Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jaki powinien być animator … czyli ciągłe poszukiwanie relacji z Bogiem; drugim człowiekiem, samym sobą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jaki powinien być animator … czyli ciągłe poszukiwanie relacji z Bogiem; drugim człowiekiem, samym sobą."— Zapis prezentacji:

1 Jaki powinien być animator … czyli ciągłe poszukiwanie relacji z Bogiem; drugim człowiekiem, samym sobą.

2 Ćwiczenie Na kartce opisz przymiotnikami cechy wskazanej postaci biblijnej

3 Św. Paweł mówił o sobie: „łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać — nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka” (Rz,1 -20).

4 Masz to we krwi… „człowiek zmysłowy” „ciało” „dawny człowiek” „to, co zniszczalne” „grzech” „stary człowiek”

5 Temperament to zbiór wrodzonych cech, które podświadomie wpływają na wszystkie nasze zachowania. Charakter jest jako „wnętrze serca człowieka” (1 P 3,4). to połączenie temperamentu, zmodyfikowanego przez wychowanie i edukację, poglądy, przekonania, zasady i motywacje; doświadczenia życiowe i religijnymi. Osobowość to zewnętrzny obraz człowieka, to co chcę pokazać innym; „człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce” (1 Sm 16,7), a także: „życie ma tam [w sercu] swoje źródło” (Prz 4,23).

6 Ćwiczenie Na otrzymanej kartce zaznacz w każdym wersecie jedna cechę, która Ciebie dotyczy np. MOCNE STRONY 1. żywy przedsiębiorczy analityczny elastyczny

7 MOGĄCE UŁATWIAĆ KONTAKT Z INNYMI:MOGĄCE UTRUDNIAĆ KONTAKT Z INNYMI: Urodzony przywódca, dynamiczny Wewnętrznie zdyscyplinowany Konsekwentnie dąży do realizacji obranego celu, ma potrzebę zmian Praktyczny, ocenia wszystko miarą przydatności lub sensowności Posiada doskonały zmysł organizacyjny Szybko chwyta problem i znajduje dla niego często zaskakujące rozwiązanie Szybki, odważny, zdecydowany w działaniach, niezależny Ma pewność, że sprosta trudnościom, jest przez nie pobudzany i motywowany Mało uczuciowy, niewrażliwy, niewspółczujący Może nie liczyć się z ludźmi i manipulować innymi w celu osiągnięcia celu Bywa niegrzeczny i nietaktowny Niechętnie przyznaje się do własnych błędów, niełatwo wybacza innym ich błędy Bywa uparty, apodyktyczny i dogmatyczny Często jest oddany pracy i nie umie odpoczywać Nie lubi szczegółów Łatwo traci panowanie nad sobą CHOLERYK (gr. chole – żółć, stąd "żółć go zalewa") św. Paweł, św. Hieronim, św. Ignacego Loyola, św. Franciszek Salezy, św. Jan Chrzciciel

8 Choleryk powinien wykorzystywać te dary, które mu Pan Bóg dał, a więc to, że jest stanowczy, że łatwo mu wypowiedzieć swoje zdanie, łatwo stanąć w obronie pokrzywdzonego, łatwo stanąć w obronie prawdy, że potrafi zachować zimną krew i zorganizować ludzi wtedy, gdy inni potracili głowy. Z drugiej strony, drogi choleryku, warto pamiętać, że bliźni to Twój brat i masz niepowtarzalną okazję ubogacić go swoimi naturalnymi cechami temperamentu. Warto czasami pamiętać o pokorze względem Pana Boga jak i swoich bliskich.

9 Predyspozycje do posługi: LIDER, ANIMATOR, ORGANIZATOR, TRZEŹWE MYŚLENIE ZMYSŁ PRAKTYCZNY UMIEJĘTNOŚĆ KIEROWANIA PODEJMOWANIE DECYZJI OSOBA ZBIERAJACA MYSLI WSPÓLNOTY NP. ROZEZNANIE W SPÓJNA CAŁOŚĆ

10 FLEGMATYK (gr. flegme – śluz) MOGĄCE UŁATWIAĆ KONTAKT Z INNYMI:MOGĄCE UTRUDNIAĆ KONTAKT Z INNYMI: Spokojny, opanowany Zrównoważony, dobry doradca i słuchacz Zgodny, uprzejmy, prostolinijny Kompetentny, wyraża przemyślane opinie Dobrze sprawdza się w trudnych warunkach życiowych, znosi niewygody Konsekwentny, wytrwały, cierpliwy Cichy, niewymagający Przewidujący i potrafiący znaleźć wyjście w trudnych sytuacjach Niechętnie angażuje się w działanie, brak mu entuzjazmu. Powolny, czasami leniwy. Chętniej jest obserwatorem niż uczestnikiem życia. Czasami zbyt późno dzieli się z innymi swoimi cennymi pomysłami i rozwiązaniami. Ma ostry, cięty, czasem dokuczliwy pełen sarkazmu humor. Unika odpowiedzialności, nie stawia sobie celów. Często niezdecydowany przez co może studzić zapał innych Św. Tomasz z Akwinu, św. Augustyn, św. Grzegorz Wielki, Tymoteusz – uczeń Pawła;

11 Szanowny flegmatyku wykorzystuj to, co przychodzi Ci łatwo. Wykorzystuj swój spokój, cierpliwość, delikatność, dystans do rzeczywistości, chłodne podejście do rzeczy, którymi wszyscy się emocjonują. Potrafisz uczyć innych krytycyzmu wobec tego, co jest powtarzane nieraz bezmyślnie w danym środowisku, ukazywać potrzebę dystansu wobec tego, co podawane jest w środkach przekazu. Flegmatyku pamiętaj jednak o pracy nad pokonywaniem twojego wewnętrznego oporu. Pamiętaj, że inni mają potrzeby, które możesz pomóc im zaspokoić. Rozwijaj swoją wrażliwość na świat, na człowieka, pozwól sobie na cieszenie się wszystkimi barwami świata.

