Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie model związków encji Wykład 3 Prowadzący: dr Paweł Drozda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie model związków encji Wykład 3 Prowadzący: dr Paweł Drozda."— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie model związków encji Wykład 3 Prowadzący: dr Paweł Drozda

2 dr Paweł Drozda Modelowanie Odwzorowanie obiektów rzeczywistych w systemie informatycznym Dwa typy modeli: Konceptualny Model związków encji Model UML Implementacyjny Relacyjny Obiektowy Obiektowo-relacyjny

3 dr Paweł Drozda Etapy projektowania systemu Analiza – jakie wymagania (dane, funkcjonalność) powstaje model konceptualny Projektowanie – zmiana modelu konceptualnego w model implementacyjny Implementacja Wdrożenie Utrzymanie

4 Etapy tworzenia bazy danych dr Paweł Drozda Model w głowie Zapis za pomocą modelu związków encji Model relacyjny Baza danych

5 dr Paweł Drozda Model związków encji Część rzeczywistości zapisana za pomocą encji (entities) Atrybuty – właściwości encji Powiązania w strukturze obiektów – związki pomiędzy encjami

6 dr Paweł Drozda Model związków encji – przykład – notacja Chena pesel Przedmiot Egzamin Pracownik Student Prowadzenie nazwisko nrindeksu data nazwisko zarobki nazwa id ocena

7 Przykład – notacja Barkera dr Paweł Drozda Pesel Nazwisko Zarobki PRACOWNIK NrIndeksu Nazwisko STUDENT Id Nazwa PRZEDMIOT prowadzi zdaje

8 dr Paweł Drozda Encja Odpowiednik klasy w modelu obiektowym Zbiór obiektów o tych samych cechach (atrybuty, własności, związki) Konkretny obiekt = wystąpienie encji

9 dr Paweł Drozda Encje – przykład Chen pesel Osoba Pies nazwisko rasa imię płeć Przykład wystąpienia Osoba: 76040603149, Kucka, K Osoba: 79072203350, Drozda, M Pies: Kundel, Bury Pies: Jamnik, Długi

10 Przykład Barker dr Paweł Drozda Pesel Nazwisko Płeć OSOBA Rasa Imię PIES Osoba Pesel = 77021211111 Nazwisko = Kowalski Płeć = Kobieta Pies Rasa = Kundel Imię = Bury

11 dr Paweł Drozda Reguły modelowania encji Unikalność nazw Atrybuty Związki między encjami Obiekt reprezentowany tylko przez jedną encję Nazwa – rzeczownik w liczbie pojedynczej

12 dr Paweł Drozda Atrybuty encji Identyfikatory – jednoznacznie opisują wystąpienie encji Naturalne – PESEL, NrDowodu, itd. Sztuczne – nrIdentyfikacyjny, idpracownika Deskryptory – pozostałe atrybuty opisujące encję Deklaracja atrybutu Nazwa Dziedzina (typ danych i max rozmiar, zbiór bądź zakres dozwolonych wartości) Opcja unikalności Wartości puste (dozwolone lub nie)

13 dr Paweł Drozda Rodzaje atrybutów - przykład pesel Osoba Film nazwisko tytuł rok zarobki adres płeć telefondługość gatunek

14 Przykład Barker dr Paweł Drozda # Pesel * Nazwisko * Płeć * Zarobki Adres Telefon OSOBA # Tytuł # Rok (#) Gatunek * Długość Film

15 dr Paweł Drozda Związki encji Opisują połączenia pomiędzy encjami Powiązane dwie lub więcej encji Przykład: STUDENTWYKŁAD uczestniczy Przewidziany dla Pytania: W ilu wykładach uczestniczy student, dla ilu studentów przewidziany jest wykład, czy wykład musi być przewidziany dla studenta, czy student musi uczestniczyć w wykładzie

16 Cechy związku Liczebność (unarny - rekursywny, binarny, tetrarny, n-arny) Istnienie (opcjonalny, obowiązkowy) Karynalność 1:1 – jeden do jednego 1:M – jeden do wielu N:M – wiele do wielu dr Paweł Drozda

17 Związek 1:1 - Przykład adresnazwisko Klasa nazwa sala Nauczyciel Wychowawca 1b 2c 6a Jan Mucha Marta Ącka Stefan Kula Wychowawca KLASANAUCZYCIEL wychowuje ma wychowawcę

