Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 135. Alleluja. Chwalcie I mię P ańskie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 135. Alleluja. Chwalcie I mię P ańskie,"— Zapis prezentacji:

1 Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 135

2 Alleluja. Chwalcie I mię P ańskie,

3 chwalcie, słudzy P ańscy, wy, którzy stoicie w domu P ańskim, na dziedzińcach domu B oga naszego.

4 Chwalcie P ana, bo D obry J est P an, śpiewajcie J ego I mieniu, bo Ł askawe.

5 P an bowiem W ybrał S obie Jakuba, Izraela - na W yłączną S woją W łasność.

6 Wiem, że P an J est W ielki i że P an nasz J est N ad W szystkimi bogami.

7 Cokolwiek P anu S ię S podoba, to U czyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach.

8 S prowadza chmury z krańców ziemi, W ywołuje deszcz błyskawicami i D obywa wiatr ze swoich komór.

9 P oraził pierworodnych w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia., Z działał znaki i cuda przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.

10 P oraził wiele narodów i Z gładził królów potężnych: amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, i wszystkich królów kananejskich.

11 A ziemię ich D ał w posiadanie, w posiadanie Izraela, S wojego N arodu.

12 T we I mię, P anie, T rwa N a W ieki, T wa P amięć, P anie - z pokolenia w pokolenie.

13 P an bowiem Z apewnia praworządność swojemu ludowi i L ituje się nad swymi sługami.

14 Bożki pogańskie to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich.

15 Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą; i nie ma oddechu w ich ustach.

16 Podobni są do nich ci, którzy je robią, i każdy, co w nich ufność pokłada.

17 Domu Izraela, błogosław P ana, domu Aarona, błogosław P ana! Domu Lewiego, błogosław P ana, wy, co boicie się P ana, błogosławcie P ana!

18 Niech będzie błogosławiony P an z Syjonu, który mieszka w Jeruzalem!.

19 Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 135


Pobierz ppt "Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 135. Alleluja. Chwalcie I mię P ańskie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google