków czasownikowych tworzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TlhIngan Hol DaHaDrupa? 2. tlhIngan Hol około 2500 słów 26 przyrostków rzeczownikowych 27 przedrostków czasownikowych 36 przyrostków czasownikowych tworzenie."— Zapis prezentacji:

1 tlhIngan Hol DaHaDrupa? 2

2 tlhIngan Hol około 2500 słów 26 przyrostków rzeczownikowych 27 przedrostków czasownikowych 36 przyrostków czasownikowych tworzenie zdań prostych tworzenie zdań złożonych idiomy, przysłowia, powiedzenia

3 Części mowy DIpmey (rzeczowniki) wotmey (czasowniki) chuvmey (wszysko inne)

4 tlhIngan ghobmey DOKŁADNOŚĆ (ACCURACY) BEZPOŚREDNIOŚĆ (STRAIGHFORWARDESS) AGRESYWNOŚĆ (AGGRESSIVENESS) SIŁA (STRENGTH)

5 BEZPOŚREDNIOŚĆ (STRAIGHTFORWARDNESS) Dzień dobry Dowidzenia Co słychać Bardzo mi miło nuqneH Qapla

6 BEZPOŚREDNIOŚĆ (STRAIGHTFORWARDNESS) nuqneH ( dosł. Czego chcesz?) ( nuq DaneH? ) Qapla (Powodzenia!)

7 AGRESYWNOŚĆ (AGGRESSIVENESS) przekleństwa: jay!

8 AGRESYWNOŚĆ (AGGRESSIVENESS) przekleństwa: jay! baQa!

9 AGRESYWNOŚĆ (AGGRESSIVENESS) przekleństwa: jay! baQa! ghaycha!

10 AGRESYWNOŚĆ (AGGRESSIVENESS) przekleństwa: jay! baQa! ghaycha! Hutegh!

11 AGRESYWNOŚĆ (AGGRESSIVENESS) przekleństwa: jay! baQa! ghaycha! Hutegh! Quvatlh!

12 AGRESYWNOŚĆ (AGGRESSIVENESS) wyzwiska: petaQ!

13 AGRESYWNOŚĆ (AGGRESSIVENESS) wyzwiska: petaQ! toDSaH!

14 AGRESYWNOŚĆ (AGGRESSIVENESS) wyzwiska: petaQ! toDSaH! Qovpatlh!

15 AGRESYWNOŚĆ (AGGRESSIVENESS) wyzwiska: petaQ! toDSaH! Qovpatlh! yIntagh!

16 AGRESYWNOŚĆ (AGGRESSIVENESS) wyzwiska: petaQ! toDSaH! Qovpatlh! yIntagh! taHqeq!

17 AGRESYWNOŚĆ (AGGRESSIVENESS) wyzwiska: petaQ! toDSaH! Qovpatlh! yIntagh! taHqeq!

18 Qu 1: petaQ! X: petaQ ! Y: nuqjatlh? X: jIjatlh: Y: petaQ SoH! nuqjatlh? = Coś powiedział/a?! jIjatlh = powiedziałem/am petaQ SoH = Ty jesteś petaQ. toDSaH Qovpatlh yIntagh

19 Qu 1: petaQ! X: petaQ ! Y: nuqjatlh? X: jIjatlh: Y: petaQ SoHe! petaQ SoHe = To ty jesteś petaQ toDSaH Qovpatlh yIntagh

20 Qu 1: petaQ! X: petaQ ! Y: nuqjatlh? X: jIjatlh: Y: Quvatlh ! petaQ SoHe! toDSaH Qovpatlh yIntagh baQa Hutegh ghaycha

21 Qu 1: petaQ! X: petaQ ! Y: nuqjatlh? X: jIjatlh: Y: Quvatlh ! petaQ SoHe, jay ! toDSaH Qovpatlh yIntagh baQa Hutegh ghaycha

22 Qu 1: petaQ! X: petaQ ! Y: nuqjatlh? X: jIjatlh: Y: Quvatlh ! petaQ SoHe, jay ! Hab SoSlI Quch. ( Dosł. Czoło twej matki jest gładkie) toDSaH Qovpatlh yIntagh baQa Hutegh ghaycha

23 DOKŁADNOŚĆ (ACCURACY) Klingoni bywają niedokładni, ale nigdy nie mówią w przybliżeniu Klingons may be inaccurate but they are never approximate

24 mImey 1 wa 2 cha 3 wej 4 loS 5 vagh 6 jav 7 Soch 8 chorgh 9 Hut 10 wamaH

25 ar?