18 dr Paweł Drozda Związek 1:m - Przykład Wykładowca Prowadzenie Przedmiot Bazy danych Analiza matematyczna Logika Jan Mucha Marta Ącka Stefan Kula Prowadzenie PRZEDMIOTWYKŁADOWCA prowadzi Jest prowadzony

19 dr Paweł Drozda Związek m:n - Przykład Student Egzamin Przedmiot Bazy danych Analiza matematyczna Logika Jan Mucha Marta Ącka Stefan Kula Egzamin PRZEDMIOTSTUDENT zdaje Jest zdawany

20 dr Paweł Drozda Związki wieloargumentowe (1) Możliwość definicji związku wieloargumentowego Co najmniej 3 encje są związane Kierowca Policjant Mandat Wykroczenie

21 dr Paweł Drozda Związki wieloargumentowe (2) Lekarz Pielęgniarka Operacja Pacjent Sala

22 Związki wieloargumentowe – notacja Berkera Gdy związek wieloargumentowy – zamienia się w encję dr Paweł Drozda MandatPOLICJANTKIEROWCA WYKROCZENIE

23 Rozszerzenie – poprzedni przykład dr Paweł Drozda Ze strony ważniak

24 dr Paweł Drozda Związek rekursywny Podwójne wystąpienie encji w związku Zarówno dla związków dwuargumentowych jak i wieloargumentowych rodzic Osoba

25 dr Paweł Drozda Typy związków - podsumowanie Stadion Mecz Drużyna Sędzia Gospodarze Goście

26 dr Paweł Drozda Atrybuty związków Gdy związek posiada specyficzne cechy Można stworzyć encję dla związku z atrybutami odnoszącymi się do związku

27 dr Paweł Drozda Atrybuty związku - przykład Stadion Drużyna Sędzia Mecz liczba widzów typ meczu data

28 Przykład – atrybuty związku dr Paweł Drozda Gaża Występuje FILM AKTOR Gdy związek posiada atrybuty – konieczność wprowadzenia dodatkowej encji Pojawiają się związki typu wiele Od strony związku – obowiązkowe

29 dr Paweł Drozda Zamiana związków wielo- argumentowych na binarne Zamiana związku na encję Każda encja związku wieloargumentowego wchodzi w związek binarny jeden do wielu z nową encją

30 dr Paweł Drozda Zamiana związków wielo- argumentowych na binarne -przykład Stadion Miejsce Drużyna Sędzia Goście Arbiter Gospodarze Mecz

31 dr Paweł Drozda Zasady projektowania Dokładność Unikanie redundancji Prostota Dobór właściwych elementów

32 dr Paweł Drozda Projektowanie – przykład (1) powirzchnia Osoba cylindry płeć telefon Klasa Nauczyciel Wychowawca

33 dr Paweł Drozda Projektowanie – przykład (2) Klasa Nauczyciel Wychowawca Nauczyciel Klasa ?

34 dr Paweł Drozda Podklasy/Nadklasy Uszczegółowienie encji Reprezentowane przez trójkąt na krawędzi łączącej encje (często z napisem isa) Podział celu wyodrębnienia podgrup o specyficznych cechach

35 Cechy hierarchizacji Podencje dziedziczą atrybuty z nadencji Każde wystąpienie podencji jest wystąpieniem nadencji i na odwrót Podencje nie mają swoich identyfikatorów – wspólny dla wszystkich jest w nadencji dr Paweł Drozda

36 Podklasy - przykład Student ZaocznyDzienny isa nrindeksu nazwisko stypendium czesne

37 Model Berkera Specjalizacja – dzieli encje na podencje Generalizacja łączy podencje w encje dr Paweł Drozda

38 Przykład hierarchii dr Paweł Drozda Źródło: ważniak

39 dr Paweł Drozda Modelowanie więzów (1) Klucze Przez podkreślenie nazw Jednoznacznie identyfikują wystąpienie encji Więzy jednoznaczności W danej roli może występować co najwyżej jedna wartość Opisywane w modelu przez strzałki, klucze

40 dr Paweł Drozda Modelowanie więzów (2) Więzy integralności referencyjnej Konieczność istnienia w bazie wskazywanego obiektu Reprezentowane przez zaokrągloną strzałkę Więzy domenowe Wartości atrybutów określonych typów, z określonego zakresu Więzy zasadnicze Arbitralnie narzucone warunki, bezwzględnie przestrzegane

41 dr Paweł Drozda Modelowanie więzów - przykład PESEL Osoba nazwisko płeć telefon nrid Pies imię wiek rasa KLUCZE

