Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta BSFT (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta BSFT (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu)"— Zapis prezentacji:

1 Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta BSFT (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu) Kontakt tel.: +48 600779294 e-mail: iwona@gabinetterapeutyczny.eu

2 MANIFEST - ALICE MILLER „Nie wolno już dłużej uznawać, że to dobre prawo rodziców, by mogli wyładowywać na swoich dzieciach własne nagromadzone afekty”. „Należy jak najszerzej rozpowszechniać znajomość zgubnych skutków „niewinnych klapsów”, gdyż nieświadome, bezmyślne wychowywanie do stosowania przemocy rozpoczyna się bardzo wcześnie i często wywiera skutki na całe życie”.

3 Działania profilaktyczne Józef Brągiel wyróżnia : - profilaktykę pierwotną, która wiąże się z promowaniem zdrowia, poprawą samopoczucia społecznego oraz eliminowaniem patologii społecznej, W tej fazie profilaktyki podejmuje się działania mające na celu: oddziaływanie na środowisko szkolne tak, aby wspierało ono samokontrolę i poczucie własnej wartości u uczniów, nauczycieli i rodziców; przygotowanie uczniów do życia w rodzinie, rodzicielstwa, radzenia sobie ze stresami; edukację rodziców w zakresie wychowania dziecka, jego rozwoju i specyficznych zachowań dziecka związanych z fazą jego rozwoju; tworzenie lokalnej polityki wspierania dzieci i rodzin.

4 -profilaktyka wtórna - skupia się na wczesnym wykrywaniu objawów maltretowania, zanim ujawnią się poważne lub trwałe zmiany. Obejmuje ona: przekazywanie nauczycielom wiedzy i umiejętności wykrywania objawów maltretowania dziecka; omawianie tego problemu z uczniami w celu identyfikowania przez nich kolegów z grupy ryzyka lub też zachęcania dzieci maltretowanych do ujawnienia swych problemów; identyfikacja rodzin wysokiego ryzyka, korzystających z różnych form pomocy społecznej; inicjatywa utworzenia w szkole i w społeczności lokalnej zespołu zajmującego się dziećmi maltretowanymi. - profilaktyka trzeciorzędna - ma na celu uchronienie dziecka przed kolejnym wykorzystaniem. W razie potrzeby dziecko należy umieścić w szpitalu, ośrodku wychowawczym, podjąć terapię rodziny. Działania szkoły odnoszą się do profilaktyki wtórnej.dziecko

5 Pomocne czynniki: Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań, Umiejętność kontroli emocji, Budowanie więzi matka - dziecko podczas ciąży. Tworzenie oparcia dla młodych rodziców. Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem. Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów. Prawidłowa komunikacja. Akceptacja dziecka. Wykształcenie właściwych postaw wobec dzieci. Rozwijanie umiejętności rodzicielskich – DOBRY RODZIC.

6 Więź rodzic – dziecko. Akceptacja. Miłość. Język. Dotyk przepełniony miłością. Docenianie. Wyjątkowość dziecka. Wspólna zabawa. Aktywne słuchanie.

7 To, co jest ważne podczas rozmowy dla rodzica i dziecka: Pamiętaj każde dziecko jest mądre, niepowtarzalne i wyjątkowe.

8 To, co jest ważne podczas rozmowy dla rodzica i dziecka: Doceniaj, chwal, komplementuj swoje dziecko za wszystkie małe i duże sukcesy i osiągnięcia. Dostrzegaj częściej to, co robi dobrze i właściwie. Pomocne jest stosowanie pochwały opisowej. Ważne jest szczegółowe nazwanie pozytywnych zmian, zachowań, czynności, które zrobiło dziecko oraz opisanie tego, co czuje rodzic. Okazuj dziecku swoje zrozumienie w różnych trudnych przeżywanych przez Niego sytuacjach. Umiejętności rodzica.

9 To, co jest ważne podczas rozmowy dla rodzica i dziecka: Istotna jest akceptacja dziecka. Miłość polega na akceptowaniu osoby taką, jaką jest, a pewność, że jest się akceptowanym, jest konieczna, by czuć się kochanym. Dzieci, które czują się kochane, lepiej się rozwijają fizycznie i umysłowo. Czy akceptujesz i lubisz samego siebie? Każdy człowiek ma prawo popełniać błędy. Twoje dziecko je również robi. Naucz Go wyciągać wnioski i płynącą naukę z nadarzających się potknięć. Mów dziecku o tym, jak bardzo dla Ciebie jest ono ważne. Zapewniaj Je o swojej miłości, mówiąc "kocham Cię". Nigdy nie jest za dużo tych słów. Mów dzieciom zdania i słowa, które je budują, zapadają w świadomość i podświadomość i powodują, że chcą robić dla nas pewne rzeczy lub nasze normy uznają za obowiązujące w ich życiu. Umiejętności rodzica.

10 Unikaj barier komunikacyjnych związanych z: 1.osądzaniem (krytykowanie, obrażanie, orzekanie, chwalenie połączone z oceną), 2.decydowaniem za innych (rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, nadmierne wypytywanie). Bariery komunikacyjne.

11 Jakie słowa budują relację rodzic - dziecko? To, co chciałyby słyszeć nasze dzieci: kocham Cię jesteś piękna jesteś piękny jesteśmy szczęśliwi, że Cię mamy porozmawiajmy trochę o Tobie znajdziemy trochę czasu tylko dla nas jak się czujesz? jesteś wrażliwy opowiedz mi co czułeś, lubię Cię co o tym sądzisz? lubię być z Tobą mam ochotę z Tobą porozmawiać podobasz mi się taki, jaki jesteś podobasz mi się taka, jaka jesteś jak pięknie być razem... doceniam to, co zrobiłeś jestem dumna z Ciebie jestem dumny z Ciebie jestem pod wrażeniem

12 Jak radzić sobie ze złością? Dlaczego się złościmy? Konstruktywne sposoby na wyrażanie złości. Moje prawo do przeżywania i wyrażania uczuć nieprzyjemnych.

13 DOBRY DOTYK -Budowanie więzi rodzic- dziecko. -Prawo do terytorium psychologicznego. -Prawo do godności, szacunku. -Prawo do miłości. -Budowanie prawidłowych relacji społecznych.

14

15 Iwona Czerwoniuk tel.: +48 600 779294 e-mail: iwona@gabinetterapeutyczny.eu http://gabinetterapeutyczny.eu


Pobierz ppt "Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta BSFT (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google