Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój osobisty Moduł 6 PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój osobisty Moduł 6 PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój osobisty Moduł 6 PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624

2 Po ukończonym kursie, uczestnik:  6.1 Zdaje sobie sprawę z wagi swoich osiągnięć i odczuwa potrzebę zainteresowania własnym rozwojem  6.2 Jest świadom własnych zasobów i ograniczeń.  6.3 Jest świadom tego, jak dalece styl uczenia się jednostki wpływa na jej późniejszą karierę i dalsze wybory edukacyjne  6.4 Potrafi wyznaczyć sobie realistyczne cele i zadania do spełnienia  6.5 Umie planować własne działania, aby osiągnąć wyznaczone cele PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624

3 Osiągnięcia i zainteresowania PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624

4 Wykaz posiadanych umiejętności i zdolności PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624  Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale posiadasz wiele cennych umiejętności i cech charakteru czyniących z ciebie świetnego pracownika społecznego

5 W jaki sposób tego rodzaju własności mogą pomóc ci w poniższych okolicznościach? PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624  W środowisku pracy  We wspieraniu rozwoju innych  W dalszym życiu?

6 Filmik charakteryzujący 3 style uczenia się: https://www.youtube.com/watch?v=C9dlrxhpMOk PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624

7 Style uczenia się PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624  Według tego modelu uczenia się możemy wyróżnić trzy główne style uczenia się, preferowane przez każdego z nas. Na dalszych slajdach prezentujemy krótką charakteryzację każdego z poszczególnych styli (Należy pamiętać, że są to preferowane style uczenia się, nie ma tu,,gorszych” i,,lepszych'' styli przyswajania wiedzy)

8 Typ wzrokowca PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624  Osoby preferujące dany styl przyswajania wiedzy wolą uczyć się z materiałów wizualnych. Aby coś zapamiętać, potrzebują obrazów, zdjęć, diagramów, prezentacji multimedialnych, filmów - słowem - wszystkiego, co stymuluje zmysł wzroku. Ludzie z tej grupy bardzo często używają sformułowań typu: “pokaż mi”, “spójrzmy na to”. Najlepszym sposobem nauki nowych informacji będzie więc dla nich przeczytanie instrukcji, lub w przypadku sekwencji czynności - obserwacja, jak robi to ktoś inny.

9 Słuchowiec PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624  Osoba, która określa się mianem słuchowca, zdecydowanie woli słuchowy kanał odbierania informacji. Słuchowiec uczy się słuchając wypowiedzi swoich i innych, zapamiętywanie ułatwiają mu zasłyszane dźwięki. U osób takich najczęściej spotkamy się ze sformułowaniami typu: “Słyszałeś o tym?” i “Posłuchaj mnie”. Nowe informacje wolą przyswajać w formie odsłuchiwanych wykładów czy nagrań.  Osobom z tej grupy żadnego problemu nie sprawi zapamiętanie ustnych instrukcji. W związku z tym, że dobrze zapamiętują to, co słyszą - większość zasłyszanych tekstów piosenek znają na pamięć!

10 Kinestetyk PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624  Kinestetycy zdecydowanie wolą ruch, aktywność fizyczną w procesie przyswajania wiedzy. Aby się o czymś nauczyć, muszą tego dotknąć, poczuć, doświadczyć na sobie. Najlepiej uczą się wykonując dane zadanie w praktyce, bardzo często spotkamy się u nich ze sformułowaniami typu: “niech no spróbuję” czy “czujesz to ?”.Tego rodzaju osoby przywiązują większą wagę do praktycznego działania niż do pisemnych, czy ustnych instrukcji - dla nich liczy się przede wszystkim działanie!

11 Filmik dotyczący narzędzia wyznaczania celów SMART https://www.youtube.com/watch?v=v_bVMYtDupw PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624

12 Strategia wyznaczania celów - SMART - 5 elementów prowadzących do sukcesu: Po pierwsze: Ustalone przez nas cele powinny być dokładnie sprecyzowane. Po drugie: Rezultaty naszych zamierzeń powinny być mierzalne, abyśmy wiedzieli, kiedy cel został osiągnięty. Po trzecie: Wyznaczony cel powinien być osiągalny Po czwarte: Zadanie do wykonania powinno być realistyczne -musi stanowić dla ciebie pewne wyzwanie, lecz nie może być niemożliwe do zrealizowania. Po piąte: Proces realizacji celu powinien być dokładnie określony czasowo.


Pobierz ppt "Rozwój osobisty Moduł 6 PROJECT NO – UK/13/LLP-LdV/TOI-624."

Podobne prezentacje


Reklamy Google