Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Urząd Miasta Szczecin BEZPIECZNI RAZEM, czyli zachodniopomorski portal o bezpieczeństwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Urząd Miasta Szczecin BEZPIECZNI RAZEM, czyli zachodniopomorski portal o bezpieczeństwie."— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Urząd Miasta Szczecin BEZPIECZNI RAZEM, czyli zachodniopomorski portal o bezpieczeństwie.

2 W ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Nie ma możliwości Szczecin przyznania środków organizacjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne. Nikt nie zwolni Miasta z dbałości o bezpieczeństwo. Posługujemy się sformalizowanymi, rozproszonymi zasobami komunikacyjnymi ( oficjalne strony podmiotów). Nie wykorzystujemy mechanizmów społecznościo- wych w budowaniu relacji. CO MAMY?

3 Szczecin zbuduje PORTAL O BEZPIECZEŃSTWIE, projekt będzie aplikować do listy indykatywnej z 3.2 – usługi… Policja zapewni współpracę i opracuje materiały merytoryczne. Straż Pożarna zapewni współpracę i opracuje materiały merytoryczne. Pogotowie Ratunkowe zapewni współpracę i opracuje materiały merytoryczne. Straż Miejska zapewni współpracę i opracuje materiały merytoryczne. Połączymy to w całość, zbudujemy PORTAL BEZPIECZNI RAZEM CO ROBIĆ? … i udostępnimy wszystkim zainteresowanym.

4 ZACHODNIOPOMORSKI PORTAL o BEZPIECZEŃSTWIE Multimedialne materiały dydaktyczne: o udzielaniu pierwszej pomocy, o zapobieganiu pożarom, o bezpiecznym zachowaniu, …. Projekty, programy, konkursy. Informacja prawna – z kim co należy uzgodnić, gdzie szukać pomocy. Informacja, statystyki i mapy. Mechanizmy społecznościowe. Portal

5 JAK TO BĘDZIE DZIAŁAĆ? pomysły koncepcje programy dane opracowania organizacja opakowanie obsługa udostępnienie portal informacja edukacja opinia dyskusja mieszkaniec

6 Gmina wystąpi o środki, zapewni finansowanie projektu i obsługę projektu, wyłoży wkład własny, zorganizuje zaplecze techniczne i wymaganą przepisami prawa trwałość projektu. Zainteresowane strony wniosą do projektu pracę ludzi, wiedzę merytoryczną i wysiłek związany z redagowaniem treści portalu. Większość pozyskanych środków planujemy przeznaczyć na przygotowanie materiałów edukacyjnych i budowę portalu. Portal będzie zintegrowany z portalem edukacyjnym. ZASADY

7 Odbyło się spotkanie robocze zainteresowanych stron, w trakcie którego wymieniono poglądy nt. możliwości technicznych i merytorycznych, które można by zrealizować przy pomocy portalu, a nadto przekazywania informacji o wspólnych działaniach. Wszyscy obecni (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie, Straż Miejska) zgłosili swój akces do projektu. Ustalono powołanie zespołu sterującego i zespołu projektowego., który dopracuje koncepcje rozwiązania Ustalono, że istnieje potrzeba stworzenia platformy wspólnego oddziaływania na mieszkańców i informowania o szeroko pojętym bezpieczeństwie, ponieważ dotychczasowe działania w tym zakresie są zdekoncentrowane i mają bardzo formalny charakter. Nasze oficjalne strony internetowe są obciążone wymaganym formalizmem, często nie możemy na nich skorzystać z mechanizmów społecznościowych. Taką misję ma spełniać portal - stworzyć miejsce, do którego będą odwoływać się mieszkańcy- miejsca o którym będzie się mówić: nie wiesz co zrobić – wejdź na stronę BEZPIECZEŃSTWO.SZCZECIN.PL i sprawdź! CO JUŻ ZROBILIŚMY?

8 Kontakt: Andrzej Feterowski afeterow@um.szczecin.pl DZIAŁAJMY SKUTECZNIE, RAZEM !


Pobierz ppt "Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Urząd Miasta Szczecin BEZPIECZNI RAZEM, czyli zachodniopomorski portal o bezpieczeństwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google