Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSTN, ISDN TP Preselekcja Diatonis

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSTN, ISDN TP Preselekcja Diatonis"— Zapis prezentacji:

1 PSTN, ISDN TP Preselekcja Diatonis
Pojęcia podstawowe PSTN, ISDN TP Preselekcja Diatonis

2 Dostępy – pojęcia podstawowe
POTS (Plane Old Telephone Services) – telefonia analogowa, dziś rozumiana jako dostęp analogowy do publicznej komutowanej sieci telefonicznej. POTS jest czasem mylnie nazywany PSTN. PSTN (Public Swiched Telephony Network) – publiczna komutowana sieć telefoniczna. ISDN (Integrated Service Digital Network) – sieć cyfrowa z integracją usług. Linia – łącze analogowe (lub dostęp ISDN) połączone z centralą TP, za pomocą którego następuje połączenie telefoniczne. Plan/pakiet taryfowy – podstawowa oferta na usługi telefoniczne rozliczana dla danej linii obejmująca opłatę miesięczną (abonament), ceny połączeń i usługi dodatkowe. Konto abonenckie – konto płatnicze na którym są ewidencjonowane linie i usługi danego płatnika, może obejmować wiele lokalizacji. Konto abonenckie = faktura. Usługi dla linii – usługi rozliczane dla linii. Usługi dla konta abonenckiego – usługi rozliczane dla całego konta abonenckiego. Plan taryfowy + usługi na linię => Linia 1 (POTS) L2 (ISDN 2B+D) L3 (ISDN 30B+D) L4 L5 L6 Ln Konto abonenckie Dotyczy: ISDN

3 Sieć cyfrowa z integracją usług – linia cyfrowa ISDN tp

4 Prezentacja produktu Nazwa produktu: Właściwości:
linia cyfrowa ISDN tp Właściwości: zapewnia transmisję w postaci cyfrowej na każdym odcinku połączenia - także między lokalizacją Klienta a centralą TP; Podstawowe wymagania: lokalizacja Klienta powinna znajdować się nie dalej niż 5-7 km od centrali zamontowanie zakończenia sieciowego u Klienta zbudowanie sieci telefonicznej przez Klienta (opcjonalne) Dotyczy: ISDN

5 Konstrukcja dostępu Dostęp dwukanałowy 2B+D (Basic Rate Access, Basic Rate Interface) ISDN tp 1B - kanał transmisyjny - 64 kb/s 1D - kanał sygnalizacyjny - 16 kb/s Dostęp trzydziestokanałowy 30B+D (Primary Rate Access, Primary Rate Interface) ISDN tp pro 30x 1B - kanał transmisyjny - 64 kb/s 1D - kanał sygnalizacyjny 64 kb/s Sprzedajemy go w profilach z 15, 20, 25, 30 kanałami B Dotyczy: ISDN

6 Zakończenie sieciowe dostępu 2B+D - NT1+2ab
R S U Styk R łącza dwuprzewodowe Styk S łącza czteroprzewodowe Styk U łącza dwuprzewodowe Dotyczy: ISDN

7 Zakończenie sieciowe dostępu 2B+D - mała centrala PABX
9 PABX CENTRALA ISDN NT 8 n x (2 kanały B) 1 Dotyczy: ISDN

8 Zakończenie sieciowe dostępu 30B+D - duża centrala PABX
9 PABX CENTRALA ISDN 8 30 kanałów B 1 Dotyczy: ISDN

9 Przydział numerów telefonicznych
Numery MSN (Multiple Subscriber Number) Uruchamiane tylko dla dostępu 2B+D Istnieje możliwość korzystania z wielu numerów na jednym dostępie max. 8 Numery MSN nie muszą być „po kolei” Numery DDI (Direct Dial In) Uruchamiane tylko gdy zakończenie dostępu jest podłączone do centralki abonenckiej PABX Stanowią zakres numerów jeden po drugim Można dokupić potrzebne numery „paczkami” po 10, 100, 1000 Dotyczy: ISDN

10 Oferta linii cyfrowej ISDN tp dla biznesu
profit pro 25 profit pro 30 profit pro 15 profit pro 20 ISDN tp pro biznes pro 15 biznes pro 20 biznes profit ISDN tp biznes pro 25 biznes pro 30 linia cyfrowa ISDN tp Dotyczy: ISDN

