Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielka Brytania po kryzysie finansowym Karolina Konopczak Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej 7.07.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielka Brytania po kryzysie finansowym Karolina Konopczak Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej 7.07.2016."— Zapis prezentacji:

1 Wielka Brytania po kryzysie finansowym Karolina Konopczak Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej 7.07.2016

2 Trzy fazy wzrostu PKB r/r 2009  największa skumulowana utrata produktu spośród krajów G7 2010-2012  słabe, ale trwałe ożywienie 2013-2015  najwyższy wzrost spośród G7

3 Kontrybucja do wzrostu

4 Rynek pracy (1) Stopa bezrobocia relatywnie słabe dostosowania ilościowe na rynku pracy, ale…

5 Rynek pracy (2) Wynagrodzenia realne … silne dostosowanie cenowe

6 Stopa oszczędności stąd: wzrost spożycia prywatnego wynikał w głównej mierze ze spadku stopy oszczędności

7 Produktywność pracy najniższy wzrost po kryzysie spośród G7 substytucja kapitału przez czynnik pracy rządowy plan zwiększenia produktywności w gospodarce  podniesienie płacy minimalnej

8 Nierównowaga zewnętrzna (1) Kurs USD/GBP mimo niemal 20-procentowej deprecjacji funta w czasie kryzysu…

9 Nierównowaga zewnętrzna (2) Eksport Import …najsłabsza dynamika eksportu spośród krajów G7 oraz …

10 Nierównowaga zewnętrzna (3) CA jako % PKB  do deficytu w wymianie handlowej w 2012 r. dołączyło ujemne saldo dochodów  w 2015 r. rekordowa wartość deficytu na rachunku obrotów bieżących: -5,2% PKB …nieznaczna i krótkotrwała poprawa salda obrotów bieżących

11 Nierównowaga zewnętrzna (4) Udział usług w eksporcie (w %)  czynniki koniunkturalne  wysoka dynamika popytu wewnętrznego  słaba koniunktura na rynkach eksportowych  czynniki strukturalne  struktura gospodarki/eksportu  duży udział usług biznesowych w VA  niski udział przetwórstwa w VA (najniższy w G7)

12 Brexit

13 Brexit – argumenty Leave  zmniejszenie tempa (poziomu?) imigracji  zatrzymanie w kraju składki do budżetu UE („350 mln funtów tygodniowo”)  uwolnienie gospodarki spod unijnych regulacji  przeorientowanie handlu na azjatyckie gospodarki wschodzące  poprawa salda handlowego dzięki deprecjacji funta Remain  dostęp do wspólnego rynku wymagałby respektowania swobody przepływu osób  rzeczywiste transfery netto ponad połowę niższe + konieczność finansowania funduszy pomocowych dla krajów UE (w przypadku Norwegii niższe o 10% per capita)  konieczność implementacji unijnych dyrektyw bez prawa głosu  słabsza pozycja WB niż UE przy negocjowaniu umów preferencyjnych  nierównowaga zewnętrzna ma charakter strukturalny

14 Brexit - opcje OpcjeZaPrzeciw Europejski Obszar Gospodarczy pełny dostęp do unijnego rynku swoboda przepływu osób finansowanie funduszy pomocowych implementacja dyrektyw bez prawa głosu model szwajcarski (strefa wolnego handlu + umowy sektorowe) Dostęp do unijnego rynku dla większości sektorów niższa o 60% kontrybucja finansowa nie obejmuje handlu większością usług, w tym usługami finansowymi swoboda przepływu osób unia celna / strefa wolnego handlu brak konieczności transferów na rzecz UE brak swobody przepływu osób wieloletnie negocjacje pozataryfowe bariery handlu prawdopodobne bariery w handlu usługami zasady ogólne systemu GATT/WTO j.w. pozataryfowe bariery i cła bariery w handlu usługami, w tym finansowymi Bremain brak negatywnych konsekwencji Brexitu negatywne konsekwencje społeczno-polityczne

15 Brexit - skutki Krótki okresŚredni i długi okres czy uda się wynegocjować strefę wolnego handlu (w tym w zakresie usług finansowych)? czy uda się przeorientować geograficznie handel? zagrożona pozycja Londynu ryzyko stagflacji ryzyko bałkanizacji – referendum w Szkocji? – połączenie obu Irlandii? natychmiastowa 10-procentowa deprecjacja funta niepewność w okresie przejściowym (2 lata zgodnie z art. 50 Traktatu Lizbońskiego) spowolnienie inwestycji ograniczenie wymiany handlowej


Pobierz ppt "Wielka Brytania po kryzysie finansowym Karolina Konopczak Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej 7.07.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google