26 nuv ar? Doch ar? wa Human wa terangan wa betleH wa tlhIngan betleH

27 tlhIngan (Klingon, tj. przedstawiciel rasy Klingonów) tlh I ng an

28 tlhIngan Hol (język klingoński, dosł. język Klingonów) tlhIngan Hol DaHaDrupa?

29 Doch ar? cha betleHmey wej Dujmey loS tajmey

30 nuv ar? cha romuluSnganpu wej verenganpu

31 nuv ar? loS tlhInganpu

32 porgh ay ar? vagh tIqDu

33 Qu 2: ar? (6).... Human.... (7).... romuluSngan petaQ.... (8).... verengan Duj.... (9).... tlhIngan Quch.... (10).... tera Hol....

34 Qu 2: ar? (6) jav Humanpu (7) Soch romuluSngan petaQpu (8) chorgh verengan Dujmey (9) Hut tlhIngan QuchDu (10) wamaH tera Holmey

35 Przyrostki rzeczownikowe Typ 1 wielkość/ważność -a, -Hom, -oy Typ 2 liczba -pu, -Du, -mey Typ 3 kwalifikacja -qoq, -Hey, -na Typ 4 przynależność -wIj, -lIj, -maj, -raj, -Daj, -wI, -lI, -ma, -ra, -chaj, -vam, -vetlh Typ 5 wskażnik syntaktyczny -Daq, -vo, -mo, -vaD, -e

36 Struktura czasownika tlhIngan Hol DaHaDrupa? Czy (ty) jesteś gotowy uczyć się klingońskiego? -Da ( vp ) = ty–jego -rup ( vs2 ) = być gotowym -rupa ( vs9 ) = czy

37 Przedrostki czasownikowe jI-ja–Øma- my–Ø vI- ja–jego/ich wI- my–jego qa- ja–ciebie DI- my–ich Sa- ja–was pI- my–ciebie re- my–was pe- wy–Ø! bI- ty–Ø yI- ty–Ø/jego! Su- wy–Ø yI- wy–jego! Da- ty–jego/ich tI- ty–ich/je! bo- wy–jego/ich tI- wy–ich! cho- ty–mnie HI- ty–mnie! tu- wy–mnie HI- wy–mnie! ju- ty–nas gho- ty–nas! che- wy–nas gho- wy–nas! Ø- oni–Ø Ø- on–Ø/jego/ich lu- oni–jego mu- on–mnie mu- oni–mnie Du- on–ciebie nI- oni–ciebie nu- on–nas nu- oni–nas lI- on–was lI- oni–was

38 Przedrostki czasownikowe jI- ja–Ø vI- ja–jego/ją/ich/je qa- ja–ciebie Sa- ja–was bI- ty–Ø yI- ty–Ø! Da- ty–jego/ją/ich/je yI- ty–jego/ją! tI- ty–ich/je! cho- ty–mnie HI- ty–mnie! ju- ty–nas gho- ty–nas! Ø- on/ona–Ø Ø- on/ona–jego/ją/ich/je mu- on/ona–mnie Du- on/ona–ciebie nu- on/ona–nas lI- on/ona–was ma- my–Ø wI- my–jego/ją DI- my–ich/je re- my–was pI- my–ciebie Su- wy–Ø pe- wy–Ø! bo- wy–jego/ją/ich/je yI- wy–jego/ją! tI- wy–ich/je! tu- wy–mnie HI- wy–mnie! che- wy–nas gho- wy–nas! Ø- oni/one–Ø lu- oni/one–jego/ją Ø- oni/one–ich/je mu- oni/one–mnie nu- oni/one–nas nI- oni/one–ciebie lI- oni/one–was