11 Pula minut w ramach profilu
Pula minut obejmuje połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe, w sieci TP Pula minut jest rozliczana chronologicznie, Pula minut nie obejmuje opłaty za zestawienie połączenia – prostota i przejrzystość taryfikacji, Niewykorzystana część puli minut nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy, Możliwość kumulacji w ramach konta abonenckiego na życzenie Klienta* - efektywne wykorzystanie puli minut łączy zapasowych. Dostęp 1 Dostęp 2 Dostęp 3 Dostęp 4 Konto abonenckie w systemie rozliczeniowym (bez kumulacji puli minut) pula 1 pula 2 pula 3 pula 4 Dostęp 1 Dostęp 2 Dostęp 3 Dostęp 4 Konto abonenckie w systemie rozliczeniowym (wykonana kumulacja puli minut) pula 1 + pula 2 + pula 3 + pula 4 * wyłącznie wtedy gdy wszystkie dostępy ISDN w ramach jednego konta korzystają z profili profit i profit pro Dotyczy: ISDN

12 Usługi dodatkowe Pakiet usług aktywowanych dla dostępów ISDN tp i ISDN tp pro: Prezentacja numeru CLIP Blokada prezentacji numeru CLIR (wymaga dodatkowego zamówienia) Prezentacja numeru abonenta dołączonego COLP Blokada prezentacji abonenta dołączonego COLR (wymaga dodatkowego zamówienia) Przenośność terminala TP Podadresowanie SUB Identyfikacja połączeń złośliwych MCID (wymaga dodatkowego zamówienia) Przekierowanie wywołań CF Połączenie oczekujące CW Zawieszenie połączenia HOLD Koszt połączenia AOC Wiadomości tekstowe UUS1 Blokada połączeń anonimowych ACR (wymaga dodatkowego zamówienia) inne usługi dostępne w cenniku np. połączenie trójstronne, limitowanie jednostek, ograniczenie wywołań... (wymagają dodatkowego zamówienia) Dotyczy: ISDN

13 Wszystkie produkty TP w zakresie ISDN –
linia cyfrowa ISDN tp ISDN tp ISDN tp pro profit biznes profit pro 15 biznes pro 15 profit pro 20 biznes pro 20 profit pro 25 biznes pro 25 profit pro 30 biznes pro 30 plan uniwersalny tp biznes plan sekundowy jedna stawka tp biznes plan startowy Dotyczy: ISDN

14 Plany Taryfowe w ISDN TP
plan uniwersalny tp biznes plan sekundowy jedna stawka plan tp startowy Połączenia lokalne 10 gr / 60 sek 14 gr / 60 sek 10 gr / 60 sek + 10 gr za każde rozpoczęte połączenie, Połączenia międzystrefowe 18 gr / 60 sek 20 gr / 60 sek + 10 gr za każde rozpoczęte połączenie, do sieci GSM 68 gr / 60 sek 66 gr / 60 sek Dotyczy: ISDN

15 Abonamenty ISDN TP plan uniwersalny tp biznes
plan sekundowy jedna stawka plan tp startowy Profil biznes 55 zł 65 zł Profil profit 300 min w abonamencie 79 zł Nie występuje Dotyczy: ISDN

16 Abonamenty ISDN TP Pro – profil biznes
plan uniwersalny tp biznes plan sekundowy jedna stawka plan tp startowy 15 B 945 zł 805 zł 20 B 1080 zł 920 zł 25 B 1215 zł 1035 zł 30 B 1350 zł 1150 zł Dotyczy: ISDN

17 Abonamenty ISDN TP Pro – profil profit
plan uniwersalny tp biznes plan sekundowy jedna stawka plan tp startowy 15 B 1120 zł 1050 zł 20 B 1280 zł 1020 zł 25 B 1440 zł 1350 zł 30 B 1600 zł 1500 zł Dotyczy: ISDN

18 Promocje i oferty POTS: Przyłączenie za 10 zł
Opłata instalacyjna 10 zł Pełny wybór planów taryfowych Tylko pierwsze łącze klienta, tylko siedziba główna Umowa na czas określony 24 m-ce POTS: Przyłączenie za 10 zł bis Wszystkie plany poza startowym Dowolna lokalizacja Promocja ISDN od 1zł Opłata instalacyjna ISDN TP: 1 zł, ISDN TP Pro 500 zł Dotyczy: ISDN

19 ISDN a inne usługi Nie działają na dostępie ISDN tp:
Usługi oparte na technologii DSL Dostęp do Internetu DSL, Neostrada, stałe łącza transmisji danych lub dostępu do internetu w technologii Frame Relay lub ATM*, Działają na dostępie ISDN tp: Centrex, VPN, Audioteks, systemy rabatowe, pakiety internetowe, telekonferencje audio i telekonferencje wideo, inne - poczta głosowa, wybrane numery, z zastrzeżeniem ich regulaminów Dotyczy: ISDN

