Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi w ISDN Usługa telekomunikacyjna jest definiowana jako „to, co operator oferuje swym abonentom w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby komunikacyjnej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi w ISDN Usługa telekomunikacyjna jest definiowana jako „to, co operator oferuje swym abonentom w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby komunikacyjnej”"— Zapis prezentacji:

1 Usługi w ISDN Usługa telekomunikacyjna jest definiowana jako „to, co operator oferuje swym abonentom w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby komunikacyjnej” (ITU-T I.112) ITU-T – (z ang.: International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector) - Sektor Normalizacji Telekomunikacji

2 Cel usług W pewnym momencie operatorzy telekomunikacyjni zaczęli odnotowywać wyraźny brak czynników wpływających na wzrost generowanych przez abonentów ich sieci zysków. Przyczyną tego stanu rzeczy okazało się dość duże nasycenie rynku, a więc liczba osób pragnących uzyskać tzw. „telefon” została wyczerpana. Liczba prowadzonych rozmów również ustabilizowała się na stałym. Badania analityków rynku wskazywały, iż jedynym rozwiązaniem dającym szanse uzyskania wyższych zysków jest wprowadzenie nowych usług i pokazanie możliwości ich wykorzystania. Pośrednią przyczyną wprowadzenia nowych usług do sieci telekomunikacyjnych – telefonicznych POTS (Plain Old Telephone Services) był też rozwój technik informatycznych i komunikacji komputerowej.

3 Usługa telekomunikacyjna jest tylko pewną możliwością, jaką daje operator swoim klientom. Potrzebne stały się zatem aplikacje (czyli zastosowania) dostępnych usług. Aplikacja usługi to specyficzne zastosowanie tej usługi w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby (niekoniecznie komunikacyjnej) abonenta. Przykłady: telemedycyna, telezakupy, teleedukacja, itd. Cel usług

4 Podstawowe definicje Przepustowość kanału telekomunikacyjnego jest to maksymalna prędkość transmisji danych wyrażona w ilości bitów na sekundę [bit/s]. Przepustowość jest zależna od wielu czynników do których należą: rodzaj zastosowanych urządzeń nadawczo odbiorczych, szerokość pasma teletransmisyjnego, metody kodowania i kompresji sygnału, odległość i wpływ zakłóceń na kanał. !!UWAGA!! Przepływność kanału telekomunikacyjnego wyrażona jest w ilości bitów na sekundę [bit/s] określa wartość chwilowej prędkości transmisji danych. Zatem, wartość przepływności zmienia się w czasie i nigdy nie przekracza wartości przepustowości kanału.

5 Podział usług telekomunikacyjnych - Usługi przenoszenia dotyczą transmisji sygnałów na łączu abonent – sieć, np.: tryb komutacji łączy, tryb pakietowy kanału B i D w ISDN. - Teleusługi umożliwiają wymianę informacji między abonentami tej sieci. - Usługi dodatkowe.

6 Teleusługi  telefonia – zapewnia użytkownikom możliwość rozmowy,  teletekst – służy do przesyłania tekstu w postaci kodów znaków przez co transmisja jest o wiele szybsza w stosunku do teleksu, gdzie tekst przesyłany jest jako obraz pikslowy,  telefaks – dzięki analizie pikslowej umożliwia zarówno przekazywanie tekstu jak i grafiki oraz rozróżnianie kolorów,  wideotekst – podobnie jak teletekst jest przeznaczony do transmisji tekstu wzbogaconego o znaki semigraficzne; podstawową zaletą jest prezentacja odbieranego obrazu na monitorze ekranowym. Użytkownik ma w tym przypadku możliwość decydowania o tym, jaką informację chce przeglądać na ekranie,  poczta elektroniczna – umożliwia umieszczenie wiadomości w wyodrębnionym obszarze sieci; wiadomości w formie pisma, mowy bądź ilustracji. Taką wiadomość, jej adresat może odebrać w dowolnej dogodnej dla siebie chwili,  transmisja danych – za jej pomocą można realizować połączenia pomiędzy komputerami dwóch abonentów lub uzyskać dostęp do wybranej sieci komputerowej,  wideofonia – zapewnia jednoczesną transmisję fonii i obrazu (audio i video). Najczęściej jest ona wykorzystywana podczas wideokonferencji,