39 Przyrostki czasownikowe Typ 1 wzajemność -egh, -chuq Typ 2 wola/predyspozycja -nIS, -qang, -rup, -beH, -vIp Typ 3 zmiana -choH, -qa Typ 4 przyczyna -moH Typ 5 podmiot nieokr./zdolność -lu, -laH Typ 6 kwalifikacja -chu, -bej, -ba, -law Typ 7 aspekt -pu, -ta, -taH, -lI Typ 8 respekt -neS Typ 9 wskażnik syntaktyczny -DI, -chugh, -pa, -vIS, -mo, -meH, -bogh, -jaj, -a -wI, -ghach Typ R ( rover ) wędrujący -be, -qu, -Ha, -Qo

40 Struktura zdania D – O – P Dopełnienie-Orzeczenie-Podmiot (O-V-S) (Object-Verb-Subject)

41 Struktura zdania D – O – P Dopełnienie-Orzeczenie-Podmiot bIQ tlhutlh Human.

42 Struktura zdania D – O – P Dopełnienie-Orzeczenie- Podmiot bIQ tlhutlh Human. Człowiek pije wodę. [ dosł. Wodę pije człowiek.]

43 Struktura zdania D – O – P Dopełnienie-Orzeczenie-Podmiot bIQ tlhutlha tlhIngan? Czy Klingon pije wodę?

44 Struktura zdania D – O – P Dopełnienie-Orzeczenie-Podmiot bIQ tlhutlha tlhIngan? ghobe.

45 Struktura zdania D – O – P Dopełnienie-Orzeczenie-Podmiot bIQ tlhutlha tlhIngan? ghobe, jay!

46 Struktura zdania D – O – P Dopełnienie-Orzeczenie-Podmiot bIQ tlhutlha tlhIngan? ghobe, jay! Iw HIq tlhutlh. ( Iw HIq = bloodwine, krwawe wino)

47 Qu 3: nuq tlhutlh? Dopełnienie-Orzeczenie-Podmiot nuq tlhutlh tlhIngan SuvwI? nuq tlhutlh Human petaQ? HIq (trunek) Iw HIq (bloodwine) qavIn (kawa) nIm (mleko) awje (piwo korzenne) vIychorgh (sok)

48 Żarty językowe Okranda vIychorgh = sok [amerykański napój owocowy V8 ] V – vIy 8 – chorgh

49 Żarty językowe Okranda awje = piwo korzenne [piwo korzenne marki A&W ] ang : A and W tlh : a w je

50 Żarty językowe Okranda HIq = trunek [ ang. hiccup czkawka] chaqu = gatunek ptaka wydający donośny, powtarzający się dźwięk [ ang. cuckoo kukułka]

51 Żarty językowe Okranda qID = żartować [ ang. kid żartować] jIl = sąsiad [sąsiadka Marca Okranda, Jill ] qop = aresztować [ ang. cop gliniarz ] chang'eng = para [słynna para braci syjamskich, Chang and Eng Bunker]

52 Qu 4: nuq oH ponglIje? X: nuq oH ponglIje? Y:..... Y1: ISqu oH pongwIje. Y2: ISqu jIH.

53 nuq oH ponglIje? Jak się nazywasz? ( Dosł. Jeśli chodzi o twoje imię, co nim jest?) pong = imię, nazwisko -lIj (vs4) twój -wIj (vs4) mój -e (vs5) wskazanie tzw. tematu zdania nuq = co oH = ono

54 Qu 4: nuq oH pongDaje? X: nuq oH pongDaje? Y:..... Y1: worIv oH pongDaje. Y2: worIv ghaH.

55 pIqaD

56 tlhIngan Hol HaDwIvaD The Klingon Dictionary Klingon for the Galactic Traveler

57 tlhIngan Hol HaDwIvaD Conversational Klingon Power Klingon

58 tlhIngan Hol HaDwIvaD The Klingon Way

59 Hamlet paghmo tIn mIS

60 ghIlghameS Tao Te Ching

61 pItlh! ( Dosł. Zrobione!)


Pobierz ppt "TlhIngan Hol DaHaDrupa? 2. tlhIngan Hol około 2500 słów 26 przyrostków rzeczownikowych 27 przedrostków czasownikowych 36 przyrostków czasownikowych tworzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google