Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 90. P anie, T y dla nas B yłeś U cieczką z pokolenia na pokolenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 90. P anie, T y dla nas B yłeś U cieczką z pokolenia na pokolenie."— Zapis prezentacji:

1 Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 90

2 P anie, T y dla nas B yłeś U cieczką z pokolenia na pokolenie.

3 Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek T y J esteś B ogiem.

4 W proch K ażesz powracać śmiertelnym, i M ówisz: «Synowie ludzcy, wracajcie!»

5 Bo tysiąc lat W T woich O czach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna.

6 P orywasz ich: stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie: rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha.

7 Zaiste, T wój G niew nas niszczy, trwoży nas T we O burzenie.

8 S tawiasz P rzed S obą nasze winy, nasze skryte grzechy W Ś wietle T wojego O blicza.

9 Bo wszystkie dni nasze płyną pod T woim G niewem; kończymy nasze lata jak westchnienie.

10 Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a większość z nich to trud i marność: bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.

11 Któż potrafi zważyć ogrom T wojego G niewu i kto może doświadczyć mocy T wego O burzenia?

12 N aucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca.

13 P owróć, o P anie, dokądże jeszcze...?

14 I B ądź L itościwy dla sług T woich!

15 N asyć nas z rana S woją Ł askawością, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.

16 D aj R adość według [miary] dni, w których nas P rzygniotłeś, i lat, w których zaznaliśmy niedoli.

17 Niech sługom T woim ukaże się T we D zieło, a C hwała T woja nad ich synami!

18 A D obroć P ana B oga naszego niech będzie nad nami!

19 I W spieraj pracę rąk naszych, W spieraj dzieło rąk naszych!

20 Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 90


Pobierz ppt "Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 90. P anie, T y dla nas B yłeś U cieczką z pokolenia na pokolenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google