12 Predyspozycje do posługi Kierownictwo duchowe Pokora; zasłuchanie Dobry obserwator Wytrwałość = formator wspólnoty Sprawdza się w trudnych sytuacjach Dążący do jedności Pełen pokoju

13 MELANCHOLIK (gr. melanos - czarny, chole – żółć; "czarne myśli") MOGĄCE UŁATWIAĆ KONTAKT Z INNYMI:MOGĄCE UTRUDNIAĆ KONTAKT Z INNYMI: Ma bogatą, refleksyjną i głęboką naturę. Szczegółowo analizuje zjawiska i sytuacje. Staranny, uporządkowany perfekcjonista. Lubi pozostawać w cieniu na „drugiej linii”. Utalentowany, twórczy, dusza artystyczna. Sumienny i wytrwały, musi skończyć to co zaczął. Troskliwy, współczujący i wrażliwy. Oddany, wierny i skłonny do poświęceń. Skłonny do wpadania w smutny nastrój. Zbytu mocno skoncentrowany na swoim przeżywaniu i odczuwaniu. Zbyt długo pamięta wyrządzone zło i myśli o odwecie. Trudność w podejmowaniu decyzji. Podejrzliwy, łatwo go obrazić i dotknąć. Nieufny i nadmiernie krytyczny. Trudno go zadowolić, sceptyczny. Chętnie ucieka od rzeczywistości w świat marzeń Najświętsza Maryja Panna, św. Jan, św. Bernard, św. Alojzy Gonzaga i św. Teresa z Lisieux.

14 Drogi melancholiku, twoja wrażliwość i delikatność sprawiają, że często jesteś oparciem dla bliskich. Masz wrodzoną łatwość w zgłębianiu wiary, także w szukaniu głębszego kontaktu z Bogiem. Potrafisz cierpliwie słuchać i zatrzymać się nad problemami drugiego człowieka. Pamiętaj jednak, że nie zawsze warto być skupionym na sobie. Nie zrażaj się od razu trudnościami. Pamiętaj, że „po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój”. Ucz się wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi. Pozwól sobie na odczuwanie chrześcijańskiego optymizmu i radości serca. Staraj się przezwyciężać to wszystko, co sprawia, że jesteś obrażony na świat i tak często nosisz w sobie ból, po nawet niewinnym słowie drugiego człowieka.

15 Predyspozycje do posługi Opracowanie formacji wspólnoty Wprowadzenie w życie pomysłów innych Wstawiennik w modlitwie Lubi słuchać innych Charyzmat dobrej rady, poznania Wierność w posłudze; konsekwencja Dążący do uporządkowania Świetny posługujący drugiego planu

16 SANGWINIK (łac. sanguis - krew) MOGĄCE UŁATWIAĆ KONTAKT Z INNYMI:MOGĄCE UTRUDNIAĆ KONTAKT Z INNYMI: Energiczny, entuzjastyczny i ekspresywny. Otwarty, szczery i gadatliwy. Spontaniczny, żyje „tu i teraz”. Łatwo zawiera znajomości. Nie żywi uraz, łatwo przebacza, szybko przeprasza. Tryska pomysłami, szybko się „zapala”. Chętnie angażuje się do nowych działań i efektywnie zaczyna je realizować. Ciekawy, prostoduszny, dziecięcy, ma dużo osobistego wdzięku. Niespokojny, chaotyczny, zmienny. Głośny, mówi szybciej niż myśli, często krzykliwy. Łatwo się rozprasza, niezdyscyplinowany. Chętnie mówi o sobie, lubi popularność i bycie w centrum uwagi. Podatny na wpływy, łatwo daje się „nabrać”. Szybko się zniechęca i może mieć trudności z dokończeniem rozpoczętych zadań. Szybko traci pewność siebie. Często zapomina o obowiązkach. św. Piotr, św. Augustyn, św. Teresa z Avila, św. Franciszek Ksawery i św. Róża z Limy.

17 Drogi sangwiniku, wykorzystuj dar Boży jakim jest twoja spontaniczność, radość i optymizm. Możesz nimi obdarowywać ludzi szczególnie kiedy są smutni lub skłóceni. Może warto czasami poprosić bliskich, aby zwrócili Ci uwagę na sytuacje, kiedy jesteś nieodpowiedzialny lub kiedy nie liczysz się z tym, jak twoje słowa są odbierane. Może warto popracować nad obowiązkowością, odpowiedzialnością, refleksją oraz zdolnością do sięgania w głąb.

18 Inspirator nowych misji Głoszenie konferencji Prowadzenie warsztatów Przebacza, nie pamięta złego Przeprasza, dąży do pojednania Budzi zaufanie i ufa innym Otwarty, szczery Radosny, optymistyczny Predyspozycje do posługi

19 Optymalny układ Sangwinik rozeznaje i zapala innych do misji Flegmatyk planuje realizację Choleryk kieruje realizacją Melancholik czuwa nad zgodnością realizacji z rozeznaniem

20 Ćwiczenie Zaplanuj posługę wspólnotową inspirując się swoimi mocnymi stronami; Z czym możesz mieć problemy przy realizacji posługi; natchnieniem niech będą Twoje słabe strony …


Pobierz ppt "Jaki powinien być animator … czyli ciągłe poszukiwanie relacji z Bogiem; drugim człowiekiem, samym sobą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google