Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł. Powstanie i cele firmy Firma Soft-Projekt powstała w 1991 roku założona przez mgr inż. Jana Szymańskiego, wieloletniego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł. Powstanie i cele firmy Firma Soft-Projekt powstała w 1991 roku założona przez mgr inż. Jana Szymańskiego, wieloletniego."— Zapis prezentacji:

1 www.soft-projekt.com.pl Tytuł

2 Powstanie i cele firmy Firma Soft-Projekt powstała w 1991 roku założona przez mgr inż. Jana Szymańskiego, wieloletniego pracownika i kierownika pracowni Instytutu Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor” we Wrocławiu. Celem firmy było tworzenie specjalistycznego i zintegrowanego oprogramowania dla geologii i geologii inżynierskiej. Oprogramowanie to, w zamierzeniu, miało posiadać własne skalowane i przyjazne środowisko graficzne, umożliwiające generowanie, w sposób automatyczny, rysunków na podstawie wprowadzonych do tabelek wyników badań. Była to zasadnicza różnica w stosunku do obecnych na rynku programów graficznych, gdzie rysunki dokumentów należało tworzyć ręcznie, a skalowanie było bardzo pracochłonne i kłopotliwe.

3 Oprogramowanie firmy Soft-Projekt

4 Baza danych GeoStar Aby wszelkie dane badań i analiz otworów mogły być wykorzystywane w tworzonej dokumentacji, muszą zostać wcześniej wprowadzone i zachowane w bazie danych o odpowiedniej strukturze. Firma Soft-Projekt opracowała trzy standardy struktury bazy danych dla Geologii inżynierskiej: 1.Komercyjne bazy ogólne GeoStar 6i/7i (wcześniej GeoStar 3i oraz 5i) 2.Zmodyfikowana baza ogólna GeoStar, wykorzystywana dla atlasów Geologiczno-inżynierskich szeregu aglomeracji. 3.Baza Danych Geologiczno- Inżynierskich o oznaczeniu GeoStar BDGI do gromadzenia danych zabieranych z całego kraju. Baza ta jest w znacznej części kompatybilna słownikowo z Centralną Baza Danych Geologicznych (CBDG) w Państwowym Instytucie Geologicznym Bazy te różnią się zakresem wprowadzanych danych oraz słownikami.

5 Programy użytkowe pakietu GeoStar Baza danych Geologiczno-inżynierska karta otworu Specjalistyczne karty otworu (sondowania dynamicznego, studni i piezometru, sondowania statycznego CPT, CPTu) Przekroje geologiczno-inżynierskie Wyszukiwanie, raporty i zestawienia Wszystkie programy spełniają wymogi formalne umożliwiając pracę wg klasyfikacji w normach PN-B- 02480:1986 oraz PN-EN ISO 14688-2:2006

6 GeoStar - Przekrój Geologiczno-Inżynierski

7 GeoPlan Mapy sytuacyjne położenia otworów Nanoszenie wyników badań gruntów na mapę Mapy izoliniowe (np. zwierciadło wody) Mapy cięcia na rzędnej lub głębokości Szybkie wprowadzanie lokalizacji i współrzędnych otworów do bazy danych „klikając” ich lokalizacje na mapie. Program jest zintegrowany z bazą danych GeoStar tzn. wszelkie dane mogą być wykorzystywane i nanoszone na mapę wprost z bazy danych

8 GeoPlan – mapa cięcia i mapa izoliniowa

9 Siatka rzędnej terenu

10 Siatka rzędnej wody

11 Siatka głębokości wody,

12 Siatka cięcia na rzędnej 53m

13 GeoSlope Aplikacja do badania stateczności skarp. Współpracuje z aplikacją do przekrojów GeoStar 6i/7i dzięki czemu można w łatwy sposób przygotować model skarpy w oparciu o wcześniej wykonany przekrój. Zaimplementowano trzy metody badania stateczności: Felleniusa Bishopa Morgernsterna-Price'a

14

15 CPT-Star Oprogramowanie CPT-Star jest zaawansowaną aplikacją do analizy i interpretacji sondowań statycznych sondą ze stożkiem elektrycznym CPT-u, a także, w ograniczonym zakresie, dla sondowań ze stożkiem mechanicznym. Pakiet umożliwia wczytanie danych ze stożków wielu producentów, w tym Pagani, van den Berg, Geotech oraz Envi. Pakiet jest zintegrowany i współpracuje z pakietem programów GeoStar 6i. Pakiet umożliwia: Klasyfikacje gruntów na podstawie parametrów Wydzielanie warstw geotechnicznych z klasyfikacją gruntów wg wybranej normy Liczenie parametrów geotechnicznych w sposób ciągły i ich prezentację w postaci wykresów Liczenie parametrów geotechnicznych dla warstw geotechnicznych i prezentację wyników w postaci tabel. Wprowadzanie własnych formuł i makro operacji Analizę wyników, ich prezentacje w postaci wykresów i tabel Kopiowanie parametrów warstw i wykresów do kart otworu i przekrojów GeoStar.

16 W oprogramowuj CPT-Star zastosowano nowatorską metodę zestawienia obok siebie trzech profili Profil roboczy – obliczany Profil uzyskany z klasyfikacji na podstawie parametrów (np. Robertsona dla warunków Polskich) Profil porównawczy – profil z sąsiedztwa z klasyfikacją uzyskaną metodą tradycyjną Profil porównawczy może być wczytywany z bazy danych GeoStar. CPT-Star

17 CPT-Star – Widoki

18 CPT-Star – Profil roboczy i porównawczy

19 CPT-Star – Klasyfikacja i edycja cech warstwy

20 CPT-Star liczenie parametrów warstw profilu

21 CPT-Star Korygowanie wartości średnich warstw

22 CPT-Star - Raport tabelaryczny parametrów profilu

23 Schemat integracji oprogramowania

24 Kontakt

25 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Tytuł. Powstanie i cele firmy Firma Soft-Projekt powstała w 1991 roku założona przez mgr inż. Jana Szymańskiego, wieloletniego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google