7  teleakcja – zbiór usług, które zapewniają przekazywanie krótkich komunikatów pomiędzy terminalem i siecią: - telealarm – odpowiednie centra dyżurujące otrzymują od czujników zainstalowanych u abonenta komunikat o alarmie, - telealert – ten sam rodzaj komunikatów tylko w odwrotnym kierunku, centra dyżurne ostrzegają abonentów, - telekomenda – zdalne sterowanie urządzeniami zainstalowanymi u abonenta, - telemetria – zdalne odczyty wskazań liczników zainstalowanych u abonenta. Teleusługi

8 Usługi dodatkowe AOC (Advice Of Charge) - Informacja taryfikacyjna - informacja o opłacie za połączenie. Podawana jest w trakcie rozmowy (AOCD - Advice Of Charge During the call) i po jej zakończeniu (AOCE - Advice Of Charge at the End of the call). Informacja polega na podaniu na wyświetlaczu telefonu ISDN liczby impulsów (charging units) bądź wysokości opłaty za połączenie. Niekiedy można spotkać jeszcze informację o opłacie podawaną na początku zestawiania połączenia (AOCS - Advice Of Charge at the Start of the call). CH (Call Hold) - Połączenie zawieszone - umożliwia zawieszenie bieżącej rozmowy (wywołania bądź połączenia) i zestawienie nowej. CLIP (Calling Line Identification Presentation) - Prezentacja numeru abonenta wywołującego - usługa umożliwia abonentowi wywoływanemu na uzyskanie informacji o numerze wywołującym. CLIR (Calling Line Identification Restriction) - Blokada prezentacji numeru abonenta wywołującego - usługa umożliwia uniknięcie udostępniania numeru abonenta wywołującego. Usługa może być aktywna przez cały czas, bądź każdorazowo przed wybraniem numeru. CLIRO (Calling Line Identification Restriction Override) - Omijanie blokady prezentacji numeru abonenta wywołującego - usługa umożliwia uzyskanie informacji o numerze wywołującym w przypadku gdy numer ten ma aktywną usługę CLIR. Usługa przeznaczona dla abonentów specjalnych np. policja, straż pożarna, pogotowie, wojsko.

9 COLP (Connected Line Indentification Presentation) - Prezentacja numeru abonenta dołączonego - usługa umożliwia wyświetlenie numeru abonenta z którym faktycznie zostało zestawione połączenie. Ma to miejsce w przypadku gdy abonent którego wywołujemy skorzystał z usługi przekierowania połączenia. COLR (Connected Line Indentification Restriction) - Blokada prezentacji numeru abonenta dołączonego - usługa umożliwia uniknięcie prezentacji numeru abonenta na który kierowane są wywołania z numeru wywoływanego. COLRO - (Connected Line Indentification Restriction Override) - Omijanie blokady prezentacji numeru abonenta dołączonego - usługa umożliwia uzyskanie informacji o numerze abonenta na który kierowane są wywołania w przypadku gdy numer wywoływany ma aktywną usługę COLR. CONF (Conference Calling) - Połączenie konferencyjne - pozwala na prowadzenie konferencji pomiędzy kilkoma abonentami ISDN. CT (Call Transfer) - Przekazanie wywołania - umożliwia przekazanie przyjętego wywołania trzeciemu abonentowi. CW (Call Waiting) - Połączenie oczekujące - umożliwia informowanie abonenta o oczekującym połączeniu i możliwość jego przyjęcia po uprzednim zawieszeniu (CH) bądź zakończeniu poprzedniej rozmowy. DDI (Direct Dialling In) - Bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego - umożliwia uzyskanie bezpośredniego połączenia z abonentem sieci wewnętrznej. Numery DDI są przyznawane z publicznego planu numeracji. Usługi dodatkowe