20 Zastosowania ISDN Wdzwaniany Dostęp do Intenetu
(nie działąjąusługi DSL TP I Nesotrada TP) Połączenia wideo telefonia Łączenie sieci LAN Backup połączeń wideokonferencja fax Dotyczy: ISDN

21 Korzyści z posiadania linii cyfrowej ISDN tp
Jeden abonament a od 2 do 30 linii telefonicznych; Dobre połączenie do Internetu – backup łączy podstawowych; Idealne połączenie do przesyłania danych z komputera na komputer; Usługi dodatkowe uatrakcyjniające korzystanie z telefonu; Możliwość zestawiania połączeń wideokonferencyjnych; Bezpieczeństwo; Wielość innych zastosowań – podłączanie central PABX, monitoring, łączenie sieci LAN, podłączenie terminala kart płatniczych, telemetria, inne; Dotyczy: ISDN

22 Omówienie dokumentów Formularz zamówienia Dotyczy: ISDN

23 Preselekcja Wybór preselekcji TP (1033) gwarantuje realizację połączeń krajowych i międzynarodowych przez sieć TP Tylko połączenia realizowane poprzez sieć TP umożliwiają: - wykorzystanie bezpłatnych minut w ramach profilu profit taryfikację połączeń zgodnie z opłatami wymienionymi w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych TP Preselekcja zapewnia wykonanie połączeń lokalnych, międzymiastowych i międzynarodowych przez sieć TP Dotyczy: ISDN

24 Na czym polega usługa centrala PABX tp?
1 Dzierżawie centrali PABX od TP 2 Pozostawieniu administracji, obsługi technicznej i serwisowania centrali profesjonalistom TP – Klient nie zajmuje się centralą 3 Obniżeniu kosztów Klienta związanych z organizacją komunikacji telefonicznej w jego firmie Dotyczy: ISDN

25 Jakie są warianty oferty centrala PABX tp?
Usługa oferowana jest w dwóch wariantach, tzw. Profilach: Profil Komfort: Dostępny dla każdego Klienta Bez dodatkowych wymagań co do ilości posiadanych łączy oraz wartości miesięcznych rachunków Profil Specjalny: Dostępny tylko w specjalnych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach, związanych ze specyficznymi wymaganiami Klienta i niestandardowymi konfiguracjami. Dotyczy: ISDN

26 Profil Specjalny Profil Specjalny
jest dostępny tylko w specjalnych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach, związanych ze specyficznymi wymaganiami Klienta i niestandardowymi konfiguracjami. Sprzedaż Profilu Specjalnego wymaga akceptacji Dyrektora Dywizji Usługi dla Biznesu. Dotyczy: ISDN

27 Profil Komfort – opłaty
Opłaty miesięczne: Usługa Opłata Dzierżawa 2% wartości centrali Administracja zgodnie z Cennikiem Service 8-48 - // - Service 4-24 Service 2-12 (w zależności od liczby portów) Opłaty jednorazowe: Instalacja i oprogramowanie centrali - // - Doradztwo Instalacja i rozbudowa sieci firmowej Modernizacja centrali - // - (aneks do Umowy) Dotyczy: ISDN

28 Profil Specjalny – opłaty
Opłata miesięczna za dzierżawę stanowiąca 2% ceny centrali. Nie ma innych dodatkowych opłat. Dotyczy: ISDN

29 Pojemności central DIATONIS/e-DIATONIS
DIATONIS/e-DIATONIS XL DIATONIS/e-DIATONIS L DIATONIS/e-DIATONIS M Funkcjonalność DIATONIS/e-DIATONIS S DIATONIS/e-DIATONIS XS Liczba użytkowników 0-25 26-50 51-100 Dotyczy: ISDN

30 Centrale PABX – umowy Umowa jest podpisywana na czas określony
Po zakończeniu czasu umowy może zostać przedłużona na czas nieokreślony Opłaty miesięczne za dzierżawę Centrali mogą być obniżone maksymalnie o 25% ze względu na: stan infrastruktury technicznej Klienta stan warunków transportu stan warunków lokalowych u Klienta Koszt instalacji jest ponoszony przez klienta przy pierwszej instalacji oraz rekonfiguracji i ponownej instalacji Dotyczy: ISDN

31 Dziękujemy Dziękujemy tajemnica TP - confidential Dotyczy: ISDN


Pobierz ppt "PSTN, ISDN TP Preselekcja Diatonis"

Podobne prezentacje


Reklamy Google