42 dr Paweł Drozda Modelowanie więzów - przykład Sędzia Arbiter Mecz JEDNOZNACZNOŚCIREFERENCYJNA Osoba płeć telefon nrpaszportu

43 dr Paweł Drozda Zbiory słabych encji Atrybuty klucza wybierane z innego zbioru encji Oznaczane przez podwójne linie Przyczyny Hierarchiczny układ zbiorów encji Zbiory łączące eliminujące związki wieloargumentowe

44 dr Paweł Drozda Zbiór słabych encji – przykład(1) Sala Znajdujesię Budynek Adres NrSali

45 dr Paweł Drozda Zbiór słabych encji – przykład(2) Stadion Miejsce Drużyna Sędzia Arbiter Mecz Goście Gospodarze

46 Zbiór słabych encji – przykład, notacja Berkera dr Paweł Drozda Gaża Występuje FILM AKTOR

47 dr Paweł Drozda Słabe encje - wymagania Encje (F) dostarczające klucza muszą być w związku (R) ze słabą encją (E) Związek (R) binarny jeden (F) do wielu (E) Atrybuty klucza E pochodzące z F muszą być w kluczu F Gdy F jest słabą encją – atrybut klucza E może pochodzić z innych encji powiązanych z F związkiem jeden do wielu

48 dr Paweł Drozda Związki encji => projekty relacyjne Encja (nie słaba) przekształcana do relacji z tą samą nazwą oraz tym samym zbiorem atrybutów PESEL Osoba nazwisko płeć telefon Osoba PESELnazwiskotelefonpłeć

49 Reguły przekształcania Encja Relacja Atrybut encji Atrybut relacji Typ danych atrybutu encji Typ danych atrybutu relacji Identyfikator klucz podstawowy Obowiązkowość atrybutu NOT NULL Opcjonalność NULL Pozostałe ograniczenia atrybutów encji ograniczenia integralnościowe relacji dr Paweł Drozda

50 Przykład dr Paweł Drozda

51 Przekształcanie związków 1:1 – klucz obcy w wybranej tabeli 1:M – klucz obcy w tabeli po stronie wiele N:M – nowa tabela dr Paweł Drozda

52 Związek binarny 1:1 Dodany klucz obcy po stronie związku obowiązkowego dr Paweł Drozda Pesel Nazwisko Zarobki NAUCZYCIEL Id Nazwa KLASA Wychowuje

53 Związek binarny 1:1 Dodany klucz obcy po stronie mniejszej tabeli dr Paweł Drozda Pesel Nazwisko Zarobki PRACOWNIK Id IP KOMPUTER Uzywa

54 dr Paweł Drozda Związek N:M encji do relacji Związki przyjmują postać relacji Klucze encji uczestniczących w związku jako atrybuty relacji Gdy związek ma własny klucz – dołączany do atrybutów relacji

55 dr Paweł Drozda Przykład Student Egzamin Przedmiot Egzamin idprzedmiotunrindeksu

56 dr Paweł Drozda Słabe zbiory encji Relacja powstała ze słabego zbioru encji musi zawierać atrybuty tej encji oraz klucze z encji pozostających w związku wiele do jeden Gdy konieczne - przemianowanie atrybutów (np. gdy atrybut występuje podwójnie

57 dr Paweł Drozda Przykład (1) Stadion Miejsce Drużyna Sędzia Arbiter Mecz Goście Gospodarze

58 dr Paweł Drozda Przykład (2) Mecz nrsędziegonazwaStadionudruzyna1druzyna2 Wynik przekształcenia

59 dr Paweł Drozda Podklasy do modelu relacyjnego Trzy możliwości: Dla każdej podencji tworzona releacja z atrybutami wspólnymi oraz ze specyficznymi Elementy wspólne w jednej tabeli, dla każdej podencji oddzielna tabela wraz z ograniczeniami referencyjnymi (klucze główne dodane do tabel stworzonych dla podencji) Stworzenie tylko jednej relacji (atrybuty mogą przyjmować null)

60 dr Paweł Drozda Podklasy przykład Student ZaocznyDzienny isa nrindeksu nazwisko stypendium czesne Student nrindeksunazwisko Zaoczny nrindeksuczesne Student nrindeksunazwiskostypendiumczesne Dzienny nrindeksustypendium


Pobierz ppt "Modelowanie model związków encji Wykład 3 Prowadzący: dr Paweł Drozda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google