10 DIV (Diversion) - Przeniesienia wywołań - umożliwia przenoszenie wywołań na dowolnie wskazany numer. Usługa realizowana jako przeniesienie bezwarunkowe (CFU - Call Forwarding Unconditional), w przypadku zajętości (CFB - Call Forwarding Busy) oraz przy braku odpowiedzi (CFNR - Call Forwardind No Reply). IIFC (Inhibition of Incoming Forwarded Calls) - Blokada wywołań przychodzących przekierowanych - umożliwia odrzucenie wywołań przychodzących z przekierowania. MSN (Multiple Subscriber Number) - Wielokrotny numer abonenta - umożliwia przypisanie abonentowi sieci ISDN wielu różnych numerów publicznych. SUB - (Subaddressing) - Podadresowanie - pozwala na dodatkowe adresowanie wywoływanego abonenta. Umożliwia to np. rozróżnienie terminali dołączonych do jednej końcówki. TP (Terminal Portability) - Przenośność terminala - usługa umożliwia przenoszenie terminala w czasie trwania rozmowy zarówno przez abonenta wywołującego jak i wywoływanego. Np. możliwe jest zakończenie rozmowy na bieżącym terminalu i kontynuowanie jej na innym. UUS (User to User) - Sygnalizacja między użytkownikami - pozwala abonentom sieci ISDN na przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych. 3PTY (Three Party Service) - Obsługa trzech uczestników - umożliwia zawieszenie jednego połączenia i zestawienie połączenia do kolejnego abonenta, a następnie korzystanie z obu połączeń jednocześnie. Usługi dodatkowe

11 (HL - Hot Line) - gorąca linia - Jeśli po podniesieniu słuchawki, w ciągu wyznaczonego czasu nie rozpoczniesz wybierania numeru telefonicznego, centrala automatycznie łączy z określonym z góry numerem telefonicznym. (CFU - Call Forwarding Unconditional) - Natychmiastowe przeniesienie wywołań - Jeżeli wiesz, że będziesz nieosiągalny pod własnym numerem możesz przenieść wywołania przychodzące na dowolny, wybrany przez siebie numer telefoniczny (stacjonarny bądź komórkowy). (DND - Do Not Disturb) - Blokada połączeń przychodzących. Proszę nie przeszkadzać Włączając tą usługę zlecasz centrali odrzucanie połączeń telefonicznych przychodzących na twój numer. W zależności od centrali abonent odrzucony usłyszy albo sygnał zajętości albo komunikat "Proszę nie przeszkadzać". (CFNR - Call Forwardind No Reply) - Przeniesienie wywołań w przypadku braku odpowiedzi - Jeżeli po określonym czasie nie odbierzesz telefonu, centrala przeniesie wywołanie na inny wybrany przez ciebie numer. Usługi dodatkowe

12 MSN (Multiple Subscriber Number) Uruchamiane tylko dla dostępu 2B+D. Istnieje możliwość przypisania kilku numerów zewnętrznych na jednym dostępie, maksymalnie 8 numerów. Numery MSN nie muszą być „po kolei”. Dwa urządzenia mogą posiadać ten sam numer.

13 DDI (Direct Dial In) Uruchamiane tylko gdy zakończenie dostępu jest podłączone do centralki abonenckiej PABX. Stanowią zakres numerów jeden po drugim. Standardowo występuje 10 numerów sieci publicznej. Można dokupić potrzebne numery „paczkami” po 10, 100, 1000. Możliwość bezpośredniego wybieranie numeru wewnętrznego abonenta korzystającego z usług MSN dla abonentów sieci publicznej.

14 DDI (Direct Dial In)

15 Połączenie w ISDN


Pobierz ppt "Usługi w ISDN Usługa telekomunikacyjna jest definiowana jako „to, co operator oferuje swym abonentom w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby komunikacyjnej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google